Tổng hợp tài liệu :

DS c2 8 đề kho tai lieu THCS THPT

ĐS 10 c2 15 kho tai lieu THCS THPT

ĐS 10 c2 15   kho tai lieu THCS THPT
... Giải các bất phương trình: a) -8 1x2+18x-1≥ b) Bài Xét dấu tam thức sau f(x) = > 0, ∀x∈R Bài Tìm các giá trị m để: BÀI LÀM: x + ≤ x-4 LỚP: 10/1 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển ĐỀ KIỂM TRA 15... Giải các bất phương trình: a) -4 x2+4x-1≥ − x + x − 21 b) Bài Tìm các giá trị m để: x + m + x + 9m + < , ∀x∈R ( ) BÀI LÀM: x + ≤ 3x-6 LỚP: 10/1 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển Tổ toán Số thứ... thức sau f(x) = Bài Giải các bất phương trình: a) -9 x2+6x-1≥ b) x − ≤ x-7 > 0, ∀x∈R Bài Tìm các giá trị m để: BÀI LÀM: LỚP: 10/1 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 10 Tổ
 • 11
 • 16
 • 0

DS c2 8 đề kho tai lieu THCS THPT

DS c2 8  đề  kho tai lieu THCS THPT
... chứa x8 khai triển nhị thức Niu-tơn n    − x ÷ , ( x > ) biết n số nguyên dương thỏa mãn phương trình x  Cnn++41 − Cnn+3 = ( n + 3) Câu 20: A 459 B 495x8 Mệnh đề sau sai: C 495 A −1 = Cn0
 • 2
 • 29
 • 0

hàm số dễ kho tai lieu THCS THPT

hàm số dễ  kho tai lieu THCS THPT
... Hàm số có GTLN đoạn [0;2] là: A -1 /3 B -1 3/6 C -1 D 1 y   x4  x2  Câu 8: Trong khẳng định sau hàm số , khẳng định đúng? B Hàm số có cực tiểu x=1 x =-1 A Hàm số có điểm cực tiểu x = 0; C Hàm. .. đúng? Câu 6: Cho hàm số B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  ; A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 3; y �50 � � ; � D �27 � C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số khơng có tiệm... Cho hàm số y=3sinx-4sin3x Giá trị lớn hàm số kho ng � 2 �bằng A B C D -1 Đáp án 10 Trường THPT Toàn Thắng ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Họ tên : …………………………………………… Mơn : Tốn Lớp 12a5 y = x4 + x3 - x - 12
 • 5
 • 17
 • 0

kiem tra trac nghiem 1 tiet 1212 ma de kho tai lieu THCS THPT

kiem tra trac nghiem 1 tiet 1212 ma de  kho tai lieu THCS THPT
... D m = -2 hay m = -2 /3 Câu 23: Hàm số y  x  3x có điểm cực đại : A (1 ; -2 ) B (1; 0) C ( -1 ; 2) D ( -1 ; 0) x 1 Câu 24: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  là: x 1 A x= -1 B Y =1 C x =1 D y= -1 Câu 25:... thị hàm số y  là: x 1 A x= -1 B Y =1 C x =1 Câu 12 : Câu 10 4: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu 2x 1 x2 x x 3 A y  B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 1 x D y= -1 O -1 m x   m  1 x   m   x ... số y  x  10 0 là: A B C D x 1 Câu 6: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  là: x 1 A Y =1 B y= -1 C x= -1 D x =1 Câu 7: Hàm số y  x  3x có điểm cực đại : A ( -1 ; 2) B ( -1 ; 0) C (1 ; -2 ) D (1; 0) 2x 
 • 25
 • 8
 • 0

10 đs 3 1 tiết kho tai lieu THCS THPT

10 đs 3 1 tiết  kho tai lieu THCS THPT
... 10 D 3x    là: x 1 x 1 B  10 C -1 10 D -1 Câu Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m - = Với giá trị m phương trình có nghiệm x = ? A m =1 B m = C m = - D m = �x  y  z  � Câu 10 Gọi ( x0... C7,10 1.0 2.5 C8,9 C 13,14 C11 1.0 2.0 0.5 3.0 C 16 1.0 4.5 C 15 1.0 2.5 1.0 1.0 2.0 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI CÂU Vận dụng cao TN TL C12 0.5 Phương trình đưa phương trình bậc nhất, bậc...Tổng Chủ đề Số câu số tiết Đại cương phương trình phương trình quy PT bậc ,bậc hai phương trình ,hệ PT bậc nhiều ẩn Tổng
 • 6
 • 11
 • 0

10 DS c1,2 45 kho tai lieu THCS THPT

10 DS c1,2 45  kho tai lieu THCS THPT
... - 2;4ù ( - ¥ ;4ùúû ê ú ë û A B x + 2x 12 - 3x C x +2 ( - 2;+¥ ) D ( - 2;4ùúû Câu 12 Trong hàm số sau hàm số hàm số bậc hai? A y = - x2 + 3x - y= B 2x2 + x x D C y = x3 + 3x2 - 2017 y = 2x -. .. Â | (2x + 1)(x2 - x - 6) = D y = 3x - A B = { - 2;3} ìï ï - ü B = ïí - 2; ;3ïý ïỵï ùỵ ù B ỡù ù - 1ỹ B = ùớ - 2; ùý ùợù ùùỵ C II T LUN(2) Bài Tìm giao điểm parabol (P): y = x2 - 3x + đường thẳng... y = 4x2 - x + Câu 13 Điểm sau không thuộc đồ thị hàm số ? ( 2;4) ( - 1;6) B (1;4) C (0;1) A D é A=ê - 4;6) , B = ( 1;8) Hỏi tập hợp A B tập hợp nào? Câu 14 Cho é6;8) - 4;1ù - 4;1)
 • 3
 • 20
 • 0

11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs GT1 1 45  kho tai lieu THCS THPT
... c y = f(x) = + sinx.cos() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2cos(x - ) + b y = - c y = ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) a y = tan(x + ) KIỂM TRA TOÁN(201 6-2 017) b y = c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) Thời gian: 45phút Điểm Đề B a y
 • 14
 • 11
 • 0

11 đs GT1 2 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs GT1 2 45  kho tai lieu THCS THPT
... Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: (1đ)Tìm tập xác định hàm số: (1đ)Xét tính chẵn, lẻ hàm số (1đ)Tìm... hàm số (7đ)Giải phương trình sau: a b c d 8= e (cos BÀI LÀM KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11(201 7-2 018) Điểm Thời gian: 45 phút
 • 3
 • 9
 • 0

11 đs gt2 2 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt2 2 45  kho tai lieu THCS THPT
... Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: (1đ)Tìm tập xác định hàm số: (1đ)Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm... KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11(201 7-2 018) Thời gian: 45 phút Điểm
 • 3
 • 9
 • 0

11 đs gt2 3 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt2 3 45  kho tai lieu THCS THPT
... chứa x khai triển �x b) Tìm hệ số số hạng chứa khai triển c) Tìm số nguyên dương n, biết hệ số xn-2 70 ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
 • 4
 • 11
 • 0

11 đs gt3 3 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt3 3 45  kho tai lieu THCS THPT
...Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: KIỂM TRA TOÁN KHỐI 11 (201 7-2 018) Thời gian: 45 phút Đề B Điểm Lớp: (5đ) Giải : a b + = c + - = d (1đ) Tìm số hạng không chứa x
 • 2
 • 14
 • 0

11 đs gt4 1 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt4 1 45  kho tai lieu THCS THPT
... lim Thời gian: 45phút lim Đề B lim lim lim() lim(n – - ) lim() lim() ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... KIỂM TRA TOÁN 11 (201 6-2 017) Điểm
 • 2
 • 13
 • 0

11 đs gt4 3 45 kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt4 3 45  kho tai lieu THCS THPT
... KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề B
 • 2
 • 16
 • 0

11 đs gt5 45(t) kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt5 45(t)  kho tai lieu THCS THPT
... KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề B song với (d): y = 5x + …………………………………………………………
 • 3
 • 12
 • 0

11 đs gt5 45(tt) kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt5 45(tt)  kho tai lieu THCS THPT
... KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018) Thời gian: 45phút Điểm Đề B
 • 15
 • 10
 • 0

11 đs gt5 45(ttt) kho tai lieu THCS THPT

11 đs gt5 45(ttt)  kho tai lieu THCS THPT
... (∆): y = - 5x + ………………………………………………………… ……………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN(2017 - 2018)... = tan 2) (4đ)Cho y = (C) Viết pttt (d) (C) : a Tại điểm B (C) có hồnh độ - b Tại điểm C (C) có tung độ –
 • 3
 • 15
 • 0

15p so phuc 4 de kho tai lieu THCS THPT

15p so phuc 4 de  kho tai lieu THCS THPT
... i) z - = có nghiệm là: (Hình 4 1) A z =  i B z =  i C z =  i D z = 5 5 5  i 5 C©u 8: Sè phøc z = (1 - i )4 b»ng: A 2i B 4i C -4 D  4i C©u 9: Sè phøc z = b»ng: 4 i 16 13 16 11 9 23  i  i... = -12 C x = vµ y = x = -1 y = -4 D x = y = 16 x = -4 y = -16 Câu 3: Cho số phức z = a + bi Sè phøc z2 cã phÇn thùc lµ : A a2 + b2 B a2 - b2 C a + b D a - b C©u 4: Sè phøc z = - 3i cã ®iĨm biĨu... (1 + i)3 b»ng: (H×nh A -2 + 2i B + 4i C - 2i D + 3i 1) Câu 7: Số phức nghịch đảo số phức z = - 3i là: 3 A z1 =  i B z1 =  i C z1 = + 3i D z1 = -1 + 3i 2 4 z z là: Câu 8: Cho số phức z =
 • 5
 • 9
 • 0

45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT

45 DS CHUONG IV 10d  kho tai lieu THCS THPT
... ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0kho ng sau đây:... ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề a < b ⇔ ac < bc a đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3
 • 13
 • 37
 • 0
1 2 3 4 .. >