Tổng hợp tài liệu :

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2
Giáo án chính tả - Lớp 2 . viết chính t - GV treo bảng phụ đoạn cần chép- Gv đọc mẫu lần 2- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi* Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3-Chấm một số bài- Hướng. yêu cầu-Trả lời câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết các từ khó vào bảng con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu
 • 71
 • 5,830
 • 7

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG.Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong bài Ai ngoan. trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng .Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS
 • 2
 • 8,002
 • 30

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – BÁC SĨ SÓI.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắc truyện Bác só Sói .- Làm đúng các. làm bài tập chính tả. + Bài tập 2: 2b .- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp - Đọc bài làm. + Bài tập 3 : Chọn bài 2b .- Hướng dẫn HS làm như bài 2. 3’ 4.
 • 1
 • 4,218
 • 11

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : x/ s, - HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc đoạn chính tả. - HS trả lời .- HS viết : ngủ, mãi, võng- . đề15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Bé Hoa .Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV
 • 2
 • 1,258
 • 3

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÉ NHÌN BIỂN.Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ Bé nhìn biển .- Củng cố quy tắc chính tả: tr/. bài thơ ‘ Bé nhìn biển .- Lần đầu tiên ra biển, Bé thấy biển như thế nào ?- Hướng dẫn cách trình bày .- Bài thơ có mấy khổ, mỗi khổ có mấy câu ?- Mỗi câu
 • 2
 • 5,504
 • 22

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÓP NÁT QUẢ CAM. Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe – Viết đúng chính xác đoạn tóm tắc truyện Bóp nát quả cam .- Viết đúng. Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu: Viết đúng đoạn trong bài Bóp nát quả cam. Cách tiến hành: -GV đọc 1 lần
 • 2
 • 3,577
 • 10

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : TC - CÂU CHUỆN BÓ ĐŨATuần : 14Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU:1. Nghe – Viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “ Câu chuyện bó đũa .2. . :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS lên bảng viết lớp
 • 3
 • 3,830
 • 9

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . Chính tảBài : NV – CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Cây và hoa bên lăng. bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết .- Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Tìm và
 • 2
 • 4,314
 • 12

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cháu nhớ Bác Hồ

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cháu nhớ Bác Hồ
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : NV – CHÁU NHỚ BÁC HỒ.Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng cuối của bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ .-. : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu : HS viết đúng 1 đoạn trong bài Cháu nhớ Bác Hồ .Cách tiến hành
 • 2
 • 8,605
 • 13

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . văn .- Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng .- Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc trắng .- Đoạn văn có 5 câu .- HS nêu .- Có 2 khổ thơ, mỗi khổ có 4 câu .- HS. THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép đúng, không mắc lõi đoạn :
 • 3
 • 4,134
 • 15

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . tập chính tả. + Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. GV chọn bài tập 2b – Gọi 2 HS lên bảng làm .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại đoạn văn lớp theo dõi .-. bà Đất .- 5 câu .- 4 nàng tiên : Xuân, Hạ, Thu, Đông .- HS viết .- HS nhìn bảng chép vào vở .- HS đọc .- Lớp làm bài vào bảng con.+ Bài 3 : Chọn bài 3b .- Tổ
 • 2
 • 2,646
 • 5

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao cá không biết nói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao cá không biết nói
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : TC – VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI ?Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại chính xác truyện vui Vì sao cá không biết nói - Viết. HỌC :- Bảng phụ chép mẫu chuyện Vì sao cá không biết nói III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS viết bảng lớp cả lớp
 • 3
 • 4,196
 • 4

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Việt Nam có Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Việt Nam có Bác
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – VIỆT NAM CÓ BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ thể lục bác Việt Nam có Bác .- Làm. Tiến hành như bài 2. 2’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại đề .- 3, 2 HS đọc lại .- Bài thơ ca ngợi Bác là người tiêu
 • 2
 • 4,143
 • 14

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm
.  6  $   2 / # 2   2 #6  $A 97 2 / # 2 /   $$#   + 3'   $A?  B$A 1? 2 / 5  3'. *"%6/*"$  %*   2 /  97 2 / # 2 /   $&  !*  "&  # #. 97 2 / # 2 /   $$  .*  "$
 • 55
 • 381
 • 0

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)
. Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối. Lai 1 Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm
 • 131
 • 11,584
 • 102

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam
. động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài. . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe
 • 131
 • 1,414
 • 8

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).
. động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài. . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe
 • 131
 • 860
 • 4

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm
. Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn. . . Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm
 • 131
 • 1,050
 • 7

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm
. Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh,. Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân
 • 117
 • 818
 • 4

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa
. lên dán bài của nhóm mình HS NX cả lớp theo dõi và tự sửa lỗi của mình. 1HS đọc HS làm vào vở. HS theo dõi Tuần 3 Ngày tháng năm 2006 Tiết 5 Chính tả (. NX cả lớp theo dõi và tự sửa Kế hoạch bi học: Chính Tả 19 Lớp 3 Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Nhung Y/C HS đọc đòng thanh . Bài 3
 • 113
 • 2,257
 • 21
1 2 3 4 .. >