Tổng hợp tài liệu :

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

đánh giá mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại khách sạn quốc tế

đánh giá mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại khách sạn quốc tế
. số (độ mạnh) của từng nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khách sạn Quốc Tế. - Thứ tư, so sánh sự thỏa mãn công việc của nhân viên có sự khác nhau về giới tính, độ tuổi,. cứu này, các biến đặc điểm công việc sẽ được đưa vào đánh giá xem nhân tố bản chất công việc ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên khách sạn Quốc Tế như thế nào. 2.2 Các nghiên. cách 2 nghiêm túc vấn đề hài lòng đối với công việc của nhân viên. Nâng cao mức độ hài lòng công việc cho nhân viên là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý. Hiểu và
 • 148
 • 879
 • 5

luận văn thạc Đánh giá mức độ hài lòng của các đại lý với dịch vụ cung ứng hàng hóa của Công ty cổ phần Sữa Vinamilk Hà Nội

luận văn thạc sĩ Đánh giá mức độ hài lòng của các đại lý với dịch vụ cung ứng hàng hóa của Công ty cổ phần Sữa Vinamilk Hà Nội
. cao mức độ hài lòng của các đại lý với dịch vụ cung ứng hàng hóa của Công ty cổ phần Sữa Vinamilk Hà Nội.   8 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG ỨNG HÀNG HÓA . mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung ứng hàng hóa.  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về mức độ hài lòng của các đại lý với dịch vụ cung ứng hàng hóa của Công ty cổ phần Sữa Vinamilk. sau: a. Đánh giá mức độ hài lòng của các đại lý về dịch vụ cung ứng hàng hóa của công ty cổ phần sữa Vinamilk Hà Nội. b. Từ nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện mức độ hài lòng
 • 81
 • 1,255
 • 1

Luận văn thạc Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

Luận văn thạc sĩ Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín
. s hài lòng ca khách hàng cng nh đánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ca Sacombank. 6. Kt qu mong đi Kt qu mong đi ca vic nghiên cu đánh giá mc đ hài lòng. “ánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ti ngơn hƠng TMCP SƠi Gòn Thng Tín (Sacombank)”.  2  2. Mc tiêu nghiên cu Mc tiêu chung:  tƠi “ánh giá mc đ hài lòng. thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín. - Chng 3: ánh giá mc đ hài lòng ca khách hƠng đi vi dch v th ti Sacombank. - Chng 4: Gii pháp nâng cao s hài lòng ca khách hƠng đi vi
 • 131
 • 313
 • 0

Luận văn thạc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank  chi nhánh mạc thị bưởi
... CỨU CỦA ĐỀ TÀI * Xác định nhân tốcấu thành hài lòng khách hàng sử dụng SPDV Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi * Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng SPDV Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi. .. ngân hàng khách hàng giao dịch Bảng 4.4: Thống kê mô tả đánh giá trì giao dịch khách hàng Bảng 4.5: Thống kê mô tả yếu tố đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch Agribank chi. .. nghiên cứu hài lòng khách hàng 2.2.2.2 Giá dịch vụ Giá hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa dịch vụ Giácả xác định dựa giá trị sử dụng cảm nhận khách hàng sảnphẩm, dịch vụ mà sử dụng Khách hàng không
 • 93
 • 1,669
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 26
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 2.1.1... định hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng công việc cán công nhân viên kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 66
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 92
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 2.1.1... định hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng công việc cán công nhân viên kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 49
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)
Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên HuếHoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế ... khoa học: PGS.TS PHAN VĂN HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Ngày 3/6/2008, Luật quản lý tài sản công nhà nước. .. gây lãng phí tài sản cơng Nhà nước Để khắc phục hạn chế, yếu công tác quản lý tài sản công KBNN, đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm... TT Huế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TR CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Mục tiêu, định hướng quản lý tài sản công kho bạc nhà nước
 • 149
 • 68
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)
Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 93
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 17
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải PhòngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng ... không Đánh giá thực trạng dịch vụ Cảng hàng khơng mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng với Cảng hàng không. .. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 65 Bảng 4.14 Đánh giá cán nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi độ tin cậy Cảng khách hàng 67 Bảng 4.15 Đánh giá cán nhân viên Cảng hàng không. .. khách hàng Cảng hàng không quốc tế PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI - HẢI PHÒNG 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Một số khái niệm hài lòng
 • 112
 • 90
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

Đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 22
 • 0

LUẬN văn THẠC đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch đối với TP đà nẵng

LUẬN văn THẠC sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch đối với TP đà nẵng
... tài Đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch thành phố Đà Nẵng để làm đề tài nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nhằm đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch điểm đến thành phố Đà Nẵng. .. lượng dịch vụ du lịch nhằm tăng mức độ hài lòng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG 1.1 Một số... luận thực tiễn hài lòng khách du lịch điểm đến du lịch thành phố Đà Nẵng Chương 2: Đánh giá hài lòng khách du lịch điểm đến Thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du
 • 111
 • 33
 • 0

Luận văn thạc đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 26
 • 0

Luận văn thạc đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min
... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 119
 • 38
 • 0
1 2 3 4 .. >