Tổng hợp tài liệu :

VAT LY 8 kho tai lieu vat ly

đề khối 8 kho tai lieu vat ly

đề khối 8  kho tai lieu vat ly
... 0,5đ - Tốc kế 0,25đ b) - Chuyển động vật B nhanh vật A có tốc độ 1692m/s, vật B có tốc độ 288 00km/h = 80 00m/s (Nếu HS đổi đơn vị từ m/s km/h đạt điểm tối đa) 0,75đ a) Định nghĩa quán tính 1,0đ... CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐỀ TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 20 18 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu ( điểm) Câu (2 điểm) Câu (2
 • 4
 • 12
 • 0

DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 8 CHINH THUC kho tai lieu vat ly

DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 8  CHINH  THUC  kho tai lieu vat ly
... = 441000 (J) Nhiệt lượng nồi thu vào: Q2 = mC∆t = 0,3 88 0 70 = 184 80 (J) Tổng nhiệt lượng cần thiết: Q = Q1 + Q2 = 441000 + 184 80 = 459 480 (J) 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ x ... Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Nội dung Công suất xác định công thực đơn vị thời gian Công ngựa: A = F.S = 80 4500 = 360000 (J) Công suất ngựa: A 360000 P  200W t 180 0 a Nhiệt... Câu (2.0 đ) Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật b - Vì có bão phân tử nước biển chuyển động nhanh, Điểm 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ 0.5đ 0.5đ nhiệt độ nước biển tăng - Trong tượng sóng biển chuyển
 • 2
 • 19
 • 0

De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly

De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 chinhthuc  kho tai lieu vat ly
... = 480 – 400 = 80 J Câu 6: ( 2,5 điểm ) Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào: Q1 = m1c1 (t – t1) = 0,4 88 0 (100 -20) = 281 60 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q – Q1 = 17 081 60 – 281 60 = 1 680 000 J Khối... 500 0 ,8 = 400 J Lực kéo vật bỏ qua ma sát: A = Aci => F l = P h => F = P h : l = 500 0 ,8 : = 100 N Cơng tồn phần thực hiện: A = F l = 120 = 480 J Công để thắng ma sát: Ams = A – Aci = 480 –...HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014- 2015 MÔN VẬT (Đề thức) Câu ( 1,5 điểm) Lực thực công lực tác dụng lên vật, vật chuyển
 • 3
 • 8
 • 0

ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn KHỐI 8 kho tai lieu vat ly

ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 8  kho tai lieu vat ly
...Pa? Biết tổng diện tích hai đế giày lực sĩ mang 0,04 m2 - HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT – LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm... Vận tốc trung bình ơtơ đoạn AC s + s 120 + 540 660 vtb = = = = 3,3( m / s) [0,75 đ] t + t2 20 + 180 200 vtb1 = Câu (2,0 đ) - Tóm tắt lời giải [0,25 đ] a Tổng trọng lượng tạ: P = m.10= 135.10= 1350
 • 3
 • 7
 • 0

HD CHAM LI 8 kho tai lieu vat ly

HD CHAM LI 8  kho tai lieu vat ly
...a Công ngựa: A = F s = 80 .4500 = 360 000 J Công suất ngựa: = A/t = 360 000/ 180 0 = 200 W Tốc độ ngựa: v = s/t = 4500/ 180 0 = 2,5 m/s Hoặc: v = /F = 200 /80 = 2,5 m/s Đáp số: a 360 000 J
 • 2
 • 8
 • 0

Khối 8 kho tai lieu vat ly

Khối 8  kho tai lieu vat ly
... m1= 500g =0,5kg V = 1,5 lít => m2 = 1,5kg c1 = 88 0J/kg.K c2 = 4200J/kg.K Q=?J a) Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào: Q1 = m1 c1 ( tsau - tđầu ) = 0,5 88 0 ( 100 -20 ) = 35200 J Nhiệt lượng nước thu... biệt gọi phân tử, nguyên tử - Giữa phân tử, nguyên tử có kho ng cách b) Khi cho đường vào cốc nước khuấy lên, phân tử đường len lỏi vào kho ng cách phân tử nước ngược lại nên đường tan nước có
 • 4
 • 6
 • 0

LY 8 kho tai lieu vat ly

LY 8  kho tai lieu vat ly
... trọng b) 1,5 điểm trường - Dây đàn rung động: động đàn hồi Công xe đạp thực là: A = P.t = 600. 180 0 = 080 000J Lực kéo cúa động xe đạp: Câu 2,0 điểm Câu 2,5 điểm Thiệt lần đường a) 1,25 điểm b) 1,25
 • 2
 • 8
 • 0

LY 8 kho tai lieu vat ly

LY 8  kho tai lieu vat ly
... = 1250.0,7 =87 5 (J) h= 70cm= 0,7m Công suất người lực sĩ: t= 0,5s P= P =? (Học sinh đổi trọng lượng phần tóm tắt cho đủ điểm) Tóm tắt Nhiệt lượng ấm thu vào: Q1= m1c1( t2-t1) = 0,4 .88 0.(100-24)=... biệt gọi nguyên tử, phân tử -Giữa ,nguyên tử, phân tử có kho ng cách b)- Cá muốn sống phải có khơng khí, cá sống nước phân tử nước có kho ng cách nên phân tử khơng khí xen lẫn vào phân tử nước
 • 3
 • 8
 • 0

Vat li 8 kho tai lieu vat ly

Vat li 8  kho tai lieu vat ly
... = 180 0000 (J) 0,25 Công suất động Câu P = A/t 0,25 (2,0 điểm) = 180 0000/600 = 3000 (W) 0,25 b/ Biến đổi công thức P = A/t= F.s/t Khi F tăng lần, t giảm lần P’=F’.s/t’ = 6.F.s/t = x 3000 = 180 00... II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung Điểm a/ Nêu tượng + giải thích 1,5 b/ Trong li nước nóng nhiệt độ cao nên 1,5 Câu phân tử đường phân tử nước chuyển động (3,0 điểm) hỗn độn... nhiệt Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng điểm Tỉ lệ -Nêu tượng chứng tỏ nguyên tử, phân tử cấu tạo nênvật có kho ng cách 1b 1a 1,5 1,5 15 % 15 % -Nêu khái - Giải thích niệm dẫn nhiệt -Biết dẫn tượng vềsự dẫn
 • 4
 • 10
 • 0

VAT LY 8 kho tai lieu vat ly

VAT LY 8  kho tai lieu vat ly
... sẽ cảm thấy ấm Công thực hiện: A = F.s = 20000.4 = 80 .000 (J) 0,5 x 0,5 1,0 2,0 0,5 x 0,5 1,0 2,0 1,0 Công suất : P  - A 80 .000  166,7W t 480 1,0 ... nước có vị b) Vì ngun tử có kho ng cách nên khơng khí lốp xe ngồiLốp xe xẹp Vì bỏ đá vào trước, nhiệt độ nước sẽ giảm, phân tử đường nước sẽ chuyển động chậm kho ng cách phân tử nước bị... tạo từ hạt riêng biệt nhỏ gọi nguyên tử hay phân tử *Đặc điểm:  Giữa nguyên tử phân tử ln có kho ng cách Ví dụ: Trộn 20ml nước vào 20ml rượu ,hỗn hợp rượu nước tích nhỏ 40ml  Các nguyên
 • 3
 • 8
 • 0

vatly 8 kho tai lieu vat ly

vatly 8  kho tai lieu vat ly
... = m1.c1.∆t = 3.4200.70 = 88 2000 (J) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm: Q2 = m2.c2.∆t = 0,5 .88 0.70 = 3 080 0 (J) Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước: Q = Q1+Q2 = 88 2000 + 3 080 0 = 91 280 0 (J) 0,5 đ 0,5 đ 0,5... = 672000 (J) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm: Q = m c ∆t = 0,4 .88 0 .80 = 281 60 (J) Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước: Q = Q + Q = 672000 + 281 60 = 700160 (J) 1 2 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Lưu ý: Nếu học sinh... thực được: A = F.s = 200.240 = 480 00 (J) Công suất ngựa: P = A/t = 480 00/60 = 80 0 (W) 1,0 đ 1,0 đ Câu 5: (3,0 đ) Nhiệt lượng cung cấp cho nước: Q = m c ∆t = 2.4200 .80 = 672000 (J) Nhiệt lượng cung
 • 4
 • 11
 • 0

TIENG ANH 8 UNIT 8 kho tài liệu học tiếng anh

TIENG ANH 8 UNIT 8 kho tài liệu học tiếng anh
... 18. h 8, 30-4.30 Sports Festival Sports Centre The school library the Photo Exhibition 26,h 3.15-4.15 Opening of Journalism Club School Library The Photo Exhibition two days, from the 28thto... 3.30-5.30 Debating Competition Main Hall 14th 8. 00-3.00 Chocolate Pactory Excursion Chocolate Factory, The Sports Festival _ in the sports centre on April 18th It is a day to promote childrerVs participation... City in the world to have its own fire brigade in 182 4 Edinburgh University welcomed the first female medical student in Great Britain in 186 9 What were some of the things invented by the Scots?
 • 20
 • 7
 • 0

Skill builder flyers 2 8 kho tài liệu học tiếng anh

Skill builder flyers 2 8 kho tài liệu học tiếng anh
... would like to be in: ……………….… Which sports: ……………….… How many people are coming: ……………….… PART 2 12 8B Red team Running race PART PART 1- H -E -B -A -F What did Gillian decide to last weekend?
 • 15
 • 10
 • 0

1writing task 1 effective guide to band 8 kho tài liệu học tiếng anh

1writing task 1 effective guide to band 8 kho tài liệu học tiếng anh
... _ _ 13 Linking phrases 14 Prepositions 15 16 17 18 19 20 GRAPHS WITH FUTURE TREND 21 22 23 Additional resource: TIME EXPRESSIONS 24 GRAMMAR... main trend/feature; the next sentence adds details (numbers/percentages) to the general statement 10 Eg .1 Eg.2 11 12 Task Look at the Graph in the exercise book and make up different sentences... countries worldwide in 19 95 19 95-2005 = between 19 95 and 2000 from 19 95 to 2000 over/ throughout/ within/ during a ten-year period throughout ten years over a decade  Be careful not to repeat all the
 • 35
 • 10
 • 0

STARTERS AND BASIC 5 8 kho tài liệu học tiếng anh

STARTERS AND BASIC 5 8 kho tài liệu học tiếng anh
... bay dê chuột bít tất gương vịt ếch rắn ếch Cá sấu cửa trứng hát Chân đuôi cát S8-T1-P3- 48 S8-T1-P4 .5- 49 S8-T2-P1 -50 mat bath sofa bookcase armchair spider burger carrot potato sock mirror duck...S -5 T1- 25 What’s in Sue’s box? What can Nick have? Which man is Ann’s teacher? Where’s Mom? What’s Ben’s brother doing? What’s Tom’ favorite sport? S -5 T1-26 S -5 T2-27 Cake Hand Box Skirt... ………………………………… S -5 T2- 28 Which boy is Tom? What does Bill want for lunch? What’s Pat wearing? Which is Sam’s picture? What are the children doing? Where is Kim? S -5 T3-29 S -5 T3-30 Lamp Kite
 • 51
 • 7
 • 0

FLYERS 4 8 kho tài liệu học tiếng anh

FLYERS 4 8 kho tài liệu học tiếng anh
... have for supper? F4-T2-P(3, 4) -43 What time is Hate’s mum going to come home tonight? Part 5 questions - Listen and colour and draw There is one example F4-T2-P5 -44 F4-T3-P1 -45 David Emma Harry... What time are they going to have dinner? F4-T1-P(3, 4) -39 Part F4-T1-P(3, 4) -40 questions Listen and colour and draw There is one example F4-T2-P1 -41 Helen Harry Michel Richard Sarah Betty William... What did William buy? Which film did William see? F4-T3-P5 -47 Part 5 questions - Listen and colour and draw There is one example F5-T1-P(3, 4) - 48 William Sally Sarah Tom Richard David Kathy Part
 • 67
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >