Tổng hợp tài liệu :

luyen tu va cau lop 2

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2
Giáo án luyện từ câu - Lớp 2 . Ngày….. tháng….. năm ………TIẾT 1TỪ CÂUI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu - Biết tìm các từ liên quan đến hoạt. dùng từ đặt câu đơn giản- Cách tiến hành:* Bài 1/ 8- Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu- Hướng dẫn HS tìm từ phù hợp với từng tranh- Gọi HS lên làm bài* Bài 2/ 9-
 • 79
 • 12,994
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của. d - HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi .- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời .- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người
 • 2
 • 5,090
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Bước đầu hiểu từ trái nghóa.. 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu
 • 3
 • 4,523
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ. để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp .- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng) .- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất
 • 3
 • 7,629
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ : Các từ chỉ đặc điểm của loài vật .-. của nó .- HS dưới lớp ghi bằng bút chì vào sách .- HS nêu .- HS đọc thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây .- Nối tiếp nhau, nói câu so sánh.Trường
 • 3
 • 2,601
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ ngữ. gợi ý để HS tìm từ ca ngợi Bác Hồ .- GV theo dõi ghi nhanh các từ ngữ lên bảng.+ Bài tập 3 : (Viết) .- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống .- GV theo dõi
 • 2
 • 9,549
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Biết. tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa .- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm.-
 • 3
 • 3,722
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI.ĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .-. xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về cây cối .- Đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy
 • 2
 • 7,846
 • 32

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng vốn từ về cây cối .- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./
 • 3
 • 7,598
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI ƠÛ ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ngữ chỉ chim chóc .- Biết trả lời đặt câu hỏi về đòa điểm theo mẫu : ƠÛ đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống
 • 2
 • 3,102
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM DẤU CHẤM – DẤU PHẨY.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ. vốn từ về các loài chim .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết sử dụng dấu chấm dấu phẩy thích hợp trong 1 đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh
 • 2
 • 3,492
 • 13

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ?Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng và. hoá vốn từ liên quan đến muôn thú .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết dùng dấu chấm dấu phẩy trong một đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh
 • 3
 • 5,587
 • 34

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ?Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Đọc yêu cầu – Cả lớp đọc thầm theo .- 2 tiếng- Nhóm tìm các từ có tiếng biển .- Tìm từ theo nghóa tương ứng cho trước.-
 • 3
 • 6,898
 • 33

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY.Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ về sông biển .-. HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển. HS2: Đặt câu cho bộ phận được
 • 2
 • 4,485
 • 19

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ?Tuần : 20 Ngày dạy. cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài Từ ngữ về chim chóc” đặt trả lời câu hỏi ở đâu ?- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./
 • 3
 • 2,330
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎITuần : 14Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ về tình. chì vào sách .- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chò em .- HS nối tiếp nhau nêu- HS đọc : Sắp xếp các từ
 • 2
 • 4,412
 • 10

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy
Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ TRÁI NGHĨA - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Bước đầu làm. Bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghóa. - Củng cố cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết nội dung bài
 • 2
 • 6,035
 • 9

Luyen tu va cau lop 2

Luyen tu va cau lop 2
. câu Tu n 24 Bài 2 (55): Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: Dữ như hổKhoẻ như voiNhát như thỏ Nhanh như sóc Luyện từ câu Tu n 24 . Cáo : Tinh ranh Thỏ : Nhút nhát Sóc : Nhanh nhẹn Luyện từ câu Tu n 24 Bài 2 (55): H y chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ ã trống dưới đây: a.
 • 8
 • 1,085
 • 0

Luyện từ câu lớp 2: ngữ về loài thú

Luyện từ và câu lớp 2: Tư ngữ về loài thú
Từ ngữ về muông thú. Dấu chấm, dấu phấy . vào ô trống: Từ sáng sớm Khánh Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thm vườn thú Hai chị em n mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và. ........ hổ (cọp). thỏ. voi. sóc. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. - Dữ nh­ - Nh¸t nh­ -
 • 19
 • 787
 • 3

Luyện từ câu lớp 2(Cả năm )

Luyện từ và câu lớp 2(Cả năm )
. KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : LUYỆN TỪ CÂU BÀI 1 : TỪ CÂU I. MỤC TIÊU : - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu. - Biết tìm các từ liên quan đến hoạt. BÀI HỌC MÔN : LUYỆN TỪ CÂU BÀI 3 : TỪ CHỈ SỰ VẬT-KIỂU CÂU AI LÀ GÌ ? I. MỤC TIÊU : -Nhận biết được các từ chỉ sự vật (danh t ) . -Biết đặt câu theo mẫu
 • 66
 • 3,756
 • 17
1 2 3 4 .. >