Tổng hợp tài liệu :

Bước đầu sử dụng Lectin đậu dao biển (Canavalia Maritima, Aublet) trong định lượng kháng thể IgG từ huyết thanh người

Bước đầu thử nghiệm công nghệ GIS trong vấn đề theo dõi biến động sử dụng đất

Bước đầu thử nghiệm công nghệ GIS trong vấn đề theo dõi biến động sử dụng đất
Bước đầu thử nghiệm công nghệ GIS trong vấn đề theo dõi biến động sử dụng đất 123doc.vn
 • 69
 • 589
 • 1

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ tim
. trung mô từ tủy xương người 89 Định danh tế bào gốc trung mô sau phân lập và nuôi cấy từ tủy xương người 94 Bảo quản tế bào gốc trung mô sau phân lập và nuôi cấy từ tủy xương người 102 Biệt hóa. biệt giữa tế bào gốc và tế bào tiền thân 6 Hình 1.2. Khả năng biệt hóa tế bào gốc tạo máu và tế bào gốc trung mô trong tủy xương 9 Hình 1.3. Khả năng đa biệt hóa in vitro tạo một số dòng tế. bào gốc trung mô theo quy trình của Shim và cs 87 CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 88 Phân lập, nuôi cấy, nhận biết và bảo quản tế bào gốc trung mô từ tủy xương người 89 Phân lập, nuôi cấy tế bào gốc trung
 • 143
 • 766
 • 2

Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thứa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường THPT

Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thứa, hàm số mũ và hàm số logarit ở lớp 12 trường THPT
. một số thành phần của kỹ năng sử dụng biểu thức và phép biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. + Tìm hiểu thực trạng rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu. chương: Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn Chương 2: Tổ chức các hoạt động để rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ và. mũ và lôgarit v.v… Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu vấn đề Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu thức và biến đổi đồng nhất trong dạy học chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit ở
 • 123
 • 1,127
 • 0

Nghiên cứu quy trình tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp đông tụ sử dụng polymer sinh học biển

Nghiên cứu quy trình tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp đông tụ sử dụng polymer sinh học biển
. dầu gấc, đa dạng hóa các sản phẩm có sử dụng dầu gấc. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi nghiên cứu quy trình tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp đông tụ sử dụng các polymer sinh học. Dầu. Phân loại các phương pháp đông tụ 24 1.3.4.3 Một số ứng dụng tạo vi nang các hợp chất dạng dầu bằng phương pháp đông tụ 25 iii 1.4 Tình hình nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc ở Vi t Nam 25 CHƯƠNG. *  *  *  * LÊ THỊ HÀ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TẠO VI NANG DẦU GẤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG TỤ SỬ DỤNG POLYMER SINH HỌC BIỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Công nghệ thực
 • 74
 • 1,170
 • 3

Đối với các loại dấu vết hình sự khác nhau cần sử dụng các phương tiện, biện pháp khác nhau để phát hiện

Đối với các loại dấu vết hình sự khác nhau cần sử dụng các phương tiện, biện pháp khác nhau để phát hiện
. phương pháp, phương tiện khoa học kỹ thuật. Như vậy, có thể khẳng định đối với các loại dấu vết hình sự khác nhau cần sử dụng các phương tiện, biện pháp khác nhau để phát hiện. Việc sử dụng nhiều biện. dấu vết hình sự khác nhau cần sử dụng các phương tiện, biện pháp khác nhau để phát hiện: Dấu vết hình sự là hậu quả của các vụ phạm tội hoặc vụ việc có tính hình sự, dấu vết hình sự là dạng cụ. định dấu vết của các cơ quan chức năng. Để tìm hiểu về vấn đề này, nhóm chúng em xin chọn đề tài: Đối với các loại dấu vết hình sự khác nhau cần sử dụng các phương tiện, biện pháp khác nhau để phát
 • 9
 • 6,025
 • 79

.luận văn quản trị nhân lực Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh

.luận văn quản trị nhân lực Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
. MSV: 11D210208 € Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DUNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TẠI DOANG NGHIỆP 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm. (FN:V# %(QQ6 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 Y` Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực 2.2. Nội dung hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại doanh nghiệp. )CQQ #H9APN'QQQ Q. NGHIỆP 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực6 2.1.1. Đào tạo nhân lực .%CDQ ?D':7e2oH%5:" Ipi:D?IpI(o:a[`Y`b7Ix-'(0o2A:M I>!uđào
 • 65
 • 504
 • 0

Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở việt nam

Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở việt nam
MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ....................................................................................31.1. TỔNG QUAN VỀ SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC .................................31.1.1. Sai sót liên quan đến thuốc ............................................................. 31.1.2. Mối quan hệ giữa sai sót liên quan đến thuốc, biến cố bất lợi vàphản ứng có hại của thuốc ............................................................................ 41.1.3. Phân loại sai sót liên quan đến thuốc ............................................. 51.1.4. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ dẫn đến sai sót liên quan đếnthuốc 81.1.5. Phát hiện sai sót liên quan đến thuốc ............................................. 91.2. PHÁT HIỆN SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁOCÁO TỰ NGUYỆN VỀ BIẾN CỐ BẤT LỢI PHẢN ỨNG CÓ HẠI ................................101.2.1. Tiềm năng của cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện trong phát hiệnsai sót liên quan đến thuốc.......................................................................... 101.2.2. Một số phương pháp phát hiện sai sót và biến cố bất lợi phòngtránh được từ cơ sở dữ liệu ......................................................................... 111.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO ADR Ở VIỆT NAM......................................171.3.1. Hoạt dộng Cảnh giác Duợc tại Việt Nam ..................................... 171.3.2. Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam ..................................... 18CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................222.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ...................................................................222.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................232.2.1. Mục tiêu 1: Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc từ cơ sở dữliệu ở Việt Nam............................................................................................ 242.2.2. Mục tiêu 2: Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc có mốiquan hệ với biến cố bất lợi được báo cáo ................................................... 262.3. CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU TƢƠNG ỨNG VỚI MỤC TIÊU ĐỀ RA..................272.3.1. Chỉ tiêu nghiên cứu tương ứng với mục tiêu 1.............................. 272.3.2. Chỉ tiêu nghiên cứu tương ứng với mục tiêu 2.............................. 282.4. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU............................................................28CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ ........................................................................................303.1. NHẬN DIỆN CÁC SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC ..............................313.1.1. Số lượng báo cáo nghi ngờ có sai sót liên quan đến thuốc .......... 313.1.2. Loại sai sót ghi nhận được trong các báo cáo nghi ngờ có sai sótliên quan đến thuốc ..................................................................................... 313.1.3. Thông tin về bệnh nhân ................................................................. 32a, Thông tin chung về độ tuổi và giới tính của bệnh nhân ....................32b, Loại sai sót ghi nhận đƣợc theo nhóm tuổi........................................343.1.4. Thông tin về thuốc nghi ngờ có ME.............................................. 353.2. NHẬN DIỆN CÁC SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC CÓ LIÊN QUAN ĐẾNBIẾN CỐ BẤT LỢI ĐƢỢC BÁO CÁO.......................................................................393.2.1. Số lượng báo cáo có mối quan hệ giữa sai sót liên quan đến thuốcvà biến cố bất lợi ......................................................................................... 393.2.2. Phân tích các sai sót liên quan đến thuốc nghi ngờ dẫn đến biếncố bất lợi theo loại sai sót ........................................................................... 393.2.3. Thông tin về AE nghi ngờ liên quan đến ME................................ 41a. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng trong các báo cáo nghi ngờ cómối quan hệ sai sót liên quan đến thuốc và biến cố bất lợi ...................41b. Biến cố (AE) ghi nhận đƣợc trong các báo cáo có mối quan hệ ME –AE theo hệ cơ quan bị ảnh hƣởng .........................................................42c. Thông tin về nơi xảy ra AE................................................................433.2.4. Thông tin về thuốc liên quan đến sai sót có thể dẫn đến biến cốbất lợi được miêu tả .................................................................................... 44a, Phân bố báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ giữa sai sót liên quan đếnthuốc và biến cố bất lợi theo nhóm dƣợc lý ..........................................44b, Sai sót trong sử dụng kháng sinh nghi ngờ dẫn đến biến cố bất lợi ..46CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN ......................................................................................474.1. BÀN LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................474.2. BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................504.2.1. Kết quả về sai sót trong sử dụng thuốc......................................... 504.2.2. Kết quả về sai sót trong sử dụng thuốc nghi ngờ có mối liên quanvới biến cố bất lợi được báo cáo................................................................. 53CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................57TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC 1. MẪU BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐCPHỤ LỤC 2: BỘ 20 TIÊU CHÍ THEO PHƢƠNG PHÁP P CỦA WHO VÀCÁCH ĐỐI CHIẾU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨUPHỤ LỤC 3: CÁC CẶP THUỐC ĐƢỢC XEM LÀ TRÙNG LẶP TRỊ LIỆUPHỤ LỤC 4: MẪU ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA ME VÀ AEPHỤ LỤC 5: BÁO CÁO ĐƢỢC LOẠI BỎ KHỎI DANH SÁCH MEPHỤ LỤC 6: CÁC ME NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN AEPHỤ LỤC 7: CÁC ME KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN AEPHỤ LỤC 8: DANH SÁCH ME PHÁT HIỆN ĐƢỢC TRONG NGHIÊN CỨU . Bước đầu khảo sát các sai sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở Việt Nam với các mục tiêu: 1. Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc. NỘI ĐOÀN THỊ PHƢƠNG THẢO BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT CÁC SAI SÓT TRONG SỬ DỤNG THUỐC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI BIẾN CỐ BẤT LỢI TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO ADR Ở VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ. ĐOÀN THỊ PHƢƠNG THẢO BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT CÁC SAI SÓT TRONG SỬ DỤNG THUỐC VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI BIẾN CỐ BẤT LỢI TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁO CÁO ADR Ở VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ
 • 132
 • 678
 • 0

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa
Tài liệu là bản tóm tắt ... cho vi c áp dụng rộng rãi Vi t Nam Để chủ động nghiên cứu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát nhanh dư lượng kháng. .. dòng vi khuẩn đề kháng kháng sinh: Đề kháng kháng sinh vấn đề toàn cầu vòng 15 - 20 năm trở lại chưa có kháng sinh kiểu phát kháng sinh không bị kháng sử dụng sản phẩm động vật có tồn dư kháng sinh. .. NHIÊN VƢƠNG THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN Geobacillus stearothermophilus ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH DƢ LƢỢNG KHÁNG SINH TRONG SỮA Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60420107 LUẬN
 • 41
 • 446
 • 0

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa
... cho vi c áp dụng rộng rãi Vi t Nam Để chủ động nghiên cứu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát nhanh dư lượng kháng. .. dòng vi khuẩn đề kháng kháng sinh: Đề kháng kháng sinh vấn đề toàn cầu vòng 15 - 20 năm trở lại chưa có kháng sinh kiểu phát kháng sinh không bị kháng sử dụng sản phẩm động vật có tồn dư kháng sinh. .. NHIÊN VƢƠNG THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN Geobacillus stearothermophilus ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH DƢ LƢỢNG KHÁNG SINH TRONG SỮA Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60420107 LUẬN
 • 87
 • 158
 • 0

DSpace at VNU: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa

DSpace at VNU: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát hiện nhanh dư lượng kháng sinh trong sữa
... cho vi c áp dụng rộng rãi Vi t Nam Để chủ động nghiên cứu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus để phát nhanh dư lượng kháng. .. NHIÊN VƢƠNG THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN Geobacillus stearothermophilus ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH DƢ LƢỢNG KHÁNG SINH TRONG SỮA Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60420107 LUẬN... vi khuẩn đề kháng kháng sinh: Đề kháng kháng sinh vấn đề tồn cầu vòng 15 - 20 năm trở lại chưa có kháng sinh kiểu phát khơng có kháng sinh không bị kháng sử dụng sản phẩm động vật có tồn dư kháng
 • 41
 • 144
 • 0

skkn sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4

skkn sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4
... cầu giáo dục toàn diện” Thực đề tài: Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT với mục đích: - Góp phần nhà trường. .. Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT có ý nghĩa vô quan trọng cần thiết để thực có hiệu việc đẩy mạnh học. .. giúp thực ý tưởng “ Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh
 • 23
 • 170
 • 0

Sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4

Sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4
... cầu giáo dục toàn diện” Thực đề tài: Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT với mục đích: - Góp phần nhà trường. .. Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT có ý nghĩa vô quan trọng cần thiết để thực có hiệu việc đẩy mạnh học. .. giúp thực ý tưởng “ Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh
 • 23
 • 19
 • 0

Sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4

Sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4
... cầu giáo dục toàn diện” Thực đề tài: Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT với mục đích: - Góp phần nhà trường. .. Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT có ý nghĩa vô quan trọng cần thiết để thực có hiệu việc đẩy mạnh học. .. giúp thực ý tưởng “ Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh
 • 23
 • 31
 • 0

SKKN sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4

SKKN sử dụng các câu chuyện kể về bác hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT thọ xuân 4
... cầu giáo dục toàn diện” Thực đề tài: Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT với mục đích: - Góp phần nhà trường. .. Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT có ý nghĩa vô quan trọng cần thiết để thực có hiệu việc đẩy mạnh học. .. giúp thực ý tưởng “ Sử dụng câu chuyện kể Bác Hồ buổi chào cờ đầu tuần nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh
 • 23
 • 19
 • 0

Bước đầu sử dụng Lectin đậu dao biển (Canavalia Maritima, Aublet) trong định lượng kháng thể IgG từ huyết thanh người

Bước đầu sử dụng Lectin đậu dao biển (Canavalia Maritima, Aublet) trong định lượng kháng thể IgG từ huyết thanh người
Bài viết nghiên cứu và tinh chế IgG từ huyết thanh người khỏe; xây dựng đồ thị chuẩn IgG, thăm dò nồng độ gắn bản của ConM và độ pha loãng của huyết thanh; bước đầu sử dụng Lectin ConM định lượng kháng thể IgG trong huyết thanh người bình thường. ... lo ng huyết nồng độ gắn ConM 64 Bớc đầu sử dụng lectin ConM định lợng kháng thể IgG huyết ngời bình thờng với kết xét nghiệm Văn Đình Hoa [1] họ sử dụng xét nghiệm sinh phẩm nớc Kết xác định hàm... xác định hàm lợng IgG từ huyết àg/giếng Huyết gốc đợc pha lo ng 200 lần điều kiện thích hợp cho xét nghiệm xác định hàm lợng IgG từ huyết kỹ thuật ConM-ELISA Hàm lợng kháng thể IgG trung bình huyết. .. Tài liệu tham khảo III Kết luận Lectin ConM đợc tinh từ hạt đậu dao biển (C maritima Aublet) đ đợc chứng minh có tính đặc hiệu liên kết với IgG ngời Hàm lợng lectin ConM đợc lựa chọn tối u cho
 • 4
 • 17
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thế giới số trần anh

Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thế giới số trần anh
... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 37 4.1 Định hướng mục tiêu việc nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh. .. hướng nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Cơng ty Cổ phân Thế giới số Trần Anh .37 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần Thế giới sô Trần Anh. .. tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh có thành cơng hạn chế định, định lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo nhân lực Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
 • 68
 • 3
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng kháng thể IgY kháng vi khuẩn tả (Vibrio cholera) và độc tố tả còn hoạt tính bằng ELISA

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng kháng thể IgY kháng vi khuẩn tả (Vibrio cholera) và độc tố tả còn hoạt tính bằng ELISA
Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng phương pháp định lượng kháng thể IgY kháng vi khuẩn tả và độc tố tả còn hoạt tính bằng phương pháp ELISA nhằm làm cơ sở cho đánh giá chất lượng kháng thể và bào chế chế phẩm dùng đường uống từ nguồn nguyên liệu này. ... này, xây dựng phương pháp định lượng kháng thể IgY kháng VK tả độc tố tả hoạt tính phương pháp ELISA NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên liệu thiết bị - Kháng thể chuẩn IgY kháng. .. tích dược học vi sinh Phương pháp nghiên cứu Định lượng hoạt tính kháng thể IgY kháng VK tả độc tố tả phương pháp ELISA Thẩm định phương pháp theo dẫn ICH Bộ Y tế Vi t Nam gồm: tính đặc hiệu,... số mẫu kháng thể IgY: Chúng áp dụng phương pháp định lượng để xác định lượng kháng thể IgY hoạt tính số mẫu sản xuất Học vi n Quân y Bảng 5: Kết xác định lượng IgY kháng VK tả độc tố tả số mẫu
 • 7
 • 5
 • 0

Nhận xét kết quả bước đầu của kỹ thuật ozil torsional trong phẫu thuật đục thể thủy tinh

Nhận xét kết quả bước đầu của kỹ thuật ozil torsional trong phẫu thuật đục thể thủy tinh
Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật Ozil Torsional trong phẫu thuật đục thể thủy tinh (TTT). Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng không đối chứng thực hiện trên 30 bệnh nhân (30 mắt) đục (TTT) giá được tiến hành tại khoa Ban công kỹ thuật cao của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh từ 01/4-01/6/2007. ... Bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Ozil Torsional phẫu thuật đục TTT cho thấy kết khả quan, kể đục TTT nhân cứng, với tỷ lệ th|nh công l| 93.3% Kỹ thuật n|y bước đầu cho thấy an to|n kể với đục. .. nội mơ trung bình sau mổ kỹ thuật Ozil Torsional có thấp [2][3],[5] tháng 2215.2 243.6 Biến chứng Không ghi nhận c{c biến chứng v| sau mổ BAN LUậN Ozil torsional l| kỹ thuật đường mổ nhỏ không... ứng dụng kỹ thuật n|y phẫu thuật đục TTT ĐốI TƯợNG NGHIÊN CứU VÀ PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu thực nghiệm l}m s|ng không đối chứng tiến h|nh 30 bệnh nh}n (30 mắt) đục TTT gi|, khoa B{n công kỹ thuật cao
 • 4
 • 9
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thế giới số trần anh

luận văn quản trị kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thế giới số trần anh
... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 37 4.1 Định hướng mục tiêu việc nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh. .. hướng nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Cơng ty Cổ phân Thế giới số Trần Anh .37 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần Thế giới sô Trần Anh. .. tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh có thành cơng hạn chế định, định lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo nhân lực Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
 • 68
 • 2
 • 0
1 2 3 4 .. >