Tổng hợp tài liệu :

Một số yếu tố dự báo sớm KMT lan rộng và giá trị của thang điểm “spot sign” trong tiên lượng chảy máu não tự phát giai đoạn cấp

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo Protocom sự sinh trưởng phát triển của Vanda in vitro

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo Protocom và sự sinh trưởng và phát triển của Vanda in vitro
Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo Protocom sự sinh trưởng phát triển của Vanda in vitro . hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm sự sinh trưởng phát triển của Vanda in vitro . 1.1.2 Mục đích yêu cầu của đề tài. Mục đích Tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố của môi trường nuôi cấy lên sự tạo protocorm sự sinh trưởng phát triển của lan Vanda invitro. 1.1.2.2
 • 116
 • 750
 • 0

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm sự sinh

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm và sự sinh
. hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự tạo protocorm sự sinh trưởng phát triển của Vanda in vitro”. 1.1.2 Mục đích yêu cầu của đề tài. 1.1.2.1 Mục đích Tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố của môi trường nuôi cấy lên sự tạo protocorm sự sinh trưởng phát triển của lan Vanda invitro. 1.1.2.2
 • 116
 • 775
 • 3

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Gio châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin của tỉnh Đắc Lắc

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Gio châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị và xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin của tỉnh Đắc Lắc
ĐẶT VẤN ĐỀVệ sinh môi trường là những yếu tố liên quan tới cuộc sống của con người vệ sinh môi trường yếu kém cũng là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều bệnh tật như: bệnh tiêu chảy; tả; thương hàn; mắt hột; bệnh phụ khoa, da... ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng nhất là ở cỏc vựng nông thôn. Vì vậy các yếu tố môi trường ngày càng cần được quan tâm để bảo vệ cải thiện sức khỏe cũng như điều kiện sống của con người. Vệ sinh môi trường cũng được coi như là một trong những tiêu chí quan trọng của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội của Việt nam.Tại Việt Nam, tình trạng vệ sinh ở nông thôn tồn tại nhiều thói quen, tập quán gây ra ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tập quán của người dân các hành vi vệ sinh cá nhân chậm thay đổi đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sự phát triển bền vững ở nông thôn. Sử dụng nước ô nhiễm, phân không được xử lý chính là lý do làm cho tỷ lệ dân cư nông thôn mắc các bệnh theo đường lõy Phõn - Miệng cao, làm cho chi phí khám chữa các bệnh này lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ sức khoẻ của nhân dân mà còn có tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, 10/28 bệnh truyền nhiễm gây dịch được giám sát có tỉ lệ mắc trên 100.000 dân cao nhất theo thứ tự là cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, lỵ trực khuẩn, quai bị, lỵ amớp, viêm gan, thủy đậu, rubella... có liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân [8],[10].Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật làm trong sạch môi trường, sự tích cực trong thu gom, xử lý đúng kỹ thuật các chất thải nói chung xử lý phân nói riêng là một mắt xích quan trọng. Biện pháp xử lý phân người hiệu quả nhất chính là xây dựng, bảo quản sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Mặc đã có nhiều cố gắng nhưng tính đến năm 2010, tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt 60%, thấp hơn 10% so với mục tiêu đề ra của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 [5]. Trong đó, tỉ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh phân bố không đều giữa cỏc vựng trong cả nước, cao nhất là đồng bằng sông Hồng 65%, thấp nhất là đồng bằng sông Cửu Long 35% [9]. Nhiều nghiên cứu cho thấy người dân chưa nhận thức rõ ràng đầy đủ về nguy cơ sức khỏe liên quan tới phân người. Một số người cho rằng nguy cơ sức khỏe từ phân người chủ yếu từ “mựi hụi, thối” sẽ không còn nguy cơ sức khỏe khi phân không còn mùi [48]. Trên thực tế khi người dân nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về mầm bệnh có trong phân người nguy cơ lây lan có thể là nguyên nhân dẫn tới việc xây dựng, sử dụng bảo quản nhà tiêu không hợp vệ sinh. Đắc Lắc Quang Trị là hai tỉnh nằm ở Miền Trung Việt Nam. Đắc Lắc là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyờn, Quang Trị thuộc khu vực ven biển Miền Trung, Đắc Lắc có 77,8% dân cư sống ở nông thôn còn tỷ lệ này ở Quang Trị là 75,2 %. Với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp, có nhiều phong tục tập quán lạc hậu, nhiều thói quen vệ sinh môi trường chậm thay đổi nên đây vẫn là hai tỉnh nóng về nước sạch nhà tiêu HVS. Với mong muốn có thể vẽ lên một bỳc tranh thực tế về nhà tiêu HVS HGĐ của vùng nông thôn Miền Trung Việt Nam chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Gio châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin của tỉnh Đắc Lắc” với hai mục tiêu:1. Mô tả thực trạng xây dựng, sử dụng bảo quản các loại nhà tiêu hợp vệ sinh HGĐ tại xã Gio châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị xó Hũa Hiệp huyện Cưkuin của tỉnh Đắc Lắc năm 2011.2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, sử dụng bảo quản các loại nhà tiêu hợp vệ sinh HGĐ tại xã Gio Châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị xó Hũa Hiệp huyện Cư Kuin của tỉnh Đắc Lắc năm 2011ĐẶT VẤN ĐỀ1Chương 1: TỔNG QUAN41.1. Tầm quan trọng của việc xử lý phân nhà tiêu hợp vệ sinh41.1.1.Tầm quan trọng của việc xử lý phân người đối với môi trường sức khỏe cộng đồng41.1.2.Thế nào là nhà tiêu hợp vệ sinh91.2. Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu101.2.1. Những qui định chung101.2.2. Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ111.2.3. Nhà tiêu chìm có ống thông hơi121.2.4. Nhà tiêu thấm dội nước131.2.5. Nhà tiêu tự hoại141.3. Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hiện nay141.3.1. Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh trên thế giới141.3.2. Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh tại Việt Nam161.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng, sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại HGĐ191.4.1. Điều kiện kinh tế.191.4.2. Yếu tố kiến thức, thái độ, thực hành của người dân.201.4.3. Các yếu tố khác21Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU222.1. Địa điểm thời gian nghiên cứu222.1.1. Địa điểm nghiên cứu222.1.2. Thời gian nghiên cứu232.2. Đối tượng nghiên cứu232.3. Phương pháp nghiên cứu232.3.1. Thiết kế nghiên cứu232.3.2. Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu232.3.3. Nội dung nghiên cứu, các biến số, chỉ số cần thu thập242.3.4. Kỹ thuật thu thập thông tin272.3.5. Phương pháp phân tích xử lý số liệu282.3.6. Đạo đức trong nghiên cứu282.3.7. Khắc phục sai số trong nghiên cứu28Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU293.1. Đặc điểm chung của đối tượng được phỏng vấn293.2. Thực trạng sử dụng nhà tiêu tại các HGĐ333.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nhà tiêu HVS tại HGĐ45Chương 4: BÀN LUẬN504.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu504.2. Thực trạng nhà tiêu hộ gia đình tại vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị Đắc Lắc514.2.1. Tình hình sử dụng nhà tiêu riêng tại các HGĐ514.2.2. Tình hình sử dụng bảo quản các loại nhà tiêu của hộ gia đình554.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng xây dựng, sử dụng bảo quản nhà tiêu tại các hộ gia đình574.3.1. Yếu tố kinh tế hộ gia đình574.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố trình độ học vấn.584.3.3. Ảnh hưởng của yếu tố nghề nghiệp.584.4. Về nguyện vọng, mong muốn của các hộ gia đình về loại nhà tiêu sử dụng.59KẾT LUẬN60KHUYẾN NGHỊ62TÀI LIỆU THAM KHẢO63PHỤ LỤCThực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Gio châu Huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị xã Hòa Hiệp huyện Cư Kuin của tỉnh Đắc LắcThuc trang nha tieu hop ve sinh ho gia dinh va mot so yeu to anh huong tai xa Gio chau Huyen Gio Linh cua tinh Quang Tri va xa Hoa Hiep huyen Cu Kuin cua tinh Dac Lac
 • 95
 • 6,103
 • 30

Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp γ-Decalactone của chủng nấm men Yarrowia lipolytica W29 pot

Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp γ-Decalactone của chủng nấm men Yarrowia lipolytica W29 pot
. nghiệp, Tập 1, số 3/2003 222 một số yếu tố có ảnh hởng đến khả năng sinh tổng hợp -Decalactone của chủng nấm men Yarrowia lipolytica W29 Several facrors. Không nấm men Có nấm men 60 1,80 1,25 180 2,53 2,04 360 4,57 2,23 480 5,30 2,44 560 5,44 2,40 Một số yếu tố ảnh hởng đến khả năng sinh tổng hợp
 • 6
 • 522
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam . NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NÔNG SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG RA HOA CỦA GIỐNG THUỐC LÁ K. 326 TRỒNG TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 62. sự ra hoa của thuốc lá giống K. 326. Chính vì vậy mà chúng tôi thực hiện đề tài : “ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 trồng. (saccharose glucose) ở nồng độ cao đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 55 3.2 Ảnh hưởng của một số biện pháp k thuật đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 61 3.2.1 Ảnh
 • 177
 • 490
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến độ an toàn hiệu quả của thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến độ an toàn và hiệu quả của thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng
. Bentazon + Propanil (P); Bifenox; Bifenox + 2,4D; Butachlor; Butachlor + 2,4 D; Butralin; Cinosulfuron; Cinosulfuron; EPTC+ 2,4D; Fenoxaprop -P - ethyl; MCPA; Molinate; Molinate + propanil (P);. Oxadiazon + Propanil (P); Pendimethalin; Pendimethalin+ propanil (P); Piperophos+ Dimethametryn; Piperophos + 2,4D (P); Pretilachlor+ Safener (P); Propanil; Pyrazosufuron -methyl; Quinclorac; Sethoxydim;. mức độ chết của các động vật sinh vật thuỷ sinh khác như cá, ếch, tôm v.v là nhóm sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng như điều hoà sinh thái (Naylor, 1996; Agnes, 1993)
 • 137
 • 479
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THỤ PHẤN THỤ TINH CỦA MỘT SỐ DÒNG CÀ VỤ XUÂN HÈ 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. tài Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn thụ tinh của một số dòng cà chua vụ xuân hè 2008 tại Thừa Thiên Huế” nhằm xác định khả năng thụ phấn thụ tinh tốt nhất đối với cà. 79 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 57, 2010 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THỤ PHẤN THỤ TINH CỦA MỘT SỐ DÒNG CÀ VỤ XUÂN HÈ 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Phạm Lê Hoàng,. kế thừa từ những kết quả nghiên cứu năm 2006 – 2007. 2.2. Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu 3 yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn thụ tinh (khả năng đậu quả) của các dòng cà chua
 • 8
 • 442
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nội
. nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân v đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trớc sinh tại Bệnh viện Phụ sản H Nội Chuyên ngnh: Sản khoa Mã số: 62.72.13.01. nghiên cứu 60 Chơng 3 Kết quả nghiên cứu 61 3.1. Tỷ lệ đẻ trẻ thấp cân 61 3.2. Một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân 63 3.3. Hiệu quả của một số biện pháp can thiệp trớc sinh 77. Phân tích một số yếu tố nguy cơ ảnh hởng tới đẻ con thấp cân. 3. Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp trong giai đoạn trớc sinh nhằm cải thiện tình trạng đẻ con thấp cân. 3 Chơng
 • 192
 • 1,808
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam
. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 trồng tại miền Bắc Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định được ảnh hưởng của một. sinh trưởng lên sự sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 3.3.1. Ảnh hưởng của các chất k ch thích sinh trưởng đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 Chất k ch thích sinh. vật. 3.3.1.2. Ảnh hưởng của GA 3 đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326. K t quả nghiên cứu về ảnh hưởng của GA 3 đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K. 326 được thể hiện
 • 27
 • 813
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN TỶ LỆ BIẾN DỊ CỦA CÂY DỨA CAYEN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN-VITRO" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC:
. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN TỶ LỆ BIẾN DỊ CỦA CÂY DỨA CAYEN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN-VITRO Hoàng Thị Kim Hoa, Nguyễn. trưởng của chồi trong quá trình nuôi cấy nhân nhanh dứa Cayen. III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 1. Ảnh hưởng của mật độ nuôi cấy lên tỷ lệ phát sinh chồi biến dị Để nghiên cứu ảnh hưởng của. thể nhân nhanh một số lượng lớn cây giống sạch bệnh, đồng đều về phẩm chất. Tuy nhiên, trong quá trình nhân giống, do ảnh hưởng của điều kiện môi trường nuôi cấy, xuất hiện một số dạng cây biến
 • 18
 • 516
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng năng suất lúa tại tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng và năng suất lúa tại tỉnh thái nguyên
. biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng năng suất lúa tại tỉnh Thái Nguyên . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng sự biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất. hướng dẫn của IRRI. - Nghiên cứu ảnh hưởng sự biến động của một số yếu tố dinh dưỡng đất đến các yếu tố cấu thành năng suất năng suất cây lúa. 1.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài. đề tài 1.3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng sự biến động dinh dưỡng một số yếu tố dinh dưỡng đất đến sinh trưởng năng suất lúa từ đó đề xuất việc ứng dụng
 • 96
 • 343
 • 0

GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG TẦM SOÁT SA SÚT TRÍ TUỆTÓM TẮT Cơ sở: pdf

GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG TẦM SOÁT SA SÚT TRÍ TUỆTÓM TẮT Cơ sở: pdf
. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG TẦM SOÁT SA SÚT TRÍ TUỆ TÓM TẮT Cơ sở: Sa sút trí tuệ là một bệnh lý não tiến triển. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị được đề nghị. nhận được. Mini-Cog là một thang điểm tầm soát sa sút trí tuệ có đủ các đặc điểm đó nên nó là một trong ba thang điểm được chấp nhập nhiều nhất của các bác sĩ đa khoa. 2,3,4 Thang Mini-Cog chỉ. trung bình 17 (16.7%) Sa sút trí tu nặng 7 (6.9%) Mối quan hệ giữa kết quả tầm soát sa sút trí tuệ bằng thang điểm MMSE Mini-Cog với kết quả chẩn đoán sa sút trí tuệ trên lâm sàng được
 • 17
 • 916
 • 7

Báo cáo khoa học: "Khảo sát dao động của máng rung nghiên cứu một số yếu tố ảnh h-ởng đến năng suất sai số của hệ thống định lượng trong trạm trộn cấp phối" doc

Báo cáo khoa học:
. Khảo sát dao động của máng rung v nghiên cứu một số yếu tố ảnh hởng đến năng suất v sai số của hệ thống định lợng trong trạm trộn cấp phối TS. Nguyễn văn vịnh Bộ môn Máy xây dựng Khoa. thể hiện các yếu tố ảnh hởng đến năng suất của hệ thống định lợng Nhận xét: - Năng suất của máng rung tăng tỷ lệ thuận với chiều cao H của cửa mở sai số của tất cả các máng rung điều tiết. đến năng suất sai số của hệ thống. Độ ẩm thích hợp W = 4 - 5 % (hình 6f). iii. Kết luận Với việc khảo sát dao động của máng rung trong hệ thống định lợng của trạm trộn cấp phối từ các
 • 8
 • 497
 • 0

Báo cáo y học: "PHâN TíCH MỘT Số YẾU TỐ NGUY CƠ Ô NHIỄM THỰC PHẨM GIẢI PHÁP CAN THIỆP ĐẢM BẢO An toÀn vệ sinh thực phẩm" pps

Báo cáo y học:
. PHâN TíCH MT Số YU T NGUY C ô NHIễM THC PHẩM V GII PHP CAN THIP M BO An ton vệ sinh thực phẩm Hong Cao S*; Nguyn Cụng Khn**; Nguyn Vn Chuyờn*** Lờ Bỏch Quang***; Hong Vn Lng***. procymidone, sulfite . Tài liệu hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác bảo đảm vệ sin . Cục An toàn vệ sinh TP. Tài liệu hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác bảo đảm vệ sinh tional. trên cơ sở khoa học của việc phân tích mối nguy. - Phải có sự phối hợp liên ngành trong quản lý nguy cơ: đảm bảo tất cả các y u tố nguy từ tất cả các khâu từ trang trại tới bàn ăn đều đợc giám
 • 9
 • 518
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng tới các quá trình thủy lực vùng cửa sông Hồng - Thái Bình " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. Tạpchí Khoa học Đại học QuốcgiaHàNội, Khoa học TựnhiênvàCôngnghệ25, Số 1S(2009)140‐144 140 _______ Ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng tới các quá trình thủy lực vùng cửa sông Hồng. nay là cửa thoát nước chính của sông Thái Bình, cửa Ba Lạt là cửa thoát nước của sông Hồng, cửa Đáy là cửa thoát nước của sông Đáy. Các cửa sông này đều khá rộng địa hình vùng cửa tương. vùng cửa sông Hồng - Thái Bình đang phát triển nuôi trồng thủy sản mặn - lợ rất mạnh mẽ, song việc đánh giá dự báo biến động môi trường vùng ven bờ cửa sông còn ít được nghiên cứu. Bài báo
 • 5
 • 345
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cấu trúc protein của thịt cá trong quá trình sản xuất surimi các sản phẩm từ surimi cá nước ngọt

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cấu trúc protein của thịt cá trong quá trình sản xuất surimi và các sản phẩm từ surimi cá nước ngọt
. quá trình rửa thịt cá trong sản xuất surimi - Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến đổi cấu trúc protein của surimi - Nghiên cứu một số yếu tố để nâng cao khả năng tạo gel của surimi. nam nghiên cứu một cách có hệ thống về công nghệ sản xuất surimi các sản phẩm từ surimi cá mè cá rô phi - Đã minh chứng được sự biến đổi cấu trúc protein dưới tác động của nhiệt độ ảnh. hƣởng đến sự biến đổi cấu trúc protein của thịt cá trong quá trình sản xuất surimi các sản phẩm từ surimi cá nƣớc ngọt » cho luận án tiến sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát : Nâng
 • 140
 • 696
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến bảo quản tinh trùng cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttaus Forskal, 1775) trong tủ lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến bảo quản tinh trùng cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttaus Forskal, 1775) trong tủ lạnh
. TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN BẢO QUẢN TINH TRÙNG CÁ MÚ CỌP (Epinephelus fuscoguttaus Forskal, 1775) TRONG TỦ LẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Nuôi trồng Thủy sản Mã số: . ĐẶNG HOÀNG TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN BẢO QUẢN TINH TRÙNG CÁ MÚ CỌP (Epinephelus fuscoguttaus Forskal, 1775) TRONG TỦ LẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ . tinh trùng 12 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt lực của tinh trùng 13 1.4.1. Các yếu tố bên trong 13 1.4.2. Các yếu tố bên ngoài 14 1.5. Tình hình nghiên cứu bảo quản, lưu giữ tinh trùng
 • 69
 • 583
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá k 326 trồng tại miền bắc việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k 326 trồng tại miền bắc việt nam ( Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam ... hưởng số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng hoa giống thuốc K. 326 trồng miền Bắc Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định ảnh hưởng số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng hoa giống thuốc K. 326. .. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN VÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NÔNG SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG RA HOA CỦA GIỐNG THUỐC LÁ K. 326 TRỒNG TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. .. sáng ngày 27 1.9 Một số k t nghiên cứu thuốc Việt Nam 35 1.9.1 Một số k t nghiên cứu giống thuốc Việt Nam 35 1.9.2 Một số k t nghiên cứu giống thuốc K. 326 37 1.9.3 Một số k t nghiên cứu phòng trừ
 • 177
 • 102
 • 0
1 2 3 4 .. >