Tổng hợp tài liệu :

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tại tỉnh thái nguyên

thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh thái nguyên
. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO THẾ KHOA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM HỘI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN . phần hoàn thiện công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH ở Việt Nam tôi đã chọn đề tài: " ;Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên& quot; để làm luận. Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên
 • 109
 • 553
 • 4

Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
. tất yếu, khách quan về Bảo hiểm hội 6 8 9 1.1.4. Bản chất Bảo hiểm hội 10 1.1.5. Chức năng của Bảo hiểm hội 11 1.1.6. Hệ thống các chế độ trong Bảo hiểm hội : 13 1.1.7. Nguyên. phần bảo đảm an toàn hội. Bảo hiểm hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm hội mà ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động phải tham gia. : - BHXH đƣợc thực hiện theo quy định của pháp. đƣợc trợ giúp khi rủi ro. Nguyên tắc bảo hiểm bắt buộc bắt nguồn từ đây và ngƣời đƣợc bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm. Sáng kiến về đóng phí bảo hiểm hội của chính quyền Bismark đã đƣợc
 • 127
 • 325
 • 0

Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc của bảo hiểm hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên

Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên
. giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc tại Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm. Trên cơ sở, phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc và các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thu. hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với ñề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm hội bắt buộc của Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Trước hết,. của BHXH huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tôi nghiên cứu ñề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm hội bắt buộc của Bảo hiểm hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên 1.2. Mục tiêu nghiên
 • 126
 • 776
 • 2

Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội tại bảo hiểm hội tỉnh hà tĩnh

Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
... 1: Lý luận chung BHXH quản lý thu BHXH Chương Thực trạng quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO... 75 3.1.2 Định hướng tăng cường quản lý thu BHXH tỉnh Hà Tĩnh .80 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh 82 3.2.1 Quản lý đối tượng tham gia,... hướng, giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Nghiên cứu góp phần giúp BHXH tỉnh Hà Tĩnh có gợi ý giải pháp thực nhằm tăng cường quản lý thu BHXH, nâng cao hiệu quản lý địa
 • 108
 • 1,179
 • 5

Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội tại bảo hiểm hội tỉnh hà tĩnh

Một số giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
... 1: Lý luận chung BHXH quản lý thu BHXH Chương Thực trạng quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO... 75 3.1.2 Định hướng tăng cường quản lý thu BHXH tỉnh Hà Tĩnh 80 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Hà Tĩnh 82 3.2.1 Quản lý đối tượng tham gia, mức lương... hướng, giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Nghiên cứu góp phần giúp BHXH tỉnh Hà Tĩnh có gợi ý giải pháp thực nhằm tăng cường quản lý thu BHXH, nâng cao hiệu quản lý địa
 • 231
 • 2,438
 • 12

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên
... thạc sĩ Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn... duyệt toán chi bảo hiểm hội 48 2.2.6 Thẩm định chi chế độ bảo hiểm hội 48 2.3 Thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH BHXH tỉnh Thái Nguyên 50 2.3.1 Công tác quản lý đối tượng chi trả... giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý chi trả chế độ BHXH Việt Nam chọn đề tài: "Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tỉnh Thái Nguyên" để làm luận văn tốt nghiệp
 • 109
 • 195
 • 2

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tại tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên
... thạc sĩ Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn... duyệt toán chi bảo hiểm hội 48 2.2.6 Thẩm định chi chế độ bảo hiểm hội 48 2.3 Thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH BHXH tỉnh Thái Nguyên 50 2.3.1 Công tác quản lý đối tượng chi trả... giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý chi trả chế độ BHXH Việt Nam chọn đề tài: "Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm hội tỉnh Thái Nguyên" để làm luận văn tốt nghiệp
 • 27
 • 261
 • 0

Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc của bảo hiểm hội huyện tân sơn tỉnh phú thọ

Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện tân sơn tỉnh phú thọ
PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIBảo hiểm hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, chế độ chính sách Bảo hiểm hội đã được ban hành, từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước và dần mở rộng ra khu vực ngoài quốc doanh. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với nền kinh tế trong từng thời điểm, có thể nói các chính sách BHXH luôn mang tính cấp thiết thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề an sinh hội.Công tác quản lý thu BHXH có thể coi là một khâu trọng yếu trong việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH. Qua các năm thực hiện, số lao động tham gia, số thu BHXH tăng hằng năm và hình thành quỹ BHXH độc lập với ngân sách nhà nước. Đây là bước chuyển đổi căn bản về sự nghiệp BHXH từ cơ chế bao cấp chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, sang cơ chế quỹ BHXH chủ yếu dựa trên nguồn thu do người lao động, người sử dụng lao động đóng góp … để chi trả các chế độ BHXH.Quản lý thu BHXH là một hoạt động do nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lợi. Vì vậy, yếu tố quản lý luôn được xem là vấn đề quan trọng khi thực hiện thu bảo hiểm hội. Nó không chỉ quy định tới sự hình thành, sử dụng quỹ bảo hiểm hội như thế nào mà còn đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao động khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm hội.Thực tế cho thấy, quản lý thu bảo hiểm hội của bảo hiểm hội Việt Nam nói chung và bảo hiểm hội các tỉnh, địa phương nói riêng, mặc dù chính sách bảo hiểm hội đã được nhiều sửa đổi, bổ sung, hoạt động quản lý thu bảo hiểm hội đã có nhiều cải cách, cải tiến rõ rệt, song hiệu quả của hệ thống quản lý thu chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của BHXH huyện Tân Sơn. Với vai trò là một bộ phận của BHXH Việt Nam, BHXH huyện Tân Sơn đang từng bước cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự nghiệp chung của ngành BHXH Việt Nam.Tuy nhiên, vấn đề tồn tại hiện nay là vẫn còn nhiều tổ chức, các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy đ1ịnh về BHXH. Tình trạng vi phạm xảy ra như trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài; đóng không đủ số lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp, không đúng đối tượng, chia nhỏ mức lương NLĐ để tiền lương giảm xuống thấp hơn nhiều so với lương thực tế làm căn cứ đóng BHXH. Trong khi đó việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về BHXH, áp dụng pháp luật về BHXH ở một số ngành, các cấp có nơi chưa thực sự được chú trọng. Việc xử lý những sai phạm trong lĩnh vực BHXH còn nhiều bất cập như mức xử phạt hành chính còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Công tác thanh, kiểm tra của các ngành chức năng chưa kịp thời và thiếu đồng bộ. Việc truy cứu trách nhiệm đối với NSDLĐ vi phạm pháp luật BHXH còn nhiều hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng vi phạm thường xuyên và chậm khắc phục hậu quả, tính nghiêm minh của pháp luật BHXH không được đảm bảo và quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng. Đến nay số lao động tham gia BHXH mới chiếm một tỷ lệ nhỏ so với lực lượng lao động trong hội, số lao động chưa tham gia BHXH tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, chủ yếu là do đơn vị sử dụng lao động, người lao động không thực hiện theo đúng pháp luật về thu BHXH, còn cố tình tìm mọi cách trốn đóng, đóng không đủ số lao động thực tế, tiền công, tiền lương tham gia BHXH thấp hơn nhiều so với tiền lương thực tế để thu lợi nhuận nhiều hơn hoặc nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh … Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và việc thực hiện công tác quản lý thu BHXH nói riêng.Huyện Tân Sơn là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, tiềm năng và điều kiện chưa thuận lợi cho việc phát triển kinh tế hội. Hệ thống giao thông không thuận tiện cả đường bộ và đường sông . Do vậy việc phát triển kinh tế của huyện chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Sơn việc thực hiện các quy định pháp luật BHXH như thế nào? tình trạng không đăng ký tham gia, không thực hiện đóng BHXH đầy đủ cho NLĐ, trốn đóng, trốn nộp BHXH, nợ đọng BHXH trong các doanh nghiệp diễn ra như thế nào? Những điều này đã ảnh hưởng đến việc tham gia và thụ hưởng BHXH của người lao động, họ phải đối mặt với những rủi ro về kinh tế, và những bức xúc về các vấn đề chính trị hội. Vẫn còn nhiều đơn vị tìm cách né tránh, chưa thực hiện tốt chế độ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, làm thất thu quỹ BHXH, ảnh hưởng không tốt đến công tác an sinh hội trên địa bàn. Làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề này, đem lại quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.Do vậy để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng được những yêu cầu trong công tác quản lý thu BHXH nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH. Đây là vấn đề rất bức thiết, cần được quan tâm giải quyết đối với huyện Tân Sơn. Xuất phát từ những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài “Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm hội bắt buộc của Bảo hiểm hội huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ” làm đề tài luận văn để nghiên cứu.1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungMục tiêu bao trùm của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động thu bảo hiểm hội bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn, đưa ra giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH huyện Tân Sơn.1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn như thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn? Những giải pháp nào tăng cường quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc trên địa bàn huyện Tân Sơn đến năm 2020 và chiến lược đến năm 2025? ... bắt buộc bảo hiểm hội huyện Tân Sơn 46 4.1.1 Lập kế hoạch quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Tân Sơn 46 4.1.2 Tổ chức quản lý thu bảo hiểm hội bắt buộc BHXH huyện Tân Sơn ... thấy, quản lý thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội Việt Nam nói chung bảo hiểm hội tỉnh, địa phương nói riêng, sách bảo hiểm hội nhiều sửa đổi, bổ sung, hoạt động quản lý thu bảo hiểm hội. .. phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm hội bắt buộc Bảo hiểm hội huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ làm đề tài luận văn để nghiên cứu vii Phương pháp nghiên
 • 136
 • 153
 • 3

giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng

giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng
... công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng Từ đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ... văn quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi 49 Bảng 4.5 Đánh giá quan quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi nhà máy văn pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải. .. cứu thực trạng quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước thức ăn chăn ni địa bàn thành phố Hải Phòng; Khơng gian: địa bàn thành phố Hải Phòng; Thời gian:
 • 146
 • 101
 • 0

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng
... công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng Từ đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ... văn quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi 49 Bảng 4.5 Đánh giá quan quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi nhà máy văn pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải. .. cứu thực trạng quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước thức ăn chăn ni địa bàn thành phố Hải Phòng; Khơng gian: địa bàn thành phố Hải Phòng; Thời gian:
 • 146
 • 118
 • 0

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố hải phòng
... công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng Từ đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ... cứu thực trạng quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng; Khơng gian: địa bàn thành phố Hải Phòng; Thời gian:... văn quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi 49 Bảng 4.5 Đánh giá quan quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi nhà máy văn pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải
 • 149
 • 90
 • 1

Giải pháp tăng cường sự tham gia bảo hiểm hội tự nguyện tại địa bàn thành phố đồng hới

Giải pháp tăng cường sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa bàn thành phố đồng hới
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian... thực trạng quản l tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới H b Mục
 • 120
 • 44
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian... thực trạng quản l tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới H b Mục
 • 120
 • 43
 • 1

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian... thực trạng quản l tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới H b Mục
 • 120
 • 62
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian... thực trạng quản l tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới H b Mục
 • 120
 • 15
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian... thực trạng quản l tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới H b Mục
 • 120
 • 29
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm. .. thực trạng quản l tăng cường tham gia H BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới N H b Mục
 • 120
 • 31
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min
... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm. .. thực trạng quản l tăng cường tham gia H BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới N H b Mục
 • 120
 • 24
 • 0
1 2 3 4 .. >