Tổng hợp tài liệu :

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi Phu luc 08.2011ND-CP.doc

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi Phu luc 08.2011ND-CP.doc
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi Phu luc 08.2011ND-CP. . ……….. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi; Căn cứ Quy t định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ……….. chính về thức ăn chăn nuôiCăn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Điều …. Nghị định số …/…../NĐ-CP ngày … của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
 • 28
 • 0
 • 0

Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Phu luc 15.2011.ND-CP.doc

Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Phu luc 15.2011.ND-CP.doc
Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Phu luc 15.2011.ND-CP. . bảo lãnh ).Người được bảo lãnh cam kết với Bộ Tài chính là cơ quan cấp bảo lãnh thay mặt Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“cơ quan cấp bảo lãnh . cơ quan cấp bảo lãnh và người được bảo lãnh. Số ngày tính lãi được tính từ ngày cơ quan cấp bảo lãnh thanh toán cho tới ngày mà cơ quan cấp bảo lãnh thu
 • 8
 • 0
 • 0

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị phu luc 372010.doc

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị phu luc 372010.doc
Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị phu luc 372010. . phép quy hoạch: ………………………................................................, ngày ........ tháng .......... năm..........Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch( Ký. phép quy hoạch: ………............................................……… ..........., ngày ........ tháng .......... năm..........Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch( Ký
 • 6
 • 0
 • 0

Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội phu luc-37-2009-nd-cp.doc

Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội phu luc-37-2009-nd-cp.doc
Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội phu luc-37-2009-nd-cp. . DANH MỤCCác mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân. sử.13. Trụ sở Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.14. Trụ sở cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam.15. Trụ sở cơ quan đại diện các tổ chức trực thuộc Liên
 • 2
 • 0
 • 0

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng phu luc 38-2009-nd-cp.doc

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng phu luc 38-2009-nd-cp.doc
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng phu luc 38-2009-nd-cp. . đồngA. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:TT Đối tượng người có côngMức trợ cấp, phụ cấp từ 01/5/2009 (mức chuẩn 685.000 đ )Trợ cấp Phụ cấp1 Người hoạt. Huy chương 1.0008 Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại:
 • 11
 • 0
 • 0

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phu luc 40-2009-nd-cp.doc

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phu luc 40-2009-nd-cp.doc
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phu luc 40-2009-nd-cp. . thi hành quy t định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Để đảm bảo thi hành Quy t định xử phạt. Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Căn cứ Quy t định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …… ng y … tháng
 • 23
 • 0
 • 0

Phụ lục B ORACLE và DELPHI

Phụ lục B ORACLE và DELPHI
Phụ lục B ORACLE và DELPHI . CHƯƠNG 1 PHỤ LỤC B ORACLE VÀ DELPHI 1. Có mấy cách kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle trong môi trường lập trình Delphi? Cách nào là hiệu quả và dễ sử. nối và truy xuất thông qua Oracle OLE Object (OO4O). Kết nối b ng thư viện OCI. Kết nối b ng ADO (chỉ có ở Delphi 5) Tuỳ theo nhu cầu chương trình mà b n
 • 2
 • 470
 • 0

Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế phu luc 24-2009-qd-ttg.doc

Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế phu luc 24-2009-qd-ttg.doc
Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế phu luc 24-2009-qd-ttg. . Điều 6 Quy chế này.2. Cửa hàng miễn thuế là điểm bán hàng miễn thuế của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế quy định tại Điều 3 Quy chế này.3. Quy định. định chung1. Kinh doanh bán hàng miễn thuế là hoạt động kinh doanh bán hàng hóa được miễn thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định tại
 • 4
 • 0
 • 0

Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - Phu luc 09.2010.TT.BGTVT.doc

Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - Phu luc 09.2010.TT.BGTVT.doc
Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - Phu luc 09.2010.TT.BGTVT. . PHỤ LỤC IMẪU BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Kèm theo Thông tư số 09/ 2010/ TT- BGTVT ngày 06 tháng 04 năm 2010Dùng cho Tổng cục. PHỤ LỤC 2MẪU BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Kèm theo Thông tư số 09/ 2010/ TT- BGTVT ngày 06 tháng 04 năm 2010( Dùng cho Nhà thầu,
 • 6
 • 0
 • 0

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 15/09/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 15/09/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 15/09/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh . Nghị định 116 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 15/09/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh CHÍNH PH Số: 116/2005/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25
 • 3
 • 0
 • 0

Phụ lục A TURBO C

Phụ lục A TURBO C
. thống trợ giúp cung c p thông tin cho tất c c c kh a c nh c a IDE và Turbo C+ +. Phụ L c: Turbo C 180 Hình A. 12 Trình đơn Help Phụ L c: Turbo C 181 . Trình đơn này ch a c c lệnh để quản lý c a sổ. Phần lớn c c c a sổ bạn mở ra từ trình đơn này c tất c c c phần tử c bản c a c a sổ như thanh cuộn, một hộp
 • 11
 • 284
 • 1

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC B

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC B
. thống thu hồi nhiệt. lượng nhiệt khử của phòng ATF= -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- (B. 1) công suất tiêu thụ của quạt để cấp và tuần hoàn. R-6 R-6 R-8 R-3.5 R-3.5 Không R-3.5 TP Hồ Chí Minh R-8 R-8 R-8 R-3.5 R-3.5 Không R-3.5 Ống dẫn kết hợp tải cả nhiệt nóng và lạnh Hà Nội R-6 R-6 R-8 R-3.5
 • 16
 • 253
 • 0

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC C
. dụng theo M c 3, c n đối với c c công trình c lớn thì tuân thủ theo c M c 3 và M c B.3 c a Phụ l c B. C. 5. Chiếu sáng Tải chiếu sáng phải đư c x c định dựa. đư c tăng đến 10% trong vi c hỗ trợ cho c c tải thiết kế. 85 C. 7. C c phụ tải kh c C c tải kh c của hệ thống thông gió điều hoà VAC, ví dụ như c c tải phụ
 • 4
 • 223
 • 0

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A

QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A
. ngh a từ phương trình (A. 1-3 ) trong ANSI/ ASHRAE/IESNA 90. 1-1 989 như l : K d = 5,871 (WWR x VLT x XS i ) - 13,311 (WWR x VLT x XS i ) 2 (A. 1-3 ) Trong đ :. biệt: OTTV w = (Ao 1 x OTTV 1 + Ao 2 x OTTV 2 +…. + Ao k x OTTV k )/ (Ao 1 + Ao 2 + + Ao k ) ( A. 1-4 ) Trong đó, i = 1….k Ao i = Diện tích tường thứ i tính
 • 5
 • 192
 • 0

BIỂU MẪU " BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Mẫu CBCP - Phụ lục số 02"A

BIỂU MẪU
. IV. Kết quả chào bán cổ phiếu: Đối tượng mua cổ phiếu Giá chào bán (đ/cp) Số cổ phiếu chào bán Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Số lượng cổ phiếu được. Điện thoại: Fax: I. Cổ phiếu chào bán: 1. Tên cổ phiếu chào bán: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5. Tổng khối lượng
 • 3
 • 573
 • 0

Tài liệu Tờ trình xin phê duyệt dự án (theo mẫu phụ lục số 02 NĐ16/2005/NĐ-CP) docx

Tài liệu Tờ trình xin phê duyệt dự án (theo mẫu phụ lục số 02 NĐ16/2005/NĐ-CP) docx
. năm TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Kính gửi: - Căn cứ Nghị định số. ngày . của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; . Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 4. Chủ
 • 2
 • 6,702
 • 29

Tài liệu Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính tron doc

Tài liệu Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính tron doc
. có hành vi vi phạm quy định tại Điều 23 của Nghị định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các điều đó; các hành vi vi phạm hành chính. khiển hành vi của mình. Điều 4. Nguyên tắc xác định thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính 1.Thẩm quy n xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định
 • 6
 • 0
 • 0

Tài liệu TCXDVN 365: 2007 _ Phụ lục A pdf

Tài liệu TCXDVN 365: 2007 _ Phụ lục A pdf
. TCXDVN 365: 2007 105 PHỤ LỤC A A1- Hệ số chiếu sáng tự nhiên c a các gian phòng trong bệnh viện LỌAI PHÒNG HỆ SỐ CHIẾU SÁNG TỰ. Tây TCXDVN 365: 2007 106 Phòng thay quần áo, cầu thang, hành lang, khu vệ sinh, nơi thu hồi đồ bẩn Tất cả các hướng A3 - nhiệt độ yêu cầu, số lần trao đổi
 • 2
 • 597
 • 1

Tài liệu PHỤ LỤC A SỞ HỮU TRÍ TUỆ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ppt

Tài liệu PHỤ LỤC A SỞ HỮU TRÍ TUỆ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ppt
. HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GI A CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM PHỤ LỤC A SỞ HỮU TRÍ. ý c a Bên kia. 2. Vì những mục đích c a Hiệp định này, khái niệm " ;Sở hữu Trí tuệ& quot; được hiểu theo ngh a quy định tại Điều 1.2 Hiệp định c a WTO
 • 2
 • 0
 • 0

Tài liệu Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ pptx

Tài liệu Nghị định 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ pptx
. Nghị định của chính phủ Số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao. 2002;Theo đề nghị của Bộ trởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trởng Bộ Công an, Nghị định: Chơng I Những quy định chungĐiều 1 . Phạm vi điều chỉnh1. Nghị định
 • 28
 • 0
 • 0
1 2 3 4 .. >