Tổng hợp tài liệu :

GIÁO án kì i vinh

Giáo án thuật lớp 5 tuần 1-7

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 1-7
Giáo án thuật lớp 5 tuần 1-7 . HS chun b thc hnh tit sau. Tuần: Môn: thuật (Tiết: 5 ) đính khuy bốn lỗ (tt) I. MC TIấU:. bị bài sau “Đính khuy hai lỗ” (TT) Tuần: Môn: thuật (Tiết: 2+3 ) đính khuy hai lỗ
 • 18
 • 4,436
 • 19

Giáo án thuật lớp 5 tuần 8-14

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14
Giáo án lĩ thuật lớp 5 tuần 8-14 . cạc nhọm v cạ nhán HS. - Hỉåïng dáùn HS chøn bë cạc loải thỉïc àn ca g âãø thỉûc hnh bi “Phán loải thỉïc àn ni g”. KÉ THÛT Bi 20: PHÁN LOẢI THỈÏC ÀN. cọ kh nàng låïn nhanh nãn chn âãø ni. Nhỉỵng con cọ khuút táût nhỉ kho chán, vẻo m, màõt låì âåì, âi lải cháûm chảp hồûc nàòm bẻp l nhỉỵng con úu.
 • 25
 • 2,021
 • 6

Giáo án thuật 5 tuần 20

Giáo án kĩ thuật 5 tuần 20
Giáo án thuật 5 tuần 20 . HS nhận xét Giáo án Mỹ thuật 5/ Tuần 20 / GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 29/01/ 200 8 Giáo án Mỹ thuật 5/ Tuần 20 / GV Trần Tài /. Giáo án Mỹ thuật 5/ Tuần 20 / GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 29/01/ 200 8 VẼ THEO MẪU MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC
 • 3
 • 954
 • 0

Giáo án thuật 5- giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện

Giáo án kĩ thuật 5- giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện
Giáo án thuật 5- giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện . Môn: thuật Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình điện I. MC TIấU: - HS cn phi: + Bit tờn gi v cụng dng
 • 1
 • 945
 • 3

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện . sánh mạch có nam châm điện với mạch có động cơ điện? - HS khác nhận xét. - GV nhận xét. - 1HS lên lắp sơ đồ mạch có động cơ điện. - 1HS lên lắp mạch có. * Mạch có động cơ điện. - HS quan sát hình 3 và trả lời câu hỏi. + Hãy so sánh sơ đồ mạch có nam châm điện với sơ đồ mạch có dòng cơ điện? + Hãy so sánh
 • 2
 • 1,355
 • 5

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện tuần 2+3

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện tuần 2+3
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện có thiết bị dùng điện tuần 2+3 . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch có thiết bị dùng điện (t2+3) I. MC TIấU: + Ghộp
 • 1
 • 881
 • 0

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 1

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 1
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 1 . sát. - 1HS lên bảng lắp các thiết bị điện. - GV nhận xét. - Lớp quan sát bổ sung. - 1HS dùng dây dẫn điện nối mạch điện. Bước 2: Kiểm tra mạch điện. hỡnh 1/ SGK. - 1HS lờn bng ghộp cỏc tm ghộp s . - HS khỏc nhn xột b sung. - GV nhn xột. c) Cấu tạo mạch điện đơn giản - GV đặt câu hỏi: + Mạch điện đơn
 • 2
 • 1,667
 • 10

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 2

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 2
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện đơn giản tuần 2 . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện đơn giản (tiết 2) I. MC TIấU: + Ghộp c s. GV gi HS c phn ghi nh. - 1HS c. - GV yờu cu HS quan sỏt k hỡnh 2/ SGK. - HS quan sỏt hỡnh 2 trc khi lp mch in. - GV theo dừi un nn cho HS cũn lỳng tỳng.
 • 2
 • 853
 • 2

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 1

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 1
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 1 . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện nối tiếp (tiết 1) I. MC TIấU: - HS cn phi:. nhn xột b sung. c) Lắp mạch điện. - HS quan sát hình 2, đọc nội dung mục 2/SGK. - GV nêu câu hỏi: + Để lắp mạch điện nối tiếp theo em cần phải tiến
 • 2
 • 1,648
 • 4

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 2

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 2
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện nối tiếp tuần 2 . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện nối tiếp (tiết 2) I. MC TIấU: + Lp c s . ghi nh. - HS quan sỏt hỡnh 2/ SGK. - GV theo dừi un nn v nhc HS kim tra k cỏch ni dõy in trc khi úng cụng tc. - HS thc hnh. H2: ỏnh giỏ sn phm. - GV t chc
 • 1
 • 891
 • 1

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 1

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 1
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 1 . xét. b) Lắp ghép sơ đồ mạch điện. - HS quan sát hình 1. - 1HS lên bảng lắp sơ đồ mạch điện song song. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. c) Lắp mạch điện. . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện song song (tiết 1) I. MC TIấU: - HS cn phi:
 • 2
 • 1,630
 • 5

Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2
Giáo án thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2 . Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện song song (tiết 2) I. MC TIấU: + Ghộp c s v lp c mch in song song.. Hoạt động học I. Kim tra bi c: Kim tra 2 HS + lp ghộp s mch in song song cn phi cú mỏy tm ghộp? + Lp mch in song song cn tin hnh theo cỏc bc no? - GV
 • 1
 • 759
 • 3

Giáo án thuật tuần 32

Giáo án kĩ thuật tuần 32
Giáo án thuật tuần 32 . sẵn -Bộ lắp ghép mô hình thuật HS ; Bộ lắp ghép mô hình thuật III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌ C : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC. TUẦN 32 THUẬT (Tiết 3 ) : LẮP XE CÓ THANG I. MỤC TIÊU : -Biết
 • 2
 • 394
 • 0

Giáo án thuật 4

Giáo án kĩ thuật 4
Giáo án thuật 4 . -Bộ lắp ghép mô hình thuật HS : Bộ lắp ghép mô hình thuật III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG. dài, bánh đai , bánh xe ) +Lắp thang phải lắp từng bên một -Bây giờ từng nhóm các em hãy lắp từng bộ phận của xe có thang theo quy trình thuật
 • 2
 • 703
 • 2

Giáo án thuật 4 tuần 31

Giáo án Kĩ thuật 4 tuần 31
Giáo án thuật 4 tuần 31 . +Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm HS: Bộ lắp ghép mô hình thuật III/ Các hoạt động dạy và học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt. các chi tiết để lắp xe có thang. 2 .Kĩ năng: -Lắp được hoàn chỉnh chiếc xe có thang đúng quy trình, đúng thuật. 3Thái độ: -Rèn luyện tính
 • 2
 • 909
 • 6

GIÁO ÁN I LỚP 6 (MỚI)

GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI)
. Qu i) Về những đặc i m n i bật: + Tiếng n i đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng n i đ i đánh giặc : ca g i ý thức đánh giặc, cứu nớc; ý thức đánh giặc. Kiểm tra b i cũ : 3. B i m i : Hoạt động của GV - HS N i dung Gi i thiệu b i: 13 Tuần 2 - B i 2 Tiết 5 -6 : Thánh Gióng Tiết 7 : Từ mợn Tiết 8 : Tìm hiểu
 • 155
 • 264
 • 0

Giáo án I Sinh 9 (Đầy đủ) năm 2009-2010

Giáo án kì I Sinh 9 (Đầy đủ) năm 2009-2010
. 7 Giáo án Sinh học 9 Tuần: 2 Ging: - 07/ 09/ 20 09 : 9B - 10/ 09/ 20 09 : 9A Tiết 3 B i 3: lai một cặp tính trạng (tiếp) I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Qua b i này. h i sgk. - Kẻ bảng 5 vào vở./. 15 Giáo án Sinh học 9 Tuần: 3 Ging: - 14/ 09/ 20 09 : 9B - 17/ 09/ 20 09 : 9A Tiết 5 B i 5: lai hai cặp tính trạng (tiếp) I.
 • 111
 • 279
 • 0

Giáo án I Sinh 9 (Đầy đủ) năm 2009-2010

Giáo án kì I Sinh 9 (Đầy đủ) năm 2009-2010
. 7 Giáo án Sinh học 9 Tuần: 2 Ging: - 07/ 09/ 20 09 : 9B - 10/ 09/ 20 09 : 9A Tiết 3 B i 3: lai một cặp tính trạng (tiếp) I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Qua b i này. h i sgk. - Kẻ bảng 5 vào vở./. 15 Giáo án Sinh học 9 Tuần: 3 Ging: - 14/ 09/ 20 09 : 9B - 17/ 09/ 20 09 : 9A Tiết 5 B i 5: lai hai cặp tính trạng (tiếp) I.
 • 112
 • 333
 • 0

giao an ki I lop 3 2010 - 2011

giao an ki I lop 3 2010 - 2011
. Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh đẹp Chuẩn bò : Tìm các mẫu trang trí đường diềm Nhận xét tiết học . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thø ba,ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2010. To¸n: CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( kh«ng nhí ). I . M ơc tiªu:
 • 143
 • 289
 • 0

GIÁO ÁN I

GIÁO ÁN KÌ I
. N i dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh III-Đặc i m +Phong phú về đề t i +Gần g i v i thiên nhiên -Chủ yếu phản ánh sinh hoạt cuộc sống đ i. của học sinh 3-B i m i Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu kh i quát N i dung Hoạt động của giáo viên Hđ của học sinh I- V i nét kh i quát -Việt Nam
 • 24
 • 178
 • 0
1 2 3 4 .. >