Tổng hợp tài liệu :

Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan
Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan . [15 ]Bài tập trắc nghiệm có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài. Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quanA.MỞ ĐẦUI. Đặt vấn đề :Trắc nghiệm là một hoạt động thực
 • 66
 • 5,556
 • 25

bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm 01

bài giảng marketing và bài tập trắc nghiệm 01
bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm . AM Page xvi()()()()(PART ONEBlue OceanStrategy()()()() (01- Kim.qxd 10/25/04 10:02 AM Page 1 01- Kim.qxd 10/25/04 10:02 AM Page 2()()()()C HAPTER. 474Focus on the Big Picture, Not the Numbers 815Reach Beyond Existing Demand 1016 Get the Strategic Sequence Right 117()()()()FM-Kim.qxd 10/25/04 10:03
 • 257
 • 516
 • 0

bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm

bài giảng marketing và bài tập trắc nghiệm
bài giảng marketing bài tập trắc nghiệm 123doc.vn
 • 4
 • 501
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản
Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản . QUAN THIẾT KẾ TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 - BAN CƠ BẢN” với mong muốn đề tài của mình góp phần nâng cao chất. thống bài tập trắc nghiệm khách quan có độ tin cậy cao phần hóa vô cơ lớp 12 - Ban cơ bản.  Xây dựng chương trình trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính.
 • 118
 • 1,275
 • 2

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)
Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT) . dã chọn đề tài: Thiết kế Website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường trung học phổ thông nhằm giúp. trợ thiết kế website. - Đề xuất hệ thống hóa phương pháp giải các bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ. - Thiết kế website về phương pháp giải nhanh
 • 143
 • 2,036
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9
Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9 . dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9 . 2. Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Emptest. tiết cách thiết kế bài tập TN trên phần mềm Vi olet, cách sử dụng phần mềm EMP để soạn câu TN tạo đề kiểm tra TN cách làm bài kiểm tra TN trên các phần
 • 120
 • 2,643
 • 3

Dùng máy tính Casio fx-570ES 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
Dùng máy tính Casio fx-570ES 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12 . bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx 570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT. Trang 1 HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx 570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA
 • 16
 • 34,325
 • 237

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT
Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là :A.Men-đê-lê-ép.B.La-voa-di-ê.C.Đê-mô-crit.D.Rơ-dơ-pho.Câu 2. Electron được tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của :A.Rơ-dơ-pho.B.Tôm-xơn.C.Chat-wich.D.Cu-lông.Câu 3. Thí nghiệm phát hiện ra electron là :A.Bắn phá nguyên tử nitơ bằng chùm hạt .B.Phóng điện giữa hai điện cực có hiệu điện thế 15 kV đặt trong chân không (áp suất khoảng 0,001mmHg).C.Cho các hạt  bắn phá lá vàng mỏng dùng màn huỳnh quang theo dõi đường đi của hạt .D.Dùng hạt  bắn phá hạt nhân nguyên tử beri.Câu 4. Đặc tính của tia âm cực là :A.Trên đường đi của nó, nếu ta đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay.B.Dưới tác dụng của điện trường từ trường thì tia âm cực truyền thẳng.C.Khi tia âm cực đi vào giữa hai bản điện cực mang điện tích trái dấu thì tia âm cực bị lệch về phía cực âm.D.Cả A, B C đều đúng.Câu 5. Trên đường đi của tia âm cực, nếu đặt một chong chóng nhẹ thì chong chóng bị quay. Điều đó cho thấy tia âm cực là :A.Chùm hạt vật chất có khối lượng.B.Chùm hạt chuyển động với vận tốc lớn.C.Chùm hạt mang điện tích âm.D.Chùm hạt có khối lượng chuyển động rất nhanh. . 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. P H Ầ N M Ộ T : H O Á H Ọ C L Ớ P 1 0 Chương 1 NGUYÊN TỬ Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra. Nguyên tố có tính chất hoá học tương tự canxi : A. Na B. K C. Ba D. Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?
 • 185
 • 788
 • 8

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng
. Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông (Dùng tự ôn thi tốt nghiệp luyện thi vào đại học - cao đẳng) 3 Phần một đại cơng về bài tập trắc nghiệm. khác với bài tập tự luận hiện có), dùng cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng hiện nay là loại bài tập trắc nghiệm nhiều
 • 157
 • 903
 • 13

Bài tập trác nghiêm THCS THPT

Bài tập trác nghiêm THCS và THPT
. của CuO Fe 2 O 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A: 1,1 g 2,1 g B:1,4 g 1,8 g C: 1,6 g 1,6 g D:2 g 1,2 g Câu8: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe 2. lần lượt là: A: 20% 80% B: 30% 70% C: 40% 60% D: 50% 50% Câu78:Đổ hỗn hợp dung dịch axit(gồm 0,1 mol H 2 SO 4 0,2 mol HCl)vào hỗn hợp kiềm
 • 10
 • 541
 • 0

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN ARN doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN và ARN doc
. BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51μm 15120 ; HT. tạo thành = 12586 BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN PTTH - BCCT Bài 4: Một gen có chứa 900A 600X. số LK H 2 bị phá vỡ được hình thành khi gen
 • 65
 • 1,349
 • 14

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt
. A. Men-đê-l - p. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho. Câu 2. Electron được tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của : A. Rơ-dơ-pho. B. Tôm-xơn 3 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT. 4 Phần m ộ t : Hoá h ọ c l ớ p 1 0 Chương 1 Nguyên tử Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra
 • 184
 • 374
 • 1

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt
. A. Men-đê-l - p. B. La-voa-di-ê. C. Đê-mô-crit. D. Rơ-dơ-pho. Câu 2. Electron được tìm ra năm 1897 do công lao chủ yếu của : A. Rơ-dơ-pho. B. Tôm-xơn 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. P H Ầ N M Ộ T : H O Á H Ọ C L Ớ P 1 0 Chương 1 NGUYÊN TỬ Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra
 • 185
 • 416
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT
Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT . dạng bài tập Hoá thờng đợc vận dụng làm bài thi trắc nghiệm. cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá A. các dạng bài tập trắc nghiệm I Những bài tập đơn. cơng về bài tập trắc nghiệm khách quan I Khái niệm về bài tập trắc nghiệm khách quan phơng pháp chung tìm phơng án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách
 • 156
 • 329
 • 0

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)
www.facebook.com/hocthemtoan . )*****************************************VẤN ĐỀ 5: LIÊN KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân. trường hợp cấu hình không bền:o (n-1)d4ns2 → (n-1)d5ns1: bán bão hòa phân lớp do (n-1)d9ns2 → (n-1)d10ns1: bão hòa phân lớp do
 • 29
 • 750
 • 5

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)
www.facebook.com/hocthemtoan . Pb2+→AgCl, PbCl2↓ trắngQuì tím ẩm Hóa đỏNH3Khói trắngNH3 + HCl → NH4ClNH3(mùi khai)Quì tím ẩm Hóa xanhphenolphtalein Hóa HồngHCl đặcKhói trắngNH3. sonH2ODung dịch làm quỳ tím hóa xanh + H2 (Với Ca→ dd đục)M + nH2O → M(OH)n + 2nH2BeZnAldd kiềmTan → H2M +(4-n)OH- + (n-2)H2O →MO2n-4
 • 39
 • 1,198
 • 5

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) FullHệ thống đầy đủ các ông thức cách giải hóa phổ thông...Màu của của các ion giúp các bạn trong quá trình nhận biết..... . VẤN ĐỀ 5: LIÊN KẾT HÓA HỌC 37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion  hợp chất ion o liên kết cộng hóa trị:  liên kết cộng hóa trị có cực (. ***************************************** VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC 42. các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay
 • 90
 • 1,125
 • 3

bài tập trắc nghiệm nhôm hợp chất nhôm ppt

bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất nhôm ppt
. Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Câu 1. Hỗn hợp X gồm. trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm Bài tập sưu tầm Câu 46. Trộn 6,48g Al và 1,6g Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được
 • 6
 • 1,648
 • 26
1 2 3 4 .. >