Tổng hợp tài liệu :

Đề tài: Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong Bộ Luật Dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa

Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư

Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư
Luật đầu tư 2005 từ Điều 6 đến Điều 12 đã quy định về bảo đảm đối với vốn và tài sản, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm mở cửa thị trường và đầu tư liên quan đến thương mại; việc chuyến vốn và tài sản ra nước ngoài . 11 Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả. theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, các biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư, quyền nghĩa vụ của cá nhà đầu tư đều được quy định
 • 8
 • 3,403
 • 37

Sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư

Sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư
Dựa trên nguyên tắc “Nhà nước bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân” được quy định tại Điều 3 – Hiến pháp 1992 . II. Sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư. Phương thức hợp lý phổ biến nhất hiện nay để xác định hiệu quả đầu tư của. hút đầu tư + Góp phần thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các nhà đầu tư. 5. Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi
 • 6
 • 736
 • 7

phân tích các biện pháp bảo đảm đầu tư sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư

phân tích các biện pháp bảo đảm đầu tư và sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với hiệu quả đầu tư
. LỤC MỞ ĐẦU Như một lời cam kết, trong pháp luật đầu tư, nhà nước ta đã quy định các biện pháp bảo đảm đầu tư đối với các nhà đầu tư khi đầu tư tại Việt Nam. Các biện pháp giúp cho các nhà đầu tư. Điều 7 Hiệp định đầu tư AIA)… 2 Như vậy, khi đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư sẽ được nhà nước ta bảo đảm sự bình đẳng, giúp các nhà đầu tư an tâm đầu tư để dạt hiệu quả đầu tư cao nhất. 3 ĐẦU TƯ Từ khi có quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư nó có sự ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả đầu tư của nước ta. Điều này thể hiện rất rõ qua các con số, đặc biệt thông qua số liệu về đầu
 • 6
 • 1,765
 • 27

Phân tích nhiệm vụ kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục,đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách quy định của nhà nước về giáo dục

Phân tích nhiệm vụ kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục,đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục
. Phân tích nhiệm vụ: Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục, đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách quy định của nhà nước về Giáo dục. Bài làm: Thanh. quả giáo dục đào tạo. Một trong những nhiệm vụ của thanh tra là kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành về pháp luật giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách quy định của Nhà nước. thi hành pháp luật về giáo dục , đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách quy định của nhà nước về giáo dục được quy định tại điểm e khoản 2 điều 111. - Nghị định số 85/2006/NĐ-CP của chính
 • 14
 • 514
 • 0

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 2015, phân tích đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 cho dụ minh họa

Đề tài hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của bộ luật dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong bộ luật dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa
... đối kháng biện pháp bảo đảm hai luật tồn điểm giống khác Cụ thể sau: Những điểm giống quy định hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm BLDS 2005 BLDS 2015 Những điểm khác quy định hiệu lực đối kháng. .. bảo đảm trước C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên viết tác giả vấn đề: Hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm: so sánh quy định BLDS 2005 2015; phân tích đánh giá điểm BLDS 2015 Qua viết thấy Hiệu lực đối kháng. .. sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thứ tự toán xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm II Những điểm Bộ luật dân 2015 hiệu lực đối kháng biện pháp bảo đảm Có thể hiểu hiệu lực đối kháng
 • 19
 • 1,941
 • 4

Biện pháp bảo lãnh: so sánh quy định của BLDS 2005 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 cho dụ minh họa

Biện pháp bảo lãnh: so sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ minh họa
LỜI NÓI ĐẦU1NỘI DUNG1I.Khái quát về bảo lãnh trong pháp luật dân sự Việt Nam11.Định nghĩa12.Đặc điểm2II.So sánh quy định của Bộ luật Dân sự 2005 Bộ luật Dân sự 201531.Điểm giống nhau giữa Bộ luật Dân sự 2005 Bộ luật Dân sự 201532.Điểm khác nhau giữa Bộ luật Dân sự 2005 Bộ luật Dân sự 20155III.Một số điểm mới về bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự 2015 dụ minh họa.51.Hình thức bảo lãnh52.Phạm vi bảo lãnh(Điều 336 Bộ luật Dân sự 2015)63.Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh84.Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh (Điều 342 Bộ luật Dân sự 2015)9KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11
 • 12
 • 4,448
 • 20

Phân tích các quy định về quyền chiếm hữu theo BLDS 2005. Chỉ ra đánh giá những điểm mới về chiếm hữu quyền chiếm hữu trong quy định BLDS 2015 để tìm hiểu nghiên cứu.

Phân tích các quy định về quyền chiếm hữu theo BLDS 2005. Chỉ ra và đánh giá những điểm mới về chiếm hữu và quyền chiếm hữu trong quy định BLDS 2015 để tìm hiểu và nghiên cứu.
Luật dân sự Việt Nam xác định chiếm hữu là một quyền năng của quyền sở hữu cụ thể, Điều 182 BLDS 2005 về Quyền chiếm hữu quy định: “Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản.”Quyền chiếm hữu có thể được hiểu là mức độ xử sựpháp luật cho phép một chủ thể được thực hiện các quyền năng nắm giữ quản lý trong những điều kiện nhất định. Theo nghĩa này, có thể nói quyền chiếm hữu chính là những quyền năng dân sự chủ quan của từng loại chiếm hữu nhất định đối với một tài sản cụ thể, được xuất hiện trên cơ sở nội dung của quy phạm pháp luật về chiếm hữu.Quyền chiếm hữu là khái niệm pháp luật thuộc ngành luật dân sự biểu thị một trong ba quyền năng của người chủ sở hữu đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Quyền chiếm hữu trước tiên thuộc về quyền của người chủ sở hữu tài sản. Hành vi chiếm hữu được quy định tại Điều 182 Bộ luật Dân sự năm 2005 được hiểu theo nghĩa rộng, có thể là hành vi của chủ sở hữu trong việc kiểm soát thực tế, hoặc kiểm soát về mặt phápđối với vật, hoặc chủ sở hữu đồng thời thực hiện cả hai loại hành vi này. Trên thực tế có những người có quyền chiếm hữu với tài sản nhưng lại không thực hiện quyền chiếm hữu tài sản. Đó là trường hợp chủ sở hữu không tự mình chiếm hữu, mà giao quyền chiếm hữu của mình cho người khác theo ý chí của chủ sở hữu (như thông qua hợp đồng dân sự), hoặc cũng có trường hợp chủ thể khác thực hiện quyền chiếm hữu mà không phải là theo ý chí của chủ sở hữu (như trong trường hợp chủ sở hữu đánh rơi, bỏ quên, thất lạc tài sản mà một chủ thể khác nhặt được, tìm thấy được tài sản đó mà người nhặt được không thể xác định được ai là chủ sở hữu để trao trả lại tài sản). Trong những trường hợp này, pháp luật vẫn công nhận quyền chiếm hữu, rằng người đó không trực tiếp nắm giữ chi phối tài sản, trừ trường hợp tài sản đó đã được chủ thể khác xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật.
 • 14
 • 4,127
 • 3

Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm: so sánh quy định của BLDS 2005 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 cho dụ.

Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm: so sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ.
NỘI DUNGI. Cơ sở lí luận1. Khái quát chung về các biện pháp bảo đảma. Khái niệm:Biện pháp bảo đảm là những biện pháp pháp lý do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện hoặc để bảo đảm cho việc giao ết thực hiện nghĩa vụb. Đặc điểm:Là biện pháp do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định. Là những biện pháp có tính chất bổ sung cho nghĩa vụ chính (khi nghĩa vụ chính không thực hiện).Là những biện pháp được đặt ra có mục đích: tác động (lên tài sản), dự phòng (xử lý để thanh toán), dự phạt (chế tài về tài sản).Các biện pháp này được áp dụng khi nghĩa vụ cần được bảo đảm bị vi phạm chủ yếu mang tính chất tài sản.c. Mục đích của việc xác lập các biện pháp bảo đảm:Bảo vệ lợi ích của bên có quyền bằng 01 tài sản nhất định, phòng ngừa rủi ro trong SXKD trong đời sống. Nâng cao trách nhiệm của chủ thể có nghĩa vụ, của người tham gia hợp đồng, đảm bảo niềm tin của bên có quyền bảo đảm sự tín nhiệm đối với bên có nghĩa vụ.Hạn chế tranh chấp, bảo đảm cho chủ nợ quyền được ưu tiên thanh toán hơn so với các chủ nợ không dược bảo đảm.2. Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảmTuy hợp đồng là luật giữa các bên tham gia giao kết cam kết thỏa thuận hợp pháphiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng, nhưng không có nghĩa là nó đương nhiên có giá trị điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân khác, buộc họ phải tôn trọng, nhất là khi họ không thể biết về những cam kết, thỏa thuận đó.Vậy, để cho hợp đồng từ ý nghĩa là luật chỉ ràng buộc các bên tham giá ký kết, trở thành có giá trị ràng buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân khác để qua đó, bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp được xác lập thông qua hợp đồng, cần phải công khai hóa, minh bạch hóa các quyền đối với tài sản, các giao dịch dân sự. Cụ thể là :a. Phương thức xác lập hiệu lực đối kháng với người thứ baPhương thức xác lập hiệu lực đối kháng với người thứ ba là đăng ký GDBD.b. Thời điểmhiệu lực đối khángThời điểmhiệu lực đối kháng là thời điểm đăng ký GDBĐ. Thời điểm đăng ký GDBĐ theo quy định của pháp luật không bị thay đổi trong trường hợp :Thay đổi các bên tham gia GDBĐ;c. Thay đổi hình thức của GDBĐ;Thay đổi TSBĐ bằng các khoản tiền thu được, quyền yêu cầu thanh toán hoặc tài sản khác có được từ việc mua bán, trao đổi TSBĐ.d. Ý nghĩa của việc xác lập hiệu lực đối khángGDBĐ đã có giá trị phápđối với người thứ ba (thông qua đăng ký GDBĐ) thì TSBĐ trong giao dịch đó sẽ không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác của bên bảo đảm, trừ trường hợp ngoại lệ do pháp luật quy định (Pháp lệnh thi hành án). Do vậy, đòi hỏi bên nhận bảo đảm cần có ý thức trong việc đăng ký GDBĐ trong thời gian sớm nhất để bảo vệ một cách hiệu quả quyền lợi của mình.Xác định thứ tự ưu tiên với các chủ nợ có bảo đảm khác;Xác lập quyền ưu tiên với người mua, người thuê, người nhận chuyển giao TSBĐ;Có thể được ưu tiên đối với người bán trả chậm, trả dần, cho thuê tài sản mà bên bảo đảm đem đi cầm cố, thế chấp;Ý nghĩa trong việc xác định thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng sau :Đối với chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm luôn được ưu tiên thanh toán;Đối với người có quyền cầm giữ, chủ nợ có bảo đảm luôn có thứ tự ưu tiên thanh toán sau;Đối với người mua TSBĐ là hàng hóa luân chuyển trong quá trình SXKD, người mua phương tiện giao thông cơ giới đã đăng ký GDBĐ nhưng không mô tả chi tiết số khung, số máy thì luôn trở thành chủ sở hữu tài sản đó;Người bán trả chậm, trả dần, người cho thuê tài sản đã đăng ký giao dịch đó trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng luôn được ưu tiên cao hơn so với bên nhận bảo đảm ngay tình.II. Quy định của pháp luật1. Quy định của pháp luậtĐiều 323 BLDS năn 2005 quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm: “1. Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm được quy định tại khoản 1 Điều 318 của Bộ luật này.2. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp pháp luậtquy định.3. Trường hợp giao dịch bảo đảm được đăng ký theo quy định của pháp luật thì giao dịch bảo đảm đó có giá trị phápđối với người thứ ba, kể từ thời điểm đăng ký.”Theo đó thì việc đăng kí giao dịch bảo đảm (GDBĐ) được thực hiện trên cơ sở sau:Theo quy định của pháp luật về đăng kí GDBĐ: đây là những trường hợp mà pháp luật quy định phải đăng kí GDBĐ. Về nguyên tắc, các biện pháp bảo đảm các đối tượng của biện pháp bảo đảm không phải đăng kí GDBĐ, trừ khi các bên có yêu cầu. Nhưng theo quy định tại Nghị định số 832010NĐCP về đưng kí GDBĐ các giao dịch sau đây phải đăng kí: thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng, cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển, các trường hợp khác, nếu pháp luậtquy định.Việc đăng kí GDBĐ là điều kiện để GDBĐ có hiệu lực chỉ trong trường hợp pháp luậtquy định. Khi pháp luật đặt ra điều kiện yêu cầu các chủ thể của GDBĐ phải đăng kí mới ghi nhận hiệu lực của biện pháp đó thì buộc phải tuân theo.Theo BLDS 2015:“Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba 1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. 2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này luật khác có liên quan.Điều 298. Đăng ký biện pháp bảo đảm1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thoả thuận hoặc theo quy định của luật. Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luậtquy định.2. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.3. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.”Theo quy định này, khi bên bảo đảm không thực nghĩa vụ, thì bên nhận đảm bảo có quyền yêu cầu người thứ ba đang giữ tài sản bảo đảm (thuê, mươn…) giao tài sản đó cho mình để xử lý theo biện pháp bảo đảm. Trường hợp tài sản bảo đảm đem bán đấu giá, thì bên nhận bảo đảm có quyền ưu tiên thanh toán hoặc bên nhận bảo đảm sẽ nhận tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên….2. Những điểm khácNếu BLDS 2005 chỉ gộp vấn đề hiệu lực đối kháng vào phần đăng kí GDBĐ quy định chưa cụ thể về quyền của bên nhận bảo đảm thì BLDS 2015 đã có thêm một điều luật quy định về vấn đề hiệu lực đối kháng quy định rõ ràng hơn về vấn đề này đó là bổ sung thêm quyền của bên nhận bảo đảm.3.. Lí do thay đổiLuật 2005 quy định đăng kí GDBĐ theo sự tự nguyện của các bên tham gia giao dịch. Trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải đăng ký thì việc đăng ký đó là điều kiện có hiệu lực đối với giao dịch bảo đảm giá trị đối kháng với người thứ ba. Tuy nhiên, Điều luật này chưa quy định cụ thể bên nhận bảo đảm có những quyền nào. Để làm rõ về hiệu lực đối kháng với người thứ ba, BLDS 2015 đã sửa đổi để hoàn thiện hơn vấn đề này.
 • 11
 • 980
 • 1

Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm tài sản bảo đảm: So sánh quy định của BLDS 2005 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 cho dụ minh họa

Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và tài sản bảo đảm: So sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ minh họa
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 NỘI DUNG1 I.Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm1 1.Định nghĩa.1 2.So sánh quy định của Bộ luật dân sự 2005 Bộ luật dân sự 2015 về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm.1 a)Điểm giống nhau1 b)Một số điểm mới của Bộ luật dân sự 2015 về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm dụ minh họa.2 II.Tài sản bảo đảm4 1.Định nghĩa4 2.So sánh quy định của luật dân sự 2005 Bộ luật dân sự 2015 về tài sản bảo đảm4 a)Điểm giống nhau5 1 - Vật:5 2-Tiền.7 3 – Giấy tờ có giá.8 4- Quyền tài sản.11 b)Một số điểm mới của Bộ luật dân sự 2015 về tài sản bảo đảm dụ minh họa.12 KẾT LUẬN13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO14 ... pháp bảo đảm nghĩa vụ đó.” II Tài sản bảo đảm Định nghĩa Tài sản bảo đảm tài sản mà bên bảo đảm dùng để đảm bảo quy n thực nghĩa vụ dân Tài sản bảo đảm bao gồm tất loại tài sản theo quy định pháp... dịch bảo đảm tài sản đăng ký theo quy định pháp luật.” So sánh quy định luật dân 2005 Bộ luật dân 2015 tài sản bảo đảm a) Điểm giống Bộ luật Dân 2005 Bộ luật dân 2015 quy định tài sản bảo đảm. .. vào vấn đề tài sản có thực tồn không Thứ ba, Bộ luật dân 2015 quy định cụ thể giá trị tài sản bảo đảm Khoản Điều 295 BLDS 2015 quy định : giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn, nhỏ giá trị nghĩa vụ
 • 14
 • 1,520
 • 0

BTL đầu tư: Phân tích nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư

BTL đầu tư: Phân tích nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư
BTL Luật đầu tư 8 Điểm 2016 ĐH Luật HNBất cứ 1 hoạt động đầu tư nào bên cạnh lợi nhuận thu được còn hàm chứa rất nhiều rủi ro, lợi nhuận càng nhiều, rủi ro càng lớn. Do vậy, đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì việc đưa ra các biện pháp bảo đảm đầu tư được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật là một tác động nhằm thu hút đầu tư hiệu quả, bởi đây chính là cam kết từ phía nhà nước để bảo đảm hoạt động đầu tư cho các hoạt động đầu tư. vậy, em xin chọn đề tài: “Phân tích nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư” nhằm làm rõ những biện pháp bảo đảm mà Nhà nước ta đang áp dụng sự ảnh hưởng củađối với hiệu quả đầu tư vào nước ta.NỘI DUNGIKhái niệm các biện pháp bảo đảm đầu tưCác biện pháp bảo đảm đầu tư được hiểu là cam kết của Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các NĐT trong quá trình tiến hành dự án đầu tư tại Việt Nam. Mục đích của các biện pháp bảo đảm đầu tư: là những cam kết từ phía Nhà nước tiếp nhận đầu tư với các chủ đầu tư về trách nhiệm của nhà nước tiếp nhận đầu tư trước một số quyền lợi cụ thể của NĐT. ... viên có quy định khác III- Sự ảnh hưởng biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu đầu tư Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng biện pháp đảm bảo ĐT mà biện pháp có sức ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ĐT số lượng... thuận lợi với bảo đảm chắn từ phía nước tiếp nhận ĐT NĐT hưởng ứng nhiệt tình Khi thực hiệu biện pháp bảo đảm tạo hiệu ứng ảnh hưởng tốt đến hiệu thu hút ĐT KẾT LUẬN Như vậy, biện pháp đảm bảo ĐT... thực hiệu biện pháp ĐT góp phần tăng thu hút ĐT cách hiệu số lượng chất lượng Nhìn nhận biện pháp bảo đảm ĐT tư ng quan so sánh với môi trường ĐT nhận thấy rằng, hệ thống biện pháp bảo đảm ĐT
 • 7
 • 1,673
 • 47

Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015

Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015
Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • 1
 • 80
 • 0

Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015

Phân tích những đặc điểm pháp lý của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015
Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • 1
 • 114
 • 0

Hãy phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về hiệu lực của biện pháp bảo đảm hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm

Hãy phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về hiệu lực của biện pháp bảo đảm và hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm
Hãy phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về hiệu lực của biện pháp bảo đảm hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm. Hãy phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về hiệu lực của biện pháp bảo đảm hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm. Hãy phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về hiệu lực của biện pháp bảo đảm hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm.
 • 1
 • 84
 • 0

Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo

Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo
Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm.Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm.Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm.Phân biệt hiệu lực của các biện pháp bảo đảm với hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm.
 • 1
 • 189
 • 8

Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015

Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015
Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích tính chất vật quyền trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • 1
 • 99
 • 0

Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015

Phân tích những đặc điểm pháp lý của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo bộ luật dân sự năm 2015
Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.Phân tích những đặc điểm phápcủa các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • 1
 • 78
 • 0

Đề tài: Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 2015, phân tích đánh giá những điểm mới trong Bộ Luật Dân sự 2015 cho dụ minh họa

Đề tài: Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 và 2015, phân tích và đánh giá những điểm mới trong Bộ Luật Dân sự 2015 và cho ví dụ minh họa
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm có vai trò pháp lý rất quan trọng trong các giao dịch bảo đảm. vậy, pháp luật dân sự cần phải có những quy định hợp lý, kịp thời nhằm tạo điều kiện để thúc đấy các giao dịch dân sự nói chung giao dịch bảo đảm nói riêng, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài Hiệu lực đối kháng của các biện pháp bảo đảm, so sánh quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 2015, phân tích đánh giá những điểm mới trong Bộ Luật Dân sự 2015 cho dụ minh họa dưới đây. ... kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh tốn được xác định theo thứ tự xác lập   biện pháp bảo đảm II Những điểm mới trong Bộ luật dân sự 2015 về hiệu lực đối kháng   của các biện pháp bảo đảm Có thể  hiểu rằng hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm là hiệu lực. .. hiệu lực đối   kháng của các biện pháp bảo đảm BLDS 2015  đã kế  thừa các quy định gián tiếp về hiệu lực đối kháng của   các biện pháp bảo đảm từ BLDS 2005.  Nói cách khác, do sự phát triển của các ... hàng B được đăng ký bảo đảm trước C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trên đây là bài viết của tác giả  về  vấn đề: Hiệu lực đối kháng của các   biện pháp bảo đảm: so sánh quy định của BLDS 2005 2015; phân tích   đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015.  Qua bài viết chúng ta có thể
 • 9
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >