Tổng hợp tài liệu :

Ôn thi công chức HÌNH học 9

Ôn thi công chức môn tin học

Ôn thi công chức môn tin học
Ôn thi công chức môn tin họcTRẮC NGHIỆM TIN HỌC I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠBẢN VỀMÁY TÍNH: 1, Máy vi tính, thường được gọi là PC- đó là viết tắt của từ Personal Computer2, Máy tính không thểlàm việc đượcnếu không có CPU 3, Khi mất điện hoặc tắt máy tính đột ngột thì sẽbị mất hết mọi thông tin trong RAM 4, Các thông sốcơbản: - 1 byte = 8 bit - 1 Kb = 210byte - 1 Mb = 210Kb - 1 Gb = 210Mb GB(Gigabyte) là đơn vị đo có giá trịlớn nhất. - Ký hiệu dpi(dot per inch) là đơn vị để đo độphân giảimàn hình. II. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS: 1. Thoát khỏi Windows? - Đối với Windows XP: Trên thanh Taskbar nháy biểu tượng Start,chọn Turn Off Computer/Turn Off- Đối với Windows 98: Trên thanh Taskbar nháy biểu tượng Startchọn SHUT DOWN, ta chọn tiếp dòng Shut down the computer 2. Để khởi động lại máy tính và nạp lại hệ điều hành Windows, sau khi nháy chuột vào biểu tượng Start trên Taskbarvà chọn mục Turn Off Computer, ta chọn tiếp dòng Restart 3. Trong Windows XP, để tìm kiếm một tệp trong máy tính, ta thể nháy chuột vào Start, chọn mục Search\For Files or Folders. Trong hộp thoại mới xuất hiện, sau khi khai báo tên tệp cần tìm và đĩa vào các ô thích hợp, ta nháy chuột vào nút Search4. Đểchạy một chương trình ứng dụng trong . Di chuyển nhanh con trỏ về đầu đoạn tiếp sau đoạn đang chứa con trỏ Ctrl + ↑ Di chuyển nhanh con trỏ về đầu đoạn ngay trước đoạn đang chứa con trỏ Ctrl. chuyển nhanh con trỏ đến một trang nào đó trong văn bản đang mở Ctrl + F Để tìm kiếm một cụm từ trong văn bản Ctrl + H Để tìm kiếm và thay thế một cụm từ trong
 • 16
 • 9,076
 • 53

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK I HÌNH HỌC 9(10-11)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK I HÌNH HỌC 9(10-11)
. nhau ta có AM=MI và MI = BN Mà MI+IN = MN Nên MN=AM+BN c) Trong tam giác vuông OMN Ta có OI 2 = MI . IN (hệ thức h 2 = b’. c’) Mà AM=MI và MI = BN Suy ra. MN=AM + BN c/ Chứng minh rằng : AM . BN =R 2 Gi i: Vẽ hình đúng G i I là tiếp tuyến của MN v i nửa đường tròn a) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta
 • 4
 • 492
 • 3

chuyên đề ôn thi công chức thuế và kiểm toán -phan tin học

chuyên đề ôn thi công chức thuế và kiểm toán -phan tin học
. Một Intranet của một công ty có thể được kết nối với các Intranet của các công ty khác và kết nối vào Internet. 3.1.2. Tác dụng của việc nối mạng • Chia sẻ các thông tin và các chương trình. trữ thông tin với dung lượng lên đến hàng chục GB. Tuy nhiên tốc độ kết nối không được nhanh như ổ cứng. + c) Thi t bị nhập (Input devices) + Bàn phím (Keyboard): Là thi t bị nhập thông tin vào. (trường học) • com (công ty) • mil (cơ quan quân sự) • org (các tổ chức) • net (mạng) Ví dụ: Domain của Bộ Tài chính: mof.gov.vn 3.2.3. Các dịch vụ thông tin trên Internet Khai thác thông tin dựa
 • 181
 • 3,892
 • 21

Tài liệu ôn thi công chức tin học 2014

Tài liệu ôn thi công chức tin học 2014
. Chèn một trang bảng tính mới Shift + F3 Nhập công thức bằng cửa sổ Insert Function Ctrl + A Sau khi viết tên hàm công thức, thực hiện bước 2 của công thức, hiện dấu mở ngoặc và danh sách đối. Programs  Để thi t lập ngày giờ hệ thống  Bước 2: Chọn Date and Time  Để thi t lập các thông số của màn hình nền (Desktop)  Bước 2: Chọn Display  Để xem, thêm hoặc bớt các phông chữ . Chọn Fonts -3-  Để thay đổi các thông số của chuột  Bước 2: Chọn Mouse  Để thi t lập các thông số của bàn phím  Bước 2: Chọn Keyboard  Để thi t lập tiêu chuẩn quốc gia, thay đổi
 • 16
 • 906
 • 1

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG
PHẦN I. BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete2). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). VALUE d). NAME3). Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện: a). Insert Column b). View Column c). Format Column d). Table Column4). Bạn hiểu BVirus là gì ? a). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b). Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c). Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) d). Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl O là: a). Mở một hồ sơ mới b). Đóng hồ sơ đang mở c). Mở một hồ sơ đã có d). Lưu hồ sơ vào đĩa6). Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a). Ram b). Bộ nhớ ngoài c). Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng d). Tất cả đều sai7). Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl V d). Ctrl Y8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo: a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F9). Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi Tin hoc ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: a). VALUE b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc200810). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành: a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục11). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl H là : a). Tạo tệp văn bản mới b). Chức năng thay thế trong soạn thảo c). Định dạng chữ hoa d). Lưu tệp văn bản vào đĩa12). Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home13). Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện: a). Chọn đối tượng, rồi chọn File Copy b). Chọn đối tượng, rồi chọn File Open c). Chọn đối tượng, rồi chọn File Restore d). Chọn đối tượng, rồi chọn File Move To Folder...14). Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ: a). Dấu chấm hỏi (?) b). Dấu bằng (= ) c). Dấu hai chấm (: ) d). Dấu đô la ()15). Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện : a). Format Slide Layout... b). View Slide Layout... c). Insert Slide Layout... d). File Slide Layout...16). Phát biểu nào sau đây đúng? a). Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột b). Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể c). Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu d). Cả 3 câu đều đúng 17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a). Table Cells b). Table Merge Cells c). Tools Split Cells d). Table Split Cells18). Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu , điều đó có nghĩa là gì? a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số d). Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số19). Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a). File Bullets and Numbering b). Tools Bullets and Numbering c). Format Bullets and Numbering d). Edit Bullets and Numbering20). Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh : a). Table Merge Cells b). Tools Split Cells c). Tools Merge Cells d). Table Split Cells21). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng : a). My Computer hoặc Windows Explorer b). My Computer hoặc Recycle Bin c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). My Computer hoăc My Network Places . dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong 61) dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phong c). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong 74) dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong 120).
 • 57
 • 11,961
 • 49

ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013

ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013
ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 ôn thi công chức tin học văn phòng năm 2013 . Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thì nhận được kết quả : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong 7. Các kiểu dữ liệu thông. ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 201 3 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG 1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta. THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Câu hỏi MS Word 1. Trong soạn thảo văn bản Word 2003, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là: - Tạo tệp văn bản mới - Chức năng thay thế soạn thảo -
 • 36
 • 573
 • 1

tài liệu ôn thi công chức tiểu học

tài liệu ôn thi công chức tiểu học
tài liệu gồm có Điều Lệ Trường Tiểu Học, Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Nghị Định 29, Hệ Thống Ngành Đào Tạo Và Giáo Dục.. Tất cả đã lọc để các bạn ôn thi tiện cho việc ôn tập... các bạn có thể bỏ qua ko học các chương liên quan đến quản lý,khen thưởng,xử phạt
 • 17
 • 381
 • 0

tài liệu ôn thi công chức tiểu học

tài liệu ôn thi công chức tiểu học
tài liệu gồm có Điều Lệ Trường Tiểu Học, Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Nghị Định 29, Hệ Thống Ngành Đào Tạo Và Giáo Dục.. Tất cả đã lọc để các bạn ôn thi tiện cho việc ôn tập... các bạn có thể bỏ qua ko học các chương liên quan đến quản lý,khen thưởng,xử phạt
 • 4
 • 361
 • 0

tài liệu ôn thi công chức tiểu học

tài liệu ôn thi công chức tiểu học
tài liệu gồm có Điều Lệ Trường Tiểu Học, Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Nghị Định 29, Hệ Thống Ngành Đào Tạo Và Giáo Dục.. Tất cả đã lọc để các bạn ôn thi tiện cho việc ôn tập... các bạn có thể bỏ qua ko học các chương liên quan đến quản lý,khen thưởng,xử phạt
 • 8
 • 385
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016

ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016
ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016 ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016ĐỀ CƯƠNG ôn THI CÔNG CHỨC TIN học và KIẾN THỨC CHUNG năm 2016
 • 260
 • 658
 • 0

trắc nghiệm MS windows 7 (tài liệu ôn thi công chức tin học)

trắc nghiệm MS windows 7 (tài liệu ôn thi công chức tin học)
... Back space Tài liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1.10 Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows Câu 75 Trong Windows 7, đưa trỏ chuột... cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1.5 Câu hỏi trắc nghiệm MS Windows Bấm Alt, chọn tập tin chọn tập tin cuối Câu 43 Hộp chọn kiểu ô vuông (checkbox)... phép thi t lập mạng gia đình Windows để chỉa sẻ tập tin máy in? Tài liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1 .7 Câu hỏi trắc nghiệm
 • 11
 • 726
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm MS word 2010 (tài liệu ôn thi công chức tin học)

câu hỏi trắc nghiệm MS word 2010 (tài liệu ôn thi công chức tin học)
... khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1.3 Câu hỏi trắc nghiệm MS Word 2010 CÂU 27 Phím F5 Microsoft Word 2010 có chức gì: Hiển thị thẻ... Tài liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1.10 Câu hỏi trắc nghiệm MS Word 2010 View File References Home Câu 87 Trong MS Word. .. liệu tham khảo dành cho lớp ôn thi Công chức thuế cung cấp group facebook: Ôn thi công chức thuế - Tax2016 1.4 Câu hỏi trắc nghiệm MS Word 2010 Home Page Down Page up CÂU 36 Trong Microsoft Word
 • 12
 • 2,435
 • 7

Tài liệu ôn thi công chức tin học

Tài liệu ôn thi công chức tin học
... trang sau,… ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN Ôn tập kỳ thi tuyển cơng chức tin học thống kê tài năm 2015 A CÁC TÀI LIỆU ÔN TẬP Luật Công nghệ thông tin: - Luật Công nghệ thông tin năm 2006: Số 67/2006/QH11... điện tử Gmail.com Hình thức thi trắc nghiệm m áy, thời gian làm thi 45 phút (đề thi không dở tài liệu) , số lượng câu hỏi đề thi 40 câu Tài liệu ơn tập: Giáo trình tin học văn phòng trình độ B Tìm... nghệ thông tin (từ Điều 13 đến Điều 37) Nội dung ôn tập trung vào Điều: 13, 14 từ Điều 21 đến Điều 28) - Chương III - Phát triển công nghệ thông tin (từ Điều 38 đến Điều 53) Nội dung ôn tập trung
 • 15
 • 117
 • 0
1 2 3 4 .. >