Tổng hợp tài liệu :

biên bản thăm gia đình học sinh 8 2

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
. ý kiến của phụ huynh học sinh : Thống nhất giữa gia đình và nhà trờng : Bầu.hội trởng hội phụ huynh : Biểu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Biên bản hội nghị phụ huynh Lần thứ . Hồi Giờ Ngày tháng . năm 200 . Địa điểm : .
 • 1
 • 41,851
 • 267

Biên bản họp Phụ huynh học sinh

Biên bản họp Phụ huynh học sinh
. Trờng tiểu học Lớp: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc . ngày 22 tháng 8 năm 2009 Biên bản họp phụ huynh học sinh Năm học: 2009. phòng học lớp . II. Thành phần: 1. GVCN: Chủ trì 2. Phụ huynh học sinh: + Có mặt: . + Vắng mặt: .là phụ huynh của các em: .III. Nội dung cuộc họp 1.
 • 2
 • 25,278
 • 249

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN
. luyện khả năng tự học, tự đánh giá kết quả học tập của học sinh. - Sử dụng hợp lý sách giáo khoa và có thái độ thân thiện đối với học sinh. - Giáo viên thực. Hạnh phúc Biên bản tự kiểm tra, đánh giá và chấm điểm phong trào thi đua" Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực" - Năm học 2008-2009
 • 5
 • 2,293
 • 33

Tài liệu BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx

Tài liệu BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx
. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN ĐỢT: ………………… ngày ………./……… /20…… PHẦN KÊ KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG: 1 Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… - Luỹ kế HSSV tham gia nhóm BHYT khác: ……… 3. Số HSSV tham gia đợt này: Luỹ kế số tham gia: 4. Số tiền phải
 • 4
 • 679
 • 2

Tài liệu Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên pptx

Tài liệu Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên pptx
. NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số HS: 201/ …………………… /TN BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Tham gia BHYT Học sinh, sinh viên 1. Têên trường:………………………………………………………………………………………………………………………….Mã. I. Hồ sơ tham gia: 1. Hợp đồng BHYTTN (02 bản) 2. Danh sách HS tham gia BHYTTN (Mẫu 01 /BHYT- HS, 02 bản) 3. Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT
 • 1
 • 892
 • 2

Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học nhằm làm tăng sự tham gia của học sinh lớp 10 vào các hoạt động nói ở trường THPT kiến thụy, hải phòng

Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học nhằm làm tăng sự tham gia của học sinh lớp 10 vào các hoạt động nói ở trường THPT kiến thụy, hải phòng
. lessons of Unit 11, 12, and13 are carried out at four classes 10C2, 10C12, 10C13, and 10C14. 14CHAPTER. English based on Communicative Approach. 185 students from classes 10C2, 10C12, 10C13, and 10C14 were randomly selected from 700 the tenth form students at
 • 39
 • 680
 • 0

đề tài nâng cao mức độ tham gia của học sinh trong giờ học tiếng anh tại các trường tiểu học quận hải châu, thành phố đà nẵng

đề tài  nâng cao mức độ tham gia của học sinh trong giờ học tiếng anh tại các trường tiểu học quận hải châu, thành phố đà nẵng
. nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 357 NÂNG CAO MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. học tiếng Anh nhằm kích thích mức độ tham gia của học sinh tiểu học trong giờ học tiếng Anh tại các trường tiểu học thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cụ thể là Ba trường tiểu học : Phù. sự tham gia của học sinh trong giờ học tiếng Anh? Các giáo viên tiếng Anh tại các trường tiểu học thuộc quận Hải Châu đánh giá cao tầm quan trọng của việc nâng cao sự tập trung của học sinh
 • 6
 • 482
 • 2

Biên bản họp cha me học sinh

Biên bản họp cha me học sinh
. TRƯỜNG THCS VĨNH HẬU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH Vào lúc … giờ……. ngày 14 tháng 9 năm 2008 tại văn phòng trường THCS Vónh Hậu Thành. biểu ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Cuộc. dự: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đã tiến hành cuộc họp với nội dung sau đây: 1. GVCN phổ biến kế hoạch năm học: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.
 • 2
 • 716
 • 1

Bien ban d.gia tr.hoc than thien dung cho truong PTCS

Bien ban d.gia tr.hoc than thien dung cho truong PTCS
. Thời gian, địa điểm. 1. Thời gian: 14h 00 ngày 20/5/2009. 2. Địa điểm: Văn phòng tr ng PTCS Lơng Mông. II. Thành phần. a. Thành viên ban chỉ đạo cấp tr ng: 1. Đ/c: Lu Minh Thắng Hiệu tr ng tr ng. GD Huyện Ba Chẽ Tr ng PTCS Lơng mông Số : /BB-TPTCS Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Lơng Mông, ngày tháng năm 2009 Biên bản Đánh giá kết quả phong tr o thi đua tr ng. gồm 6 nội dung ở phụ lục đính kèm công văn 679. 3. Kết quả cụ thể nh sau: * Nội dung 1: + Cấp Tiểu học: 16 điểm + Cấp THCS: 15 điểm Tổng điểm trung bình 2 cấp học: 15,5 điểm * Nội dung 2: +
 • 3
 • 193
 • 0

Chứng thực Biên bản họp gia đình pps

Chứng thực Biên bản họp gia đình pps
. Phiếu yêu cầu chứng thực. 2. Giấy tờ, văn bản mà những người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào. 3. Bản sao sổ hộ khẩu, CMND của những người tham gia người đề nghị chứng thực chữ ký . khi kiểm tra, đối chiếu, cán bộ tư pháp thực hiện công tác chứng thực và trình Chủ tịch, P Chủ tịch UBND ký và lưu 01 bản, giao trả các bản đã chứng thực xong cho công dân. Trường hợp cần. Chứng thực Biên bản họp gia đình Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực
 • 4
 • 1,569
 • 0

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2
. thi của việc điều chỉnh một số HĐ trong sách TIẾNG ANH 11 nhằm tăng cường sự tham gia của HS trong các giờ học nói tại trường THPT Tĩnh Gia 2. • Kết hợp nhiều phương pháp hỗ trợ khác. 2 B:. HS trường THPT Tĩnh Gia 2 là cần thiết . 2. Mục đích của đề tài. Điều chỉnh một số HĐ phần SPEAKING – sách TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) nhằm tăng cường sự tham gia của HS trong giờ học nói. . chỉnh một số HĐ phần SPEAKING của 3 đơn vị bài học trong sách TIẾNG ANH 11 và được thực nghiệm (TN) ở một số lớp trong học kỳ 2 năm học 20 12 - 20 13 tại trường THPT Tĩnh Gia 2. Mẫu nghiên cứu
 • 20
 • 499
 • 1

BIEN BAN HOP PHU HUYNH HOC SINH CHUAN NE!

BIEN BAN HOP PHU HUYNH HOC SINH CHUAN NE!
. hình lớp đầu năm học 2013-2014, cụ thể : + Về sĩ số học sinh đầu năm là : 29 học sinh, nữ là :14 học sinh, học sinh dân tộc là :08 học sinh + Những thuận lợi, khó khăn của lớp: ……………………………………………………………… Thuận. với GVCN c) Đối với học sinh: 4/ Bầu Ban đại diện cha me học sinh lớp 8A2: - Đề nghị thành lập Ban ĐẠI DIỆN CMHS xin ý kiến của hội cha mẹ học sinh lớp ( sau khi nghe ý kiến và. đồng phục (90.000đ). III/ Ban ĐẠI DIỆN CMHS lớp 8A2 nêu rõ nhiệm vụ của ban ĐẠI DIỆN CMHS (Điều lệ hội phụ huynh học sinh) : 2 - Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp.
 • 3
 • 2,160
 • 7

Sử dụng phương pháp dạy học giao nhiệm vụ để tăng cường sự tham gia của học sinh trong các giờ học nói Nghiên cứu hành động tại trường Trung cấp Đức Thiện

Sử dụng phương pháp dạy học giao nhiệm vụ để tăng cường sự tham gia của học sinh trong các giờ học nói Nghiên cứu hành động tại trường Trung cấp Đức Thiện
. RESEARCH AT ĐỨC THIỆN VOCATIONAL SCHOOL (SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIAO NHIỆM VỤ ĐỂ TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI: NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP ĐỨC THIỆN). RESEARCH AT ĐỨC THIỆN VOCATIONAL SCHOOL (SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC GIAO NHIỆM VỤ ĐỂ TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI: NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP ĐỨC THIỆN). VIII Appendix 5 IX Appendix 6 XII Appendix 7 XV vii LIST OF ABBREVIATIONS DTVS: Đức Thiện Vocational school TBLT: Task-based Language Teaching TBL: Task-based Learning TBL: Task-based
 • 65
 • 371
 • 1

Sáng kiến nâng cao kết quả tham gia BHYT học sinh thông qua phong trào vòng tay bè bạn tại liên đội

Sáng kiến nâng cao kết quả tham gia BHYT học sinh thông qua phong trào vòng tay bè bạn tại liên đội
Nội dung sáng kiến kinh nghiệmI. Thực trạng và nguyên nhân 1. Thực trạnga. Thuận lợi Từ năm 1994, chỉ sau khi chính sách Bảo hiểm Y tế (BHYT) ra đời được 02 năm, BHYT học sinh, sinh viên đã được triển khai trên phạm vi cả nước và chính thức trở thành nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT từ năm 2010. Được Đảng, Nhà nước, mỗi gia đình và toàn xã hội quan tâm sâu sắc, là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta với mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu đến năm 2020, trên 80% dân số tham gia BHYT. Tại Đồng Tháp, từ ngày 112018: Hộ nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%); hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT (ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%). Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 40% mức đóng BHYT (ngân sách trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 10%). ... động phong trào Liên đội xây dựng thực liên tiếp cách có hiệu qua nhiều năm học Trong có phong trào Vòng tay bè bạn (VTBB) vận động tặng bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn - Phong trào VTBB Liên. .. dụng Sáng kiến thực thông qua giải pháp, hoạt động thực tế, có khả tuyên truyền, giáo dục cao cho học sinh tiểu học biết ý nghĩa của phong trào Vòng tay bè bạn tầm quan trọng trách nhiệm việc tham. .. dàng hỗ trợ học sinh khó khăn tham gia mua BHYT; Xây dựng hình ảnh phong trào đến gia đình học sinh Từ giúp học sinh, phụ huynh nhà trường biết, hiểu ý nghĩa tầm quan trọng phong trào 2.2 Cách
 • 7
 • 57
 • 0

Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường sự tham gia của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường sự tham gia của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
... 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong xã hội đại, giáo dục ví... lượng giáo dục khác tham gia HĐGDNGLL Vì vậy, cần có biện pháp quản lý HĐGDNGLL hợp lý, khoa học hiệu để tăng cường tham gia HS HĐGDNGLL MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC... phá, hoạt động khác nhau, cảm nhận tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, tiếp nhận mẻ sau kết thúc hoạt động Trên là "Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường tham gia học sinh hoạt động giáo dục lên lớp" mà
 • 21
 • 25
 • 0

Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường sự tham gia của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường sự tham gia của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
... 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong xã hội đại, giáo dục ví... lượng giáo dục khác tham gia HĐGDNGLL Vì vậy, cần có biện pháp quản lý HĐGDNGLL hợp lý, khoa học hiệu để tăng cường tham gia HS HĐGDNGLL MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC... phá, hoạt động khác nhau, cảm nhận tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, tiếp nhận mẻ sau kết thúc hoạt động Trên là "Một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường tham gia học sinh hoạt động giáo dục lên lớp" mà
 • 21
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >