Tổng hợp tài liệu :

Bai7 kho tài liệu training

hệ thống tìm kiếm thông tin trên kho tài liệu tiếng Việt

hệ thống tìm kiếm thông tin trên kho tài liệu tiếng Việt
hệ thống tìm kiếm thông tin trên kho tài liệu tiếng Việt . Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục có cấu trúc Hình 2-3 Hệ tìm kiếm thông tin tiêu biểu Hệ thống tìm kiếm thông tin gồm. với các hệ thống thông tin khác Chương 2: XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG TÌM KIẾM THÔNG TIN 1. Kiến trúc của hệ tìm kiếm thông tin. [1.3] Một hệ thống thông tin tiêu
 • 117
 • 467
 • 1

XỬ LÝ CÁC CÂU TRUY VẤN VÀ TÌM KIẾM TRÊN KHO TÀI LIỆU CÓ CHÚ THÍCH NGỮ NGHĨA BẰNG TIẾNG ANH

XỬ LÝ CÁC CÂU TRUY VẤN VÀ TÌM KIẾM TRÊN KHO TÀI LIỆU CÓ CHÚ THÍCH NGỮ NGHĨA BẰNG TIẾNG ANH
Từ khi ra đời đến nay, World Wide Web đã trở thành một công cụ quan trọng để lưu trữ và chia sẻ nguồn tri thức khổng lồ
 • 86
 • 1,074
 • 3

Qui trình bán hàng tài liệu training

Qui trình bán hàng  tài liệu training
Sau quí bán hàng đầu tiên, SREP phải lập một danh sách những khách hàng trọng tâm, để có thể lên lịch theo hình thức PJP (Permannent Journey Plan), nghĩa là: Đúng ngày đó, giờ đó phải đến đúng khách hàng đó. Công ty đang nghiên cứu một . người bán hàng luôn luôn muốn bán hàng lời nhiều nhất bằng cách: - Bán lời ít nhưng mặt hàng bán chạy 10 Qui trình bán hàng - Bán lời nhiều nhưng mặt hàng. Qui trình bán hàng TÀI LIỆU TRAINING 1 Qui trình bán hàng Mục lục Mục lục...............................................................................................................................
 • 31
 • 424
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU TRAINING VỀ BÁN HÀNG ppt

Tài liệu TÀI LIỆU TRAINING VỀ BÁN HÀNG ppt
. người bán hàng luôn luôn muốn bán hàng lời nhiều nhất bằng cách: - Bán lời ít nhưng mặt hàng bán chạy 10 Qui trình bán hàng - Bán lời nhiều nhưng mặt hàng. trình bán hàng  Khéo léo chuyển ý đưa khách vào câu chuyện về sản phẩm Công ty. Xem VD về những ca bán hàng hay nhất trong cẩm nang bán hàng PG do Training
 • 31
 • 1,287
 • 3

Tài liệu Training pdf

Tài liệu Training pdf
. ****************************** Microsoft Training and Certification develops Microsoft Official Curriculum (MOC), including MSDN ® Training, for computer professionals. additional training. Other related courses may become available in the future, so for up-to-date information about recommended courses, visit the Microsoft Training
 • 22
 • 285
 • 0

Tài liệu Training and certification doc

Tài liệu Training and certification doc
. visit the Microsoft Training and Certification Web site at http://www.microsoft.com/traincert/. Introduction Microsoft Training and Certification information. rigorous certification exams that provide a valid and reliable measure of technical proficiency and expertise. See the Microsoft Training and Certification
 • 16
 • 267
 • 0

Tài liệu Qui trình bán hàng - Tài liệu training docx

Tài liệu Qui trình bán hàng - Tài liệu training docx
. người bán hàng luôn luôn muốn bán hàng lời nhiều nhất bằng cách: - Bán lời ít nhưng mặt hàng bán chạy 10 Qui trình bán hàng - Bán lời nhiều nhưng mặt hàng. Qui trình bán hàng TÀI LIỆU TRAINING 1 Qui trình bán hàng Mục lục Mục lục .
 • 31
 • 365
 • 0

Tài liệu Training Course: TELEPHONE COURTERSY doc

Tài liệu Training Course: TELEPHONE COURTERSY doc
. All Rights Reserved 2008.1 Training Course: TELEPHONE COURTERSY Distanced “P” Experience on Customer ServiceTrình bày
 • 44
 • 351
 • 3

Tài liệu Training - Standard - All Standards Structured Cabling Standards Overview NEW pdf

Tài liệu Training - Standard - All Standards Structured Cabling Standards Overview NEW pdf
. STRUCTURED CABLING STRUCTURED CABLING STANDARDS OVERVIEW STANDARDS OVERVIEW Đặng Thạch QuânManaging DirectorQuang Dung Technology CompanyWhy Standards? Why. symbol All customer equipment shall exhibit Authority All customer equipment shall exhibit Authority permitspermits Structured Cabling Standards Structured
 • 59
 • 249
 • 1

Tài liệu Training - ADC KRONE - Design Structured Cabling System docx

Tài liệu Training - ADC KRONE - Design Structured Cabling System docx
. DESIGNINGDESIGNING STRUCTURED STRUCTURED CABLING SYSTEMS CABLING SYSTEMSAnton Indrawata, RCDD, Dipl.Ing.Regional Training Manager11/14/2005 ADC. 411/14/2005 ADC Proprietary and Confidential 13Calculation - ExampleHorizontal PL Distance:H = 105 - FX - CY= 105 - (3+5)x1.5 - 5x1= 105 - 12 - 5= 88mExample:•
 • 30
 • 278
 • 1

Tài liệu Training - ADC KRONE - Installation pratices pptx

Tài liệu Training - ADC KRONE - Installation pratices pptx
. ContainmentCable Tray Sections:Trays Bends RisersCross-Pieces T-piecesCable Tray Installation Products:Stand-off Brackets Cantilever Arms Trapeze Hangers Overhead. secured.Precautions for sub-floor & ducting accessPower Separation DistancesDistance AType of Installation Without Divider, or with Non-Metallic DividerAluminium
 • 71
 • 238
 • 1

Tài liệu Training - ADC KRONE - Installation Tips doc

Tài liệu Training - ADC KRONE - Installation Tips doc
. 23 Installation Tips Do’s and don’ts for installation. This advice applies equally to copper and fibre-optic cable. 23SLIDE 2General. use the correct categorised 4-Pair Cable.n … label each cable before installation, mark it at both ends - more than once - using a waterproof marker.
 • 56
 • 206
 • 1

Tài liệu Training document for the company-wide automation solution Totally Integrated Automation (T I A) doc

Tài liệu Training document for the company-wide automation solution Totally Integrated Automation (T I A) doc
. Training document for the company-wide automation solution Totally Integrated Automation (T I A) MODULE 0 Guide for tutorial material . revision: 02/2002 Guide for the training document 2. Target Groups / Job Training The training documents can be used for the following job training:
 • 61
 • 531
 • 0

Tài liệu Training and Health Education pptx

Tài liệu Training and Health Education pptx
. Department of Education Child Development Division and Federal Maternal and Child Health Bureau. Training and Health Education n California Training Institute. Childcare Health Program n 11HANDOUTS FOR THE TRAINING AND HEALTH EDUCATION MODULEHandouts from California Childcare Health Program (CCHP), Oakland, CAPage
 • 16
 • 361
 • 0

Tài liệu TRAINING FOR DIGITAL PROJECTION A REFERENCE GUIDE TO DIGITAL CINEMA pdf

Tài liệu TRAINING FOR DIGITAL PROJECTION A REFERENCE GUIDE TO DIGITAL CINEMA pdf
. encourage press and TV to provide greater coverage digital cinema Training for Digital Projection - June 2006page 10 digital cinema of specialised. gigabytes saved because of this advantage are used to gather more detailed information within each frame, leading to a similar quality for less space
 • 24
 • 613
 • 0

Tài liệu Sao âm bản phim có tính lịch sửyên gia cao cấp về bảo quản giấy và ảnh, Trung tâm Bảo quản Tư liệu Đông Bắc Các kho tài liệu âm bản phim ảnh đặt ra cho các cơ quan và những người phụ trách những kho tài liệu đó những vấn đề không giốn docx

Tài liệu Sao âm bản phim có tính lịch sửyên gia cao cấp về bảo quản giấy và ảnh, Trung tâm Bảo quản Tư liệu Đông Bắc Các kho tài liệu âm bản phim ảnh đặt ra cho các cơ quan và những người phụ trách những kho tài liệu đó những vấn đề không giốn docx
. Sao âm bản phim có tính lịch sử Gary Albright - Chuyên gia cao cấp về bảo quản giấy và ảnh, Trung tâm Bảo quản Tư liệu Đông Bắc Các kho tài liệu âm. âm bản phim ảnh đặt ra cho các cơ quan và những người phụ trách những kho tài liệu đó những vấn đề không giống như các kho tài liệu khác. Các âm bản
 • 7
 • 434
 • 0

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHO TÀI LIỆU DỰA TRÊN MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHO DỮ LIỆU TRUYỀN THỐNG VÀ KHO TÀI LIỆU potx

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHO TÀI LIỆU DỰA TRÊN MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHO DỮ LIỆU TRUYỀN THỐNG VÀ KHO TÀI LIỆU potx
. 3.4. Kiến trúc kho tài liệu Dựa trên Các thành phần chính của kho tài liệu, Quy trình kho tài liệu và mối liên hệ giữa kho dữ liệu truyền thống và kho tài. được mối liên hệ giữa kho dữ liệu truyền thống và kho tài liệu làm nền tảng cho việc xây dựng kiến trúc kho tài liệu. Nhờ vào kiến trúc kho tài liệu chúng
 • 9
 • 186
 • 0

NetPro Open Course Ware (OCW) _ kho tài liệu CCNA & MCSA miễn phí pdf

NetPro Open Course Ware (OCW) _ kho tài liệu CCNA & MCSA miễn phí pdf
. NetPro Open Course Ware (OCW) _ kho tài liệu CCNA & MCSA miễn phí Nhận thấy nhu cầu bổ sung kiến thức về. tối đa cho các bạn, học viện mạng NetProITI đã xây dựng một kho tài liệu miễn phí bao gồm: các bài giảng CCNA & MCSA được xây dựng trên nền công
 • 3
 • 364
 • 1

Tổ chức và bảo quản kho tài liệu

Tổ chức và bảo quản kho tài liệu
Môn học “Tổ chức và Bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện” cung cấp cho sinh viên: Các kiến thức cơ bản về khái niệm tổ chức vốn tài liệu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện; Cơ sở và cách phân chia các loại kho tài liệu trên phạm vi toàn quốc và trong một thư viện; Ưu, nhược điểm của hình thức tổ chức kho mở; Phương pháp, cách thức tổ chức kho mở; Các yêu cầu và phương pháp sắp xếp tài liệu trong một thư viện; Nhiệm vụ, quy trình và các phương pháp kiểm kê vốn tài liệu (cả phương pháp kiểm kê truyền thống và phương pháp kiểm kê hiện đại); Các kiến thức cơ bản về khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác bảo tồn, bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện; Các nhóm nguyên nhân gây huỷ hoại tài liệu; Nội dung công tác bảo tồn, bảo quản vốn tài liệu trong các cơ quan thông tin – thư viện
 • 18
 • 1,263
 • 3
1 2 3 4 .. >