Tổng hợp tài liệu :

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu tio2 có cấu trúc nano pha tạp ion đất hiếm

Luận văn chế tạo nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon

Luận văn chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon
Luận văn chế tạo nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon
 • 70
 • 754
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno
. nên vật liệu ZnO được chọn là đối tượng để tổng hợp nghiên cứu trong luận văn của tôi: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO . 1 Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý Luận văn
 • 6
 • 1,028
 • 17

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb
Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb . nghiệm: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nanô Y 2 O 3 :Eu, Tb, Er, Yb Luận án đợc thực hiện tại Phòng Vật Hoá học các vật liệu quang học hiện đại, Phòng Vật liệu Quang. Tb, Er, Yb, phát quang, kích thớc nanô. ii) Đã chế tạo đợc hàng loạt mẫu chất lợng cao. iii) Đã nghiên cứu các tính chất quang ảnh hởng của các chế độ công nghệ lên tính chất quang của. 5.1.2.1. ảnh hởng của nồng độ Eu 3+ lên tính chất quang của vật liệu Để nghiên cứu sự ảnh hởng của nồng độ ion kích hoạt lên tính chất quang của vật liệu Y 2 O 3 :Eu, đã chế tạo các mẫu nồng
 • 28
 • 715
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính
Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính . Khoa học Vật liệu Trần Thu Hơng Chế tạo v nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền Silica biến tính Chuyên ngnh: Vật liệu quang học, quang điện tử v quang. thuật thực nghiệm nghiên cứu tính chất vật liệu dẫn sóng sở Silica/ Titania Silica/ Zirconia 8 2.1. Chế tạo vật liệu dẫn sóng Hệ vật liệu đợc chế tạo trong luận án l: Silica/ Titania (SiO 2 /TiO 2 ). các nghiên cứu tập trung tìm kiếm vật liệu dẫn sóng quang planar tích cực nhằm chế tạo các linh kiện tích cực cho mạng thông tin quang. 2 Mục đích của luận án: Chế tạo v nghiên cứu tính chất
 • 16
 • 648
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3
Vật liệu LaFeO3 pha tạp Ti, Co cu với tính chất nhiệt điện tốt được chế tạo bằng phương pháp pha rắn ở nhiệt độ cao. Cấu trúc tinh thể của hệ mẫu được nghiên cứu bởi phương pháp nhiễu xạ tia X. Các tính chất điện (ρT), (σT), tính chất nhiệt điện như hệ số Seebeck (S), hệ số công suất (PF) của hệ mẫu đã được nghiên cứu. Sự doping thêm các ion Co Cu đã làm tăng tính dẫn điện (σ) hệ số công suất (PF). . điện của vật liệu còn thấp nên chưa thể ứng dụng thực tế được. Nhằm nghiên cứu làm tăng độ dẫn điện của vật liệu nói trên, tôi chọn đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất từ - điện của vật liệu. kiếm vật liệu nhiệt điện tính chất như mong muốn. Thông thường vật liệu nhiệt điện bị pha tạp, tính chất nhiệt điện của vật liệu bị ảnh hưởng không chỉ bởi cấu trúc vùng điện tử của vật liệu. chất dẫn điện như vật liệu bán dẫn của đa số các vật liệu gốm nhiệt điện, độ dẫn tăng khi tăng nhiệt độ sử dụng. Một số hệ vật liệu gốm nhiệt điện đã, đang được nghiên cứu chế tạo ứng dụng được
 • 49
 • 732
 • 1

chế tạo nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2

chế tạo và nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2
. vật liệu này, chúng tôi chọn đề tài : Chế tạo nghiên cứu tính chất quang phổ của Zn 2 SiO 4 : Mn 2+ ”. Nội dung luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, gồm ba chương: Chương. các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tính chất quang của vật liệu Chương 3. Kết quả thảo luận: Trình bày các kết quả khảo sát về ảnh hưởng của hàm lượng chất chảy B 2 O 3 , nhiệt độ nồng độ. nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy là d 3 d 5 . Đối với d 3 , hai mức năng lượng 2 E ( 2 G) 4 T 2 ( 4 F) nằm trên dưới giá trị Dq/B. Phổ phát quang của nó được nghiên cứu trong Cr 3+
 • 68
 • 572
 • 5

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO
. hạn của nhiều tính chất hóa lý của vật liệu thông thường. Kích thước của vật liệu nano trải một khoảng từ vài nm đến vài trăm nm phụ thuộc vào bản chất vật liệu tính chất cần nghiên cứu. tính chất ưu việt. Do nhiều khả năng ứng dụng rộng rãi nên vật liệu ZnO được chọn là đối tượng để tổng hợp nghiên cứu trong luận văn của tôi: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của. nhau. *Phân loại theo tính chất vật liệu thể hiện sự khác biệt ở kích thước nano: như vật liệu nano kim loại, vật liệu nano bán dẫn, vật liệu nano từ tính, vật liệu nano sinh học. *Nhiều khi
 • 63
 • 1,383
 • 3

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
. Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu đa pha điện từ BaTiO 3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano. 4.2.2. Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ của mẫu vật liệu. QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ I. Thông tin chung 1. Tên đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO 3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước. điện, từ của vật liệu BaTiO 3 pha tạp Fe. Vì những lý do trên đây, chúng tôi đã chọn các vấn đề về " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO 3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối
 • 61
 • 587
 • 2

Luận án tiến sĩ vậtChế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh
. PHẠM MINH TÂN CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MÀU THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y - SINH CHUYÊN NGÀNH: VẬTCHẤT RẮN MÃ SỐ: 62 44. DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT PHẠM MINH TÂN CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MÀU THỬ NGHIỆM ỨNG. 2.1.1.1. Chế tạo chức năng hóa hạt nano silica chứa tâm màu RB 41 2.1.1.2. Bọc hạt nano silica bằng protein 46 2.1.1.3. Chế tạo mẫu cho nghiên cứu tính chất quang 49 2.1.2. Chế tạo
 • 169
 • 2,003
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse
. của các cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ ZnSe. Chính vì những lý do trên, em đã chọn đề tài nghiên cứuChế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lƣợng tử CdS/ ZnSe . 2. Mục đích nghiên. nghiên cứu Chế tạo ra các NC CdS/ ZnSe đặc trƣng loại II. Nghiên cứu sự ảnh hƣởng của chiều dày lớp vỏ công suất kích thích lên tính chất quang của các NC CdS/ ZnSe. 3. Phƣơng pháp nghiên. các NC CdS/ ZnSe (c) 43 Hình 3.12. Ảnh TEM của các NC CdS (a), CdS/ ZnSe1 (b) giản đồ phân bố kích thƣớc của các NC CdS (c) NC CdS/ ZnSe1 (d) 45 Hình 3.13. Phổ hấp thụ huỳnh quang của các
 • 63
 • 603
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon
... nano silicon SVTH: Nguyễn Mạnh Cường Trang 32 Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học hạt nano silicon Hình A.II.3.2.1: Phổ quang phát quang porous silicon (PS) vật liệu khối silicon Với hạt silicon. .. nano silicon điện phân hóa học wafer silicon trình bày cụ thể phần thực nghiệm dùng để điều chế hạt silicon thô Các trình chế tạo nhằm mục đích chế tạo hạt nano silicon với kích thước lớn (hạt silicon. .. cấu trúc silicon xốp II.2 Ăn mòn hạt silicon: II.2.1 Sơ đồ cách ăn mòn hạt silicon: Để cho sản phẩm hạt nano silicon với kích thước nhỏ cần trình ăn mòn, tách chiết tẩy rửa hạt nano silicon
 • 70
 • 636
 • 2

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp
... hiểu số kỹ thuật đo tính chất quang vật liệu Tìm hiểu vật liệu nano ZnO tính chất đặc trưng chúng Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất quang học vật liệu xít kẽm pha tạp Ag chế tạo phương pháp... tính chất lý hóa đặc trưng vật liệu phương pháp chế tạo vật liệu nano ZnO thông dụng Chương III Tính chất quang học vật liệu nano ZnO pha tạp Ag Trong chương này, trình bày tính chất quang học vật. .. vật liệu nano ZnO khoa học, công nghệ đời sống 29 30 CHƯƠNG III TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ag Trong chương này, tìm hiểu tính chất quang học số vật liệu ZnO pha tạp Ag chế
 • 51
 • 453
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật. .. NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ I Thông tin chung Tên đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dạng mẫu khối kích thước nano Mã số: B2010-TN06-02 Chủ... học Vật liệu- Viện KH&CN Việt Nam Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2011 Mục tiêu: - Chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu đa pha điện từ dạng khối kích thước nano BaTiO3 pha
 • 27
 • 232
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG : Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI6THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH8THỰC HIỆN ĐỀ TÀI8MỞ ĐẦU91. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trong ngoài nước92. Tính cấp thiết của đề tài103. Mục tiêu của đề tài114. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu115. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu :116. Cấu trúc bài báo cáo11Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU PEROVSKITE1.1. Cấu trúc tinh thể của vật liệu perovskite ABO31.2. Trạng thái hỗn hợp hóa tri.1.3. Sự tách mức năng lượng trong trường tinh thể bát diện1.4. Hiệu ứng JahnTeller1.5. Các tương tác vi mô trong vật liệu perovskite1.6.Vật liệu orthoferrite (Perovskite LaFeO3)1.7.Một số hiệu ứng từ điện trong vật liệu orthoferrit LaFeO3Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM2.1. Phương pháp chế tạo mẫu (phương pháp phản ứng pha rắn)2.2. Chế tạo mẫu2.3. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc2.4. Phép đo tính chất điện từ bằng phương pháp đo bốn mũi dò2.5.Phương pháp đo tính chất từCHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN3.1. Khảo sát cấu trúc3.2. Tính chất điện3.3. Tính chất từKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 66
 • 634
 • 0

DSpace at VNU: Chế tạo nghiên cứu tính chất từ - điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit La(TiCoFe)O3

DSpace at VNU: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ - điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit La(TiCoFe)O3
... tính chất điện tính chất từ vật liệu chế tạo - Chương : Kết thảo luận Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện tính chất từ mẫu chế tạo đưa nhận xét,... điện vật liệu nói trên, tơi chọn đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất từ - điện vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit La(TiCoCuFe)O3” làm đề tài cho luận văn Nội dụng luận văn gồm: - Mở đầu - Chương... phát điện Sự tìm kiếm vật liệu nhiệt điện thường theo hướng vật liệu hệ số Seebeck độ dẫn điện cao đồng thời độ dẫn nhiệt thấp Vật liệu gốm nhiệt điện cấu trúc Perovskite coi hệ vật liệu
 • 5
 • 142
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang điện của màng trong suốt loại P dựa trên nền vật liệu SnO2 tt

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang điện của màng trong suốt loại P dựa trên nền vật liệu SnO2 tt
... quan vật liệu Chương Thực nghiệm phương ph p nghiên cứu Chương Nghiên cứu tính chất màng SnO2 khơng pha t p Chương Nghiên cứu tính chất màng SnO2 pha t p Ga (GTO), In (TIO) Zn (ZTO) loại p Chương... nhiệt phân Màng SnO2 đạt tính chất điện loại p pha t p Ga phương ph p phún xạ phản ứng magnetron RF phương ph p hóa sol-gel T Yang cứu D O Scanlon [10] [104] C Y Tsay [4] nghiên nghiên cứu mô màng. .. màng SnO2 loại p phụ thuộc vào thông số chế tạo màng, phương ph p chế tạo g p phần hạn chế tính chất tối ưu màng Trong phương ph p lắng đọng sol-gel, phun nhiệt phân, màng cần ủ nhiệt sau trình
 • 27
 • 147
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang điện của màng trong suốt loại P dựa trên nền vật liệu SnO2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang điện của màng trong suốt loại P dựa trên nền vật liệu SnO2
... HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẶNG HỮU PHÚC CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG TRONG SUỐT DẪN ĐIỆN LOẠI P DỰA TRÊN NỀN VẬT LIỆU SnO2 Ngành: Quang Học Mã... quan vật liệu Chương Thực nghiệm phương ph p nghiên cứu Chương Nghiên cứu tính chất màng SnO khơng pha t p Chương Nghiên cứu tính chất màng SnO pha t p Ga (GTO), In (TIO) Zn (ZTO) loại p Chương Nghiên. .. cho thấy tính chất điện màng SnO pha t p In (TIO) loại p, chế tạo từ phương ph p sol-gel [126] phụ thuộc vào nhiệt độ ủ, màng đạt tính chất điện loại p nhiệt độ ủ 450 oC, tính chất điện tốt 525
 • 190
 • 211
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel cofe2o4 cấu trúc nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel cofe2o4 cấu trúc nano
... cách thức chế tạo, cấu trúc, tính chất hệ hạt nano CoFe2O4 chất lỏng từ tương lựa chọn tên đề tài cho Luận văn: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang – từ vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano Mục... ứng từ định hướng ứng dụng y sinh Đối tượng nghiên cứu Vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc, hình thái, kích thước, tính chất quang, nhiệt, từ hệ hạt nano CoFe2O4 chất. .. KHOA HỌC NGÔ THỊ PHƯỢNG CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG – TỪ CỦA VẬT LIỆU SPINEL CoFe2O4 CẤU TRÚC NANO Chuyên ngành: Quang học Mã số: 8.44.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC Người hướng dẫn
 • 100
 • 116
 • 0
1 2 3 4 .. >