Tổng hợp tài liệu :

tieng anh 6 sach moi giao an buoi 2 hoc ky 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 CHUẨN MỚI CHI TIẾT

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 CHUẨN MỚI CHI TIẾT
. học cha học tiếng anh ) *(kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA TIếP THEO SAU I. Giới thiệu tiếng Anh 6: Tiếng Anh 6 giúp các em. KIỂM TRA ENLISH 6 class period Date Total ab 6a 6b 6c Period 1 : lesson 1 Giới thiệu m«n học tiếng anh/ Híng dÉn häc I. Đặc điểm tình hình : Các em lớp 6 bước đầu học tiếng anh nên có rất nhiều. health. - Do exercices 3, 4/ 5 in workbook. Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 học1 năm học 2013-2014 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 HỌC2 Unit 9: The body. Period
 • 40
 • 494
 • 0

Giáo án lớp 2 (Học kỳ 2 và đầy đủ các môn).

Giáo án lớp 2 (Học kỳ 2 và đầy đủ các môn).
... GV hướng dẫn lớp nhận xét GV ghi tên tháng bảng lớp theo cột dọc Tháng giêng Tháng tư Tháng bảy Tháng mười Tháng hai Tháng năm Tháng tám Tháng mười Tháng ba Tháng sáu Tháng chín Tháng mười hai... gọi tháng giêng tháng tháng tháng 11 âm lòch Không gọi tháng tư tháng bốn Không gọi tháng bảy tháng bẩy Tháng 12 gọi tháng chạp - GV ghi tên mùa lên phía cột tên tháng GV che bảng HS đọc lại Cách... hành Toán GV hướng dẫn HS làm Bài : HS nêu cách làm : x3 Lưu ý : HS viết vào viết thành : - GV nhận xét Bài : - GV yêu cầu HS đọc đề - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu: 2x4=8 2x3= 2x9= 2x3 +4 2x7 x3
 • 619
 • 1,091
 • 0

Giáo án môn tiếng anh 6 HK1 mới

Giáo án môn tiếng anh 6 HK1 mới
Đây là bộ giáo án theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Các bạn tải về sẽ không cần chỉnh sửa gì thêm.Giáo án môn Tiếng Anh 6 3 cột đầy đủ về tất cả nội dung. Giáo án có tích hợp một số phần nhỏ để giáo dục đạo đức học sinh. ... -Learn by heart Vocabulary -Prepare A5 ,6, 7,8 (Vocabulary) -Do at home Class Teaching day 6A1 6A2 6A3 14/8/2014 15/8/2014 14/8/2014 UNIT 1: GREETINGS A HELLO (A5 ,6, 7,8) I Objectives : - By the end... six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty - Read telephone numbers 7. 561 .0 06 859. 868 04 .6. 678.450 - Learn by heart numbers to 20 - Prepare: Unit 1: C3,4,5 (Vocabulary) Teacher:... plan Week: Period: Liên hệ: nguyenlinh.marketingtuxa@gmail.com Class Teaching day 6A1 6A2 6A3 25/8/2014 26/ 8/2014 26/ 8/2014 UNIT 2: AT SCHOOL A COME IN (A1,2,4) I Objectives: By the end of the lesson,
 • 106
 • 370
 • 2

giáo án lớp 2 học kỳ 1

giáo án lớp 2 học kỳ 1
giáo án thể dục lớp 2 học kỳ 1 là tổ hợp tất cả các bài dạy trong học kỳ 1 gồm 36 bài (từ bài 1 đến bài 36). các bài được soạn công phu, đúng chính tả, có hình ảnh đẹp rõ ràng, bám sát chương trình, có mục tiêu yêu cầu và kỹ năng sống ... dương ĐH 12 : Như ĐH1 BAN GIÁM HIỆU GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Tiết: Tiết CT: Ngày soạn: 24 /9 /20 16 1 1 1 ĐH8: Như ĐH4 -Từng nhóm thực theo ĐH10: hướng dẫn giáo viên -HS lắng nghe thực -Cả lớp hô “... dẫn giáo viên -HS lắng nghe thực -Cả lớp hô “ khoẻ” TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Tiết: 17 Tiết CT: 17 Ngày soạn: 31/ 10 /20 15 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (TIẾT 12 ) ĐIỂM SỐ 1 -2, ... ÁN THỂ DỤC LỚP Tiết: 10 Tiết CT: 10 Ngày soạn: 01/ 10 /20 16 1 1 1 -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi -GV cho HS chơi thử sau chơi thức (Trang 20 , 21 SGV lớp 1) -GV hướng dẫn cách
 • 68
 • 204
 • 0

Tiếng Anh 7 (Sách mới). Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language

Tiếng Anh 7 (Sách mới). Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language
... habit! Do you eat long before you go to bed? Homework - Do exercise again in notebook Prepare: Review – Skills THANKS FOR YOUR ATTENTION! Goodbye! See you again!
 • 17
 • 353
 • 0

Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started

Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started
... November th , 2017 Unit MY NEIGHBORHOOD LESSON : A closer look New words: The air is: dirty dangerous polluted (a) Easy Convenient (a) Not take much time Wed, Nov th 2017 UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD.. . and chip / cheap shop 6 Listen and practice with the chant My city is very busy There are lots of buildings growing The people here are funny It’s a lovely place to live in My village is very pretty... opposite: polluted Match the adjectives with their opposites 1.boring a.wide 2.polluted unpolluted 3.historic 4.convenient 5.narrow 6. noisy 7.fantastic b.inconvenient c.exciting d.terrible e.modern
 • 16
 • 239
 • 0

Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started

Tiếng Anh 6 (Sách mới). Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started
...Lost in the old town th Wed, October , 2017 Period 29 UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD Lesson 1 :Getting started Lost in the old town Newwords - Statue (n) - Memorial (n) - Square
 • 19
 • 207
 • 3

Tiếng anh 6 (sách mới) giáo án cả năm xuân đỗ thị

Tiếng anh 6 (sách mới) giáo án cả năm xuân đỗ thị
... 10 SKILLS Teacher: Nguyen Quoc Hoa Date of preparation: August 20th 20 16 Date of teaching: August 22nd 20 16 Week Period : 06 I.Objectives: By the end of the lesson, the sts can : -read for specific... GETTING STARTED Teacher: Nguyen Quoc Hoa Date of preparation: August 20th 20 16 Date of teaching: August 22nd 20 16 Week Period : 16 I Objectives: By the end of the lesson, the sts can: -Use lexical items... SCHOOL A Closer Look Teacher: Nguyen Quoc Hoa Date of preparation: August 20th 20 16 Date of teaching: August 22nd 20 16 Week Period :04 I.Objectives: By the end of the lesson, the sts can use the
 • 172
 • 79
 • 0

Tiếng anh 6 (sách mới) giáo án học1 phương nguyễn thị hoài

Tiếng anh 6 (sách mới) giáo án học kì 1 phương nguyễn thị hoài
... table below (Page 63 ) - What abilities does he/ she want his/ her robots to have? * Production: Report your results to the class *Homework: - Prepare the next lesson : (Skill 1) UNIT 12 : ROBOTS Lesson... think of other types of robots? *Homework: - Prepare the next lesson : (Skill 2) UNIT 12 : ROBOTS Lesson 6: Skill I Objectives: By the end of this lesson, students can listen to get specific information... suggestions in the book UNIT 12 : ROBOTS Lesson 7: Looking Back I Objectives: By the end of this lesson, students can review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 12 II Language Focus: Vocabulary:
 • 17
 • 96
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 7 cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới tiếng anh 7 (sách mới) (3 cột) thanh trung

Giáo án tiếng anh lớp 7 cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới  tiếng anh 7 (sách mới) (3 cột)  thanh trung
... (v) : giữ dáng (explanation) • stay healthy ( v) : giữ thể khỏe (explanation) • obesity (n) : béo phì (picture) • concentrate( v ) : tập trung ( explanation) • depression (n) : chán nản (example)... doesn’t 5.No, he hasn’t Listen and repeat(tape) (2P7) -Play the recording -Ask Ss to listen to the tape and repeat 3.Matching : (Books )(3P7) -Have Ss work individually to match the words from... (books)(3p 27) -Have Ss work individual to fill in the gaps Key: 1.volunteer 2.homeless people 3.donates 4.community service 5.make a difference Describe the pictures with the verbs in (books) (4p 27)
 • 59
 • 98
 • 0

Tiếng anh 6 (sách mới) nam võ hữu

Tiếng anh 6 (sách mới)  nam võ hữu
... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Period 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100... tháng 08 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG: DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG: Tân Sơn ngày 15/8/2018 Người lập: VÕ HỮU NAM
 • 2
 • 86
 • 0

Tiếng anh 7 (sách mới) giáo án cả năm lâm nguyễn trần

Tiếng anh 7 (sách mới) giáo án cả năm lâm nguyễn trần
... column away burn answer birth neighbour hurt common hear Ex 7: Listen to the sentences and tick / ə / or / ɜ :/ Practise the sentences Ex7: - Ss individually √ -Compare and check their answers √... …………………………………………………………………………………… Date of planning: 5/9/2018 15 Period: UNIT 1: MY HOBBIES LESSON 7: LOOKING BACK + PROJECT ( HOBBY COLLAGE) I Objectives By the end of the lesson, Ss will be able... PROJECT Hobby collage * Comments: …………………………………………………………………………………… Date of planning: 5/9/2018 17 Period: UNIT 2: HEALTH Lesson 1: Getting started- Going out, or staying in? I Objectives By the
 • 231
 • 131
 • 0

Tiếng anh 7 (sách mới) giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL duc trung

Tiếng anh 7 (sách mới) giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL duc trung
... 0989.83 256 0 để có trọn năm giáo án Ngoài em nhận làm: - Nhận cung cấp giáo án tất mơn theo hình thức soạn hoạt động - Nhận gia công giáo án, soan power point theo yêu cầu - Cung cấp chuyên đề, sáng... summarize the content of the lesson 5. Production: - Do exercise: D 1,2,3 workbook - Prepare: Skill -o0o - 15 Kiểm tra ngày tháng năm 20 17 …………………………………………………… ……………………………………………………... tomorrow 3.I usually (have) breakfast at 7. 00 4.She (live) in Ho Chi Minh City next year? *Key: does not study will have have will- live? 5. Production: -Asks the students to: + Learn the
 • 23
 • 59
 • 0

Giáo án Tiếng anh 7 sách mới đủ 2018 2019

Giáo án Tiếng anh 7 sách mới đủ 2018 2019
Giáo án Tiếng anh 7 sách mới, Tiếng anh 7 sách mới 2018 2019, tiếng anh 7, sách mới đủ, Tiếng anh 7, Giáo án Tiếng anh 7 sách mới, Tiếng anh 7 sách mới 2018 2019, tiếng anh 7, sách mới đủ, Tiếng anh 7,Giáo án Tiếng anh 7 sách mới, Tiếng anh 7 sách mới 2018 2019, tiếng anh 7, sách mới đủ, Tiếng anh 7 ... the board -Give feedback Listen and repeat(tape) (2P7) -Play the recording -Ask Ss to listen to the tape and repeat 4.Matching : (Books )(3P7) playing board games taking photos bird-watching cycling... picture 7. cooking -Let them compare their answer with a 8.arranging flowers 9.skating partner -Get feedback and confirm the correct 5.Complete the table ( Show the poster) answer (4P7) * ADJUSTMENTS... classmates? (board)(2b P 17) Suggested answers: 1.,Flu 2,… 3,… Now look at the advice The people have the wrong advice Can you matchthe correct advice with each person (books)(2 P 17) 1.c 2.d 3.e 4.b
 • 107
 • 181
 • 2

Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ nhất 2018 2019

Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ nhất 2018 2019
giáo án tiếng anh 8, tiếng anh 8, giáo án tiếng anh 8 mới, tiếng anh lớp 8 thí điểm,Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ . giáo án tiếng anh 8, tiếng anh 8, giáo án tiếng anh 8 mới, tiếng anh lớp 8 thí điểm,Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ . giáo án tiếng anh 8, tiếng anh 8, giáo án tiếng anh 8 mới, tiếng anh lớp 8 thí điểm,Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ .giáo án tiếng anh 8, tiếng anh 8, giáo án tiếng anh 8 mới, tiếng anh lớp 8 thí điểm,Giáo án Tiếng anh 8 sách mới đủ ... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Preparing date: 08 /09/20 18 Teaching date: 10 /09/20 18 Period : UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Lesson 2: A CLOSER LOOK I Objectives By... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 14 Preparing date: 16 /09/20 18 Teaching date: 18 /09/20 18 Period 6: UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Lesson 5: SKILLS I Objectives By the end of... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Preparing date: 20 /09/20 18 Teaching date: 22 /09/20 18 Period 8: UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES Lesson 7: LOOKING BACK & PROJECT I Objectives By
 • 253
 • 62
 • 0

tieng anh 6 sach moi

tieng anh 6 sach moi
... sentences Column A Column B 61 Linna is washing the dishes 62 My friends are going away for holiday this summer 63 My uncle has got a small car 64 My father likes raw fish 65 There are bedrooms in... and …(POLLUTE)… 35 Hoi An is a …(HISTORY)… city with a lot of old houses, shops and buildings 36 My trip to Phong Nha Ke Bang is …(FORGET)… experience 37 There are many …(TRADITION)… festivals... countryside is something that people from the city often dream about However, in reality, it has …( 46) … its advantages and disadvantages There are certain some …(47)… to live in the countryside as
 • 5
 • 147
 • 1

Giáo án dạy thêm tiếng anh 7 sách mới

Giáo án dạy thêm tiếng anh 7 sách mới
... playing football ] Cách thêm –ING • Với động từ tận e, ta bỏ e thêm –ING Ex: take taking ride riding * khơng áp dụng với ee Ex: see àseeing • Động từ tận ie , ta biến ie thành y thêm –ING Ex : lie... biến ie thành y thêm –ING Ex : lie àlying • Nhưng tận y giữ nguyên thêm –ING Ex: try àtrying • Gấp đơi phụ âm cuối trước nguyên âm thêm –ING Ex: stop àstopping - Ask students to some exercises -... (minds, mind) working at night They don’t (mind, minds) working either I enjoy (being, be) alone Thanh doesn’t (enjoy, enjoys) being alone 10 He’s not very fond of (doing, do) the housework EX2:Choose
 • 5
 • 56
 • 2

tieng anh 6 sach moi giao an buoi 2 hoc ky 1

tieng anh 6 sach moi giao an buoi 2 hoc ky 1
... crowded than big bigger than tall taller than morden mordener than noisy noisier than 10 friendly friendlier than pretty prettier than 11 good better than happy happier than 12 bad worse than IV... eyes, and his hair ( 12 ) _ brown and curly Ben (13 ) short He (14 ) _brown eyes and his hair (15 ) _ long, black and straight Key: (1) is (2) wears (3) has (4) is (5) is (6) wears... than my father’s (good) 21 .My Englishis _ than hers ( bad) 22 Mai is _ than Hoa (beautiful) 23 This dress is _ than that one (pretty) 24 .A horse is than
 • 54
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >