Tổng hợp tài liệu :

3 chuyen vien kiem soat noi bo

294 Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

294 Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính
294 Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính . Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Qua quá trình thực hiện đề tài, . II. Đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Các chuẩn mực kiểm toán đã quy định là kiểm toán viên
 • 34
 • 1,215
 • 4

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính
Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 34
 • 736
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thi tiền thu cước viễn thông tại công ty TNHH một thành viên điện lực đà nẵng

Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thi tiền thu cước viễn thông tại công ty TNHH một thành viên điện lực đà nẵng
khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 3.1. SỰ CẦN THI T PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH THU VÀ TIỀN THU CƯỚC VIỄN THÔNG. cấp thi t trên, tôi chọn ñề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ ñối với doanh thu và tiền thu cước viễn thông tại Công ty TNHH một thành viên Điện Lực Đà Nẵng
 • 13
 • 269
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29 3
khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29- 3. Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY. phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29- 3. Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29- 3. 7.
 • 25
 • 712
 • 1

hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay Học Sinh Sinh viên tại NHCSXH VN chi nhánh huyện Tân Kỳ, Nghệ An

hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay Học Sinh Sinh viên tại NHCSXH VN chi nhánh huyện Tân Kỳ, Nghệ An
Trong nền kinh tế hiện đại, các nhà kinh tế thường đề cập đến vai trò to lớn của nó đó là tạo ra một kênh dẫn vốn từ người thừa sang người tạm thời thiêu vốn, với tư cách là người sử dụng cuối cùng. Kênh dẫn vốn thông thoáng chắc chắn sẽ tạo được một tác động rất to lớn, đó là người thừa vốn có thể thu được lợi tức, còn người thiếu vốn có thể dựa vào nguồn vay để đáp ứng kịp thời nhu cầu, giải quyết khó khăn đồng thời tạo ra lợi nhuận, nền kinh tế nhờ đó mà phát triển. Điều đó có nghĩa là nhờ vào hoạt động của các ngân hàng mà góp một phần không nhỏ tạo cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. Đói nghèo là một bài toán khó mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới và quan tâm của Đảng và nhà nước, nền kinh tế nư¬ớc ta tăng trưởng nhanh, thu nhập quốc nội (GDP) tăng; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân c¬ư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu, vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, vì nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó vấn đề quan trọng không thể không nhắc đến chính là thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề Đảng và nhà nước đang tìm cách giải quyết. Chính vì lẽ đó ch¬ương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến l¬ược phát triển kinh tế xã hội n¬ước ta. Chính vì vậy Đảng và Nhà n¬ước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, Ngày 04/10/ 2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 131/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sự ra đời của NHCSXH có vai trò quan trọng là cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. tạo điều kiện tiếp cận được với các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các hộ nghèo, hộ chính sách có điều kiện gần gũi với các cơ quan này gần với dân và hiểu dân hơn. Chương trình tín dụng ưu đãi, phối hợp lồng ghép có hiệu quả những dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển thị trường lao động. Việt Nam là một nước đang phát triển, vấn đề nguồn nhân lực có năng lực đang là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với nền kinh tế và chính trị của đất nước. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều học sinh sinh viên không thể theo học tại các trường như khả năng của họ. Trong các chương trình tín dụng của NHCSXH Việt Nam, một chương trình hỗ trợ đắc lực cho công tác học tập, đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho đất nước rất quan trọng, đó là chương trình cho vay HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Là một sinh viên được sử dụng chương trình tín dụng HSSV trong 4 năm theo học tại trường, chương trình gần như trở thành người bạn thân quen của không chỉ riêng tôi mà của hàng triệu HSSV trong cả nước. Việc sử dụng chương trình tín dụng này cùng với chuyên ngành theo học của mình thôi thúc tôi tìm hiểu về quy trình, các hoạt động kiểm soát liên quan đến chương trình cho vay này. Để chương trình cho vay thực sự đạt được hiệu quả, nguồn vốn đến đúng đối tượng vay, phục vụ kịp thời và đúng các đối tượng vay vốn, thực hiện mục tiêu của nhà nước là “không một sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu tiền học phí và các chi phí liên quan học tập”, thì công tác kiểm soát cho vay là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng, trong quá trình thực tập tại chi nhánh PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An, tôi đã chọn đề tài “Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay Học Sinh Sinh viên tại NHCSXH VN chi nhánh huyện Tân Kỳ, Nghệ An” với mong muốn hiểu thêm về chương trình cho vay HSSV cũng như hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay này như thế nào, có những ưu nhược điểm gì, có phù hợp với đặc điểm ngân hàng và có đạt được hiệu quả như mong đợi hay không, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ngày một hoàn thiện hơn. . cứu. Chương 1: Lý luận chung về hệ thống KSNB và KSNB quy trình cho vay HSSV. Chương 2: Thực trạng KSNB quy trình cho vay HSSV tại chi nhánh NHCSXH Tân Kỳ, Nghệ An. Chương 3: Một số nhận xét, giải. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng NHCSXH Tân Kỳ giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.4: Các rủi ro trong quy trình cho vay Bảng 2.5: Các hoạt động kiểm soát trong quy trình cho vay HSSV tại chi nhánh. tắc cho vay 23 1.2.1.3. Đối tượng HSSV được vay vốn 23 1.2.1.4. Phương thức cho vay 24 1.2.1.5. Điều kiện vay vốn 24 1.2.1.6. Mức vốn và lãi suất cho vay 24 1.2.1.7. Hồ sơ cho vay và quy trình cho
 • 82
 • 605
 • 6

CẢI THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

CẢI THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
. chi phí sản xuất nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. • Phân tích, đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. • Trên cơ. nhằm cải thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. I.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản. lý luận về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất nước sạch tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng Chương 3: Nhận
 • 90
 • 570
 • 1

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 3)! pps

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 3)! pps
. Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 3)! Tiếp theo loạt bài " ;Giới thiệu kiểm soát nội bộ& quot;, Kiến thức tài chính xin giới thiệu tới bạn đọc Phần III - Kiểm soát mua hàng đến phòng nhận hàng, phòng kế toán và phòng đề nghị mua hàng để giúp kiểm tra nhận hàng và thanh toán sau đó. 3 Kiểm soát việc nhận tiền hoa hồng không được phép từ nhà cung cấp 3.1. thứ tự để việc sau đó việc kiểm tra về tính liên tục của các số hoá đơn có thể giúp xác định việc tất cả các hoá đơn nhận được đã được hạch toán. Một biện pháp kiểm soát tốt cũng bao gồm việc
 • 10
 • 205
 • 0

Đề tài : Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và mục đích nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên độc lập pptx

Đề tài : Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và mục đích nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên độc lập pptx
. thiết. II – Trình tự nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên: 1- Mục đích nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội b : Việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát là rất. tục kiểm toán thích hợp. Khi tìm hiểu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên sẽ hiểu biết được việc thiết kế và thực hiện của hệ thống kế toán và. tố cơ bản của hệ thống KSNB: Hệ thống kiểm soát tra, nội bộ bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát. a. Môi trường kiểm soát chung: Môi trường kiểm soát: Là những
 • 7
 • 1,326
 • 17

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
. bày cơ sở lý luận về Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý công tác tài chính. ðánh giá thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính tại Bệnh viện ña khoa tỉnh Bắc Ninh. . cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện ña khoa tỉnh Bắc Ninh. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về nội dung: Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài. chính tại Bệnh viện ña khoa tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2010 - 2012, từ ñó ñưa ra một số giải pháp hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính của Bệnh viện ña khoa tỉnh Bắc Ninh.
 • 111
 • 1,148
 • 8

bài giảng lý thuyết kiểm toánbài giảng lý thuyết kiểm toán chương 2 hệ thống kiểm soát nội bộ chương 3 các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

bài giảng lý thuyết kiểm toánbài giảng lý thuyết kiểm toán chương 2 hệ thống kiểm soát nội bộ chương 3 các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
. và mục tiêu kiểm toán 1 .2. Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán - - KTV phải thu thập được bằng chứng kiểm toán KTV phải thu thập được bằng chứng kiểm toán cho từng CSDL của các khoản mục. sản + Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB + Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB + Lương của cán bộ nhân viên… + Lương của cán bộ nhân viên… 12 * * Các nhân tố bên ngoài: Các nhân tố bên ngoài: -. quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch đến kiểm toán từ khâu lập kế hoạch đến khâu hoàn tất và lập báo kiểm toán. khâu hoàn tất và lập báo kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, KTV
 • 54
 • 2,040
 • 0

Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình Bán Hàng Thu Tiền tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng

Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình Bán Hàng Thu Tiền tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng
. hiểu thực tế tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nằng em quyêt định chọn đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình Bán Hàng - Thu Tiền tại Công Ty cổ Phần Nhựa Đà Nang” làm đề tài thực. soát nội bộ chu trình Bán Hàng - Thu Tiền tại Công Ty cố Phần Nhựa Đà Nằng. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quá trình kiếm soát nội bộ đối với chu trình này tại công ty. Việc hoàn. nghiệp. Nội dung đề tài gồm 3 phần: PHÀNI: Cơ sở lí luận về kiếm soát chu trình Bán Hàng - Thu Tiền trong doanh nghiệp PHẦNII. Thực tế về KSNB chu trình Bán Hàng - Thu Tiền tại Công Ty cổ Phần Nhựa
 • 62
 • 662
 • 4

Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộ

Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AISPhần 1 – Kiểm soát nội bộ
Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộChương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộ
 • 30
 • 1,093
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện Tỉnh Bình Định

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện Tỉnh Bình Định
. nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền. - Ch ương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại Trung tâm khai thác vận chuyển Quy Nhơn - 4 Bưu điện Bình Định. . là kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại các điểm giao dịch bưu điện. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong công tác kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền. dịch vụ mới. 18 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ THU TIỀN TẠI TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN QUY NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 • 26
 • 578
 • 0

chương 3 HỆ THỐNG KiỂM SOÁT NỘI BỘ

chương 3 HỆ THỐNG KiỂM SOÁT NỘI BỘ
chương 3 HỆ THỐNG KiỂM SOÁT NỘI BỘ . Các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB Mục tiêu Hiểu và nắm bắt :  Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ  Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ  Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ  Cơ cấu hệ thống. soát nội bộ  Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ  Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ  Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Phục vụ cho quá trình kiểm toán T h ô n g t i n . t h ô n g Giám sát Hệ thống kiểm soát Đánh giá rủi ro Môi trường kiểm soát  Các bộ phận của hệ thống KSNB a. Môi trường kiểm soát - Phản ánh sắc thái chung của một đơn vị, nó chi phối ý thức kiểm soát của
 • 45
 • 538
 • 0

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG - THU TIỀN TẠI VIỄN THÔNG BẾN TRE.PDF

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN VÀ CHU TRÌNH MUA HÀNG - THU TIỀN TẠI VIỄN THÔNG BẾN TRE.PDF
. chng t và báo cáo k toán trong chu trình mua hàng - thanh toán 22 1.5.3.1. Chng t s dng trong chu trình mua hàng – thanh toán 22 1.5.3.2. Báo cáo trong chu trình mua hàng – thanh toán 23. mua hàng – thanh toán và chu trình bán hàng – thu tin ti Vin Thông Bn Tre? - Nhng gii pháp nào cn trin khai nhm hoàn thin HTKSNB đi vi chu trình mua hàng – thanh toán và chu trình. 2.4.2.7. Thông tin và truyn thông 65 2.4.2.8. Giám sát 66 2.5. ánh giá thc trng HTKSNB chu trình mua hàng - thanh toán và chu trình bán hàng - thu tin ti Vin Thông Bn Tre 68 2.5.1. Chu trình
 • 161
 • 397
 • 2

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
. KSNB TI CÔNG TY TNHH MT THÀNH VIÊNAN PHÚ 2.1 Gii thiu v Công ty An Phú 31 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin Công ty An Phú 31 2.1.2 C cu t chc ca Công ty 34 2.2 Thc. quan v h thng kim soát ni b 5 Chng 2 Thc trng h thng KSNB ti Công ty TNHH Mt Thành Viên An Phú Chng 3 Gii pháp hoàn thin h thng KSNB ti Công ty TNHH Mt Thành Viên. quan đn kim soát ni b do công ty ban hành. 4. i tng và phm vi nghiên cu -  tài ch thc hin nghiên cu ti Công ty TNHH Mt Thành Viên An Phú và hai (02) chi nhánh ca công ty.
 • 116
 • 359
 • 3

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM.PDF

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM.PDF
. THNG KSNB TI CÁC DOANH NGHIP VIN THÔNG DI NG  VIT NAM 24 2.1 Gii thiu v  th trng và doanh nghip vin thông di đng Vit Nam 24 2.1.1 Th trng vin thông di đng Vit Nam 24 2.1.2. 24 2.1.2 Mt s đc đim kinh doanh ca các doanh nghip vin thông di đng Vit Nam 27 2.2 Thc trng h thng KSNB  các doanh nghip vin thông di đng Vit Nam2 8 2.2.1 Phm vi và đi tng. kim soát ni b. - ánh giá thc trng xây dng h thng kim soát ni b ti các doanh nghip vin thông di đng Vit Nam. - Thit lp gii pháp hoàn hin h thng kim soát ni b ti các doanh
 • 95
 • 366
 • 3

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Xăng dầu khu vực II trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Xăng dầu khu vực II trách nhiệm hữu hạn một thành viên
. kiểm soát nội bộ Chương II: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công. ñộng của Công ty Xăng Dầu Khu Vực II TNHH Một Thành Viên. 38 2.4.3. Những ưu ñiểm và tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt ñộng của Công ty Xăng Dầu Khu Vực II TNHH Một Thành Viên hiện. tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với hoạt ñộng của Công ty Xăng Dầu Khu Vực II 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 62 CHƯƠNG 3 63 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CTY XĂNG DẦU
 • 112
 • 561
 • 2
1 2 3 4 .. >