Tổng hợp tài liệu :

13 ho so kiem toan noi bo

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
GIỚI THIỆU CHUNG 1. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ a) Sự cần thiết: Thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau . kiểm toán nội bộ trên cơ sở kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán nội bộ được duyệt và tuân thủ quy trình, thủ tục và. động Kiểm toán nội bộ. c) Xây dựng, trình duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ hàng năm và kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ. d) Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm
 • 171
 • 1,783
 • 9

Vai trò của kiểm toán nội bộ và Một số Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ ở VN

Vai trò của kiểm toán nội bộ và Một số Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ ở VN
Vai trò của kiểm toán nội bộ và Một số Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ ở VN . trọng của kiểm toán nội bộ và thực trạng của hệ thống này nên em đã chọn đề tài: Vai trò của kiểm toán nội bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của. bộ. ............................................................................202. Thực trạng của hệ thống kiểm toán nội bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam .......................................................242.1.
 • 39
 • 790
 • 7

1 số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhà nước ở VN hiện nay

1 số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhà nước ở VN hiện nay
1 số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhà nước ở VN hiện nay . pháp đề xuất góp phần hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán nội bộ trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay1 . Hoàn thiện về mặt chính sách:Hoạt động KTNB trong các. về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam hiện nay xin đợc đề cập đến những khía cạnh liên quan đến việc thiết lập và hoàn thiện
 • 23
 • 594
 • 3

13 Tổ chức hệ thống hồ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toánkiểm toán

13 Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
13 Tổ chức hệ thống hồ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toánkiểm toán . em đã chọn đề tài : Tổ chức hệ thống hồ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ t vấn tài chính, kế toánkiểm toán với mong. 2 loại : Hồ kiểm toán thờng trực và hồ kiểm toán hiện hành. 1.2.2.1. Hồ kiểm toán thờng trực (hồ kiểm toán chung) Là hồ kiểm toán chứa
 • 93
 • 420
 • 0

87 Một số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

87 Một số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
87 Một số vấn đề về tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 123doc.vn
 • 29
 • 567
 • 0

124 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Đống Đa HN

124 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Đống Đa HN
124 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Đống Đa HN 123doc.vn
 • 110
 • 615
 • 4

284 Hoàn thiện hồ kiểm toán nội bộ tại Công ty giấy Bãi Bằng

284 Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán nội bộ tại Công ty giấy Bãi Bằng
284 Hoàn thiện hồ kiểm toán nội bộ tại Công ty giấy Bãi Bằng . về hồ kiểm toán là cần thiết và em đã chọn đề tài: Hoàn thiện hồ kiểm toán nội bộ tại công ty giấy Bãi Bằng Việc nghiên cứu về hồ kiểm toán. loại hồ kiểm toán thông dụng là hồ thờng xuyên và hồ hiện hành. a. Hồ kiểm toán thờng xuyên: Hồ kiểm toán thờng xuyên (hồ kiểm toán
 • 25
 • 471
 • 2

Một số giải pháp quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam

Một số giải pháp quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam
Một số giải pháp quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 123doc.vn
 • 101
 • 369
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa Hà Nội
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa Hà Nội . tại Chi nhánh ngân hàng công thơng Đống Đa, em đã chọn đề tài: " ;Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động. động tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng công thơng Đống Đa. Chơng 3: Một số kiến nghị và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán
 • 110
 • 492
 • 0

Một số vấn đề trong kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Một số vấn đề trong kiểm toán nội bộ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Theo ủy ban thực hành kiểm toán quốc tế (APC) thì kiểm tra, kiểm soát nội bộ là một hệ thống các biện pháp kiểm tra hoàn chỉnh về mặt tài chính và các hoạt động khác do ban lãnh đạo tổ chức đặt ra nhằm đảm bảo cho hoạt động của tổ chức đúng pháp luật, an toàn, có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các chính sách quản lý sổ sách được ghi chép đầy đủ, chính xác nhất.
 • 29
 • 512
 • 3

Hoàn thiện hồ kiểm toán nội bộ tại công ty giấy Bãi Bằng

Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán nội bộ tại công ty giấy Bãi Bằng
Kiểm toán nội bộ là một chức năng đánh giá độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức nhằm kiểm tra và đánh giá các hoạt động được kiểm toán như một loại dịch vụ đối với tổ chức đó. Mục đích của kiểm toán nội bộ là giúp các thành viên của tổ chức hoàn thành một cách hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của họ. Để đạt được điều đó, kiểm toán viên nội bộ cung cấp cho họ những sự phân tích, đánh giá, tư vấn, kiến nghị và các thông tin liên quan khác đến các hoạt động được kiểm toán.Hồ kiểm toán là những tài liệu đặc biệt quan trọng trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Những tài liệu này mô tả tất cả các thời gian biểu, các công việc, các bằng chứng, các ý kiến, nhận xét khác nhau,…được kiểm toán viên nội bộ soạn thảo trong suốt quá trình kiểm toán, phù hợp với các mục tiêu kiểm toán, làm cơ sở cho việc cung cấp những sự phân tích, đánh giá, tư vấn, kiến nghị,…về các hoạt động được kiểm toán cho Ban giám đốc, các bộ phận, các đối tượng… quan tâm. Trong nhiều trường hợp, những tài liệu này được cung cấp bởi các nhà quản lí, các nhân viên trong công ty hoặc người bên ngoài. Như vậy, hồ kiểm toán là cầu nối giữa công việc kiểm toán trong thực tế và các báo cáo kiểm toán được đưa ra. Tầm quan trọng đó thể hiện ở các ý sau:Trước hết, nó là cơ sở pháp lí cho mọi cuộc kiểm toán nội bộ. Hồ kiểm toán gồm rất nhiều những tài liệu như các quy định, các quyết định của Nhà nước, tổ chức, các bộ phận chức năng trong tổ chức đó cùng các bằng chứng kiểm toán viên thu thập được trong suốt quá trình kiểm toán, phù hợp với các mục tiêu kiểm toán, làm căn cứ pháp lí cho việc đưa ra ý kiến, nhận xét, kiến nghị của kiểm toán viên.Mặt khác, hồ kiểm toán còn là tài liệu để kiểm toán viên chứng minh rằng: các công việc kiểm toán viên tiến hành, các bằng chứng kiểm toán viên thu thập là tuân thủ đúng chuẩn mực hiện hành. Qua đó, kiểm toán viên tự bảo vệ mình, khẳng định trình độ chuyên môn cũng như chất lượng công việc kiểm toán mình tiến hành.Bên cạnh đó, hồ kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tổ chức kiểm toán, làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra các công việc đã phân công cũng như phối hợp kiểm toán. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt đối với các cuộc kiểm toán như vậy nên việc nghiên về hồ kiểm toán là cần thiết và em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hồ kiểm toán nội bộ tại công ty giấy Bãi Bằng” . giá và kiểm soát đối với hồ kiểm toán nội bộ tại công ty giấy Bãi Bằng. Tổ kiểm toán trực thuộc Phòng Tổ chức hành chính của công ty giấy Bãi Bằng đợc. nhằm hoàn thiện hồ kiểm toán tại công ty giấy Bãi Bằng. I- Những nhận xét rút ra. 1. Ưu điểm: - Qua thực tế kiến tập tại Tổ kiểm toán nội bộ của công ty
 • 26
 • 332
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM
. Trang 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỪ GÓC ĐỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 3.1. Gia ̉ i pha ́ p đối với Ngân hàng TMCP Phương Nam: Phạm. hoạt động kiểm toán nội bộ là tất cả các hoạt động của Ngân hàng. Do đó, quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ bao gồm toàn bộ các giải pháp quản lý rủi
 • 29
 • 339
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘKIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN
. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘKIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN I - TỔNG QUAN CHUNG. tài chính do Kiểm toán nội bộ thực hiện. II - KIỂM TOÁN CHU TRÌNH, MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ 1- Chu trình
 • 33
 • 737
 • 3

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa -hà nội

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương đống đa -hà nội
. 90 một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ đối vơí hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công. tại Chi nhánh ngân hàng công th-ơng Đống Đa, em đã chọn đề tài: " ;Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với
 • 104
 • 445
 • 0

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ HÙNG TIẾN pptx
. toán trên cơ sở tuân thủ kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của Quỹ tín dụng Hùng Tiến . Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán làm cơ sở để lập. động kiểm toán nội bộ. 2. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến bao gồm:a) Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán) .b)
 • 32
 • 8,544
 • 85

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc
. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ 1 MỤC LỤC Chương III - CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ 13 Chương I - GIỚI THIỆU CHUNG 1. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán. của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu. Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ Tại phần này Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập các nội dung của chính sách kiểm toán nội bộ, . của NHTM. Cùng với những hướng dẫn chung về quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã đề cập tại các cấu phần của Sổ tay kiểm toán nội bộ. 4. Cập nhật Sổ tay kiểm toán nội bộ: Sổ tay kiểm toán nội
 • 171
 • 481
 • 1

Hệ thống Bộ Tài chính chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 230 "Hồ kiểm toán" ppsx

Hệ thống Bộ Tài chính chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 230
. Hệ thống Bộ Tài chính chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực số 230 "Hồ kiểm toán& quot; (Ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trởng Bộ Tài chính) Quy. thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận). 03. Hồ kiểm toán dùng. Hồ kiểm toán năm, thường gồm: + Các thông tin về ngời lập, người kiểm tra (soát xét) hồ kiểm toán: - Họ tên kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên thực hiện kiểm toán và lập hồ kiểm toán; -
 • 5
 • 240
 • 1

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps
. dẫn chung về quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ đã đề cập tại các cấu phần của Sổ tay kiểm toán nội bộ. 4. Cập nhật Sổ tay kiểm toán nội bộ: Sổ tay kiểm toán nội bộ thường xuyên phải được rà soát,. bộ phận kiểm toán nội bộ và giữa bộ phận kiểm toán nội bộ với các bên có liên quan. Cấu phần thứ tư: Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ Tại phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập cụ thể nội. của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu. Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ 1 Tại phần này Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập các nội dung của chính sách kiểm toán nội bộ,
 • 170
 • 242
 • 0

13 ho so kiem toan noi bo

13 ho so kiem toan noi bo
... cơng việc thực b) Hỗ trợ việc lập kế ho ch thực kiểm toán c) Hỗ trợ việc giám sát so t xét kiểm toán d) Ghi chép chi tiết nội dung công việc thực đ) Cơ sở cho ý kiến phát Hồ kiểm toán nội bao... đơn vị có mối liên hệ với kiểm toán Hồ kiểm toán cố định cho phận cần bao gồm tài liệu liên quan đến đơn vị sau đây: - Kế ho ch kiểm toán - Đánh giá rủi ro hàng năm - Các Báo cáo phát hành... toán bao gồm tài liệu, giấy tờ làm việc liên quan đến việc thực kiểm toán lập cụ thể cho kiểm toán Cụ thể: - Kế ho ch kiểm toán - Quyết định kiểm tốn - Chương trình kiểm tốn - Các Biên làm việc
 • 3
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >