Tổng hợp tài liệu :

em bé thông minh giáo án ngữ văn 6

Giáo án bồi dưỡng Văn tham khảo Tiết 26 Em thông minh tiết 2

Giáo án bồi dưỡng Văn tham khảo Tiết 26 Em bé thông minh tiết 2
. Lần 1 b, Lần 2 3. Em giải câu đố của sứ thần nớc ngoài ? Khi không giải đ@ợc câu đố của sứ thần, triều đình nhớ tới em bé. Em có kế sách gì? TiÕt 26: EM THÔNG MINH Em hát lên một. vn bn: 1. Em giải câu đố của viên quan. 2. Em giải câu đố của nhà vua. a, Lần 1 b, Lần 2 ? Lần 2, để tin chắc em có tài thật, vua lại thử bằng cách nào? TiÕt 26: EM THÔNG MINH Qua. vËt. D. Nh©n vËt th«ng minh. D TIẾT 26 – Bµi 7: V¨n b¶n: ( TruyÖn cæ tÝch) TIT 26 Bài 7: Vn bn: Em thông minh I. Tỡm hiu chung: 1) c 2) B cc: II. Tỡm hiu vn bn: 1. Em giải câu đố
 • 25
 • 1,038
 • 3

bài giảng Ngữ Văn 6"Em thông minh"

bài giảng Ngữ Văn 6
. ớc? -> Tình huống bất ngờ, lí thú. - Em thông minh nhanh trí, đối đáp nh thần. - Em chủ động, tự tin, có bản lĩnh Văn bản: Em thông minh (truyện cổ tích Việt Nam) I- Giới. Kết truyện: Em trở thành trạng nguyên Văn bản: Em thông minh (truyện cổ tích Việt Nam) I- Giới thiệu chung: - Cách tìm ng ời tài: ra câu đố oái oăm. iI- đọc-hiểu văn bản: 1. Đọc-kể-chú. của văn tự sự. Văn bản: Em thông minh (truyện cổ tích Việt Nam) I- Giới thiệu chung: - Câu đố: 3 thúng gạo nếp, 3 con trâu đực, nuôi 3 con đẻ thành 9 con trong 1 năm. iI- đọc-hiểu văn
 • 10
 • 5,324
 • 23

Em thông minh-Ngữ văn 6

Em bé thông minh-Ngữ văn 6
. thứ hai. - Em giải câu đố của sứ giả nước ngoài. (Còn lại) Em trở thành Trạng nguyên. II. Đọc - hiểu văn bản. 1. Những thử thách của em bé. ? Sự mưu trí, thông minh của em được thử. ở một em con nhà thường dân qua lời đối đáp nhanh nhạy, thông minh. Vua hay tin đó trực tiếp tạo ra những tình huống oái oăm để thử tài em. Lần thử thách cuối cùng, em đó em trí thông. của văn bản. (Từ đầu-> lỗi lạc) Vua sai quan đi khắp nơi tìm kiếm người tài giúp nước. a) Mở truyện c) Kết truyện b) Thân truyện (Tiếp-> láng giềng):- Em giải câu đố của quan. - Em
 • 17
 • 1,464
 • 0

Em thông minh Ngữ văn 6 tập 1

Em bé thông minh Ngữ văn 6 tập 1
. THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM. THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHTiết. bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHTiết 25 - Văn bản: EM THÔNG MINH - Kiến càng: kiến có càng to. Văn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINHVăn bản: EM THÔNG MINH -
 • 41
 • 1,541
 • 4

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (13)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13)
... giềng.” - Em giải câu đố quan; - Em giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai; - Em giải câu đố Sứ giả nước ngồi c) Kết truyện: Phần lại – Em trở thành trạng ngun TiÕt 25: EM THƠNG MINH. .. 25: EM THƠNG MINH I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tích 2)Bố cục: phần Em có nhận xét câu đố đặt cho em ? II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN Ghi: Gi¶i nh÷ng c©u ®è 2)Sự mưu trí, thơng minh em. .. tài  Lần 4: TiÕt 25: EM THƠNG MINH Nước láng giềng sai sứ đưa sang vỏ ốc vặn dài, rỗng hai đầu, đố xâu sợi mảnh xun qua đường ruột ốc TiÕt 25: EM THƠNG MINH Em hát lên câu: Tang tình
 • 32
 • 630
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (12)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (12)
... gian ? Em có nhận xét câu đố đặt cho em ? => Giải câu đố ngày khó chứng tỏ trí thông minh người Tiết 25: EM THÔNG MINH I TÌM HIỂU CHUNG II TÌM HIỂU VĂN BẢN III TỔNG KẾT Em thông minh. .. Nguyễn Thị Như Hoàng Thân Lê Quý Đôn Phạm Tuấn Minh Tiết 25: EM THÔNG MINH II TÌM HIỂU VĂN BẢN 2/ Những thử thách em Tiết 25: EM THÔNG MINH - Này, lão kia! Trâu lão cày ngày đường? -... yêu hòa bình D Tất ? Em cho biết Thạch Sanh có phẩm chất đáng quý để em học tập ?  Phẩm chất : nhân hậu , dũng cảm , yêu hòa bình Bài – Tiết 25: Tiết 25: EM THÔNG MINH I TÌM HIỂU CHUNG
 • 28
 • 563
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (10)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (10)
... người thông minh, tài giỏi - Đề cao trí khôn dân gian GHI NHỚ: SGK/74 III Luyện tập: Em hãy tìm những nhân vật có tính thông minh các câu chuyện mà em biết? Em bé thông minh. .. qua mấy lần thử thách? 4.4 Tổng kết: Em có suy nghĩ gì về nhân vật em bé thông minh? -> khâm phục, kính trọng Theo em, ngày em bé thông minh lỗi lạc phải là người thế nào?... đường” - Em bé giải câu đố bằng cách đố lại “ngựa ông một ngày được mấy bước” -> Em bé hồn nhiên, thông minh Tuần: – Tiết: 26 I Đọc - hiểu văn bản: II Phân tích văn bản:
 • 15
 • 564
 • 1

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (9)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (9)
... EM THÔNG MINH I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tích 2)Bố cục: phần II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN Nội dung: a.Những thử thách em b.Trí thông minh em qua thử thách  Lần : TiÕt 25: EM. .. vào bí Qua cách giải đố Của em bé, em thấy em Là người nào?  Lần 2: Thông minh, có tài ứng sử nhạy bén không run sợ trước người có quyền TiÕt 25: EM THÔNG MINH So với câu đố lần câu đố... sống)  TiÕt 25: EM THÔNG MINH I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tích 2)Bố cục: phần II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN Nội dung: a Những thử thách em : b)Sự mưu trí, thông minh em Nghệ thuật
 • 26
 • 448
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (7)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (7)
... mâm cỗ” Em giải câu đố lần vua Khó làm Thử trí thông minh Em Đưa yêu cầu khó tương tự Phản ứng nhanh, thông minh Tầm cỡ quốc tế Quan trọng Liên quan vận mệnh, danh dự quốc gia Em giải... em Nội dung: - Ca ngợi, đề cao trí thông minh người -ý nghÜa hµi h­íc mua vui IV LUYỆN TẬP 1.Sắp xếp hình sau theo thứ tự bố cục truyện Em thông minh ? IV LUYỆN TẬP Ngoài truyện Em bé. .. LUYỆN TẬP Ngoài truyện Em thông minh , em biết truyện khác kể kiểu nhân vật thông minh ? Hướng dẫn học nhàØ -Kể lại câu chuyện lời văn em -Học thuộc ghi nhớ -Chuẩn bị bài: Chữa lỗi dùng từ
 • 14
 • 370
 • 1

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (5)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (5)
... bn: - Cm th EM EM bn: Bẫ BẫTHễNG THễNG EM Bẫ MINH MINH THễNG MINH Bi 2: Trong bốn thử thách trí thông minh em bé, em thích thử thách nàonhất ? Vì sao? Vn Tit Vn12 bn: bn: - Cm th EM EM bn: Bẫ BẫTHễNG... cú gỡ ging v khỏc vi nhõn vt em thụng minh truyn? Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH S Da Ging Khỏc Em thụng minh Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH S Da Ging Em thụng minh - u thụng minh - u thi ti v kt thỳc cú... nghim: EM Bẫ THễNG MINH Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Bài 1: Chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời: Trí thông minh em truyện Em thông minh bộc lộ hình thức nào? A.Hình thức
 • 28
 • 471
 • 1

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (3)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (3)
... ngy LN LN LN NHN XẫT Em có thích câu trả lời em không? Vì sao? Vn 26 Tit bn: - Vn bn: EM Bẫ EMTHễNG Bẫ THễNG MINHMINH Em có nhận xét mức độ thử thách trí thông minh em lần thứ hai này? Vua... bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu nêu cảm nghĩ em nhân vật Em thông minh Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Hướng dẫn học nhà K din cm truyn Em thụng minh. .. hn Lý thỳ Vn Tit Vn 26 bn: bn: - Vn bn: EM EMBẫ EM BẫTHễNG THễNG Bẫ THễNG MINH MINH MINH - Th thỏch th hai hay v thỳ v hn c, vỡ: Trong bốn thử thách trí thông minh em bé, em thích thử thách nàonhất
 • 41
 • 633
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (2)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (2)
... giỏi, nhờ câu hỏi oăm câu đáp thông minh phát nhân tài - Vua tạo tình oăm thử tài em - Em mang trí thông minh thắng mưu sâu kẻ thù, giữ nguyên bờ cõi đất nước - Em phong trạng nguyên trở... Thạch Sanh hình tượng em thông minh? * Hướng dẫn nhà: -Học cũ + Về tập kể lại bốn lần thử thách mà em thông minh vượt qua + Học theo ghi + Tìm đọc truyện nhân vật thông minh: Trạng Quỳnh,... đầu “về tâu vua”: Em giải câu đố quan - Phần 2: Tiếp “ăn mừng với rồi”: Em giải câu đố vua - Phần 3: Tiếp “ban thưởng hậu”: Em giải câu đố vua - Phần 4: Còn lại: Em giải câu đố sứ
 • 30
 • 380
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (47)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (47)
... no? Kiu nhõn vt thụng minh Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH I.C HiU CH THCH II.C HiU VN BN III.TNG KT IV.LUYN TP K din cm truyn Em thụng minh HNG DN HC TP BI HC: EM Bẫ THễNG MINH - Hc theo phần ghi... chuyện, em thông minh giải đố lần? Những lần giải đố thể điều gì? Dặn dò: - Đọc lại kể tóm tắt truyện - Nắm đợc nội dung bốn lần thách đố (của quan, vua sứ giả nớc ngoài) cách giải đố em -... Em gii cõu ca quan; - Em gii cõu vua ln th nht, th hai; - Em gii cõu ca S gi nc ngoi C) Kt truyn Phn cũn li Em tr thnh trng nguyờn B cc bi chia lm my phn ? Nu ý chớnh tng phn? Tiết 25: EM
 • 16
 • 261
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (46)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (46)
... tài câu đố - Vua quan không giải phải nhờ đến em giải - Em phong trạng nguyên Tuần 7,Tiết 25 – 26 I.GIỚI THIỆU CHUNG: Bài Văn bản: EM THÔNG MINH ( Truỵên cổ tích) - Phần 1: Từ đầu -> thật... câu ??Qua vật em chuyện thôngntn? minh t/giả muốn nói lên điều Tuần 7,Tiết 25 – 26 Văn bản: EM THÔNG MINH ( Truỵên cổ tích) (Tiếp theo) I.GIỚI THIỆU CHUNG: II ĐOC - HIỂU VĂN BẢN III TỔNG... cày.đây cách câu đố khó , ítntn? em để ý giải đố nào? bé? Tuần 7,Tiết 25 – 26 Văn bản: EM THÔNG MINH ( Truỵên cổ tích) (Tiếp theo) I.GIỚI THIỆU CHUNG: II ĐOC - HIỂU VĂN BẢN Mở đầu truyện:Vua sai
 • 12
 • 464
 • 1

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (44)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (44)
... đập lưng ông”  Em thông minh nhanh trí Củng cố Câu 1: Em thông minh thuộc kiểu nhân vật truyện cổ tích? A Nhân vật mồ côi, bất hạnh B Nhân vật khỏe mạnh C Nhân vật thông minh, tài giỏi C... Câu 2: Truyện em thông minh kể lời ai? A.Nhân vật em B, Viên quan, C Nhà vua D Người kể chuyện giấu mặt D Hướng dẫn nhà • Yêu cầu học sinh nhà học cũ chuẩn bị mới: Em thông minh (t2) ... 25 EM THÔNG MINH Giáo viên: Trương Thị Hải Vân I Đọc – Tìm hiểu chung Đọc – Tìm hiểu thích • Đọc • Tìm hiểu thích Tìm hiểu chung văn Phương thức biểu đạt: Kể (tự sự) Kiểu nhân vật: Thông minh,
 • 11
 • 193
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (43)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (43)
... thông minh (Tiết 2) Truyện cổ tích Tiết 26: Em thông minh (Tiết 2) Truyện cổ tích Tiết 26: Em thông minh (Tiết 2) Truyện cổ tích IV Luyện tập Bài Hãy kể câu chuyện Em thông minhmà em. .. tỏ mưu trí, thông minh em Tiết 26: Em thông minh (Tiết 2) Truyện cổ tích II, Phân tích ý nghĩa - Đề cao trí thông minh người -ý nghĩa hài hước mua vui Tiết 26: Em thông minh (Tiết 2)... tra cũ : Bức tranh minh họa cho thông minh tài trí em lần thử thách thứ mấy? Sự thông minh em thể lần thử thách này? Tiết 26: ( tiết2) Truyện cổ tích Tiết 26: Em thông minh (Tiết 2) Truyện
 • 15
 • 259
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (42)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (42)
... EM THÔNG MINH • I Đọc, tìm hiểu chung: • Đọc, kể tóm tắt • Chú thích • Bố cục • II Đọc, tìm hiểu chi tiết • Em thông minh lần thử thách: • a, Thử thách... dài - Giải đố: em vừa hát, vừa đọc, vừa chơi với nội dung: buộc ngang lưng kiến, bên bôi mỡ, bên bịt lại ND so sánh Thạch Sanh Em thông minh - Nhân vật tài giỏi, thông minh, đại diện cho... truyện Thỏa mãn ước mơ chiến thắng sức mạnh trí tuệ người nhỏ Tạo tiếng cười sảng khoái Em thông minh Nội dung Ca ngợi trí thông minh, hồn nhiên, hóm hỉnh người bình dân Đề cao kiến thức
 • 14
 • 190
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (41)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (41)
... ca em -Em giải câu đố quan -Em giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai - Em giải câu đố sứ giả nước (Còn lại) Em trở thành Trạng nguyên EM Bẫ THễNG MINH - Ny, lóo kia! Trõu ca lóo... hỡnh nh minh cho bn no m em ó c hc? Vn bn Thch Sanh ? Em haừy k li on truyn minh cho bc tranh treõn bn Thch Sanh ủaừ hc ? ? Em haừy cho bit Thch Sanh cú nhng phm cht gỡ ỏng quý cỏc em hc ?... Bố cục văn a) Mở truyện (Từ đầu-> tâu vua) Vua sai quan khắp nơi tìm kiếm người tài giúp nước (Tiếp-> ban thưởng hậu): Nhng th b) Thân truyện c) Kết truyện Thỏch v s thụng minh ca em -Em giải
 • 24
 • 198
 • 0

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em thông minh (40)

Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (40)
...Kiểm tra cũ Kể tóm tắt thử thách thứ em văn Em thông minh Văn bản“ Em thông minh truyện cổ tích kiểu nhân vật ? A Nhân vật dũng sĩ B Nhân vật thông minh C Nhân vật bất hạnh Thử thách... phần sợ hãi HS thực nhà Bài tập 2: Kể truyện em thông minhem biết (Ví dụ: câu chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Hiền, Lương Thế Vinh ) So sánh giống khác truyện Em thông minh truyện “Thạch Sanh”... + Em hỏi vặn lại quan: … Nếu ông trả lời ngựa ông ngày bước, cho ông biết trâu cha cày ngày đường 2 Văn Em thông minh truyện cổ tích kiểu nhân vật ? A Nhân vật dũng sĩ B Nhân vật thông
 • 19
 • 327
 • 5
1 2 3 4 .. >