Tổng hợp tài liệu :

7 quy trinh ke toan vay dai han

Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp

Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp
Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp . bằng tiền, lươngKế tốn TSCĐ, NVL-CCDCKế tốn Tài chínhKế tốn chi tiết giá thành sản phẩm Kế tốn giá thành hợpKế tốn XN178 9Kế tốn XN278 9Kế tốn XN378 9Kế tốn. tốn tiền điện cho các mạng viễn thơng.III. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty Cổ phần Xây lắp Điện Cơng nghiệp. 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn
 • 21
 • 1,006
 • 1

392 Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) thực hiện

392 Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) thực hiện
392 Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) thực hiện . đề tài : “ Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) thực hiện. ” Ngoài. pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam( CPA VIETNAM) thực hiện Đối tượng
 • 71
 • 344
 • 0

Quy trình kế toán

Quy trình kế toán
Quy trình kế toán . chính Quy trình kế toán Định nghĩa Mục tiêu Các quy trình chính Chức năng Sơ đồ SƠ LƯỢC VỀ CHU TRÌNH KẾ TOÁN Quy trình kế toán là gì?. chính Thu thập Xử lý Cung cấp Chức năng của quy trình kế toán Thông tin Mục tiêu của quy trình kế toán • Đầy đủ • Kịp thời • Chính xác • Đúng kỳ
 • 65
 • 483
 • 2

Báo cáo khái quát về sự hình thành phát triển và quy trình kế toán vốn bằng tiền , vật liệu , công cụ dụng cụ , tài sản cố định , tiền lương tại công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp

Báo cáo khái quát về sự hình thành phát triển và quy trình kế toán vốn bằng tiền , vật liệu , công cụ dụng cụ , tài sản cố định , tiền lương tại công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp
Báo cáo khái quát về sự hình thành phát triển và quy trình kế toán vốn bằng tiền , vật liệu , công cụ dụng cụ , tài sản cố định , tiền lương tại công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp . - Nhi n liu ca c ng ty phc v cho sn xut c c c ng tr nh nh : xng, du, - Ph t ng thay th: l c c chi ti t thit b. - Ph liu thu hi l nh ng vt liu ch yu c. tham gia v o s n xut nguy n vt liu ch nh cu th nh l n th c th sn phm x y lp, giá tr ca ch ng chim mt t trng tng i ln trong tng chi ph sn xut v tng sn phm.
 • 21
 • 567
 • 0

Liên quan đến kiểm soát mục tiêu, rủi ro và các quy trình kế toán chu trình sản xuất, các bạn hãy đưa ra và phân tích các thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết.Một hệ thống thông tin kế toán phát triển có vai trò như thế nào trong quy trình kiểm soát này

Liên quan đến kiểm soát mục tiêu, rủi ro và các quy trình kế toán chu trình sản xuất, các bạn hãy đưa ra và phân tích các thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết.Một hệ thống thông tin kế toán phát triển có vai trò như thế nào trong quy trình kiểm soát này
Khái Niệm Thủ tục kiểm soát nội bộ1. Khái niệm:-Là các thủ tục được xác lập nhằm mục đích ngăn chặn hoặc phát hiện rủi ro.-Khi các thủ tục (cơ chế) này được vận hành một cách hữu hiệu (thông qua việc thực hiện một cách nghiêm ngặt các quy chế quản lý) thì các rủi ro của doanh nghiệp cũng sẽ được ngăn chặn hoặc phát hiện một cách đầy đủ, chính xác & kịp thời.
 • 3
 • 939
 • 1

Quy trình kiểm toán Vay ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Quy trình kiểm toán Vay ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô
Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, thực hiện chủ trương đa dạng hoá các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế được mở rộng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Trong điều kiện nền kinh tế như vậy, thông tin tài chính của doanh nghiệp không chỉ để báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và xét duyệt mà nay các thông tin này cần cho nhiều người, được nhiều đối tượng quan tâm, khai thác sử dụng cho các quyết định kinh tế. Tất cả các đối tượng này đều có nguyện vọng là có được các thông tin có độ chính xác cao, tin cậy và trung thực. Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập ra đời và trở thành bộ phận cần thiết và quan trọng không thể thiếu trong đời sống các hoạt động kinh tế. Kiểm toán độc lập cung cấp cho những người sử dụng kết quả kiểm toán sự hiểu biết về những thông tin tài chính họ được cung cấp có được lập trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực theo qui định hay không và các thông tin đó có trung thực và hợp lý hay không. Như vậy nghĩa vụ trước hết của kiểm toán viên là báo cáo một cách độc lập theo ý kiến của mình dựa trên kết quả kiểm toán về mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin tài chính. Đồng thời trong một số trường hợp, kết quả kiểm toán cho thấy doanh nghiệp có hành vi không tuân thủ pháp luật ở mức độ nào đó mà theo qui định của pháp luật cần báo cáo cho các cơ quan chức năng, khi đó kiểm toán viên còn có nghĩa vụ báo cáo lại cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm đó của doanh nghiệp. Do đó, hoạt động kiểm toán tài chính ngày càng giữ vai trò quan trọng và nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng.Ngoài những đóng góp tích cực nêu trên cho nền kinh tế, kiểm toán độc lập còn là hoạt động dịch vụ và như vậy nó tạo ra giá trị cho nền kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập quốc dân, nâng cao nguồn thu cho ngân sách. Hoạt động kiểm toán còn thu hút được lực lượng lớn các lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và đặc biệt là lực lượng chuyên gia tư vấn nước ngoài làm việc tại các công ty kiểm toán quốc tế.Sau quá trình học tập và tìm hiểu về kiểm toán nói chung cũng như kiểm toán Báo cáo tài chính nói riêng, em thấy cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này. Với mong muốn được áp dụng các kiến thức đã học cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, em đã tham gia thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô. Sau quá trình học tập và tìm hiểu thực tế, em nhận thấy công tác kiểm toán vay ngắn hạn là một phần không thể tách rời trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Do vậy, em đã lựa chọn đề tài: “ Quy trình kiểm toán Vay ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp.
 • 75
 • 271
 • 1

Lưu đồ dòng dữ liệu quy trình kế toán doanh thu

Lưu đồ dòng dữ liệu quy trình kế toán doanh thu
Lưu đồ dòng dữ liệu là một phần rất quan trọng trong hệ thống thông tin kế toán . liên) Thu tiền Phiếu thu (3 liên) KH chấp nhận bán chịu Lư u KH Chương 2 : Thực tế công tác kế toán tại Công ty CP Sách và TBTH Thái Bình • Lưu đồ dòng dữ liệu. Sách và TBTH Thái Bình • Lưu đồ dòng dữ liệu quy trình kế toán doanh thu • Ghi chú: : Bắt đầu hay kết thúc : Lưu trữ bằng tay GVHD: ĐTT SVTH: Nguyễn T H
 • 2
 • 15,224
 • 200

Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán
Nội dung Nội dung Tổng quan về quy trình kế toán Chứng từ kế toán Sổsách kếtoán Hệ thống thông tin kết toán . gạch bỏ phần c n trống. Không đư c tẩy xóa sửa chữa trên c c chứng từ 17 tẩy xóa, sửa chữa trên c c chứng từ. 17 C c yếu tố c a chứng t C c yếu tố c a chứng. NgọcNg c 1 M c tiêuM c tiêu • Sau khi nghiên c u xong chương này, bạn c thể: – Nêu c c bư c công vi c trong một quy trình kế toánNêu c c bư c công việc
 • 12
 • 400
 • 1

Xây dựng quy trình kế toán tổng hợp trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa kế toán – kiểm toán

Xây dựng quy trình kế toán tổng hợp trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa kế toán – kiểm toán
. thực hiện đã chọn đề tài Xây dựng quy trình Kế toán Tổng hợp trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa Kế Toán – Kiểm toán . 2. Tổng quan lịch sử nghiên. tượng nghiên cứu: Quy trình kế toán tổng hợp trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa Kế toán kiểm toán. - Phạm vi nghiên cứu: Mô hình công ty TNHH
 • 103
 • 607
 • 1

Xây dựng quy trình kế toán bán hàng và nợ phải thu tại công ty TNHH lạc hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo của khoa kế toán kiểm toán

Xây dựng quy trình kế toán bán hàng và nợ phải thu tại công ty TNHH lạc hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo của khoa kế toán kiểm toán
. về kế toán bán hàng - nợ phải thu Chương 2: Xây dự ng quy trình kế toán bán hàng và nợ phải thu tại công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình kế toán ảo. Chương. kế toán ảo c ủa khoa Kế Toán Kiểm Toán được chia ra nhiều phần hành kế toán, trong đó phần hành kế toán về kế toán bán hàng và nợ phải thu là một trong những
 • 98
 • 546
 • 0

báo cáo đánh giá quy trình Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ Phần ĐTTM &XD Đại Dương

báo cáo đánh giá quy trình Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ Phần ĐTTM &XD Đại Dương
. trạng kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ Phần ĐTTM XD Đại Dương. Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán. những nguyên tắc kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Qua đó. Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 1.1. HÀNG TRONG DNTM Khái quát về bán hàng và xác đị 1.1.1. kết quả bán hàng Khái niệm bán hàng Bán hàng là
 • 88
 • 239
 • 0
1 2 3 4 .. >