Tổng hợp tài liệu :

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
. § 10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲN CHO TRƯỚC Tiết 18. 3. Đường thẳng song song cách đều. 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song. 2 chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước Tiết 18 HÌNH HỌC 8 Bài dạy § 10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲN CHO TRƯỚC Trường THCS Nguyễn
 • 8
 • 5,715
 • 10

GADT 25 đại số: Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau

GADT 25 đại số: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
. = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a.Hai đường thẳng cắt nhau b.Hai đường thẳng song song với nhau a) đồ. hai đường thẳng song song với nhau <=> Theo đề bài, ta có b b( vì 3 2 ) a = a và b b. Vậy đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song
 • 22
 • 1,097
 • 5

Tiết 6. Hai đường thẳng song song

Tiết 6. Hai đường thẳng song song
. là hai đoạn thẳng song song ? A. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau B. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường. đồng vị và số đo mỗi góc đều bằng 60 0 2. dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ?1 Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo
 • 18
 • 493
 • 2

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
. 2 ?3 10 Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng. Nhận xét: 11 ?4 Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau. Chứng minh rằng: a) Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song cách
 • 18
 • 513
 • 1

Tiet 18: Đường thẳng song song vỡi một đường thẳng cho trước

Tiet 18: Đường thẳng song song vỡi một đường thẳng cho trước
. về các đường thẳng song song, đònh lí về các đường thẳng song song cách đều, tính chất của các điểm cách một đường thẳng cho trước một khoảng cho trước. . thẳng song song trang 101SGK. _HS :Không, vì a và b không song song. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng
 • 4
 • 1,688
 • 3

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
. Hai đường thẳng song song. a, Hai đường thẳng song song. b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Tiết 25: đường thẳng song song và đường. Tiết 25: đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau 3. Bài tập áp dụng 3. Bài tập áp dụng Bài tập 3: Bài tập 3: Cho hai hàm số bậc nhất: Cho hai hàm số
 • 15
 • 1,534
 • 3

Tiết 25-Bài 23 Từ phổ - Đường sức từ

Tiết 25-Bài 23 Từ phổ - Đường sức từ
. hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Tiết 25-Bài 23: Từ phổ - Đư ờng sức từ TIÕT 25-BµI 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ I. Từ phổ 1. Thí nghiệm: Rắc đều một lớp. h¬n TIÕT 25-BµI 23: TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ I. Từ phổ II. §­êng søc tõ 1. Vẽ và xác định chiều đường sức từ: Sử dụng kết quả thí nghiệm tạo ra từ phổ của thanh
 • 18
 • 552
 • 4

Hình học 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song

Hình học 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song
. kiÕn thøc líp 6 - Hai ®­êng th¼ng song song lµ hai ®­êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung. - Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc c¾t nhau hoÆc song song. b a c 45. …………………… ®iÓm chung song song c // d a song song víi b H­íng dÉn vÒ nhµ : -Häc thuéc lý thuyÕt. - Lµm bµi 25 , 26 (SGK) bµi 21, 23 (SBT … T 77, 78)
 • 9
 • 437
 • 2

Đường thẳng và mặt phẳng song song - Bài tập (Tiết 17-18)

Đường thẳng và mặt phẳng song song - Bài tập (Tiết 17-18)
. thẳng và mặt phẳng song song I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Nắm vững các định nghĩa và các dấu hiệu nhận biết VTTĐ của đờng thẳng và mặt phẳng nh: đt song. Ghi nhận kiến thức Đờng thẳng song song với mặt phẳng I. Vị trí tơng đối của đờng thẳng và mặt phẳng Cho đờng thẳng d và mặt phẳng ( ) . VTTĐ của chúng
 • 7
 • 1,000
 • 9

Hình 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song

Hình 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song
. hai đường thẳng song song. (SGK) *Kí hiệu: a//b 3) Vẽ hai đường thẳng song song ?2 Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đư ờng thẳng. kiến thức lớp 6 *Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. *Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. a b Tính
 • 7
 • 348
 • 1

TIẾT 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜN THẲNG ĐÃ CHO

TIẾT 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐƯỜN THẲNG ĐÃ CHO
. các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. - Nếu các đường thẳng song song. nào đã học trong chương là trường hợp đặc biệt của đường thẳng song song cách đều? Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Các điểm cách đường
 • 12
 • 251
 • 0

Tiết 18 - Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18 - Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
. ®­êng th¼ng cho tr­íc. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song 3. Đường thẳng song song cách. cho tr­íc. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song 3. Đường thẳng song song cách đều. a
 • 28
 • 335
 • 0

Tiết 8-Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song

Tiết 8-Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song
. Thủy Hình 7 Tiết 8 tiên đề Ơ -Clit về đờng thẳng song song Ngày soạn: / / Ngày dạy: ./ / I. Mục tiêu : *Kiến thức: + Hiểu nội dung tiên đề Ơ _Clit là công. đờng thẳng a, chỉ có một đờng thẳng song song với đờng thẳng a mà thôi.>. Điều thừa nhận này mang tên tiên đề Ơ -Clit. -Gv chiếu nội dung tiên đề Ơ- Clit
 • 2
 • 599
 • 2

Tiết 25 bài 23 Tu pho - duong suc tu.ppt

Tiết 25 bài 23 Tu pho - duong suc tu.ppt
. TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ Bài 23 Tiết 25: Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1/ Lực từ xuất hiện trong trường hợp nào. đi vào cực Nam của nam châm. Dặn dò Dặn dò - Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK - Làm các bài tập 23 trong sách Bài tập
 • 16
 • 389
 • 1

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau
. Hai đường thẳng cắt nhau …………………… Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 20 ( SGK) Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng. 2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Hai ®­êng th¼ng trong mét mÆt ph¼ng chØ cã ba kh¶ n¨ng x¶y ra * Song song v i ớ nhau ? * C t nhau
 • 12
 • 277
 • 0

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
giáo án . Tuần 13 tiết 25 §4. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: +HS nắm vững điều kiện hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và. Biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song, cắt nhau. sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. - Thái độ: Tích
 • 5
 • 784
 • 3

Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9
. y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? ≠≠ Song song Trùng nhau Cắt nhau Tiết 25: §4. Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau. . y =. x - 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = 2 x + 1 . . . . 2 1 − Bài tập 1: Bài tập 1: Tiết 25: §4. Đường thẳng song songđường thẳng cắt
 • 17
 • 466
 • 0

Đường thẳng song songđường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang
. :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song o y y= 2x + 3 y= 2x -1 2 3 -1 ,5 -2 -1 2 1 1 -2 y= 2 x - 2 x Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG. b’ Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Kết luận : 2. ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau
 • 17
 • 378
 • 0

Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)

Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)
. http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Đường
 • 16
 • 4,583
 • 17
1 2 3 4 .. >