Tổng hợp tài liệu :

Thiết Kế Chế Tạo Xe Tự Hành AGV

Thiết kế, chế tạo ROBOT tự động

Thiết kế, chế tạo ROBOT tự động
Thiết kế, chế tạo ROBOT tự động . ============================================================================ (2) Các Robot tự động Các máy tự động phải tự động hoàn toàn. Tất cả các phần tách ra từ máy tự động được coi là một máy tự động, nó cũng. tác động vào. Các ngọn đuốc khác không xoay được. h. Xem chi tiết cách bố trí tại vùng tự động trên bản vẽ 7 7 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG
 • 53
 • 810
 • 2

Nghiên cứu và chế tạo xe tự hành vận chuyển hàng hóa báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu và chế tạo xe tự hành vận chuyển hàng hóa báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
. CHƢƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ LÝ THUYẾT 2.1 Các Thành Phần Của Xe AGV T yêu cu làm vic thc t a cht k xe. khng chuyên ch (bao gm xe ch hàng và thùng hàng) : 150 (kg); G x khng ca xe: 50 (kg); R b bán kính bánh xe: 100 (mm) = 0.1 (m); -h
 • 51
 • 882
 • 4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo
. người nghiên cứu ñề xuất ñề tài: “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ ñào tạo ”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tạo ra các thiết. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VŨ HÀ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BÀN THỰC HÀNH PLC, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Mã
 • 13
 • 418
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo pptx

Luận văn:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ đào tạo pptx
. nghiên cứu ñề xuất ñề tài: “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn thực hành PLC, phục vụ ñào tạo ”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tạo ra các thiết bị thực hành PLC ñáp ứng yêu cầu ñào tạo. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VŨ HÀ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BÀN THỰC HÀNH PLC, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Mã số: 60.52.04. ưu của chương trình. CHƯƠNG 5 CHẾ TẠO BÀN THỰC HÀNH PLC VÀ BIÊN SOẠN BÀI THỰC HÀNH Như ñã giới thiệu ở phần trước, mục tiêu là chế tạo ra bàn thực hành giá rẻ, nhưng chất lượng tốt, có
 • 13
 • 516
 • 0

Luận Văn : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011

Luận Văn : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011
Luận Văn : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011
 • 90
 • 464
 • 1

Nghiên cứu, thiết kế ché tạo máy tự động làm sạch bề mặt (bằng công nghệ sử dụng hạt nix) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu, thiết kế ché tạo máy tự động làm sạch bề mặt (bằng công nghệ sử dụng hạt nix) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
. án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động làm sạch bề mặt (Bằng công nghệ sử dụng hạt Nix) và sơn thành vỏ tàu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường . Mã số đề tài: KC.03.10/06-10 Thuc:. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH BỀ MẶT( BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG HẠT NIX ) VÀ SƠN THÀNH VỎ TÀU NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI KC 03.10/06-10 Ch nhim  tài/d. thiết kế chế tạo hệ thống 54 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ TAY MÁY TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH VÀ SƠN THÀNH VỎ TÀU…………………… 55 2.1. Mô t h thng 55 2.1.1. Đặc điểm của tay máy làm sạch và
 • 310
 • 945
 • 0

Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến điều xuất khẩu

Hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến điều xuất khẩu
Chương Trình khoa học Trọng Điểm cấp nhà nước Mục tiêu của Dựán là: 3.1. Mục tiêu chung 22 - Hoàn chỉnh công nghệ tách vỏ hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều với năng suất và chất lượng sản phẩm cao. - Thiết kế, chếtạo được máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều kết hợp cơ khí hóa và tự động hóa thay thế lao động thủ công. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Chếtạo được máy tự động tách vỏ hạt điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều đáp ứng yêu cầu của ngành điều Việt Nam; - Các thiết bị phải đạt được các thông số kỹ thuật cần thiết: + Đối với máy tự động tách vỏ hạt điều: năng suất 1.000 kg hạt thô/ h; tỷ lệ nhân bung khỏi vỏ 70 – 80%; tỷ lệ hạt vỡ 10 – 12% + Đối với máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều: năng suất 80 kg/h; độ sạch nhân 60%; tỷ lệ hạt vỡ<15; - Sản phẩm được bảo hành, thay thế linh kiện dễdàng do trong nước sản xuất; - Sản phẩm sử dụng công nghệ, vật liệu có sẵn trong nước; - Sản phẩm phải giúp khép kín toàn bộ các khâu có liên quan trong quá trình chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, đảm bảo đồng bộ và cân bằng với các máy trong dây chuyền chếbiến hạt điều; - Sản phẩm có thời gian sử dụng lâu dài, dễdàng nâng cấp, lắp đặt, thay thế, bổ sung mới bằng linh kiện chếtạo tại Việt Nam; - Giá bán sản phẩm chỉ bằng 1/2 (máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều), 1/5 (máy tự động tách vỏ hạt điều) so với sản phẩm được nhập từ nước ngoài: + Máy tự động tách vỏ hạt điều gồm 50 đầu cắt: khoảng 2.000 triệu VNĐ/ máy; + Máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều: khoảng 250 triệu VNĐ/ máy. 3.Sản phẩm của Dựán gồm có: 3.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến 1. Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến, xửlý hạt trước khi đưa vào máy tách vỏhạt điều: 2. Hoàn thiện quy trình công nghệchếbiến, xửlý hạt trước khi đưa vào máy tự động bóc vỏlụa nhân điều. 3.2. Hoàn thiện thiết kế 1. Hoàn thiện thiết kế máy tự động tách vỏ cứng hạt điều; 2. Hoàn thiện thiết kế máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều. 3.3. Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số chi tiết 1. Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số chi tiết máy tự động tách vỏ hạt điều. 2. Hoàn thiện công nghệ chế tạo một số chi tiết máy tự động bóc vỏ lụa nhân điều 3.4. Chếtạo thiết bị 23 1. Chếtạo máy tự động tách vỏhạt điều 2. Chếtạo máy tự động bóc vỏlụa nhân điều 3.5. Lắp ráp và chạy thử 1. Lắp ráp và chạy thử từng máy và kiểm tra các thông số kỹ thuật của từng máy (đơn động). 2. Lắp ráp và chạy thử liên động và kiểm tra các thông số kỹ thuật 3.6. Báo cáo đánh giá chất lượng thiết bị(năng suất, tỷ lệ nhân bung khỏi vỏ, tỷ lệ hạt vỡ, độ sạch nhân). 3.7. Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình ứng dụng hai thiết bị tách vỏ hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều trong dây chuyền chế biến nhân điều xuất khẩu (tại một cơ sở sản xuất của Hiệp hội). 3.8: Đào tạo cán bộ, công nhân kỹthuật làm chủ công nghệ chế tạo máy 3.9. Quảng bá, tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Dựán SXTN đảm bảo cho việc chếtạo được chính xác. - Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ và thiết bị: . động bóc vỏ lụa nhân Điều. 2 X Cơ sở Cơ khí chế tạo máy Tín Diệu Chế tạo máy tự động tách vỏ hạt Điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân Điều Chế tạo máy tự động tách vỏ hạt Điều và. 1 Công ty TNHH SX TM Long Tín Công ty TNHH SX TM Long Tín Chế tạo máy tự động tách vỏ hạt Điều và máy tự động bóc vỏ lụa nhân Điều Chế tạo máy tự động tách vỏ hạt Điều và máy tự. KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN SXTN: “HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TỰ ĐỘNG TÁCH VỎ HẠT ĐIỀU VÀ MÁY BÓC V Ỏ LỤA NHÂN ĐIỀU TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN ĐIỀU XUẤT KHẨU” Mã số: KC.07.DA13/06-10
 • 167
 • 1,092
 • 3

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU
. lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão. Địa chỉ: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 7017 06/11/2008 HÀ NỘI - 2008 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC Cán
 • 117
 • 1,110
 • 0

Luận Văn : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011 ppt

Luận Văn : THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011 ppt
. nghệ. Thi t kế chế tạo robot điều khiển tự động vùng Krathong tham dự cuộc thi Robocon 2011 . Mục tiêu của đề tài: - Thi t kếchế tạo phần cơ khí. - Thi t kếchế tạo mạch điện điều khiển robot. -. Đề tài “ THI T KẾ, CHẾ TẠO ROBOT TỰ ĐỘNG VÙNG KRATHONG THAM DỰ CUỘC THI ROBOCON 2011 ”. Nội dung thuyết minh gồm có 6 chương: Chương I : Giới thi u về đề tài. Chương II : Ý tưởng thi t kế. Chương. phút. Hình 1. 1: Sân thi đấu CHƯƠNG II: Ý TƯỞNG THI T KẾ 2.1. Những yêu cầu chung của Robot Krathong. - Kích thước của robot: Trong vùng xuất phát của robot tự động, robot tự động phải có kích
 • 93
 • 1,119
 • 3

Đồ án thiết kế chế tạo robot tự động tham gia cuộc thi sáng tạo robocon 2010 luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Đồ án thiết kế chế tạo robot tự động tham gia cuộc thi sáng tạo robocon 2010  luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
Luận văn, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo là sản phẩm kiến thức, là công trình khoa học đầu tay của sinh viên, đúc kết những kiến thức của cả quá trình nghiên cứu và học tập một chuyên đề, chuyên ngành cụ thể. Tổng hợp các đồ án, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề và luận văn tốt nghiệp đại học về các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính Ngân Hàng, Công nghệ thông tin, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội, Y dược, Nông Lâm Ngữ... dành cho sinh viên tham khảo. Kho đề tài hay và mới lạ giúp sinh viên chuyên ngành định hướng và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, thực hiện viết báo cáo luận văn và bảo vệ thành công đồ án của mình
 • 116
 • 1,034
 • 2

Thiết kế, chế tạo xe lăn điện

Thiết kế, chế tạo xe lăn điện
. QUAN XE LĂN ĐIỆN 13 1.1. Giới thiệu chung 14 1.2. Nhu cầu và vai trò xe lăn ở Việt Nam 14 1.3. Giới thiệu một số nghiên cứu về xe lăn ñiện 15 1.3.1. Xe lăn thông minh 15 1.3.2. Xe lăn ñiều. ñộng cơ 26 2.2.2.3. Thiết kế bộ truyền ñộng 28 2.2.2.4. Chọn ổ bi 31 2.2.2.5. Vật liệu chế tạo xe 31 2.2.2.6. Dụng cụ thực hiện 33 2.2.2.7. Chế tạo khung xe 35 a. Chế tạo lắp chặt giữa ñộng. Hinh 1.1: Một số xe lăn trên thị trường 14 Hinh 1.2: Các bạn khuyết tật trung tâm NLS 15 Hình 1.3: Xe lăn thông minh 16 Hình 1.4: Xe lăn ñiều khiển bằng suy nghĩ 16 Hình 1.5: Xe lăn ñiều khiển
 • 77
 • 1,088
 • 7

nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tự hành vạn năng phục vụ sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam

nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tự hành vạn năng phục vụ sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam
... Hiệu suất (%) 90 – 96 Công suất cực đại (kW) 160 Mô men xoắn cực đại 200 90 – 97 400 500 Dây kim loại 90 - 97 400 500 (Nm) Phạm vi thay đổi tỷ số 6 truyền Hệ số ma sát Lực ép (kN) Môi trường... Clx λm d Xác định đường kính dây đưồng kính trung bình lò xo: Hình 3.3: Các kích thước lò xo 40 40 Đường kính dây lò xo d[m] đường kính trung bình D[m] xác định với loại lò xo trụ ta có công... rãnh, ma sát đai thang bánh đai lớn đai dẹt, độ bám đai thang tốt đai dẹt Góc nêm đai thang ϕ = 40 - Về mặt cấu tạo, đai thang có hai loại : đai sợi xếp (hình 2-8a) đai sợi bện (hình 2.8b) Các
 • 114
 • 209
 • 0

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO XE AGV

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO XE AGV
1.2 Mục đích nghiên cứuThiết kếtạo ra một chiếc xe có khả năng dò đường như một robot tự động và phải tránh được các chướng ngại vật nhờ vào các cảm biến.Nâng cao năng suất lao động, thời gian và số chuyến vận chuyển sản phẩm tăng lên và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.Đề tài gồm nhiều môn học chuyên ngành liên quan vì vậy qua đề tài giúp nhóm hiểu rõ, nắm sâu hơn về những kiến thức đã đượchọc.1.3 Nội dung và phạm vi nghiên cứuNghiên cứu và tạo ra một kết cấu cơ khí hợp lý và vững chắc cho AGV.Thiết kế bộ driver điều khiển động cơ dùng mạch cầu H và kết hợp với bộ PID điều khiển một cách chính xác vị trí, tốcđộ.Thiết kế các module cảm biến giúp xe xác định đường đi, vật cản và nhận định chính xác xe khi kếtnối..Thiết kế mạch đo dung lượng của Acquy, kết hợp lập trình tạo nên một xe AGV có khả năng sạc bình tự động nhằm đảm bảo năng lượng cho xe hoạtđộng.Cách kết nối các mạch lại với nhau để tạo một AGV hoànchỉnh.
 • 29
 • 5,104
 • 22

Thiết kếchế tạo xe tự hành di chuyển bám vạch

Thiết kế và chế tạo xe tự hành di chuyển bám vạch
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU2MỤC LỤC3CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG51.1.Giới thiệu chung51.2.Các vấn đề đặt ra51.3.Phương pháp nghiên cứu51.4.Phạm vi và giới hạn của nghiên cứu6CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ XE TỰ HÀNH DI CHUYỂN BÁM VẠCH62.1. Xe tự hành di chuyển bám vạch62.2 Sơ lược về xe tự hành di chuyển bám vạch của nhóm102.2.1 Giới thiệu sơ lược về vi điều khiển ATMEGA8102.2.2 Cấu trúc Port xuất nhập.142.2.3 Thanh ghi DDRx142.2.4 .Thanh ghi PORTx152.2.5 Mạch nạp cho chíp162.2.6: IC ĐỆM DÒNG ULN2803182.2.7: TỔNG QUAN VỀ TEXT LCL202.2.8 Linh kiện thu phát sóng hồng ngoại222.2.9 Động cơ bước23CHƯƠNG III THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG243.1 .Thiết kế đồ án243.1.1 Sơ đồ khối243.1.2.Các modun mạch243.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động243.2.1 Mạch nguyên lý và mạch in243.3 Phân tích các mạch Modul:273.31 Modul tạo xung:273.3.2 Modul Reset:273.3.3 Modul Cảm biến:283.3.4 Mạch công suất283.3.5 Nguyên lí hoạt động293.4 Chương trình lập trình303.4.1 Lưu đồ thuật toán303.4.2.Code cho Vi Điều Khiền:30CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN354.1 ƯuNhươc điểm:354.2 Hướng phát triển đề tài:35 ... vạch Xe tự hành di chuyển bám vạch” có đặc điểm sau : - Xe di chuyển bám theo vạch màu đen thiêt kế sẵn - Xe dùng chip ATMEGA8(họ AVR) vi điều khiển xe - cảm biến thu phát để dò đường - Xe nhóm... yêu cầu vừa sức nhóm: Hình - Xe trở tối đa kg - Một số phận mô xe : Hình 5: Bánh xe nhỏ phía trước hướng xe chuyển động Hình6:Động quay Hình 7:Thân xe :gồm phần đầu xe ,và phần đựng hàng tối đa... bánh xe di chuyển địa hình phẳng ,di chuyển bám theo vạch - Dùng cảm biến để dò đường - Vật liệu chế tạo đơn giản ,dễ tìm thị trường CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ XE TỰ HÀNH DI CHUYỂN BÁM VẠCH 2.1 Xe
 • 34
 • 1,128
 • 1

Thiết kế chế tạo xe tự động

Thiết kế chế tạo xe tự động
... TÀI Sản phẩm xe tự động có chức tự di chuyển đế điểm mong muốn sân.Với chế độ khác xe thực đa dạng việc di chuyển có nhiều hướng phát triển thêm sau Đề tài em chế tạo sản phẩm xe tự động. Chức sản... thị , để ta biết chế độ hoạt động trạng thái hệ thống - Hệ thống có nhiều chế độ hoạt động khác - Yêu cầu quan trọng với hệ thống có đơn vị xử lý trung tâm để phối hợp hoạt động đồng thời ổn... tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp GVHD :TS TRẦN THANH TRANG CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 2.1 SƠ ĐỒ KHỐI : Hình 2.1: Sơ đồ khối xe tự hành Trang SVTH :NGUYỄN MAI ĐỨC VŨ MSSV :0851030098 Đồ án tốt nghiệp
 • 46
 • 44
 • 0

Thiết Kế Chế Tạo Xe Tự Hành AGV

Thiết Kế Chế Tạo Xe Tự Hành AGV
Thiết Kế Chế Tạo Xe Tự Hành AGVBỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Nghiên cứu thiết kế mô hình robot tự hành AGV ứng dụng vận chuyển trong nhà xưởng TỔNG QUAN ROBOT TỰ HÀNH AGV Thành phần cấu tạo của xe AGV TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM Khung robot AGV Robot AGV chở hàng trong nhà xưởng Robot AGV kéo hàng Robot AGV chở hàng Robot AGV đẩy hàng Robot AGV nâng hàng Loại chạy không theo đường Loại chạy theo đường dẫn Mạch Arduino Giao diện vào Ports (COMLPT) Giao diện Arduino Giao diện Arduinohướng dẫn nạp chương trình Mega 2560 Ac quy 12V 6A Pin cell 18650 Mạch dò line Sơ đồ nguyên lý Các chân HC_SRF04 Nguyên lý hoạt động Động cơ Planet Cấu trúc bộ điều khiển tốc độ động cơ LCD 20x4A LED cảnh báo Hình 3.1 Mô hình thực nghiệm Mạch dò line Cách kết nối chân SRF04 Mạch cầu Đôi Mô hình Robot AGV ... Nghiên cứu thiết kế mơ hình robot tự hành AGV ứng dụng vận chuyển nhà xưởng GV hướng dẫn: TS.Phạm Văn Cường Người thuyết trình : Đinh Văn Tồn NỘI DUNG CHÍNH TỔNG QUAN ROBOT TỰ HÀNH AGV TÍNH TỐN... CHÍNH TỔNG QUAN ROBOT TỰ HÀNH AGV TÍNH TỐN ,LỰA CHỌN THIẾT BỊ XÂY DỰNG MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM Tổng quan Robot tự hành AGV 1KHÁI NIỆM CƠ BẢN Robot AGV khái niệm chung tất hệ thống có khả vận chuyển... phẩm sau hoàn thiện 21 3.3 Vận hành thực nghiệm agv. mp4 22 Hướng phát triển  Hướng tới việc tích hợp khả giao tiếp cho robot AGV thơng qua wifi, bluetooth….Qua tạo lên quy trình làm việc khép
 • 24
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >