Tổng hợp tài liệu :

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Quản trị dự án - 10 bước để cứu nguy một Dự án

Quản trị dự án - 10 bước để cứu nguy một Dự án
Đối với một Dự án đang trên bờ vực phá sản, việc khôi phục hay hủy bỏ nó cần phải được tiến hành một cách bài bản có trình tự để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời. . Quản trị dự án - 10 bước để cứu nguy một Dự án (HocKynang.com) - Đối với một Dự án đang trên bờ vực phá sản, việc khôi. các nhà đầu Dự án và các thành viên quản lý. Người này cũng phải xem xét lại hồ sơ dự án để đánh giá quá trình triển khai. Một số dự án gặp trắc trở
 • 8
 • 563
 • 6

Quản trị dự án đầu tư.doc

Quản trị dự án đầu tư.doc
Quản trị dự án đầu . QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯGVHD: LÊ QUANG MẪNPHẦN 1GIỚI THIỆU DỰ ÁNSỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN1 . Giới thiệu về chủ đầu tư- Tên dự án: Dự án xây dựng trại. Bán3 600 xxx Bán4 600 xxx Bán5 600 xxx Bán6 600 xxx Bán7 600 xxx BánTổng cộng 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 …… …….QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯGVHD: LÊ QUANG
 • 25
 • 2,455
 • 12

Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf

Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf
Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư . Hướng dẫn đường đi tới trang trại  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 7 D ÁN TRANG TRI D  1.1 Tên dự án D án xây dng trang tri nuôi d.  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 4 D ÁN TRANG TRI D  I. TỔNG QUAN DỰ ÁN 1. Giới thiệu dự án Ti nhiu quc gia, c
 • 144
 • 865
 • 7

Quản trị dự án với đề tài đầu xây dựng cao ốc văn phòng A & B.doc

Quản trị dự án với đề tài đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng A & B.doc
Quản trị dự án với đề tài đầu xây dựng cao ốc văn phòng A & B . Khoa Quản Trị Kinh DoanhQUẢN TRỊ DỰ ÁNBài tiểu luận:Hoạch Định Dự Án ẦU XÂY DỰNG CAO ỐC VĂN PHÒNG A& amp;BDanh sách nhóm 1: 10. Phạm. tranh trong ngànhMục tiêu và kết quả dự án: - Tên Dự án: Dự án Đầu Xây dựng Cao ốc văn phòng A& amp ;B- Loại hình: Văn phòng cho thuê hạng A- Đ a điểm đầu
 • 20
 • 741
 • 7

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu

Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư
1.1 Xuất xứ và các căn cứ pháp lý hình thành dự ánThông số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng Hiệu lực ngày 15-7-2010 hướng dẫn lập . CHƯƠNG 1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ1.1 Xuất xứ và các căn cứ pháp lý hình thành dự ánThông số 04/2010/TT-BXD ngày. phí đầu mua các trang thiết bị cần thiết dự kiến :CHƯƠNG 5 XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ QUY MÔ NGUỒN VỐN CHO DỰ ÁNI. Tổng mức đầu cho dự ánBảng tổng mức đầu
 • 28
 • 1,050
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8
Đề thi quản trị dự án bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức về các dự án kinh doanh, công việc, xây dựng... . đồng. Dự án D thực hiện trong vòng 1 năm và có NPV = 60 tỷ đồng. Bạn chọn dự án nào?A. :-) Dự án AB. ? Dự án BC. ? Dự án CD. ? Dự án D 18. Bạn. đồng. Dự án D có thời gian hoàn vốn là 6 tháng. Nếu bạn lựa chọn dự án dựa trên các thông tin này, bạn sẽ chọn dự án nào?A. :-) Dự án AB. ? Dự án BC.
 • 40
 • 4,223
 • 91

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6
Đề thi quản trị dự án bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức về các dự án kinh doanh, công việc, xây dựng... . nhất?A. ? Dự án AB. ? Dự án BC. :-) Dự án CD. ? Dự án D39.Vào giai đoạn đầu của dự án, bạn đã bàn bạc với chủ đầu về kỹ thuật dự toán ngân. hiệpD. :-) Giải quyết vấn đề3 8 .Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21%. Dự án B có IRR = 7%. Dự án C có IRR = 31%. Dự án D có IRR = 19%. Bạn chọn thực hiện dự án
 • 40
 • 8,289
 • 134

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3
Đề thi quản trị dự án bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức về các dự án kinh doanh, công việc, xây dựng... . Nếu bạn lựa chọn dự án dựa trên các thông tin này, bạn sẽ chọn dự án nào?A. :-) Dự án AB. X Dự án BC. ? Dự án CD. ? Dự án D 37 .Khi một sản phẩm. nguyên từ dự án nào sau đây.A. :-) Dự án A, với hệ số lợi ích chi phí là 0.8, không có văn kiện dự án, có 4 tài nguyênB. ? Dự án B với giá trị hiện
 • 40
 • 1,714
 • 67

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2
Đề thi quản trị dự án bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức về các dự án kinh doanh, công việc, xây dựng... . Cổ đông và ban quản trị bởi công nhân viên và các nhà quản trị có thể thuê ngoài b. Công nhân viên, nhà quản trị, các thành viên ban quản trị c. Công đoàn,. trị c. Công đoàn, công nhân, các nhà quản trị d. Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, các thành viên ban quản trị Question 16 Điểm : 1 Quyết định tác
 • 11
 • 1,710
 • 59

Đề cương hướng dẫn môn học quản trị dự án

Đề cương hướng dẫn môn học quản trị dự án
Đề cương hướng dẫn môn học quản trị dự án . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢNDỰ ÁN ĐẦU I. KHÁI NIỆM DỰ ÁNQUẢNDỰ ÁN 1. Khái niệm dự án 2. Quảndự án 3. Tác dụng của quảndự án II. NỘI. ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------ ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN (45 tiết) CHƯƠNG
 • 4
 • 1,227
 • 4

Bài tập Quản trị Dự án Đề tài : Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards

Bài tập Quản trị Dự án Đề tài : Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards
. Bài tập Quản trị Dự án Dự án : Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards GVHD : Nguyễn Quốc Ấn BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Đề tài : Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards. . nhiên, Nhóm thực hiện: Nhóm 5 6 Bài tập Quản trị Dự án Dự án : Kinh doanh Câu lạc bộ Billiards GVHD : Nguyễn Quốc Ấn trong quá trình kinh doanh sẽ có những
 • 7
 • 817
 • 15

Quản trị dự án – 10 bước để cứu nguy một Dự án

Quản trị dự án – 10 bước để cứu nguy một Dự án
. Quản trị dự án – 10 bước để cứu nguy một Dự án Đối với một Dự án đang trên bờ vực phá sản, việc khôi phục hay hủy bỏ nó cần phải được tiến hành một. các nhà đầu Dự án và các thành viên quản lý. Người này cũng phải xem xét lại hồ sơ dự án để đánh giá quá trình triển khai. Một số dự án gặp trắc trở
 • 6
 • 240
 • 0

chuyên đề môn học môn quản trị dự án đầu

chuyên đề môn học môn quản trị dự án đầu tư
. lý dự án đầu tư. • Phân loại đầu theo chức năng quản trị vốn đầu có:  Đầu trực tiếp  Đầu gián tiếp • Phân loại đầu theo nguồn vốn đầu tư. các chuyên gia đã nghiên cứu ra môn quản trị dự án đầu .quản trị dự án đầu giúp ta học được cách quản lý một dự án như thế nào để cho nó hợp lý và
 • 20
 • 0
 • 0

chuyên đề môn học môn quản trị dự án đầu Nguyễn Thị Lan

chuyên đề môn học môn quản trị dự án đầu tư Nguyễn Thị Lan
. lý dự án đầu tư. • Phân loại đầu theo chức năng quản trị vốn đầu có:  Đầu trực tiếp  Đầu gián tiếp • Phân loại đầu theo nguồn vốn đầu tư. các chuyên gia đã nghiên cứu ra môn quản trị dự án đầu .quản trị dự án đầu giúp ta học được cách quản lý một dự án như thế nào để cho nó hợp lý và
 • 20
 • 1,684
 • 26

chuyên đề môn học quản trị dự án đầu

chuyên đề môn học quản trị dự án đầu tư
. hiện dự án đầu tư, chủ thể của quản trị là người quản trị dự án, đối ng quản trịdự án đầu tư. Do đó, muốn hiểu thấu đáo kỹ thuật quản trị dự án phải. đầu trong quá trình đầu bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quảndự án đầu tư. • Phân loại đầu theo chức năng quản trị vốn đầu
 • 29
 • 2,156
 • 54

Tài liệu Quản trị dự án cần những phẩm chất gì? pptx

Tài liệu Quản trị dự án cần những phẩm chất gì? pptx
. Quản trị dự án cần những phẩm chất gì? Quảndự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và. mỗi dự án và nó quy định tới những vấn đề và cách thức thục hiện dự án. Người quảndự án cần những phẩm chất nào Cũng giống như bất cứ một nhà quản
 • 4
 • 483
 • 1

Tiểu luận Quản Trị Dự Án Đầu - Đề tài: "DỰ ÁN GIÀN THÉP ĐỖ XE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" pdf

Tiểu luận Quản Trị Dự Án Đầu Tư - Đề tài:
. QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH & Đề tàiDỰ ÁN GIÀN THÉP ĐỖ XE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGVHD:. của bãi đỗ xe có quy mô ng đương với bãi đỗ xe giàn của dự án giàn đỗ xe cao tầng bằng thép đầu tiên ở Việt Nam tại số 32 phố Nguyễn Công Trứ, Hà
 • 37
 • 1,705
 • 21

Quản trị dự án - sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng

Quản trị dự án - sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng
Quản trị dự án - sử dụng phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng
 • 207
 • 419
 • 0
1 2 3 4 .. >