Tổng hợp tài liệu :

Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Giáo án cơ bản hóa học 10

Giáo án cơ bản hóa học 10
. RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Lê Hải Lợi - Trờng THPT Ngũ Hành Sơn 7 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban cơ bản Ngy:28 /10/ 2006 Tit: 18 Đ. Bi 10. í NGHA CA BNG. lm bi VI. RT KINH NGHIM: Giáo viên soạn: Lê Hải Lợi - Trờng THPT Ngũ Hành Sơn 10 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban cơ bản Ngy:03 /10/ 2006 Tit 19: Luyn tp: BNG
 • 146
 • 531
 • 1

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 10 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 10 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ppt
. Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 10 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (Sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao) A. CHUẨN KIẾN. được: - Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì. - Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên. cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p, d. B. CHUẨN BỊ GV: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. HS: Ôn bài cấu tạo tuần hoàn các nguyên tố hoác học. C. KIỂM TRA BÀI CŨ Viết cấu hình
 • 9
 • 2,280
 • 8

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC potx

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC potx
. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC MỤC TIÊU : Hiểu : Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron các nguyên tố hóa học Mối quan hệ cấu hình electron. e lớp ngoài cùng . + Sau mỗi chu kì, số electron ngoài cùng của ng _tử các ng _tố nhóm A biến đổi tuần hoàn Vậy sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron ng _tử của các ng _tố chính là nguyên. nhân sủa sự biến đổi tuần hoàn về tính chất của các ng _tố II- CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B Đây là các nguyên tố d và f thuộc chu kì lớn (còn gọi là nguyên tố kim
 • 4
 • 1,592
 • 9

bài giảng hóa học 10 bài 8 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

bài giảng hóa học 10 bài 8 sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
. Ar 3s 2 3p 6 7 I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học: II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A: 8 I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 10 BÀI 8: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Câu 2 Câu 4Câu 3 1 1 Nguyên tố X có số thứ. nguyên tố sau đây: 3 Li; 11 Na; 19 K. 9 Li: 2s 1 Na: 3s 1 K: 4s 1 II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A: 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm
 • 24
 • 1,703
 • 0

bài giảng hóa học 10 bài 9 sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn

bài giảng hóa học 10 bài 9 sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn
. Bài 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 10 Nội dung chính I- Tính kim loại, tính phi kim II- Hóa trị của các nguyên tố III-. nói: tính KL, tính PK của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân II- Hóa trị của các nguyên tố Trong 1 chu kỳ, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các nguyên. chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. Câu hỏi trắc nghiệm Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn 1. Hóa
 • 17
 • 7,327
 • 1

Giáo án cơ bản hóa học 10

Giáo án cơ bản hóa học 10
... hoàn Tiết 13,14 Bài Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học I Mục tiêu học Học sinh biết: Nguyên tắc xếp nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn Cấu tạo bảng tuần hoàn Về kỹ năng: Học sinh vận dụng: Dựa... Hóa trị số oxi hóa I Mục tiêu học Về kiến thức Học sinh biết: Hóa trị nguyên tố hợp chất ion, trongh hợp chất cộng hóa trị; số oxi hóa Về kĩ Học sinh vận dụng: Xác định điện hóa trị, cộng hóa. .. Tính chất hóa học Clo tính oxi em dự đoán tính chất hóa học hóa mạnh clo ? Tác dụng với kim loại HS: Tính chất hóa học clo tính oxi Cl2 + KL (trừ Ag,Au,Pt) Muối clorua(kl có ht cao) hóa mạnh
 • 108
 • 119
 • 0

Giáo án LƯU HUỲNH hóa học 10 ban cơ bản

Giáo án LƯU HUỲNH hóa học 10 ban cơ bản
Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo. Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo. Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo. Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo. Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo. Giáo án Lưu Huỳnh là tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên phạm Hóa học tham khảo.
 • 5
 • 4,444
 • 66

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản
Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên.
 • 6
 • 1,753
 • 23

Giáo án thi giảng (dạy học tích cực) Hóa học 10 Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Giáo án thi giảng (dạy học tích cực) Hóa học 10 Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử
Giáo án thi giảng (phương pháp dạy học tích cực) Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học. Đổi mới phương pháp dạy học, thảo luận và trình bày theo nhóm...
 • 13
 • 1,070
 • 14

GIÁO án dạy THÊM hóa học 10

GIÁO án dạy THÊM hóa học 10
... Fe 7,78g/cm3 Cho Vh/c = πr3 Bán kính nguyên tử gần Fe là: A 1,44 .10- 8 cm C 1,97 .10- 8 cm B 1,29 .10- 8 cm D Kết khác Câu Định nghĩa sau nguyên tố hoá học Nguyên tố hoá học tập hợp nguyên tử: A Có... xung quanh hạt nhân bên khối cầu có bán kính lớn bán kính hạt nhân 10. 000 lần Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành bóng có đường kính 6cm bán kính khối cầu là: A 100 m C 300m B 150m D 600m Câu Giả... hạt nhân nguyên tử F 10) Nguyên tử Zn có bán kính r = 1,35 .10- 10 m , nguyên tử khối 65 u a Tính d nguyên tử Zn
 • 18
 • 197
 • 0

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÓA HỌC 10 -HỌC KÌ 1

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÓA HỌC 10 -HỌC KÌ 1
... tính kim loại mạnh Al yếu GV: cho HS vận dụng so sánh tính K (vì Mg có tính kim loại yếu Na, kimloại 12 Mg với 13 Al 19 K, tính Na có tính kim loại yếu K) phi kim 16 S với 9F 15 P - S có tính phi kim... lớp cùng: a + b HS: Nhóm A gồm nguyên tố kim loại, phi kim khí b Nhóm B: HS: (n – 1) dansb Với b = ,0 ≤ a ≤ 10 HS: nfa(n + 1) db(n + 2)s2 ≤ a 14 ; ≤ b ≤ 10 Hoạt động 4: GV: Dựa vào bảng tuần hồn,... ⇒ 2Z + N = 28 ⇒ N = 28 – 2Z (1) Vì nguyên tố thuộc nhóm VIIA nên Z 9, 17 , 35 (2) Từ 1, ⇒ nghiệm hợp lý: Z = ⇒ N = 10 ⇒A = + 10 = 19 Nguyên tử khối 19 Cấu hình e: 1s2 2s2 2p5 Bài 6/54: a) Vì nguyên
 • 21
 • 78
 • 1

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÓA HỌC 10

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÓA HỌC 10
... thời điểm ban đầu N (t ) : số hạt nhân phóng xạ lại sau thời gian t thời điểm ban đầu ban đầu m( t ) : khối lượng phóng xạ H (t ) :độ phóng xạ lại sau lại sau thời gian t thời gian t −t T H... H = a; C I = b ⇒ v = kan.bm ; Khi C H = 2a; C I = b ⇒ v' = k(2a)n.bm v' = 2v ⇒ k(2a)n.bm = 2kan.bm ⇒ n = Khi C H = a; C I = 2b ⇒ v" = kan.(2b)m v" = 2v ⇒ kan.(2b)m = 2kan.bm ⇒ m = Vậy biểu thức... lượng tử phụ (hay số lượng tử obitan) l : cho biết hình dạng obitan không gian xác định số phân lớp lớp * l nhận giá trị từ đến n – * Giá trị l … Kiểu obitan s p d f … * Ứng với giá trị n (một
 • 78
 • 152
 • 1

Giáo án Bài ÔXI Hóa học 10 thi GV giỏi ( GA điện tử)

Giáo án Bài ÔXI  Hóa học 10 thi GV giỏi ( GA điện tử)
.. .- Dụng cụ: Đèn cồn, muôi sắt, muôi thũy tinh b) Học sinh: - SGK hóa học 10 nâng cao, nghiên cứu oxi trước đến lớp IV Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp: - Lớp 10A4: Kiểm tra cũ: - GV: Lồng... oxi hố là: A -2 , -1 B +2, +1 C +2, -1 D -2 , +1 ĐÁP ÁN: C +2, -1 Câu hỏi 5: Tính chất đặc trưng oxi gì? ĐÁP ÁN: Tính oxi hóa mạnh, oxi hóa hầu hết kim loại( trừ Au, Pt…) phi kim (trừ halgen)….và... trọng tâm - Oxi có tính oxi hóa mạnh - Ngun tắc điều chế oxi PTN nhiệt phân chất giàu oxi bền nhiệt Củng cố : GV: Cho HS chơi trò chơi “ Lucky number” để củng cố nội dung học Dặn dò: - Hướng dẫn
 • 10
 • 179
 • 0

Giao an day them hoa hoc 10 chọn lọc

Giao an day them hoa hoc 10 chọn lọc
... nên ta có: Trêng THPT Nam Trùc ho¸ häc líp 10 - Ban Giáo án dạy thêm ht khụng mang điên n … 2Z + N = 115 (1) - Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 nên 2Z – N = 33 (2) Hoạt động :... Nam Trùc ho¸ häc líp 10 - Ban Giáo án dạy thêm trung bỡnh ca X 12,15u a) Tính số khối Bài đồng vị b) Viết ký hiệu nguyên tử Giải đồng vị 10 % A1 R = 100 = 18,9% � % A2 R = 100 -18,9 = 81,1(%) 53... A1 R : A2 R = 3,5 A1 10: 43 Tổng số hạt R  n =  A1 = + = 10 15 hạt tổng số hạt  A2 = + = 11 A2 R hạt Tìm nguyên tử khối trung bình � A R = 10 �18,9 + 11�81,1 = 10, 811 100 R đồng vị với tỉ lệ
 • 38
 • 130
 • 0

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
... ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN : điện, tính kim loại, tính phi kim nguyên tố, tính axit, tính bazơ hợp chất Định luật tuần hoàn: nguyên tố biên đổi bảng tuần Tính chất nguyên tố đơn chất, hoàn? thành phần tính. .. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ HỐ HỌC- ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN (tiết 2) GIÁO ÁN HĨA HỌC 10 Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức cần hình thành - Chu kì, nhóm - Quy luật biến đổi. .. tính chất - Từ biến thiên đó, Pauling đưa hợp chất tạo nên từ nguyên tố biến định luật tuần hồn, nhờ có định luật này, đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích Menđeleep dự đoán số nguyên tố chưa
 • 11
 • 157
 • 1

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
... thời tính axit chúng mạnh dần IV ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN “ Tính chất nguyên tố thành phần tính chất đơn chất hợp chất tạo nên từ ngun tố biến đổi tuần hồn theo chuiều tăng điện tích hạt nhân nguyên. .. theo chiều tăng nguyên tố nhóm A Giáo án Hóa học 10 GV: Treo bảng lên bảng HS: Nhận xét biến đổi tính chất oxit hidroxit nguyên tố GV: Hướng dẫn hs rút qui luật điện tích hạt nhân, tính bazơ oxit... V V Giáo án Hóa học 10 GV: Treo bảng độ âm điện lên bảng HS: Rút quy luật biến đổi độ âm điện ngun tố theo chu kì theo nhóm A GV: bổ sung qui luật biến đổi độ âm điện phù hợp với biến đổi tính
 • 5
 • 166
 • 3

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giáo án Hóa học 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
... HÓA HỌC 10 Bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUN TỐ HỐHỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN (tiếp theo) I.MỤC TIÊU: Kiến thức : - Biết giải thích biến đổi độ âm điện số nguyên tố chu kì,... kim nguyên tố h HÓA HỌC 10 hóa học, ta thấy tính chất khơng biến đổi liên tục mà biến đổi cách tuần hoàn GV hướng dẫn HS đọc sách giáo khoa phát biểu nội dung định luật HS phát biểu nội dung định. .. biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố hố học Định luật tuần hồn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra cũ: (5 phút) Câu hỏi: Cho biết tính kim loại tính phi kim, biến đổi tính chất
 • 10
 • 154
 • 3

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
... BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU electron nguyên tử nguyên HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ GIÁO ÁN HĨA HỌC 10 tố chu kì 2, nhận xét số CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC: electron lớp ngồi ngun - Cấu hình electron lớp tử nguyên. .. đổi tuần hồn cấu hình e nguyên nhân biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố Hoạt động 2: Cấu hình electron ngun tử ngun tố nhóm A Mục tiêu: Biết đặc điểm lớp e nguyên tử nguyên tố nhóm A Sự giống... bị:BÀI 9: SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN (1)Thế tính KL,tính PK ngun tố? Sự biến đổi tuần hồn tính kL, tính PK? (2) Khái niệm ĐAĐ ? Sự biến đổi tuần
 • 5
 • 172
 • 1

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
... Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron nguyên tử nguyên tố - Cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố nhóm A lặp lặp lại sau chu kỳ  Chúng biến đổi cách tuần hoàn - Sự biến đổi tuần hoàn cấu. .. tích hạt nhân, cấu hình electron nguyên tử nguyên tố biến đổi tuần hồn Câu 2: Mệnh đề sau khơng đúng? Trả lời: b, electron khơng Giáo án Hóa học 10 a nguyên tử nguyên tố nhóm A có số electron lớp... p Các nguyên tố gọi nguyên tố p Giáo án Hóa học 10 - Các nguyên tố nhóm IA, IIA nguyên tố s Một số nhóm A tiêu biểu - Các nguyên tố nhóm IIA, IVA, VA, VIA, a) Nhóm VIIIA nhóm khí VIIA nguyên tố
 • 5
 • 220
 • 4

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giáo án Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
... chúng biến đổi tuần hồn  :sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố điện tích hạt nhân tăng dần nguyên nhân biến đổi tuần hồn tính chất nguyên tố HÓA HỌC 10 Hoạt động 2: Cấu. .. electron lớp nguyên tử nguyên tố lặp lại sau chu kì, ta nói chúng biến đổi tuần hoàn I Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron ngun tử ngun tố hố học: - Số electron lớp ngồi nguyên tử nguyên tố lặp... Cấu hình electron lớp ngồi ngun tử ngun tố nhóm A: 12’ II .Cấu hình electron ngun tử ngun tố nhóm A Cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố nhóm A GV: Em cho biết HS: Các electron nguyên tử lớp
 • 6
 • 156
 • 3
1 2 3 4 .. >