Tổng hợp tài liệu :

chính tả lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2
Giáo án chính tả - Lớp 2 . viết chính t - GV treo bảng phụ đoạn cần chép- Gv đọc mẫu lần 2- Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi* Chấm, sửa bài - GV đọc mẫu lần 3-Chấm một số bài- Hướng. yêu cầu-Trả lời câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết các từ khó vào bảng con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu
 • 71
 • 5,832
 • 7

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG.Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong bài Ai ngoan. trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng .Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS
 • 2
 • 8,007
 • 30

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – BÁC SĨ SÓI.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắc truyện Bác só Sói .- Làm đúng các. làm bài tập chính tả. + Bài tập 2: 2b .- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp - Đọc bài làm. + Bài tập 3 : Chọn bài 2b .- Hướng dẫn HS làm như bài 2. 3’ 4.
 • 1
 • 4,220
 • 11

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : x/ s, - HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc đoạn chính tả. - HS trả lời .- HS viết : ngủ, mãi, võng- . đề15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Bé Hoa .Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV
 • 2
 • 1,259
 • 3

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÉ NHÌN BIỂN.Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ Bé nhìn biển .- Củng cố quy tắc chính tả: tr/. bài thơ ‘ Bé nhìn biển .- Lần đầu tiên ra biển, Bé thấy biển như thế nào ?- Hướng dẫn cách trình bày .- Bài thơ có mấy khổ, mỗi khổ có mấy câu ?- Mỗi câu
 • 2
 • 5,512
 • 22

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÓP NÁT QUẢ CAM. Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe – Viết đúng chính xác đoạn tóm tắc truyện Bóp nát quả cam .- Viết đúng. Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu: Viết đúng đoạn trong bài Bóp nát quả cam. Cách tiến hành: -GV đọc 1 lần
 • 2
 • 3,578
 • 10

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : TC - CÂU CHUỆN BÓ ĐŨATuần : 14Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU:1. Nghe – Viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “ Câu chuyện bó đũa .2. . :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS lên bảng viết lớp
 • 3
 • 3,834
 • 9

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . Chính tảBài : NV – CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Cây và hoa bên lăng. bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết .- Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Tìm và
 • 2
 • 4,315
 • 12

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cháu nhớ Bác Hồ

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cháu nhớ Bác Hồ
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : NV – CHÁU NHỚ BÁC HỒ.Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng cuối của bài thơ Cháu nhớ Bác Hồ .-. : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu : HS viết đúng 1 đoạn trong bài Cháu nhớ Bác Hồ .Cách tiến hành
 • 2
 • 8,612
 • 13

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . văn .- Bài Chim sơn ca và bông cúc trắng .- Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc trắng .- Đoạn văn có 5 câu .- HS nêu .- Có 2 khổ thơ, mỗi khổ có 4 câu .- HS. THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG.Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép đúng, không mắc lõi đoạn :
 • 3
 • 4,141
 • 15

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . tập chính tả. + Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. GV chọn bài tập 2b – Gọi 2 HS lên bảng làm .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại đoạn văn lớp theo dõi .-. bà Đất .- 5 câu .- 4 nàng tiên : Xuân, Hạ, Thu, Đông .- HS viết .- HS nhìn bảng chép vào vở .- HS đọc .- Lớp làm bài vào bảng con.+ Bài 3 : Chọn bài 3b .- Tổ
 • 2
 • 2,649
 • 5

Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – CHUYỆN QUẢ BẦU.Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại đoạn trích trong bài Chuyện quả bầu. Qua bài chép viết. bài tập chính tả. Mục tiêu: Củng cố các quy tắc chính tả với l/ n, v/ d.Cách tiến hành:+ Bài tập 2: Chọn bài 2b .- Treo bảng phụ gọi HS lên bảng làm .- Theo
 • 2
 • 3,598
 • 4

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : NV – CÒ VÀ CUỐC.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện Cò và Cuốc .- Làm đúng. bò.GV đọc bài chính tả 1 lần. - Đoạn văn kể lại chuyện gì ?- Bài chính tả có 1 câu hỏi của Cuốc, một câu trả lời của Cò. Các câu nói của Cò và Cuốc được đặt
 • 2
 • 3,401
 • 5

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . Chính tảBài : TC – CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Viết chính xác đoạn văn “ Con chó nhà hàng xóm .2. Làm đúng các bài tập chính. tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : ui/ uy, - HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại .- HS trả lời .- HS viết : Quấn quýt, bò thương, mau -
 • 3
 • 1,924
 • 5

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . DẠYMôn : Chính tảBài : TC – GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ.Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Chép lại chính xác trình bày đúng 1 đoạn trong bài Gà Tỉ tê với gà. Viết. Họat động 2 : Hướng dẫn tập chép.Mục tiêu : Chép lại chính xác đoạn văn trong bài Gà “ Tỉ tê với gà. Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV đọc
 • 3
 • 1,138
 • 3

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gió

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gió
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . làm bài tập chính - HS nhắc lại đề bài 3 HS đọc bài .- Viết về gió .- HS nêu .- Có 2 khổ thơ, mỗi khổ có 4 câu .- HS viết bài .- HS viết vài vở. tả. Mục tiêu. DẠYMôn : Chính tảBài : TC – GIÓ.Tuần : 20 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Nghe và viết lại chính xác bài thơ Gió .- Trình
 • 2
 • 4,143
 • 27

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hai anh em
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC - HAI ANH EMTuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Viết chính xác và trình bày đúng đoạn 2 của truyện “ Hai anh em .2. Viết đúng. tắc chính tả : x/ s, ất/ ấc, ai/ ay.Cách tiến hành :+ Bài tập 2 : Tìm từ có vần ai/ ay .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc đoạn chính tả. - HS trả lời .-
 • 3
 • 1,221
 • 2

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hoa phượng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Hoa phượng
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – HOA PHƯNG.Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài thơ 5 chữ Hoa phượng .- Luyện viết. làm .- GV theo dõi chữa bài.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - 2 HS đọc lại .- Lời của bạn nhỏ nói với bà .- Viết bảng con .- Lớp
 • 2
 • 4,376
 • 21

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Kho báu

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Kho báu
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Chính tảBài : NV – KHO BÁU.Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại đúng, đẹp đoạn “Ngày xưa … trồng cà” .- Làm đúng các bài tập chính tả. động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Rèn kỉ năng chính tả. Cách tiến hành : + Bài 2: - Gọi 2 HS lên bảng làm – Lớp làm vào vở bài tập. GV
 • 3
 • 4,737
 • 22

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Lượm

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Lượm
Giáo án Chính tả - Lớp 2 . : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết .- GV đọc toàn bài chính tả. - Mỗi dòng thơ có bao nhiêu chữ ?- Nên bắt đầu viết. BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – LƯM.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe – Viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài thơ Lượm .- Tiếp tục luyện
 • 2
 • 1,448
 • 5
1 2 3 4 .. >