Tổng hợp tài liệu :

GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)

giáo án 4 - tuần 5

giáo án 4 - tuần 5
. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Thực hiện theo. - Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết: Người viết truyện thật thà KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LTVC Tuần : 05. - 2 HS nêu. - 2 HS lên bảng làm. - Lắng nghe. - HS thực hành cá nhân theo nhóm. - HS trình bày sản phẩm. - HS tự đánh giá theo tiêu chuẩn . - 2 HS nêu.
 • 32
 • 403
 • 1

giáo án 4 - tuần 6

giáo án 4 - tuần 6
. nước. - Lắng nghe. - Tiến hành trò chơi. - Cử thành viên theo yêu cầu của GV - Tham gia thi. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc. * Tổng kết, đánh. viết vào SGK. - Làm bài, lớp nhận xét, bổ sung. - Chữa bài. - Thực hiện theo yêu cầu. - 1 HS đọc bài. - HS hoạt động trong nhóm - 2 nhóm thi. - 2 HS đọc lại
 • 33
 • 380
 • 0

giáo án 4 - tuần 7

giáo án 4 - tuần 7
. ngựa diễn. + Đoạn 4: Va-li-a đã trở thành 1 diễn viên giỏi như em hằng mong ước. - Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc Nô-en ngày ấy, cô bé Va-li-a 11 tuổi được. lai của em. Đoạn 4: - Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc Thế rồi, cũng đến ngày Va-li-a cũng trở thành một diễn viên thực thụ. Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn
 • 34
 • 425
 • 0

giao an 4 tuan 6

giao an 4 tuan 6
. khi An- đrây-ca mang thuốc về nhà? H: Thái độ của An- đrây-ca lúc đó như thế nào? H: An- đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào? H: Câu chuyện cho em thấy An- đrây-ca. học:GV : Tranh hình trang 24, 25 SGK .Phiếu bài tập III. Các hoạt động dạy - học :1. Ổn đònh : Hát 2. Bài cũ : (5’) H: Thế nào là thực phẩm sạch và an t an? H:
 • 25
 • 346
 • 0

giao an 1 tuan 6 (ha)

giao an 1 tuan 6 (ha)
. đến - 9 bạn với 1 bạn được 10 bạn - Đếm từ 1 đến 10 - HS nói và đếm ( 10 chấm tròn), 9 thêm 1 ( 10 con tính) - Ghép chữ số 10 - Viết chữ số 10 vào bảng con. 9; 1 10 - HS nhắc lại: số mười - Tay trái cầm 9 que tính, tay phải cầm 1 que tính. - Được 10 que tính. Đếm - 9 với 1 được 10 - Có 9 bạn đang chơi - 1 bạn
 • 17
 • 314
 • 0

GIAO AN 2 TUAN 6

GIAO AN 2 TUAN 6
. = 12 7 + 4 = 11 7 + 8 = 15 7 + 5 = 12 7 + 9 = 16 8 + 7 = 15 7 + 6 = 13 7 + 10 = 17 - Học sinh làm bảng con. 37 + 15 52 47 + 18 65 24 + 17 41 67 + 9 76 57. 72. - Học sinh thực hiện phép tính. - Học sinh viết bảng con: 47 + 25 = 72 - Học sinh làm bảng con. 17 + 24 41 37 + 36 73 47 + 27 74 57 + 18 75 67 + 29
 • 19
 • 339
 • 0

Giáo án 11 tuần 6

Giáo án 11 tuần 6
. Giáo án Ngữ Văn 11 GV:Nguyeãn Ngoïc Theå TUẦN 06 – K11 TIẾT 21 - Đọc Văn VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyễn. tiếp theo V/ Rút kinh nghiệm: Trường THPT Cái Nước Giáo án Ngữ Văn 11 GV:Nguyeãn Ngoïc Theå TUẦN 06 – K11 TIẾT 22 - Đọc Văn VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyễn
 • 10
 • 361
 • 0

GIAO AN 4 (tuần 8)

GIAO AN 4 (tuần 8)
. (48 ) - GV chốt kết quả đúng. Bài 2 (48 ). ?Bài toán cho biết gì?hỏi gì? - GV yêu cầu tất cả HS hoàn thành bài tập 2. - GV chấm bài một số em. Bài 3, 4( 48). . của 23 24 và 7; trừ 68 94 b. Thơng của 941 5 và 5; cộng với4168 - HDHS thực hiện qua 2 bớc: + Viết biểu thức. + Tính giá trị. -GV chốt kq Bài 4 :Nếu c = 48 5,
 • 29
 • 383
 • 0

Giáo án 4 -Tuần 6

Giáo án 4 -Tuần 6
. +Bài toán yêu cầu ta làm gì ? - HS thực hiện vào bảng con, 4 HS lên bảng tính và nêu cách tính. 4 68 2 5 247 2 968 3 917 +2 305 +2 741 +6 5 24 +5 267 6 987. HS nhận xét 48 352 -HS: 1 số em nêu cách thực hiện phép tính +21 0 26 69 378 -T: Vậy 48 352 + 21 0 26 = ? *T: Ghi ví dụ 2 lên bảng. 367 859 + 541 728 = ?
 • 33
 • 315
 • 0

giáo án 4 -tuần 6

giáo án 4 -tuần 6
. biểu diễn số cá của các tháng nào? -Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3? - Gọi 1 em vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2 và tháng 3, sau đó yêu cầu Hs cả. nêu, mời bạn nhận xét, bổ sung. -H/s phân tích đề toán. Tóm tắt : Cây lấy gỗ : 325 1 64 cây Cây ăn quả :60 830 cây ? cây - Gọi 1 học sinh lên giải – lớp làm
 • 31
 • 287
 • 0

GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)

GIÁO ÁN 4 TUẦN 6 (Có buổi chiều)
. 300m, tuần 2 bán 300m , tuần 3 bán 40 0m , tuần 4 bán 200m .So sánh ta có : 40 0m > 300m > 200m. -Tuần 2 bán được 100m x 3 = 300m vải hoa. Tuần 1 bán. hoa, vậy tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là 300m – 200m = 100m vải hoa. -Điền đúng. -Sai, vì tuần 4 bán được 100m vải hoa, vậy tuần 4 bán ít hơn tuần 2
 • 54
 • 253
 • 0

Giao an 3-tuan 6 chieu (10-11)

Giao an 3-tuan 6 chieu (10-11)
. Hs kh¸c nhËn xÐt - NhËn xÐt – ch÷a bµi a) 35 6 b) 21 3 c) 35 5 5 5 0 7 0 7 36 6 45 6 58 6 0 6 3 7 4 9 43 6 49 6 41 5 1 7 1 8 8 1 * Bµi 2. §iỊn sè thÝch hỵp. Bµi 1. §Ỉt tÝnh råi tÝnh - HS nªu yªu c©u a) 35 : 6 b) 21 : 3 c) 35 : 5 36 : 6 45 : 6 58 : 6 43 : 6 49 : 6 41 : 5 - Lµm bµi theo hd - 3 hs lªn b¶ng lµm bµi
 • 6
 • 256
 • 0

Giao an 4 - Tuan 6

Giao an 4 - Tuan 6
. - HS theo dõi Mỹ Thuật : Thầy Hải dạy -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Trang 3 × × × × × × × × × ×× × × GIÁO ÁN LỚP 4. bổ sung. 1HS đọc đề bài. - Lắng nghe. - Ghi nhận. Anh văn : Cô Huệ dạy -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Thứ năm ngày 30 tháng 9
 • 22
 • 308
 • 0

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO ÁN 4 - TUẦN 6 (CKTKN)
. số 548 762 là: A.80000 B. 8000 C. 800 D. 8 c)Số lớn nhất trong các số 6 842 57, 6 842 75, 6 847 52, 6 847 25 là: A. 6 842 57 B. 6 842 75 C. 6 847 52 D. 6 847 25 d) 4 tấn. 100m x 4 = 40 0m + Đúng, vì: tuần 1 bán được 300m, tuần 2 bán 300m, tuần 3 bán 40 0m, tuần 4 bán 200m. So sánh ta có: 40 0m > 300m > 200m. + Tuần 2 bán
 • 31
 • 257
 • 0

Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay

Giáo án 5 tuan 6 buổi CKT rất hay
. 12m 2dm = 12 20cm 26t¹ 7kg = 260 7kg 25m 67 cm = 2 56 7cm 450 n = 450 0kg 375cm = 3 750 mm 389kg 5g = 389 005g 56 89cm = 56 890mm 59 45hg = 58 450 0g Bµi tËp 2 :Liªn. a) 5ha = 50 000 m 2 2km 2 = 2000000m 2 b) 400dm 2 = 4m 2 150 0dm 2 = 15m 2 70.000m 2 = 7m 2 c) 26cm 2 17dm 2 = 26 100 17 m 2 35dm 2 = 100 35 m 2 90m 2 5dm
 • 35
 • 305
 • 0

Giao an 4 Tuan 6

Giao an 4 Tuan 6
. ngh×n 7 tr¨m 2 chơc 3 ®¬n vÞ. A. 2 047 23 B. 20 047 2 C. 20 047 3 b. 6 triƯu 0 ngh×n 6 chơc 7 ®¬n vÞ. A. 60 67 B. 60 00 067 C. 60 0 067 c. N¨m 2009 lµ thÕ kØ thø mÊy. học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi.1-2 lần HS thực hành ĐH4 hang ngang -4 hang dọc Nhóm trưởng điều khiển. ĐH 4 hang ngang HS chơi. HS thực hiện.
 • 30
 • 281
 • 0

Giáo án 4 - Tuần 6 - Theo chuẩn KTKN

Giáo án 4 - Tuần 6 - Theo chuẩn KTKN
. mỗi em đọc 1 đoạn - - 3-4 em đọc thi, lớp theo dõi bình chọn - 4 em đọc toàn chuyện( người dẫn chuyện, ông, mẹ, An- đrây- ca) - 2- 3 em - 1 số hs trả lời,. thiệu - 1 dãy bàn nhắc nối tiếp tựa bài. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - Thực hiện yêu cầu. -Tiếp nối đọc từng đoạn 2, 3 lượt. - 1- 2HS đọc - Đọc theo cặp -
 • 23
 • 327
 • 0

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay

GIAO AN 4 TUAN 14 (CKTKN) 2 buoi/ngay
. 24 : ( 3 x 2 ) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3 - Cho HS tính giá trị của các biểu thức trên. - So sánh giá trị của ba biểu thức? - Vậy ta có : 24 : ( 3 x 2 ) = 24 . theo 2 cách như trên - Nhận xét và cho điểm HS Bài 1b - Ghi biểu thức : 12 : 4 + 20 : 4 - Vì sao có thể viết là : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 - GV
 • 27
 • 278
 • 0

Tài liệu Giáo án 4 - tuần 4 buổi chiều

Tài liệu Giáo án 4 - tuần 4 buổi chiều
. nhận xét - 1HS đọc x bé hơn 3 - HS nêu các tự nhiên x bé 3 rồi trình bày vào vở - 28< 30< ;48 - 28< ;40 < ;48 - Vậy x có thể là 30, 40 . - 1 HS lên. phút 1 14 giây = 37 phút 54 giây Đáp số 37 phút 54 giây 3. Củng cố - dặn dò - 1 giờ =60 phút - 1 phút =60 giây - 1 ngày có 24 giờ - 1 thế kỉ= 100 năm - HS
 • 20
 • 752
 • 0

Tài liệu Giao an 4 tuan 4-6

Tài liệu Giao an 4 tuan 4-6
. 12 34 > 999 87 54 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 - 1 hs đọc đề bài. - 3 hs lên bảng, lớp làm vào vở. a.8136 < 8 316 < 8 361 c. 63 841 < 64. 1; 2 ; 3; 4 Vậy x là : 0; 1; 2; 3; 4 b.Tìm x biết : 2 < x < 5 Số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 là: 3; 4 Vậy x là : 3 ; 4 ĐẠO ĐỨC TIẾT 4: VƯỢT KHÓ
 • 20
 • 404
 • 0
1 2 3 4 .. >