Tổng hợp tài liệu :

Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

Luận văn thạc hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
Quá trình phát triển kinh tế hàng hóa, hội nhập và tăng trưởng nhanh đã đặt nhiệm vụ nặng nề lên quan hải quan nước ta. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế, khối lượng hàng hóa thương mại qua lại biên giới ngày càng lớn, chủng loại hàng hóa thay đổi và đa dạng hơn, trong khi nguồn lực tăng cường cho hải quan không tương xứng, đã buộc hải quan Việt Nam phải hiện đại hóa nhanh mới khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, trong trào lưu toàn cầu hóa, hải quan Việt Nam không chỉ thực thi chức năng kiểm soát ngoại thương, thu ngân sách nhà nước, mà còn phải đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho thương mại. Những yêu cầu đó càng gây sức ép buộc hải quan Việt Nam phải hiện đại hóa nhanh. Để giải quyết vấn đề này, ngành Hải quan đang từng bước thực hiện cải cách và hiện đại hóa để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ của Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu nói chung của doanh nghiệp (http:www.customs.gov.vn)Xuất nhập khẩu là một hoạt động kinh tế quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng. Nhưng để hoạt động xuất nhập khẩu phát triển một cách ổn định và đi đúng hướng thì các quan quản lý, nhất là Hải quan cần một giải pháp quản lý đúng đắn và một lộ trình hợp lý để giữ cho nền thương mại đi đúng hướng. Tạo tiền đề cho nền kinh tề thị trường sớm phát triển (Hà Văn Hội, 2012).Cùng với sự phát triển chung của đất nước, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo đã những biện pháp thay đổi thích ứng và hướng nền thương mại đi đúng hướng. Trong thời gian qua, mặc dù Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói riêng ở huyện Hương Sơn cũng như của Tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là quan hệ hàng hóa với các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, do việc quản lý còn nhiều bất cập và khó khăn từ những điều kiện khách quan nên còn một số hạn chế cần khắc phục. Tuy kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng nhưng sự mất cân đối trong cán cân thương mại ngày càng nghiêm trọng. Sự nhập siêu ngày càng cao, tình thế ngày càng trở nên cấp bách. Để cán cân thương mại được cân bằng cũng như bảo hộ các doanh nghiệp trong huyện và trong tỉnh phát triển, việc đề ra một định hướng đúng đắn trong hoạt động xuất nhập khẩu trở nên vô cùng cấp thiết. Chính vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo” để làm luận văn thạc sỹ của mình. . các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan. công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các. các doanh nghiệp về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đánh giá công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan
 • 110
 • 825
 • 3

Luận văn thạc Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Long An
. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An là công trình nghiên cứu của riêng tôi. động quản trị nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị NNL tại Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Long An. 3.2 Đối tượng khảo sát: là các CBCNV hiện đang công tác tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh. công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về quản trị nguồn nhân
 • 163
 • 2,292
 • 24

Luận văn thạc Hoàn thiện công tác quảnrủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
. Khái nim v tín dng ngân hàng 3 1.1.2 Khái nim v ri ro tín dng 3 1.1.3 Phân loi ri ro tín dng và tác đng ca ri ro tín dng đi vi ngân hàng 4 1.1.4 Du hiu nhn bit và nguyên. 2.2.4.4 Các gii hn trong hot đng tín dng ca ngân hàng và khách hàng 43 2.2.4.5 Công tác kim tra, kim soát ni b 44 2.2.4.6 H thng thông tin ngân hàng 44 2.2.4.7 Chính sách tài sn. chung v ri ro tín dng và qun lỦ ri ro tín dng đi vi DNVVN ti các NHTM. Chng 2: Thc trng hot đng tín dng và công tác qun lỦ ri ro tín dng đi vi DNVVN ti NHTMCP Á Châu. Chng
 • 132
 • 332
 • 0

Luận văn thạc Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân huyện Giồng Trôm - Bến Tre
. ngun nhân lc cn đc hoàn thin. -  xut các gii pháp đ hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti U ban Nhân dân huyn Ging Trôm trong thi gian ti. 3- I TNG NGHIÊN CU Công. chc nng duy trì ngun nhân lc ti U ban nhân dân huyn Ging Trôm 46 2.3.4 Thành tu và hn ch trong công tác qun tr ngun nhân lc ti U ban nhân dân huyn Ging Trôm 54 Tóm tt chng. CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun vn thc s: Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti U ban nhân dân huyn Ging Trôm- Bn Tre là công trình nghiên cu ca riêng tôi; ni dung trong
 • 111
 • 625
 • 11

Luận văn thạc hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần dược phẩm cagipharm

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần dược phẩm cagipharm
... doanh nghiệp Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CAGIPHARM để làm luận văn thạc chuyên ngành quản trị kinh doanh mình,... nhân gây nên tồn đọng quản lý lực lượng bán hàng Trên sở đó, luận văn đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cagipharm; nhằm tăng lợi... trực tiếp với khách hàng Loại lực lượng bán hàng dùng lực lượng yếu công ty lực lượng hỗ trợ cho lực lượng bán hàng hoạt động bên công ty - Lực lượng bán hàng hoạt động bên công ty: Đạo Luật Tiêu
 • 91
 • 1,722
 • 5

luận văn thạc hoàn thiện công tác quản trị marketing mix đối với mặt hàng may mặc tại tổng công ty may 10 tại thị trƣờng việt nam

luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị marketing mix đối với mặt hàng may mặc tại tổng công ty may 10 tại thị trƣờng việt nam
... marketing mix doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng Quản trị marketing mix cho Sản phẩm may mặc Tổng Công ty May 10 – Công ty Cổ phần thị trường Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Quản trị marketing. .. Công ty May 10 – Công ty cổ phần thị trường Việt Nam làm đề tài Luận văn với mong muốn góp phần nhỏ bé kiến thức góp phần hoàn thiện công tác Quản trị marketing Tổng Công ty tương lai Tổng quan... cứu trực tiếp vấn đề hoàn thiện công tác quản trị marketing hỗn hợp Tổng Công ty May 10 Luận văn Thạc sỹ tác giả mục đích đối tượng nghiên cứu riêng không trùng lặp với công trình hay đề tài
 • 153
 • 174
 • 3

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH HUẾ
... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. .. VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương. .. quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HUẾ 36 2.1
 • 156
 • 78
 • 1

luận văn thạc HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
... giá công tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm tài trợ thương mại- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhận lực Trung tâm tài trợ thương. .. tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm tài trợ thương mạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương 1: Làm vấn đề lý luận nhân lực, nguồn nhân lực công tác quản trị nguồn nhân lực, sâu chi... luận quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm tài trợ thương mạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị
 • 113
 • 105
 • 1

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc ... động Công ty 3.1.2 Mục tiêu phát triển Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2.1 Hồn thiện. .. TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân lực Công ty 2.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty 2.3.3... về quản trị nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công
 • 102
 • 69
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQP

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQP
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQPHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQP ... phần hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty Tổng quan nghiên cứu Công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty đóng tàu Hồng Hà thực tích cực Tuy nhiên, công tác quản trị nguồn nhân lực sơ sài,... cơng tác quản trị nhân lực doanh nghiệp lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQP Trong thời gian tìm hiểu Cơng ty TNHH MTV đóng. .. trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà – Tổng cục CNQP .34 2.2.1 Đặc điểm cấu nguồn nhân lực Công ty 34 2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực Công ty
 • 106
 • 93
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng NinhHoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh hàng miễn thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 64 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu quản lý nhà nước kinh doanh hàng miễn thuế địa bàn tỉnh. .. Thực trạng quản lý nhà nước kinh doanh hàng miễn thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh sao? (2) nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước kinh doanh hàng miễn thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh? (3)... thuế địa bàn tỉnh Quảng Ninh 43 Đánh giá công tác quản lý địa điểm kho bãi kinh doanh hàng miễn thuế tỉnh Quảng Ninh 43 Danh mục hàng hóa cửa hàng kinh doanh miễn thuế địa bàn tỉnh Quảng
 • 95
 • 16
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh ViêtHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Công nghệ Xanh Viêt ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT 109 4.1 Những định hướng chi n lược công tác quản trị nguồn nhân lực chi nhánh công. .. quản trị nguồn nhân lực chi nhánh công ty TNHH Môi trường Công nghệ Xanh Việt, em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực chi nhánh công ty TNHH Môi trường Công nghệ Xanh Việt” làm... nhân lực chi nhánh công ty TNHH Môi trường Công nghệ Xanh Việt 110 4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực chi nhánh công ty TNHH Môi trường Công nghệ Xanh Việt
 • 143
 • 24
 • 0

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc

(Luận văn thạc sĩ) Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ PhúcHoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc ... động Công ty 3.1.2 Mục tiêu phát triển Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 3.2.1 Hồn thiện. .. TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc 2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân lực Công ty 2.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty 2.3.3... về quản trị nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công
 • 102
 • 62
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH HUẾ min
... Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh ̣c K vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VCB – CN Huế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươngChi VND in nhánh Huế Việt Nam. .. khoa học: TS HOÀNG TRIỆU HUY Đ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HUẾ Tính cấp... quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 Đ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT ại NAMCHI NHÁNH HUẾ
 • 158
 • 20
 • 0

Luận văn thạc HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH HUẾ min
... RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) ngân hàng. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh ̣c K vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VCB – CN Huế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươngChi VND in nhánh Huế Việt Nam. .. quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 Đ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT ại NAMCHI NHÁNH HUẾ
 • 158
 • 29
 • 0

Luận văn thạc HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  CHI NHÁNH HUẾ min
... RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) ngân hàng. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh ̣c K vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VCB – CN Huế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươngChi VND in nhánh Huế Việt Nam. .. quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 Đ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT ại NAMCHI NHÁNH HUẾ
 • 158
 • 33
 • 0
1 2 3 4 .. >