Tổng hợp tài liệu :

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL
Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL . về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDLngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả. bao gồm cả tả theo hình hoạt động và tả theo hình cấu trúc. + tả kiến trúc theo hình hoạt động: hình hoạt động tả các hoạt
 • 150
 • 5,877
 • 89

Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML

Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại VRML
Ngôn ngữ hình hóa thực tại VRML . (c) SE/FIT/HUT 200 2Ngôn ngữ hình hóa thực tại ảoVRML(c) SE/FIT/HUT 200 2VRML ? Lịch s VRML là một ngôn ngữ văn bản dùng để tả các môi trờng tơng tác. 3-D Các file text VRML có đuôi là .wrl VRML 1.0 dựa trên ngôn ngữ tả Silicon Graphics 3D gọi là Open Inventor. VRML 1.0 cho phép tả các cảnh tỉnh
 • 11
 • 2,421
 • 16

Ngôn ngữ hình thống nhất UML

Ngôn ngữ mô hình thống nhất UML
Ngôn ngữ hình thống nhất UML . cêëu trc UML metamodel.......................45 2.6.1. Phên loẩi thânh tưë trong UML metamodel.....................................45 2.6.2. Cêëu trc UML metamodel.............................................................45. Cấc kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types)..................58 Chûúng 2 NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 45.......................................................................................59
 • 171
 • 663
 • 3

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC

quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt.doc.DOC
quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt. . ngôn ngữ đặc tả (description language) .Sau đây sẽ trình bày quá trình ánh xạ (mapping) từ ngôn ngữ đặc tả sang ngôn ngữ cài đặt - 1 -I. ánh xạ từ IDL sang. luồng- ánh xạ phải bảo toàn tính che giấu cục bộ (tính trong suốt)Việc ánh xạ sang C++ phức tạp và rộng lớn nhng không phải quá khó. Thứ nhất, ánh xạ là
 • 36
 • 922
 • 0

Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky

Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky
Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky . 1Ngôn ngữ và sự phân cấp ChomskyNội dung:•Khái niệm ngôn ngữ Cách biểu diễn ngôn ngữ Văn phạm Sự phân lớp văn phạmChương 2:2Ký. lại.w = abcd → wR = dcba εR = ε 5Ngôn ngữ (Languages)Tổng quan về ngôn ngữ: Ngôn ngữ tự nhiên: tiếng Việt, tiếng Anh, … Ngôn ngữ lập trình: Pascal, C/C++,
 • 18
 • 439
 • 1

Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky II

Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky II
Ngôn ngữ và sự phân cấp Chomsky II . 1Ngôn ngữ và sự phân cấp ChomskyNội dung:•Khái niệm ngôn ngữ Cách biểu diễn ngôn ngữ Văn phạm Sự phân lớp văn phạmChương 2:2Ký. lại.w = abcd → wR = dcba εR = ε 5Ngôn ngữ (Languages)Tổng quan về ngôn ngữ: Ngôn ngữ tự nhiên: tiếng Việt, tiếng Anh, … Ngôn ngữ lập trình: Pascal, C/C++,
 • 18
 • 529
 • 2

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng

Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng
Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước . Cử chỉ không lời: một thứ ngôn ngữ trong đàm phán - thương lượng Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nền. bận tâm nhất là cử chỉ không lời và ngữ điệu thì lại có nhiều tác động ảnh hưởng nhất. Bạn hãy nhớ lại xem trong lần đàm phán - thương lượng cuối cùng,
 • 12
 • 2,152
 • 8

Nghiên cứu ngôn ngữ đặc tả security policy và xây dựng công cụ hỗ trợ

Nghiên cứu ngôn ngữ đặc tả security policy và xây dựng công cụ hỗ trợ
Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Nghiên cứu ngôn ngữ đặc tả security policy và xây dựng công cụ hỗ trợ . QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐặng Ngọc TuyênNGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ ĐẶC TẢ SECURITY POLICY VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI. Ngành: Công nghệ thông tin HÀ NỘI - 2009iiĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆĐặng Ngọc TuyênNGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ ĐẶC TẢ SECURITY
 • 69
 • 563
 • 1

Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA

Tìm hiểu mô hình và ngôn ngữ đặc tả mô hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA
Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOA . việc, ứng dụng trong thiết kế quy trình các nhiệp vụ quản lý đào tạo và xây dựng ứng dụng thử nghiệm kết hợp với công nghệ SOAGiảng viên hướng dẫn: PGS. và các hướng giải quy t.ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTên đề tài: Tìm hiểu hình và ngôn ngữ đặc tả hình dòng công việc, ứng dụng trong thiết
 • 84
 • 744
 • 0

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2
Tài liệu ôn tập môn cơ học ứng dụng gồm một số bài tập tham khảo về sức bền vật liệu dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng. Đây là giáo trình của trường đại học kiến trúc TP.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo. . 1 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 2 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 3 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 4 of 45 Bài tập tham khảo SBVL. 5 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 6 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 7 of 45 Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 8 of 45 Bài tập tham khảo SBVL
 • 68
 • 2,937
 • 8

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo
. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - . END LOOP; -- -- - phan du: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- rest <= temp1; END PROCESS; END arc; -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Kết quả phỏng:
 • 31
 • 5,166
 • 33

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu
. về VHDL - 4 - Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDLngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần. chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất. Và khi đem so sánh với các ngôn ngữ phỏng phần cứng khác ta thấy VHDL có một số ưu điểm hơn hẳn là: - Thứ nhất là tính
 • 6
 • 583
 • 4

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẰNG NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA THỐNG NHẤT UML
. hệ thống để lưu trữ lại các thay đổi, các tác động lên phần mềm và hệ thống. III- Phân tích - thiết kế bằng ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML 1. hình. Công Thành – 207102197 Trang 10 Chương II: Phân tích – thiết kế hệ thống bằng ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML I - Bảng đặt tả sơ lược yêu cầu của khách
 • 85
 • 528
 • 0

Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý

Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý
Bài tập tham khảo phương pháp định lượng trong quản lýTài liệu cao học . 1 BÀI TẬPBÀI ĐỌC THAM KHẢO (Phương pháp phân tích định lượng) PHÂN TÍCH HỒI QUY 1. Cho bảng sau đây về lãi suất (Y) và tỷ lệ lạm phát (X) trong. hiện những kiểm định và phân tích sâu hơn nữa. 11 BÀI ĐỌC THAM KHẢO 1 PHÂN TÍCH HỒI QUY TRONG THƯƠNG MẠI QUẢNG TÂY – ASEAN VÀ TĂNG TRƯỞNG GDP QUẢNG TÂY I.
 • 25
 • 4,437
 • 50

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ hình hóa thống nhất)

Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( unified modeling language ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
. tượng .Bằng việc áp dụng ngôn ngữ UML ( Unified Modeling Language -Ngôn ngữ hình hóa thống nhất). Chương III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU . Qua phân. của hệ thống nhằm giúp tăng trưởng doanh thu của nhà sách. Chương II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng
 • 65
 • 1,428
 • 6

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao
.  Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlap trong dạy học bài tập phần Phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa Vật lý 12 nâng cao . DẠNG BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ MỘT SỐ HÌNH DẠY BÀI TẬP TRONG PHẦN PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1. Các dạng bài toán * Bài toán phần phóng
 • 18
 • 1,067
 • 1

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML , Giới thiệu Ngôn ngữ hình hóa thống nhất
 • 43
 • 621
 • 10

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL
Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu lập trình vi mạch số bằng ngôn ngữ VHDL VHDL (VHSIC hardware description language) là một ngôn ngữ lập trình dùng để diễn tả phần cứng, dùng trong thiết kế điện tử tự động, để diễn tả những hệ thống điện tử dùng trong FPGA và IC. VHDL được khai triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để giải thích thái độ của ASIC. Điều đó có nghĩa rằng VHDL có khả năng thay đổi nhiều quyển sách dày côm. Ý kiến này thật là hấp dẫn cho nên simulators được tạo ra để đọc những hồ sơ VHDL (VHDL file). DOD cũng đòi hỏi là VHDL giống Ada. Version đầu tiên của VHDL (1076-1987) có những loại data: boolean, integer, real, bit vector,... . CHƢƠNG 2 : DÙNG NGÔN NGỮ VHDL TẢ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN 27 2.1 Ngôn ngữ VHDL tả các cổng logic cơ bản: 27 2.1.1 Đoạn mã VHDL tả cổng NAND 2 ngõ vào: 27 2.1.2 Ngôn ngữ VHDL tả cổng NOR 3. CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU TẬP LỆNH TRONG NGÔN NGỮ VHDL 1 1.1 Những phần tử ngôn ngữ cơ bản : 1 1.1.1 Lời chú thích : 1 1.1.2 Những điều cần biết về ngôn ngữ VHDL : 1 1.1.3 Đối tượng dữ liệu : 1 1.1.4. 28 2.1.3 Dùng ngôn ngữ VHDL tả một hệ thống báo động cho xe hơi: 29 2.2 Bộ giải mã LED 7 đoạn: 31 2.2.1 Xây dựng cấu trúc bộ giải mã LED 7 đoạn: 31 2.2.2 Ngôn ngữ VHDL tả mạch giải mã
 • 137
 • 1,563
 • 1

Ngôn ngữ tả phần cứng VERILOG

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VERILOG
Ngôn ngữ tả phần cứng Verilog- HDLHướng dẫn chi tiết cách viết chương trình Verilog Verilog, standardized as IEEE 1364, is a hardware description language (HDL) used to model electronic systems. It is most commonly used in the design and verification of digital circuits at the register-transfer level of abstraction. It is also used in the verification of analog circuits and mixed-signal circuits. Vì mục đích của Verilog HDL là thiết kế phần cứng số, nên loại dữ liệu cơ bản để thiết kế là thanh ghi (reg) và dây (wire). Biến reg lưu trữ giá trị trước đó, giá trị được gán theo qui trình, trong khi đó biến wire tả sự kết nối vật lý giữa các thực thể vật lý như cấu trúc các cổng. Wire không lưu trữ giá trị. Thực tế một biến wire chỉ là một nhãn trên dây. Dữ liệu wire chỉ là một trong những loại dữ liệu net trong Verilog HDL Các đối tượng dữ liệu wire và dữ liệu reg có thể có những giá trị sau : 0 logic 0 hoặc sai 1 logic 1 hoặc đúng X giá trị logic không xác định Z trạng thái tổng trở cao của cổng ba trạng thái Biến reg được gán giá trị ban đầu là X ở đầu chương trình. Biến wire không được nối với bất kỳ cái gì cũng có giá trị là X Có thể xác định cỡ của thanh ghi hoặc dây trong khai báo.
 • 236
 • 1,289
 • 11
1 2 3 4 .. >