Tổng hợp tài liệu :

Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn

Giáo án lớp 3 - tuần 1

Giáo án lớp 3 - tuần 1
Giáo án lớp 3 - tuần 1. . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - NGUYỄN. :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- NGUYỄN
 • 26
 • 1,029
 • 12

Giáo án lớp 3 tuần 1

Giáo án lớp 3 tuần 1
. diện nhóm lên trình bày 31 5+40 =35 5 35 5 - 31 5=40 40 + 31 5 =35 5 35 5-40 = 31 5 * Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò: - Nêu cách cộng, trừ các số có 3 csố - Nhận xét giờ học +BT1:Kết quả lần lợt là : 15 69, 2 412 , 711 9, 9656, 5 23, 402, 10 17, 12 07. +BT2: Kết quả lần lợt là: 626 ( d 1) , 904 ( d 2), 630 ( d 3) , 700 ( d 4). -1 HS
 • 30
 • 380
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN
. Ghi bảng 234 +12 1; 4 53- 12 ; 13 0 -12 ; 2 41 +35 6 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. HDHS giải bài tập Bài 1/ 4:Củng cố cách đặt tính - Giáo viên ghi bảng :32 4+405 -. 4 23 Số hạng 32 896 408 Tổng 487 999 778 b. Số bị trừ 607 777 9 13 Số trừ 10 5 218 35 6 497 Hiệu 4 01 512 202 Rèn kĩ năng tính nhẩm Bài 3: thi nhẩm nhanh 10 0+200
 • 21
 • 570
 • 0

Giao an lop 3 - tuan 1(tk)

Giao an lop 3 - tuan 1(tk)
. trừ. Tuyên dương học sinh xếp được đủ các phép tính. 31 5 + 40 = 35 5 35 5 – 40 = 31 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 – 31 5 = 40. 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Học. gồm các phần : - Quốc hiệu, tiêu ngữ. - Đòa điểm, ngày tháng năm viết đơn - Tên đơn - Đòa chỉ gửi đơn - Họ tên và đòa chỉ của người viết đơn - Nguyện vọng
 • 28
 • 378
 • 0

Giáo án lớp 3(Tuần 1)

Giáo án lớp 3(Tuần 1)
. nhất -Nhận xét tuyên dương tổ lớp đã chọn. * Tập duyệt đội hình : 10 -Điều khiển lớp. -Lớp thực hành đi đều đứng lại. -Lớp tự tập, các tổ trưởng điều. toàn bài, lớp đọc -Nêu một số hình ảnh nhân hoá? -Nhà trò gục đầu bên tảng đá, . c) Hướng dẫn đọc diễn cảm: - Đọc nối tiếp, giáo viên cùng lớp nhận xét.
 • 36
 • 394
 • 0

Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4

Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4
. vào vở bài tập. 3 học sinh lên bảng làm bài. - GV - HS nhận xét chốt lời giải.nh SGV trang 35 . 3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - giao bài về nhà tranh (20 phút ) GV giới thiệu một số chủng loại tranh về đề tài môi trờng - HS quan sát, thảo luận nhóm & nhận xét + Tranh vẽ hoạt động gì? - Tranh
 • 92
 • 574
 • 0

Giáo án lớp 3-Tuần 1

Giáo án lớp 3-Tuần 1
. thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 . b) 400, 399, 398,. tính đó 416 511 2 01 44 768 2 21 619 315 - HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau - Tự chữa bài nếu sai + 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi SGK - Bài toán cho
 • 9
 • 290
 • 0

giao an lop 3 tuan 1

giao an lop 3 tuan 1
. : 31 0, 31 1, 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9 - 1 HS đọc đề bài . - 3 HS lên bảng làm. - 2 HS đọc đề. dãy: 537 , 16 2, 830 , 2 41, 735 . - Thực hiện nhanh. số 31 0 đến 31 9 Bài 3: Giúp HS có kó năng về so sánh số có 3 chữ số. Yêu cầu HS đọc đề, tự suy nghó làm bài . 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 515 > 516
 • 19
 • 788
 • 3

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
. 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV chữa bài – Ghi điểm. Bài 4 - GV yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS đọc. + Bài toán hỏi gì ? …Giá tiền của 1 con tem bảng – Lớp làm VBT. - GV chữa bài . @. Ôn luyện về so sánh và thứ tự số - GV yêu cầu HS đọc bài 3. - 1 HS đọc. + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? …so sánh
 • 44
 • 1,014
 • 5

Giao an lop 5 tuan 1 chuan KT-KN

Giao an lop 5 tuan 1 chuan KT-KN
. tập 1 trong Vở bài tập Toán 5 (phần 1) . Chẳng hạn : 3 2 9:27 9 :18 27 18 ; 5 3 5: 25 5: 15 25 15 ==== ;…  HS làm bài tập 2 (trong Vở bài tập Toán 5 (phần 1) . bài4) Mẹ cho chị 3 1 số quýt tức là chị được 15 5 số quýt. Mẹ cho em 5 2 số quýt nghĩa là em được 15 6 số quýt mà 15 5 15 6 < nên 3 1 5 2 > vậy mẹ cho
 • 20
 • 1,678
 • 5

Giáo án lớp 5 Tuần 1 ( Chuẩn KTKN)

Giáo án lớp 5 Tuần 1 ( Chuẩn KTKN)
. 20 :10 0 20:40 10 0 40 ; 7 4 5: 35 5:20 35 20 ; 7 4 3: 21 3 :12 21 12 ; 5 2 6:30 6 :12 30 12 ======== Vậy : 35 20 21 12 7 4 ; 10 0 40 30 12 5 2 ==== - GV gọi HS đọc. mẫu số là 1. - HS nêu : VD : 5 = 5/ 1. ta có 5 = 5 : 1 = 5/ 1 - 1 HS lên bảng viết phân số của mình. VD : 1 = 3/3 =12 /12 = 32/32 = . - HS nêu: VD 1 = 3/3;
 • 52
 • 703
 • 3

Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn

Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn
. 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5, 31 6, 31 7 , 31 8 , 31 9 .( Các số tăng liên tiếp từ 31 0 đến 31 9) b/ 400 ,39 9, 39 8, 39 7, 39 6 , 39 5 , 39 4 , 39 3 , 39 2 , 39 1 .(Các số giảm liên. lớp cùng thực hiện làm vào vở - Hai học sinh lên bảng thực hiện a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm sẽ được dãy số thích hợp : 31 0, 31 1, 31 2, 31 3 , 31 4, 31 5,
 • 32
 • 407
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 1

giáo án lớp 3 tuần 1
. 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b./ 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - H/s nhận xét. - Vì số đầu tiên là 31 0, số thứ 2 là 31 1 rồi. trừ đi 1. - H/s đọc đề bài. - So sánh các số. - 3 h/s lên bảng, lớp làm bài vào vở. 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 615 > 516 410 - 10 < 400 + 1 199
 • 33
 • 230
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 1
. Tuần 1: Soạn ngày 22 tháng 08 năm 2 010 CHƯƠNG 1 : LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH BÀI 1: Người bạn mới của em I>MỤC TIÊU 1. Giúp HS làm quen với. ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Tiết 1: Lý thuyết 1. Giới thiệu máy tính GV cho HS đọc thầm nội dung 1. Giới thiệu
 • 3
 • 210
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 1
. 777 36 5 11 1 - C¶ líp theo dâi sưa bµi - Bµi 2 a. 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, b. 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, B i 3 §iỊn. thÝch hỵp 30 + 10 0 < 13 1 410 - 10 < 400 + 1 2 43 = 200 + 40 + 3 Bµi 4 1 HS ®äc yªu cÇu 37 5, 4 21, 537 , 2 41, 735 , 14 2 37 5, 4 21, 537 , 2 41, 735 , 14 2 Bµi
 • 27
 • 212
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 1.doc

giáo án lớp 3 tuần 1.doc
. Bài 1, 2 - Nêu yêu cầu ,gợi ý 1 HS làm bảng phụ, lớp thực hiện nháp Kết quả: 38 1; 585; 764; 438 ; 8 13 ; 449. Bài 3 Gợi ý HS làm bài vào vở Kết quả: 652; 32 6 bài. Hướng dẫn luyện tập. Bài 1 - Yêu cầu HS làm bài vào nháp, 1 HS thực hiện bảng phụ. -Kết quả: 729; 889; 746; 34 3; 33 3; 31 4 - Chữa bài, hỏi thêm về
 • 23
 • 375
 • 0

giáo án lớp 3- tuần 1

giáo án lớp 3- tuần 1
. TUẦN 1 Thứ hai ngày 24 tháng 08 năm 2009 Tiết 1 +2: Tập đọc-Kể chuyện Tiết: 01+ 02 ( Tuần 01 ) CẬU BÉ THÔNG MINH Sách giáo khoa : Tập 01 Trang. phải sang trái. - 2 HS làm bảng, cả lớp làm vào vở x -12 5 = 344 x + 12 5 = 266 x = 344 + 12 5 x = 266 -12 5 x = 469 x = 14 1 Bài 3 - Gọi HS đọc đề bài. - Đội
 • 37
 • 327
 • 0

Giáo án lớp 3 Tuần 1 thu 2,3

Giáo án lớp 3 Tuần 1 thu 2,3
. - Lớp làm vào vở - Nhận xét, chữa bài. Viết số thích hợp vào ô trống: a. 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, 31 8, 31 9. b. 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5,. 14 / 8 / 2 010 Ngày dạy: Thứ hai: 16 / 8 / 2 010 TUẦN 1 TUẦN 1 Giáo án lớp 3 : Giáo viên Lê Thò Hạnh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Dạy lớp 3a3 – Buổi sáng.
 • 21
 • 401
 • 0

giao an lop 3 tuan 1 thu 4,5,6

giao an lop 3 tuan 1 thu 4,5,6
. 1 1 1 2’ 10 - 13 1- 2 lần 10 - 12 ’ 10 -12 lần *LT T1 T2 T 3 * * * * * * * * * * * * *LT T1 T2 T 3 * * * * * * * * * * * * *LT T1 * * * * T 2 * * * * T3. kiểm tra bài làm của nhau rồi chữabài. 32 4 7 61 25 a) 405 12 8 7 21 729 889 746 b) 645 666 485 30 2 33 3 72 34 3 33 3 4 13 Bài 2: - Học sinh nêu được cách tìm số
 • 36
 • 344
 • 0

Giáo án lớp 3-Tuan 8- Chuẩn KTKN

Giáo án lớp 3-Tuan 8- Chuẩn KTKN
. ******************************** Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 Toán: Tiết 37: Giáo viên dạy : Vũ Thị Minh Hơng Năm học: 2009 - 2010 7 Giáo án lớp 3A7 Trờng Tiểu học Cẩm. kể lại câu chuyện. Ti t 1 Giáo viên dạy : Vũ Thị Minh Hơng Năm học: 2009 - 2010 1 Giáo án lớp 3A7 Trờng Tiểu học Cẩm Trung Giáo viên dạy : Vũ Thị Minh
 • 39
 • 417
 • 0
1 2 3 4 .. >