Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng tuân thủ điều trị ARV, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại một số phòng khám ngoại trú tại Hà Nội ttta

nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

nghiên cứu “đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường
. thông thường. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu “Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường . Mục. thanh phế ẩm để trị bệnh trứng cá nhận được hiệu quả tốt. Song chưa có đề tài nào nghiên cứu đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông. Đánh giá hiệu quả điều trị độ an toàn của bài thuốc Tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường mức độ vừa nặng. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Bệnh trứng cá theo YHHĐ. 1.1.1.
 • 115
 • 615
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi melacare tại bệnh viện da liễu trung ương
. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị bệnh rám má bằng bôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương với các mục tiêu sau : 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và. lâm sàng yếu tố liên quan của bệnh rám má. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh rám má bằngbôi Melacare tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MÔ HỌC CỦA DA THƯỜNG 1.1.1. mang thai kết quả điều trị tại chỗ bằng bôi hydroquinon,retinoic acid năm 2005 đạt kết quả tốt 67,7%[11]. Để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị của bệnh rám má chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề
 • 67
 • 622
 • 6

đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường

đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị của bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường
. phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường. Nên chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu quả điều trị của bài thuốc Tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh. Đánh giá hiệu quả điều trị độ an toàn của bài thuốc Tỳ bà thanh phế ẩm đối với bệnh trứng cá thể thông thường mức độ vừa nặng. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Bệnh trứng cá theo YHHĐ 1.1.1 dùng bài thuốc cổ phương Tỳ bà thanh phế ẩm để trị bệnh 2 trứng cá nhận được hiệu quả tốt. Song chưa có đề tài nào nghiên cứu đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả của bài thuốc Tỳ bà thanh phế
 • 99
 • 711
 • 6

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình
. Mô tả tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa. 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp. nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số yếu tố liên quan
 • 153
 • 716
 • 5

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)
. ch cc can thip (p <0,05). 18 CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình Nghiên cc.  3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh Bảng 3.12. Hệ số tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số chỉ số nhân trắc, huyết áp hóa sinh máu. toàn li ích cng nghiên cm bo trong sut quá trình nghiên cu. CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên
 • 28
 • 299
 • 0

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012
Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012Tỷ lệ nhiễm giang mai trong nhóm đồng bào dân tộc Dao năm 2006 khá cao (3,4%), mặc dù tỷ lệ tự báo cáo mắc các nhiễm trùng STI có các triệu chứng các bệnh STI là thấp hơn. Không phát hiện trường hợp nhiễm HIV nào. . QHTD Quan hệ tình dục QHTDĐG Quan hệ tình dục đồng giới STI Sexual Transmitted Infection Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục viii SCT Sau can thiệp SD Standard Deviation. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC …………………………………………………………………………… III DANH MỤC VIẾT TẮT VII DANH MỤC BẢNG IX DANH MỤC BIỂU ĐỒ XI DANH MỤC HÌNH XII ĐẶT VẤN ĐỀ. VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG Ở NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH
 • 161
 • 1,627
 • 0

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012
ĐẶT VẤN ĐỀ Đại dịch HIV/AIDS đang là vấn đề y tế xã hội nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo ước tính của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), tính đến cuối năm 2012, toàn thế giới có khoảng 35,3 triệu người nhiễm HIV, trong đó 2,3 triệu người nhiễm mới, 1,6 triệu người chết vì AIDS. Mỗi ngày trôi qua, có 14.000 trường hợp nhiễm (trong đó có 2.000 trẻ em) 95% các trường hợp nhiễm mới xảy ra ở các nước đang phát triển gần 1% số người nhiễm HIV còn sống nằm trong độ tuổi từ 15-49 [123]. Theo số liệu của Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, đến tháng 12/2013, lũy tích các trường hợp nhiễm HIV còn sống được báo cáo trên toàn quốc là 197.335 người (48.720 trường hợp tiến triển thành AIDS còn sống 52.325 người đã chết vì AIDS). Trong năm 2013, cả nước đã phát hiện 14.125 trường hợp nhiễm HIV mới, trong đó có 6.432 bệnh nhân AIDS 2.413 trường hợp tử vong do AIDS [21]. Dịch HIV ở Việt Nam hiện vẫn trong giai đoạn tập trung, với tỷ lệ hiện nhiễm cao nhất được phát hiện trong các nhóm quần thể có nguy cơ cao chính, đó là những người nghiện chích ma túy (NCMT), phụ nữ bán dâm (PNBD) nam quan hệ tình dục đồng giới (QHTDĐG). Nguy cơ lây nhiễm HIV ở Việt Nam chủ yếu qua đường tiêm chích ma túy quan hệ tình dục. Người nhiễm HIV tập trung chủ yếu trong nhóm đối tượng từ 15-49 tuổi, trong đó nhóm 20-39 tuổi chiếm đến 79%. Phần lớn người nhiễm HIV là nam giới (trên 80%). Theo kết quả ước tính dự báo nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2007-2012, tỷ suất nam nữ nhiễm HIV đã giảm từ 3 lần năm 2007 xuống còn 2,6 lần năm 2012 do việc lây nhiễm HIV từ nam giới sang vợ, bạn tình của họ [20]. Cho đến nay dịch đã lan ra với quy mô toàn quốc đã có mặt ở 63 tỉnh/thành phố, phân bố trên 97% quận/huyện trên 70% xã/phường [21]. Không giống như trước năm 2000, dịch HIV chỉ tập trung chủ yếu ở các khu vực thành thị đô thị lớn, hiện nay đại dịch HIV có mặt gần như mọi vùng miền đất nước kể cả những khu vực khó khăn, các thôn bản ở vùng núi cao, vùng sâu vùng xa.Phần lớn các tỉnh có tỷ suất người nhiễm HIV cao tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc các tỉnh biên giới Việt-Lào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, nơi phần lớn người nhiễm HIV là người nghiện chích ma túy. Đối với những tỉnh này số trường hợp nhiễm HIV phát hiện được hàng năm tăng nhanh từ năm 2005 đến nay trong đối tượng nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm và đang có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng, đặc biệt vợ con người nghiện chích ma túy khách làng chơi của phụ nữ bán dâm [21]. Việt Nam hiện có 53 dân tộc thiểu số vấn đề dân tộc đã được Đảng, nhà nước xác định là “vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam” với chủ trương phát triển toàn diện về mọi mặt trên địa bàn vùng dân tộc miền núi trong đó có vấn đề về sức khỏe y tế. Đồng bào dân tộc Dao có dân số đông thứ 8 trong nhóm các dân tộc thiểu số, có phong tục, tập quán, văn hóa đặc trưng riêng trong đó có những đặc điểm tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe sinh sản lây truyền các bệnh HIV/STI như phóng khoáng trong quan hệ tình dục qua việc quan hệ tình dục sớm có nhiều bạn tình, vấn đề tảo hôn khá phổ biến... Sau một thời gian dài các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng như các nghiên cứu trong lĩnh vực này tập trung chủ yếu vào các nhóm nguy cơ cao tại các địa bàn trọng điểm về HIV/AIDS, hiện nay các hoạt động phòng lây nhiễm HIV/STI trong nhóm dân tộc thiểu số đã đang được xác định là một trong các ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Việc tìm hiểu thực trạng các vấn đề nhiễm HIV/STI, một vấn đề y tế công cộng rất cần được quan tâm trong các nhóm dân tộc thiểu số sẽ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà chuyên môn trong việc định hướng, lập kế hoạch, hoạch định chính sách trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng nhà nước với các nhóm dân tộc thiểu số nói chung nhóm dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu "Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012" . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng nhiễm HIV/STI các yếu tố liên quan ở người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 xã của tỉnh Yên Bái năm 2006 2. Đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng nhiễm HIV/STI ở người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2006-2012 . TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG Ở NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006-2012 CHUYÊN NGÀNH: Y. LUẬN 130 5.1. THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN TỘC DAO 15-49 TUỔI NĂM 2006 130 5.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/STI Ở NGƯỜI DÂN TỘC DAO. dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của
 • 161
 • 506
 • 0

Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình
. 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp. ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa bàn nghiên cứu. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp. nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ở ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số y u tố liên quan
 • 153
 • 355
 • 0

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014 (FULL TEXT)

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014 (FULL TEXT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Các bệnh sán lá truyền qua cá bao gồm sán lá gan nhỏ sán lá ruột nhỏ là những bệnh có tỷ lệ mắc tương đối cao ở một số Quốc gia trên Thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của WHO, hiện nay có khoảng 45 triệu người trên Thế giới nhiễm sán lá gan nhỏ, trong đó Châu Á có ít nhất 35 triệu người nhiễm các loài sán lá này [1],[2]. Còn bệnh sán lá ruột nhỏ cũng có tỷ lệ nhiễm song hành tương tự như sán lá gan nhỏ do tính chất lây truyền dịch tễ hoàn toàn giống sán lá gan nhỏ [3]. Nhiễm sán lá truyền qua cá là những bệnh gắn liền với tập quán, thói quen ăn gỏi cá đã có từ lâu đời ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Việt Nam, cho đến nay đã xác định có ít nhất 32 tỉnh mắc bệnh sán lá truyền qua cá, trong đó có 24 tỉnh mắc bệnh sán lá gan nhỏ 18 tỉnh có bệnh sán lá ruột nhỏ lưu hành [3],[4]. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở các khu vực là khác nhau, tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ trung bình là 17,23% [5]. Điều đáng chú ý là nếu nhiễm sán lá gan nhỏ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, gây nhiễm độc kéo dài dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật…[6]. Tuy vậy, kể từ khi nhiễm sán lá gan nhỏ đến khi xuất hiện các triệu chứng bệnh lý là cả một thời gian dài không có triệu chứng lâm sàng hoặc các triệu chứng không rõ ràng. Cho đến khi triệu chứng tổn thương gan đã rõ, nhiều người vẫn không nghĩ nguyên nhân là do sán lá gan nhỏ, vì thế bệnh ít được người dân quan tâm phòng chống. Bệnh sán lá ruột nhỏ cũng mắc rải rác ở nhiều địa phương trong cả nước cũng gây tác hại đáng kể. Nhưng thực ra người ta chỉ biết quan tâm nhiều đến bệnh sán lá ruột lớn ký sinh ở người ở lợn (Fasciolopsis buski). Còn bệnh sán lá ruột nhỏ truyền qua cá nước ngọt do ăn cá chưa nấu chín hoặc ăn gỏi cá vẫn chưa được nhiều người biết đến kể cả tác hại của nó. Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá là một trong những khu vực trọng điểm, tại đây tập quán ăn gỏi cá còn rất phố biến, chủ yếu là cá nước ngọt, người dân vẫn sử dụng phân người tươi để nuôi cá, làm trang trại [7]. Nhưng cho đến nay chưa có đủ tài liệu nghiên cứu, cũng như thống kê một cách khoa học về tình hình nhiễm bệnh này trong cộng đồng dân cư tại Nga Sơn là bao nhiêu. Tình hình nhiễm ấu trùng sán lá trên cá nước ngọt như thế nào. Loài sán này có đặc điểm gì khác so với khu vực khác. Kiến thức hành vi thực hành của người dân về phòng chống bệnh ra sao. Những yếu tố nào có liên quan đến tình hình mắc bệnh. Tiến hành giải pháp can thiệp nào tại cộng đồng có hiệu quả để làm giảm tình hình mắc bệnh… Việc xác định thực trạng nhiễm sán lá, yếu tố dịch tễ liên quan, cũng như kiến thức của mỗi người dân đối với bệnh này là hết sức cần thiết. Nhằm xây dựng các hoạt động phòng chống nhiễm sán lá tại địa phương đạt hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm chi phí cho người bệnh nhà nước. Xuất phát từ những yêu cầu khoa học thực tiễn trên đây, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, năm 2013-2014”. Với các mục tiêu sau: 1. Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, nhiễm ấu trùng trên cá loài sán lá tại 4 xã ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm sán lá ở người dân tại điểm nghiên cứu. 3. Đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp bằng điều trị truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh sán lá tại điểm nghiên cứu.
 • 188
 • 360
 • 0

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại huyện Nga sơn, Thanh Hóa năm 2013-2014
... nhiễm sán truyền qua cá người, yếu tố liên quan hiệu số giải pháp can thiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, năm 2013-2014 Với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm sán truyền qua cá người, nhiễm. .. Những yếu tốliên quan đến tình hình mắc bệnh Tiến hành giải pháp can thiệp cộng đồng có hiệu để làm giảm tình hình mắc bệnh… Việc xác định thực trạng nhiễm sán lá, yếu tố dịch tễ liên quan, ... nhiễm ấu trùng cá loài sán xã ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Xác định số yếu tố liên quan đến nhiễm sán người dân điểm nghiên cứu Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp điều trị truyền thông
 • 190
 • 232
 • 0

Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan hiệu quả điều trị viêm niệu đạo do lậu không biến chứng ở người lớn bằng spectinomycin

Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và hiệu quả điều trị viêm niệu đạo do lậu không biến chứng ở người lớn bằng spectinomycin
... sàng, yếu tố liên quan hiệu điều trị viêm niệu đạo lậu không biến chứng người lớn Spectinomycin Với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan viêm niệu đạo lậu bệnh nhân nam giới bệnh... điều trị VNĐ lậu Ở nước ta chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị viêm niệu đạo lậu Spectinomycin lâm sàng Chính lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan hiệu. .. tính • Điều trị viêm niệu đạo lậu không biến chứng: Nguyên tắc điều trị: + Điều trị sớm + Điều trị phác đồ 10 + Điều trị cho bạn tình + Tuân thủ chế độ điều trị: không quan hệ tình dục, không
 • 72
 • 430
 • 0

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp tại công trường xây dựng thủy điện lai châu
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, số yếu tố liên quan hiệu can thiệp Công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu Với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ nhiễm, ... trùng Trường Đại học Y Nội Mã số: CK62726501 Đơn vị công tác: Bệnh viện Xây dựng Tên đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất, số yếu tố liên quan hiệu can thiệp Công. .. độ nhiễm giun truyền qua đất số yếu tố ảnh hưởng cán bộ, công nhân xây dựng Thủy điện Lai Châu Đánh giá hiệu biện pháp điều trị, truyền thông phòng chống giun truyền qua đất trước sau can thiệp
 • 140
 • 436
 • 3

Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên

Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên
... yếu tố môi trường lao động, bệnh đường hô hấp số yếu tố liên quan công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 94 4.2 Hiệu số giải pháp can thiệp bệnh đường hô hấp công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên. .. số yếu tố liên quan công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 65 3.2 Hiệu số giải pháp can thiệp bệnh đường hô hấp công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 84 CHƯƠNG IV BÀN LUẬN 94 4.1 Thực trạng số. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ THỊ THANH HOA THỰC TRẠNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, YẾU TỐ LIÊN QUAN HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRÊN CÔNG NHÂN MỎ THAN PHẤN MỄ, THÁI NGUYÊN Chuyên
 • 199
 • 144
 • 1

Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)

Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan và hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)
Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Thực trạng bệnh đường hô hấp, yếu tố liên quan hiệu quả một số giải pháp can thiệp trên công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ) ... yếu tố môi trường lao động, bệnh đường hô hấp số yếu tố liên quan công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 94 4.2 Hiệu số giải pháp can thiệp bệnh đường hô hấp công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên. .. số yếu tố liên quan công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 65 3.2 Hiệu số giải pháp can thiệp bệnh đường hô hấp công nhân mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên 84 CHƯƠNG IV BÀN LUẬN 94 4.1 Thực trạng số. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ THỊ THANH HOA THỰC TRẠNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, YẾU TỐ LIÊN QUAN HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRÊN CÔNG NHÂN MỎ THAN PHẤN MỄ, THÁI NGUYÊN Chuyên
 • 199
 • 153
 • 0

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yêu liên quan hiệu quả một giải pháp can thiệp

Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yêu tô liên quan và hiệu quả một sô giải pháp can thiệp
Các bệnh sán lá truyền qua cá bao gồm sán lá gan nhỏ sán lá ruột nhỏ là những bệnh có tỷ lệ mắc tương đối cao ở một số Quốc gia trên Thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của WHO, hiện nay có khoảng 45 triệu người trên Thế giới nhiễm sán lá gan nhỏ, trong đó Châu Á có ít nhất 35 triệu người nhiễm các loài sán lá này 1,2. Còn bệnh sán lá ruột nhỏ cũng có tỷ lệ nhiễm song hành tương tự như sán lá gan nhỏ do tính chất lây truyền dịch tễ hoàn toàn giống sán lá gan nhỏ 3.Nhiễm sán lá truyền qua cá là những bệnh gắn liền với tập quán, thói quen ăn gỏi cá đã có từ lâu đời ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Việt Nam, cho đến nay đã xác định có ít nhất 32 tỉnh mắc bệnh sán lá truyền qua cá, trong đó có 24 tỉnh mắc bệnh sán lá gan nhỏ 18 tỉnh có bệnh sán lá ruột nhỏ lưu hành 3,4. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở các khu vực là khác nhau, tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ trung bình là 17,23% 5. Điều đáng chú ý là nếu nhiễm sán lá gan nhỏ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, gây nhiễm độc kéo dài dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật.. .6, Tuy vậy, kể từ khi nhiễm sán lá gan nhỏ đến khi xuất hiện các triệu chứng bệnh lý là cả một thời gian dài không có triệu chứng lâm sàng hoặc các triệu chứng không rõ ràng. Cho đến khi triệu chứng tổn thương gan đã rõ, nhiều người vẫn không nghĩ nguyên nhân là do sán lá gan nhỏ, vì thế bệnh ít được người dân quan tâm phòng chống. ... có lồi sán gan nhỏ thuộc họ Opisthorchiidae 69 loài sán ruột nhỏ [8] Tại Việt Nam, sán truyền qua cá xác định có 24 tỉnh có lưu hành bệnh sán gan nhỏ Còn bệnh sán ruột nhỏ chưa có nhiều tài liệu... 1.3.2 Đặc điểm dịch tễ sán ruột nhỏ [3] Chu kỳ tương tự với sán gan nhỏ, bệnh sán ruột nhỏ phụ thuộc tập quán ăn gỏi cá Do vậy, vùng dịch tễ sán gan nhỏ vùng dịch tễ sán ruột nhỏ mức độ nhiễm song... thơng báo bệnh tỉnh nước, trứng sán ruột nhỏ giống trứng sán gan nhỏ Mặc khác chu kỳ lây truyền bệnh sán ruột nhỏ hồn tồn giống sán gan nhỏ Vì dễ nhầm lẫn loại sán [8] Qua báo cáo tác giả Phan
 • 160
 • 101
 • 0
1 2 3 4 .. >