Tổng hợp tài liệu :

Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN tại văn phòng công ty Giao nhận kho vận ngoại thương ở Hà Nội.DOC

Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN tại văn phòng công ty Giao nhận kho vận ngoại thương ở Hà Nội.DOC
Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN tại văn phòng công ty Giao nhận kho vận ngoại thương ở Hà Nội . chị phòng Kế toán tổng hợp của công ty em đã chọn đề tài Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN tại văn phòng công ty Giao nhận kho vận ngoại thương. 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỨC ĐẨY QUÁ TRÍNH CPH DNNN TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIETRANS Ở HÀ NỘI
 • 92
 • 483
 • 8

Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.doc

Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.doc
Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước . doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn; 900 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối; 700 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần. trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tiểu luận của mình.II.
 • 24
 • 1,300
 • 6

Một số kiến nghị và giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động

Một số kiến nghị và giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động
Thành tựu kinh tế xã hội của đất nước ta một phần đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước. . và vai trò to lớn của việc cổ phần hoá, em đã chọn đề tài này nhằm tìm ra các nguyên nhân và trên sở đó đề ra một số giải pháp và kiến nghị để đẩy nhanh. một số giải pháp và kiến nghị để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Bắc Giang.Nội dung
 • 39
 • 306
 • 1

Nghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên Khoa TDTT Trường Đại học Hải Phòng

Nghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên Khoa TDTT Trường Đại học Hải Phòng
Nghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên Khoa TDTT Trường Đại học Hải Phòng . đó lĩnh vực nghiên cứu các giải pháp phát triển thể chất để nâng cao hiệu quả chơng trình giảng dạy các môn thực hành cho sinh viên TDTT khối các trờng s. công trình nào nghiên cứu. Từ phân tích trên đề tài nghiên cứu :Nghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chơng trình giảng dạy
 • 172
 • 1,709
 • 13

Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN độc quyền ở Việt Nam

Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN độc quyền ở Việt Nam
Đánh giá thực trạng, hiệu quả cổ phần hóa các DNNN độc quyền ở VN. Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả cổ phần hóa DNNN độc quyền. . trạng cổ phần hoá DNNN độc quyền ở Việt Nam trong thời gian qua. - Chương 3: Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá DNNN độc quyền ở Việt Nam. . nước độc quyền ở Việt Nam. 1.4.1 – Mục tiêu cổ phần hóa 1.4.2 – Sự cần thiết phải cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 1.5 – Kinh nghiệm cổ phần hố DNNN ở các
 • 111
 • 358
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước . trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tiểu luận của mình.. 1.800 doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn; 900 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối; 700 doanh nghiệp nhà nước đã cổ
 • 20
 • 630
 • 1

Đánh giá chung về tiến trình cổ phần hoá DNNN

Đánh giá chung về tiến trình cổ phần hoá DNNN
Khái niệm cổ phần hoácổ phần hoá DNNNCơ sở lí luận và thực tiễn cổ phần hoá DNNN
 • 31
 • 235
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến bán hàng - mặt hàng Vfresh Sâm bí đao của Vinamilk

Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến bán hàng - mặt hàng Vfresh Sâm bí đao của Vinamilk
Hằng năm, ngoài hoạt động quảng cáo và bán hàng trực tiếp, các công tycòn chi rất nhiều tiền vào việc cổ động các nhân viên bán hàng, các đại lý và đểkhuyến khích người tiêu dùng. Công ty Vinamilk c ũng không ngoại lệ, với sốtiền khổng lồ cho các hình thức như phát hàng mẫu, quà tặng, hỗ trợ trưng bàyhàng,... Để đạt được các mục tiêu này, các nhà tiếp thị sử dụng nhiều kỹ thuậtkhác nhau được những người trong nghề gọi là chương trình hỗ trợ thương mại.Quản lý một chương trình hỗ trợ thương mại cần một sự hiểu biết vềnhững hoạt động khác nhau cấu th ành nên chương trình đó, các mục tiêu và cácmối quan hệ giữa chương trình hỗ trợ thương mại với các yếu tố khác củaMarketing hỗn hợp. Các nhà quản lý phải biết được các yếu tố ảnh hưởng đếncông dụng và các hình thức cụ thể của một chương trình hỗ trợ thương mại cũngnhư tầm quan trọng trong việc đánh giá các nỗ lực đó.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ thương mại rất nhiều và làmcho việc phân tích đánh giá gặp nhiều khó khăn. Tuy nhi ên, chương trình hỗ trợthương mại rất tốn kém nên cần phải đánh giá về kết quả v à tác động của nónhằm giải pháp phù hợp trong tương lai. Bên cạnh đó, các chương trình màVinamilk đưa ra hiện nay với mức hỗ trợ cao, được điểm bán lẻ đánh giá tỷ lệhỗ trợ hấp dẫn nhưng những kết quả đạt được chưa làm hài lòng ban quản lý.Chính vì lý do trên, đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cácchương trình hỗ trợ thương mại cho sản phẩm Vfresh Sâm Bí Đao đối vớikênh phân phối truyền thống tại Miền Tây của công ty Vinamilk ” được thựchiện. Đề tài này cung cấp các thông tin cần thiết cho ban quản lý về hiệu quảcũng như các vấn đề nảy sinh của chương trình nhằm đề ra các hành động sửachữa cần thiết, kịp thời. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho công ty hoạch định đượccác chương trình hỗ trợ thương mại trong tương lai phù hợp hơn, tương thích vớicác mục tiêu và chiến lược của Marketing hỗn hợp. . Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban l ãnh đạo cùng các anh chị trong Công ty Vinamilk chi nhánh Cần Thơ dồi dào sức khoẻ và luôn thành công trong. cũng như tầm quan trọng trong việc đánh giá các nỗ lực đó. Các yếu tố ảnh hưởng đến ho t động hỗ trợ th ương mại rất nhiều và làm cho việc phân tích đánh
 • 83
 • 729
 • 2

Tài liệu Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án: “Phát triển dịch vụ tài chính Ngân hàng giai đoạn 2006-2010” trên địa bàn TP HCM doc

Tài liệu Giải pháp thực hiện hiệu quả đề án: “Phát triển dịch vụ tài chính Ngân hàng giai đoạn 2006-2010” trên địa bàn TP HCM doc
. động dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn Thành phố:+ Đảm bảo cho các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng mà các TCTD trên địa bàn phát triển. và giải pháp mà UBNDTP đưa ra có tác động tích cực đến quá trình triển khai và thực hiện hiệu quả đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa
 • 17
 • 552
 • 2

giải pháp thực hiện hiệu quả giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển sở hạ tầng giao thông của thành phố hà nội

giải pháp thực hiện hiệu quả giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố hà nội
. 2 Thực trạng giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển sở hạ tầng giao thông ở Thành phố Hà Nội 2.1 Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế- xã hội của. giao thông của Thành phố Hà Nội. Bài viết sẽ đánh giá tình hình phát triển sở hạ tầng giao thông, thực trạng phát triển sở hạ tầng giao thông và việc
 • 55
 • 429
 • 0

Luận văn thạc sĩ QLGD Giải pháp quản lí nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả chương trình SGK mới THCS

Luận văn thạc sĩ QLGD Giải pháp quản lí nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả chương trình SGK mới THCS
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý nhà trường THCS trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện hiệu quả việc đổi mới Chương trình SGK trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ quản lý trong phạm vi luận văn gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó THCS trên địa bàn Thị xã Cửa Lò . học sinh THCS sẽ phải thực hiện mạnh hơn. Vì vậy phải định hớng tốt cho công việc này trong QLGD. 2.1.2. Mục tiêu đào tạo của trờng THCS Luật Giáo dục nêu mục tiêu của giáo dục THCS là:
 • 94
 • 341
 • 0

TIỂU LUẬN an sinh xã hội, thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở nước ta

TIỂU LUẬN an sinh xã hội, thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở nước ta
Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội không chỉ là bảo vệ quyền của công dân như đã nêu trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, mà còn là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mức độ, quy mô, phạm vi an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của các nước sự khác nhau, tùy thuộc vào quan niệm, chế độ chính trị xã hội, trình độ phát triển và chính sách của mỗi quốc gia.Đối với nước ta, bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta và ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, trong quá trình nghiên cứu môn quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa, tác giả lựa chọn vấn đề: An sinh xã hội, thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở nước ta. Để nghiên cứu làm tiểu luận. . và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở nước ta. " Để nghiên cứu làm tiểu luận. NỘI DUNG 1. Khái niệm, bản chất và các bộ phận của an sinh xã hội. 1.1. Khái niệm an sinh. đình. 2. Thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hiện nay. 2.1. Thực trạng của việc thực hiện chính sách an sinh. trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội lành mạnh, đủ khả năng thực hiện các chức năng của mình. 2.2. Yêu cầu và giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội từ 17 năm 2010
 • 28
 • 5,463
 • 49

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH TM DV Tiên Phong

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH TM DV Tiên Phong
. thực tập tại công ty Tiên Phong nên tôi chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tiên. hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH Tiên Phong. Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH TM- DV Tiên Phong. . HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV TIÊN PHONG 48 3.1. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 48 3.1.1. Giải pháp 1: Nâng cao và phát
 • 74
 • 656
 • 5

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại bưu điện thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại bưu điện thành phố hồ chí minh
... ghi Ia doanh thu thu~n, du'gc xac djnh t~i Bao cao quye't toan thue' ciia co quan thue' hoi).c t~i bao cao ke't qua ho~t d9ng san xuiit kinh doanh cua doanh nghi~p (ne'u chu'a c6 Bao cao quye't... nghe kinh doanh: neu dii cac nganh nghe dliQC phep kinh doanh theo Giffy dang ky kinh doanh ciia doanh nghi~p * V6n kink doanh: Can cu vao bao cao tai chinh ba nam g~n nha't voi thoi di€m CPH, xac... nghi~p 16 D6i voi cac doanh nghi~p h~ch toan d
 • 71
 • 381
 • 0

tiểu luận cao học Diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh về diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay

tiểu luận cao học Diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh về diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay
1.Lý do và tính cấp thiết của đề tài tiểu luận“Diễn biến hòa bình” là bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc trên thế giới. Sau khi xóa được chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng… Để thực hiện âm mưu trên, các thế lực thù địch coi “Chủ nghĩa dân tộc là một lực lượng hùng hậu nhất thể sử dụng” để đạt được mục tiêu dùng tôn giáo như một lực lượng chính trị “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó hậu thuẫn số đối tượng chống đối trong nước làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hóa” làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”.Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên tác giả quyết định chọn vấn đề: “Diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo.Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh về diễn biến hòa bình trong hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay” ... mưu hoạt động lợi dụng tôn giáo chiến lược DBHB chủ nghĩa đế quốc thực nước cụ thể: 2.1 Âm mưu hoạt động lợi dụng tôn giáo lực thù địch nước Các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo nước thực. .. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH Khái niệm, chất diễn biến hòa bình Thuật ngữ Diễn biến hòa bình xuất lần đời sống trị quốc tế vào năm 1949.Ngoại trưởng Mỹ lúc đó, Dean Akison,... Nhà nước Việt Nam bóp nghẹt tự tôn giáo, đòi phải bãi bỏ văn pháp luật Họ đòi tôn giáo phải độc lập không chịu quản lý Nhà nước Họ tâng bốc, ca ngợi tự tôn giáo nước tư bản: "Tôn giáo tự hoạt động,
 • 33
 • 1,842
 • 2

Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN
... 3: So sanh ty trQng GDP giua.h~ th6ng DNNN va h~ 52 th6ng cac DNNQD (gia hi~n hanh) Bang4: So sanh s6luqng DNNN va DNNQD (1991- 1994) 53 Bang 5: Cd ca'u DNNN phan theo nganh nam 1994 53 Bang... tra cua DNNN cac nam 1996- 1999 61 Bang 16 : Th~tc tr~ng cua DNNN qua cac Batzg 17: Hi~u qua ho~t s6 Ii~u d(>ng cua TCT 91 nam 1999 Bang 18: Cac llfa chQn giai phap d6i vdi cai each DNNN d~ thay... khAc hQa thJ!c tr~ng DNNN giai do~n chuy€'n d6i co y nghia lam thay d6'i ban cha't cda cac DNNN, tim hi€'u d€' h~ th6ng nhfi'ng nguyen nhan co ban lam cho phfrn ldn cac DNNN ho~t d(>ng san xua't
 • 172
 • 33
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại bưu điện TP hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại bưu điện TP hồ chí minh
... Bi~n TP H6 Chi Minh • Chu'dng III : M()t so" giai phap nang cao hi~u qua cong tac CPH DNNN t~i Bttu Bi~n TP H6 Chi Minh A A' ? A ~ ,:? ~ , Chu'o'ng 1: MQT SO NQI DUNG CO BAN VE CO PHAN HOA DOANH. .. du'qc ghi la doanh thu thu~n, du'qc xac dinh t1;ti Bao cao quye't toan thue' cua cd quan thue' ho~c t~i bao cao ke't qua ho~t d9ng san xuit kinh doanh cua doanh nghi~p (ne'u chua c6 Bao cao quye't... phftn va dang ky kinh doanh '- A ~ Chtidng II: THljC TR~NG CONG TAC CO PHAN HOA DOANH NGHitP NHA NUOC T~I Bu'u DitN THANH PHO HO CHi MINH ToNG QUAN vE Buu E>reN THANH PHo Ho cHI MINH 1.1 E>anh gia
 • 71
 • 70
 • 0

Một số giải pháp tài chính đâỷ nhanh tiến trình cổ phần hoá công ty nguyên liệu thuốc lá nam

Một số giải pháp tài chính đâỷ nhanh tiến trình cổ phần hoá công ty nguyên liệu thuốc lá nam
... thức Công ty nguyên liệu thuốc Nam thực cổ phần hoá Chương 3: Một số giải pháp tài nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố Cơng ty Ngun liệu Thuc lỏ Nam Học viên: Bùi Phượng Ngọc Khoá 2002-2004 Khoa... CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HỐ CƠNG TY NGUN LIỆU THUỐC LÁ NAM 82 3.1 Đặt vấn đề 82 3.1.1 Xu hướng chung cạnh tranh toàn cầu 82 3.1.2 Cổ phần hoá doanh... 3.1.3 Cần đẩy nhanh mở rộng việc CPH DNNN 84 3.2 Một số giải pháp tài để đẩy nhanh tiến trình CPH Cơng 87 ty Nguyên liệu Thuốc Nam 3.2.1 Giải pháp 1: Đổi phương thức định giá công ty cách 87 bỏ
 • 142
 • 25
 • 0

Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN
... 3: So sanh ty trQng GDP giua.h~ th6ng DNNN va h~ 52 th6ng cac DNNQD (gia hi~n hanh) Bang4: So sanh s6luqng DNNN va DNNQD (1991- 1994) 53 Bang 5: Cd ca'u DNNN phan theo nganh nam 1994 53 Bang... tra cua DNNN cac nam 1996- 1999 61 Bang 16 : Th~tc tr~ng cua DNNN qua cac Batzg 17: Hi~u qua ho~t s6 Ii~u d(>ng cua TCT 91 nam 1999 Bang 18: Cac llfa chQn giai phap d6i vdi cai each DNNN d~ thay... khAc hQa thJ!c tr~ng DNNN giai do~n chuy€'n d6i co y nghia lam thay d6'i ban cha't cda cac DNNN, tim hi€'u d€' h~ th6ng nhfi'ng nguyen nhan co ban lam cho phfrn ldn cac DNNN ho~t d(>ng san xua't
 • 172
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >