Tổng hợp tài liệu :

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện an minh, tỉnh kiên giang

Nghiên cứu mô hình sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như xuân, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu mô hình sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như xuân, tỉnh thanh hóa
luận văn . tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu mô hình sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững trên ñịa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nghiên cứu ñề tài này. xúc nêu trên và ñề xuất mô hình sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo trên ñịa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của
 • 146
 • 515
 • 3

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
. thoát nghèo không bị tái nghèo. Từ những lý do trên, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh. ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hoàng Minh Hiền NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hoàng Minh Hiền NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN
 • 136
 • 878
 • 3

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
. Nghiên cứu tình hình thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2007-2013; đề xuất một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn đến năm 2020. 2.2 trên địa bàn huyện Thanh Sơn đến năm 2020 85 4.1.1. Quan điểm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn 85 4.1.2. Phƣơng hƣớng 86 4.1.3. Mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. thoát nghèo của bản thân ngƣời nghèo 84 Chƣơng 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN ĐẾN NĂM 2020 85 4.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên
 • 137
 • 679
 • 2

Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện yên lâp, tỉnh phú thọ

Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện yên lâp, tỉnh phú thọ
. tác quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Vì vậy, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lâp, tỉnh Phú Thọ . 2 mới quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 7 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢM NGHÈO BỀN. cứu Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ,
 • 48
 • 3,745
 • 55

Nghiên cứu tình hình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Nghiên cứu tình hình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... pháp để hoàn thi n trình thực thi sách miễn thủy lợi phí? Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu tình hình thực thi sách miễn thủy lợi phí địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương Lớp: KTB... tài: “ Nghiên cứu tình hình thực thi sách miễn thủy lợi phí địa bàn huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương ” Mục tiêu đề tài: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn sách sách miễn giảm thủy lợi phí - Tìm... thủy lợi * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tìm hiểu tình hình thực thi sách miễn thủy lợi phí địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương - Phạm vị không gian: huyện Cẩm Giàng, Hải Dương - Phạm vi
 • 128
 • 226
 • 4

Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn q5 thành phố hồ chí minh đến năm 2025

Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn q5 thành phố hồ chí minh đến năm 2025
... PGS.TS NGUYỄN MINH TUẤN TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Nâng cao hiệu việc thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn Quận Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, công... sách giảm nghèo bền vững địa bàn Quận 5, nghiên cứu cách đơn lẻ mà phải đặt tổng thể sách giảm nghèo bền vững TP.HCM Những kết việc thực sách giảm nghèo bền vững Quận việc làm, thất nghiệp, nâng. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LÊ THỊ BÍCH HẠNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮ NG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TP.HCM ĐẾN NĂM 2025 Chuyên ngành: Kinh
 • 83
 • 346
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng công tác giảm nghèo và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng công tác giảm nghèo và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện văn quan, tỉnh lạng sơn
MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN2DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT3A.NHẬN DIỆN TỔ CHỨC.41.TỔNG QUAN PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN.41.1.Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn.41.2.Mục tiêu hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn51.4.Hiện trạng nhân lực142.BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM162.1.Bản mô tả vị trí công chức Giảm nghèo, Lao động – Việc làm.162.2.Kết quả công việc thực hiện trong quá trình thực tập.19A.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU21CHƯƠNG I. CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN211.1.Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn211.1.1.Điều kiện tự nhiên huyện Văn Quan.211.1.2.Điều kiện dân cư và xã hội huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.231.2.Thực trạng xóa đói giảm nghèo tại huyện Văn Quan.241.3.Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo tại huyện Văn Quan.281.4.Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo tại địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.30CHƯƠNG II. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CỦA HUYỆN VĂN QUAN.482.1.Một số giải pháp thực hiện giảm nghèo.48KẾT LUẬN52 ... CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN Địa điểm thực tập : phòng LĐTB&XH huyện Văn. .. công tác xóa đói giảm nghèo, sau tìm nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, kết thực sách xóa đói giảm nghèo Từ thực trạng nguyên nhân đề xuất giải pháp, giải cho phù hợp - Thực trạng công tác xóa đói giảm. .. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN Điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 1.1 Sơn 1.1.1 * Điều kiện tự nhiên huyện Văn
 • 53
 • 333
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la

Một số giải pháp chủ yếu góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la
... 67 3.5 Giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Mai Sơn 69 3.5.1 Định hướng giảm nghèo huyện Mai Sơn 69 3.5.2 Một số giải pháp giảm nghèo hướng tới giảm nghèo bền vững 71... đói giảm nghèo? Các giải pháp để góp phần giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Mai Sơn? Để trả lời câu hỏi trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘ Một số giải pháp chủ yếu góp phần giảm nghèo bền vững. .. - LƯU VIỆT ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60620115 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH
 • 102
 • 184
 • 3

Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn q 5 thành phố hồ chí minh đến năm 2025

Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn q 5 thành phố hồ chí minh đến năm 2025
... PGS.TS NGUYỄN MINH TUẤN TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Nâng cao hiệu việc thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn Quận Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, công... sách giảm nghèo bền vững địa bàn Quận 5, nghiên cứu cách đơn lẻ mà phải đặt tổng thể sách giảm nghèo bền vững TP.HCM Những kết việc thực sách giảm nghèo bền vững Quận việc làm, thất nghiệp, nâng. .. công tác giảm nghèo bền vững địa bàn Quận 5, từ rút kết đạt được, hạn chế, hội thách thức để từ đề sách giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách giảm nghèo bền vững địa bàn Quận thời gian tới 5. 4 Phương
 • 83
 • 66
 • 0

Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo và hướng tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như xuân, tỉnh thanh hóa

Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo và hướng tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như xuân, tỉnh thanh hóa
... trạng đói nghèo huyện 52 3.2.2 Hoạt động xóa đói giảm nghèo huyện năm qua 59 3.2.3 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 66 3.3 Một số giải pháp giảm nghèo hướng tới giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Như Xuân... tới giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá” 3 Chương HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận giảm nghèo giảm nghèo bền vững 1.1.1 Nghèo. .. người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập, xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số Nhằm góp phần giải vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Đề xuất số giải pháp giảm nghèo hướng tới giảm
 • 116
 • 119
 • 0

Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
... bền vững in vững huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình h Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền Chương 3: Quan điểm Đảng số giải pháp quản lý cK nhà nước giảm nghèo bền vững huyện Quảng. .. động giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Đề xuất phương hướng đưa biện pháp ng nhằm nâng cao hiệu QLNN hoạt động giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng. .. cụ thể cK 3.1.2 Mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Quảng Ninh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM Đ ại NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Hoàn thiện chiến
 • 30
 • 256
 • 0

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quốc oai, thành phố hà nội (tt)

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quốc oai, thành phố hà nội (tt)
... tiễn giảm nghèo bền vững Chương Thực trạng giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Chương Mục tiêu giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội CHƯƠNG... pháp giảm nghèo bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội chương 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện. .. 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 3.1.2
 • 26
 • 88
 • 0

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ) ... HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 71... thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 48 2.2.1 Chủ trương, biện pháp thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 48 2.2.2 Kết thực. .. cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 71 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 72 3.2
 • 103
 • 414
 • 2

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (tt)

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (tt)
Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ)Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (LV thạc sĩ) ... nghèo bền vững Chương 2: Thực trạng thực thi sách nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu thực thi sách nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh. .. Minh, tỉnh Kiên Giang Chương THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG 2.1 Tin ̀ h hin ̀ h nghèo địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.1.1 Yếu... 2.2 Tình hình thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 2.2.1 Chủ trương, biện pháp thực thi sách giảm nghèo bền vững huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Thực tốt công
 • 26
 • 94
 • 0

Chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện …… , tỉnh .........

Chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện …… , tỉnh .........
Đói nghèo cũng được coi là một thứ giặc. Diệt giặc “đói, nghèo” không chỉ là một chính sách xã hội cơ bản, mà còn là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.Xoá đói, giảm nghèo là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và là sự nghiệp của toàn dân. Ngay từ khi nước ta mới giành độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì đủ khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm”. Vấn đề nghèo đói đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Để người nghèo thoát nghèo là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề đói nghèo........là huyện miền núi phía Tây của tỉnh ......., điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân hầu hết dựa vào nguồn thu từ nông, lâm nghiệp là chính nên mức sống còn rất thấp, từ đó vấn đề giảm nghèo được huyện .......quan tâm giải quyết và đã đạt được thành tựu to lớn trong công cuộc giảm nghèo. Việc triển khai hệ thống chính sách giảm nghèo thời gian qua đã có tác động tích cực và thu được một số kết quả đáng kể. Qua 5 năm thực hiện chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 40,07% năm 2006 xuống còn 16,01% năm 2010, bình quân mỗi năm giảm 4,8%. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao, Còn có những hạn chế đó là do việc thực hiện chính sách giảm nghèođịa bàn không đều, nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách giảm nghèo của các cấp lãnh đạo và người dân chưa đầy đủ. Thực tế đặt cho huyện nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chính sách giảm nghèo trong giai đoạn 20112015. Muốn vậy, huyện .......sẽ xây dựng hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng khắc phục những điểm yếu và phát huy những tác động tích cực trong mỗi chính sách, sửa đổi những chính sách không phù hợp, bổ sung những chính sách còn thiếu để hệ thống chính sách giảm nghèo tác động có hiệu quả hơn nữa đến người nghèo. Chính vì vậy em chọn đề tài “ Chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện …….., tỉnh ....... giai đoạn 20112015”. ... Chính sách giảm nghèo bền vững địa bàn Huyện ., tỉnh giai đoạn 2011-2015” phần cho thấy vai trò, tầm quan trọng sách giảm nghèo, đồng thời có nhìn tồn diện vấn đề giảm nghèo huyện Chính sách. .. 2011 - 2015 đến năm 2020 II Thực trạng sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện .giai đoạn 2011 - 2015 II.6 Thực trạng nghèo huyện Chính sách giảm nghèo huyện năm qua có chuyển biến tích cực, đời... cộng đồng Đánh giá sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện .giai đoạn 2011-2015: 3.1 Những thành tựu đạt Thành tựu chung Trong năm qua, sách giảm nghèo triển khai đồng địa bàn huyện, việc đầu tư
 • 31
 • 325
 • 0

Nghiên cứu giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện chương mỹ thành phố hà nội

Nghiên cứu giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện chương mỹ thành phố hà nội
... luận thực tiễn giảm nghèo bền vững - Thực trạng đói nghèo kết thực công tác giảm nghèo địa bàn huyện Chƣơng Mỹ, thành phố Hà Nội - Tính bền vững kết giảm nghèo địa bàn huyện Chƣơng Mỹ - Các yếu... đến giảm nghèo bền vững địa bàn huyện - Các giải pháp đề xuất giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 5 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận giảm nghèo bền vững. .. quát: Trên sở nghiên cứu thực trạng đói nghèo kết thực cơng tác xóa đói, giảm nghèo địa bàn nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững huyện Chƣơng Mỹ, thành phố Hà Nội giai
 • 113
 • 494
 • 0

đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ trang trại trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ trang trại trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... thực tiễn thực thi sách hỗ trợ trang trại; Đánh giá tình hình thực thi sách hỗ trợ trang trại phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi sách hỗ trợ trang trại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Đề... góp phần cải thi n tình hình thực thi sách hỗ trợ trang trại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Thực trạng thực thi sách hỗ trợ trang trại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sao? -... 4.1 Tình hình thực thi sách hỗ trợ trang trại địa bàn huyện Văn Lâm 32 4.1.1 Cụ thể hóa sách hỗ trợ trang trại 32 4.1.2 Tình hình triển khai sách hỗ trợ trang trại địa bàn huyện Văn
 • 122
 • 81
 • 0
1 2 3 4 .. >