Tổng hợp tài liệu :

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II

Kiểm tra vật lý 7 học II

Kiểm tra vật lý 7 học kì II
. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 ( Thời gian : 45 phút) Họ và tên học sinh : 0,35A; I = 0 ,75 A Tính cường độ dòng điện I 2 Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 ( Thời gian
 • 9
 • 2,871
 • 86

Kiểm tra vật8 học I

Kiểm tra vật lý 8 học kì I
. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 8 ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề và làm b i vào. Quân Môn : Vật lý lớp 8 ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề và làm b i vào trong tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m) N i dung đề
 • 9
 • 1,224
 • 10

Kiểm tra anh văn 8 học II

Kiểm tra anh văn 8 học kì II
. giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp 8 ( Thời gian : 45 phút) Họ và tên học sinh : giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Anh văn lớp 8 ( Thời gian : 45 phút) Họ và tên học sinh : .
 • 19
 • 503
 • 1

Kiểm tra Vật8 học kỳ II

Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II
. Yên hùng Bài Kiểm tra học kỳ II Ngày .tháng năm 2007 Môn: Vật8 Họ tên: . Thời gian: 45'. Lớp: 8 Điểm Lời. tạo nên vật tăng thì: A. Nhiệt độ của vật tăng. B. Khối lợng của vật tăng. C. Khối lợng riêng của vật tăng. D. Cả khối lợng và khối lợng riêng của vật tăng.
 • 2
 • 950
 • 11

Kiểm tra Vật lý 12 học II

Kiểm tra Vật lý 12 học kì II
. sáng từ 2 nguồn đến các vị trí đó bằng: Mã đề số 345 - Trang1- Kiểm tra học kỳ II Môn Vật lý - năm học 2006 - 2007 A. 4 B. 2 C. D.2 Câu14: Trong thí. giải phóng khỏi bề mặt của kim loại là : Mã đề số 345 - Trang2- Kiểm tra học kỳ II Môn Vật lý - năm học 2006 - 2007 A. m w v d max0 max0 2 = B. m eU v h
 • 4
 • 2,313
 • 40

Kiểm tra Vật8 học kỳ II

Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II
. THCS…………………… . Lớp : 8 … Họ tên HS: …………………… . ……………………………………. Thứ …….ngày……tháng…… năm 20 08 BÀI THI KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC : 2007 – 20 08 MÔN : VẬT Thời. Câu 18: Khả năng hấp thụ nhiệt tốt của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật? Chọn câu trả lời đúng. A. Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu. B. Vật
 • 8
 • 785
 • 3

Kiểm tra Vật8 học kỳ II

Kiểm tra Vật lý 8 học kỳ II
. 250 N . Độ cao vật đợc nâng lên và hiệu suất hệ thống là A- 8m và 0,59 B- 4m và 0 ,84 C- 8m và 0 ,84 D- 4m và 0, 59 Câu7: Dùng mặt phẳng nghiêng dài 4m đa vạt. Thế năng hấp dẫn của vật là: A- 120 J B- 12 J C- 8J D- 4J Câu 11: Vật có m = 6 kg ở độ cao 2 m so với mặt đất khi đó động năng của vật ở độ cao 2m là: A-
 • 3
 • 417
 • 0

Đề kiểm tra địa 10 học 2

Đề kiểm tra địa lí 10 học kí 2
. 05. ­   ­   =   ­ 10.  ­   /   ­   ­ 15. ;   ­   ­   ­ 20 . ­   ­   ­   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 0 02. 05. ;   /   =   ~ 10.  ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~ 20 . ;   /   =   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA 10 Nội dung đề số
 • 14
 • 7,287
 • 77

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2
. dÉn chÊm ®Ò ki m tra häc kú ii M«n: Địa lý 8 - N¨m häc 20 06 - 20 07 Nội dung Điểm Phần I (3,0 điểm) Câu 1 1: d 2: b 3: d 0,5 0,5 0,5 Câu 2 1- c 2- a 3- b. Ki m tra học II Môn Địa Lý 8 Họ và tên :
 • 2
 • 1,738
 • 7

Đề kiểm tra GDCD lớp 8 Học II

Đề kiểm tra GDCD lớp 8 Học kì II
. Đề kiểm tra học II Năm học 2007 20 08 Đề kiểm tra cuối kỳ II: môn công dân 8 A/ Trắc nghiệm: (4 điểm) Câu 1: ý kiến. trách nhiệm của học sinh. a, Điện nớc của nhà trờng thì không cần tiết kiệm b, Họp lớp bàn về tài sản là không cần thiết c, Vứt rác sang lớp bạn, xuống
 • 2
 • 2,164
 • 5

Đề kiểm tra vật 8 cả năm

Đề kiểm tra vật lí 8 cả năm
. vật chuyển động nhanh lên thì: A. Khối lợng của vật tăng; B. Trọng lợng của vật tăng C. Cả khối lợng và trọng lợng của vật đều tăng; D. Nhiệt độ của vật. vật chuyển động nhanh lên thì: A. Khối lợng của vật tăng; B. Trọng lợng của vật tăng; C. cả khối lợng và trọng lợng của vật đều tăng; D. Nhiệt độ của vật
 • 11
 • 2,344
 • 21

ĐỀ KIỂM TRA GDCD LỚP 8-HỌC I

ĐỀ KIỂM TRA GDCD LỚP 8-HỌC KÌ I
. THCS ………… B I KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 8HỌC I Họ và tên Hs :………………………… Th i gian 45 phút Lớp :………. Kiểm tra ngày…… tháng……năm……… Trả b i ngày……tháng…….năm…… . ngày……tháng…….năm…… i m L i phê của Thầy,Cô I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 i m ) Câu 1: (1 i m) Hãy n i m i ô ở cột tr i (A) v i một ô ở cột ph i (B) sao cho
 • 2
 • 1,109
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC II, LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 8
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC II, LỚP 8 . Tuổi đời m nh m ng Câu 2. Nhịp cho biết điều gì? A. M i nhịp có 6 phách, m i phách bằng m t nốt trắng. B. M i nhịp có 8 phách, m i phách bằng m t nốt m c đơn m c đơn. C. M i nhịp có 6 phách, m i phách bằng m t nốt đen. D. M i nhịp có 6 phách, m i phách bằng m t nốt m c đơn. Câu 3. Đây là tiết tấu m đầu của bài
 • 5
 • 1,404
 • 34

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8Đề số 1 . 1 ĐỀ KI M TRA M N LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 1: (Thời gian l m bài: 45 phút) Phần m t: Trắc nghi m khách quan( 4 đi m) Câu 1 (3 đi m) . Hãy khoanh. Việt Nam đang bị sát hại. B. Khai hoá văn minh cho người Việt Nam C. Chi m Việt Nam l m thuộc địa và căn cứ quân sự D. Trả thù triều đình Huế đã l m nhục
 • 3
 • 2,033
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8Đề số 2 . 1 ĐỀ KI M TRA M N LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 2: (Thời gian l m bài: 45 phút) Phần m t. Trắc nghi m khách quan (4 đi m) Câu 1 (2 đi m) : Hãy khoanh. Chính thức thừa nhận cho Pháp chi m 3 tỉnh miền Đông Nam 2 B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chi m đóng 6 tỉnh Nam C. Chính thức thừa nhận nền bảo
 • 3
 • 1,905
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8Đề số 1 . ĐỀ KI M TRA M N TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8 Đề số 1 I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ ch m trong các câu sau: (2 đi m) 1. Чем дольше мы. любимая В. любовь II. Biến đổi tập hợp từ trong ngoặc sang dạng cần thiết. (2 đi m) 1. Наши ребята много говорили о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 2
 • 452
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8Đề số 2 . ĐỀ KI M TRA M N TIẾNG NGA, HỌC II, LỚP 8 Đề số 2 I. Dùng dạng cần thiết của từ свободен hoặc занят để hoàn chỉnh các đối thoại sau đây. (2 đi m) 1 . IV. Ghi dấu "ü" ở dạng từ phù hợp với chỗ ch m trong các đối thoại dưới đây. (3 đi m) 1. - Я считаю, что каждый человек ℵ . . . увлекается.
 • 2
 • 419
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 8 HỌC II

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II
. 2,5đ 10đ Kiểm tra chất lợng học Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật 8 Thời gian: 45 phút Thứ .ngày tháng năm 2010 Trờng THCS Xuân Phú đề a Họ. 6 = 0,074 kg. 1đ 0,5đ 1đ Kiểm tra chất lợng học Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật 8 Thời gian: 45 phút Trờng THCS Xuân Phú đề B Thứ .ngày
 • 6
 • 5,482
 • 98

Đề kiểm tra vật 8

Đề kiểm tra vật lí 8
. Ngày soạn: Tiết 11 Ngày dạy: KIỂM TRA 1 TIẾT I.Phạm vi kiểm tra: -Chuyển động cơ học -Vận tốc -Chuyển động đều,chuyển động không đều. -Lực ma sát -Sự cân bằng,quán. tốc. Câu 2 0,5đ Câu 3 0,5đ 2 Câu 1đ Chuyển động đều và chuyển động không đều. Câu 4 0,5đ Câu 5 0,5đ Câu8 3đ 3 Câu 4đ Biểu diễn lực. Câu 9 2đ 1 Câu 2đ Sự
 • 4
 • 388
 • 2

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 học I

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 học kì I
. Nam has improved his English “ In the first year of lower secondary school I had some difficulties in learning English. My pronunciation of English words. do things well. a. Think b. Thinking c. Thought d. To thinking II. Complete the sentences with the right form of the verbs in brackets ( 2pts ) 1. I usually
 • 2
 • 727
 • 9
1 2 3 4 .. >