Tổng hợp tài liệu :

HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi và bài tập địa lí 11

Câu hỏi bài tập chương thiết kế mạch điện

Câu hỏi và bài tập chương thiết kế mạch điện
Câu hỏi bài tập chương thiết kế mạch điện . 00 lặp lại.6. Thiết kế mạch tuần tự có 2 mạch lật JK, A B 2 ngõ vào E x. Nếu E=0 mạch giữ nguyên trạng thái bất chấp x. Khi E=1 x =1 mạch. Trạng thái mạch không đổi khi x = 0. 5. Thiết kế mạch đếm giảm 2 bit. Đây là mạch tuần tự có 2 flip-flop 1 ngõ nhập x. Khi x=0, trạng thái mạch lật không
 • 1
 • 2,046
 • 3

Câu hỏi bài tập mạch logic số

Câu hỏi và bài tập mạch logic số
Câu hỏi bài tập mạch logic số . Chương IV: Mạch Logic sốCÂU HỎI BÀI TẬP CHƯƠNG IV1. Lập bảng chân trị vẽ sơ đồ mạch cho hàm 4 biến sau:a) x = AB+A(C+D)b). khoai tây chiênd) Xúc xích khoai tây chiêne) Hambuger khoai tây chiênf) Xúc xích hambuger84Chương IV: Mạch Logic sốg) Tất cả 3 thứh) Không có
 • 3
 • 4,072
 • 78

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án
Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng có đáp án . Liên mạng (20 câu) 2. Giới thiệu về TCP/IP(15 câu) 3. Quản trị IOS các thiết bị Cisco(20 câu) 4. Chuyển mạch lớp 2 giao thức STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo và. STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo giao thức VTP(16 câu) 6. Tổng hợp(35 câu) Liên mLiên mạạngng4 4Câu 1Câu 1ThiThiếết bt bị llớớp 1p 1 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểmmởởrrộộng
 • 132
 • 6,331
 • 13

Câu hỏi bài tập ôn chương

Câu hỏi và bài tập ôn chương
Câu hỏi bài tập ôn chương 123doc.vn
 • 2
 • 1,603
 • 3

Các câu hỏi bài tập môn Kỹ Thuật Đo lường 1A

Các câu hỏi và bài tập môn Kỹ Thuật Đo lường 1A
Câu 1: Anh chị hãy cho biết đo lường là gì ? Trình bày tóm tắt về hệ thống đo biến đổi thẳng hệ thống đo so sánh. Câu 2 : Anh chị hãy cho biết sai số tương đối của thiết bị đo, cấp chính xá . gỡ ?Câu 3 : Anh chị hãy cho biết độ nhạy của thiết bị đo, ngỡng độ nhạy của thiết bị đo, thang đo của thiết bị đo là gì ?Câu 4 : Phân loại thiết bị đo lờng .Câu. một thiết bị đo lờng nói chung phơng pháp mã hóa xung .Câu 9 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phơng pháp đo căn cứ vào điều kiện cân bằng .Câu 10 : Trình
 • 6
 • 3,603
 • 86

Câu hỏi bài tập ôn thi kinh tế môi trường

Câu hỏi và bài tập ôn thi kinh tế môi trường
Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. . BÀI 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG NỀN KINH TẾ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: Mối quan hệ giữa môi trường nền kinh. Chương trình Kinh tế Môi trường Đông Nam Á 2 Environmental Economics Teachers’ Manual 2005 BÀI 1: GIỚI THI U CHỦ ĐỀ: Kinh tế Môi trường là gì?
 • 56
 • 18,652
 • 143

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)
MỤC LỤCMở đầuI. Lý do chọn đề tàiII. Nội dung chính của đề tàiIII. Nhiệm vụ của đề tàiChương I Tổng quan . THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA. dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” sử dụng chúng theo hướng dạy học tích cực để phát triển
 • 155
 • 1,134
 • 3

Câu hỏi bài tập tình huống Kiểm toán

Câu hỏi và bài tập tình huống Kiểm toán
Câu hỏi bài tập tình huống Kiểm toán . Câu hỏi bài tập tình huốngChương I. Tổng quan về kiểm toán1 . Phân tích khái niệm kiểm toán. 2. Phân biệt thanh tra, giám sát, kiểm toán? 3. So. hình thức kiểm toán. 4. Tại sao kiểm toán về hiệu quả lại dễ hơn kiểm toán về hiệu năng?5. Các yêu cầu đối với kiểm toán viên.6. Tiêu chuẩn kiểm toán viên
 • 2
 • 11,579
 • 159

Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập marketing căn bản

Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập marketing căn bản
Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phânphối, xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thoả mãn mục đích của . nghiên cứu marketing? Các so sánh được thể hiện trong bảng dưới đây. Câu hỏi mở Câu hỏi đóng Đònh nghóa câu hỏicâu hỏi không hạn chế cách trả lời của. được hỏicâu hỏi có hạn chế cách trả lời của người được hỏi Đặc điểm của câu hỏi Không có những phương án trả lời đònh sẵn, Có những phương án trả lời
 • 39
 • 3,320
 • 14

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK, VBT & TBD Địa lý 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK, VBT & TBD Địa lý 9
. thời kì 197 9- 199 9. Gợi ý: a/ Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ : - Nữ luôn chiếm tỉ lệ cao hơn nam ( 197 9: 51,5/48,5 ; 198 9: 51,3/48,7 ; 199 9: 50,8/ 49, 2 ) -. mức cao, năm 196 0 lên tới 3 ,9% / năm. + TK 197 0 2003 tỉ lệ tăng ds tự nhiên giảm liên tục: 197 0- 3,3% 197 6- 3,0% 197 9- 2,5% 198 9- 2,1% 199 9- 1,4% 2003-
 • 15
 • 163,694
 • 1,308

cau hoi bài tập tình huong GD KNS

cau hoi và bài tập tình huong GD KNS
. trường hợp đó? Tình huống 11: Trong tiết làm bài tập, thầy cơ đã dặn trước, bạn thân của em qn làm bài tập, thầy cơ gọi lên sửa bài, bạn mượn tập em. Em xử. I. Phần bài tập phục vụ cho lớp học kỹ năng sống: giáo tiếp; thuyết trình; thuyết phục thương lượng: Mỗi HS hãy chọn ít nhất 1 trong các bài tập sau,
 • 4
 • 10,048
 • 251

HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi bài tập địa 11

HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi và bài tập địa lí 11
HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi bài tập địa 11 . HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI TẬP ĐỊA 11 Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi bài tập trong chương trình Địa lý lớp 11 làm tư liệu. khảo làm bài tập. Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Bài tập
 • 9
 • 136,779
 • 1,371

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi bài tập môn Hóa học THPT

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi và bài tập môn Hóa học THPT
. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN Hoá học CẤP TRUNG HỌC PHỔ. II. Biên soạn đề kiểm tra 1. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 36 2. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm 37 3. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm
 • 120
 • 1,193
 • 23

Bài giảng TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THPT

Bài giảng TÀI LIỆU BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP  MÔN SINH HỌC - CẤP THPT
. KIỂM TRA, XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN SINH HỌC - CẤP THPT (Tài liệu lưu hành nội bộ) Hà Nội, tháng 12 / 2010  Nhóm biên soạn: . sai sót thư ng gặp khi viết câu hỏi TNKQ ở môn Sinh học STT Dạng câu hỏi Những sai sót thư ng gặp khi viết câu hỏi trong môn Sinh học  .I%&apos ;-@ (K
 • 66
 • 1,004
 • 8

NHỮNG CÂU HỎI BÀI TẬP VẬT PHỔ THÔNG ppt

NHỮNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ PHỔ THÔNG ppt
. NHỮNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT PHỔ THÔNG L. Tarasov - A. Tarasova NHỮNG CÂU HỎI BÀI TẬP VẬT PHỔ THÔNG L. Tarasov. thẳng đứng. Những vật nào tác dụng lên nó? 10 | Những câu hỏi bài tập vật phổ thông HS: Hai vật: trái đất sợi dây. GV: Đúng, đó là nguyên
 • 245
 • 786
 • 3

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 11 bài 33

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11  bài 33
Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 11 bài 33 . ChươngIViệtNamtừnăm1858đếncuốithếkỉXIX Bài 33 VIỆTNAMTRƯỚCNGUYCƠBỊPHÁPXÂMLỰƠCI. Câu hỏi bài tập cơbản Câu 1:TìnhhìnhViệtNamgiữathếkỉXIXcóđiềugìđángchúý?TrướckhithựcdânPhápxâmlược,VNlànướcđộclập,KTcónhữngbướcpháttriển,nhưngđãbộclộnhữngsuyyếu.ThờinhàNguyễn,KTcông,nông,thươngnghiệpsasút.NhàNguyễnthựchiệnđườnglốiđốingoạithiểncậnkhiếnchoVNbịcôlập.Đờisốngnhândângặpnhiềukhókhăn,nhiềucuộckhởinghĩanổra.Khảnăngphòngthủđấtnướcgiảmsút,quốcphòngyếukémđãảnhhưởngtrựctiếpđếnviệcchốnglạisựxâmlượccủatưbảnphươngTây. Câu 2:NguyênnhânnàothúcđẩycácnứocphươngTayxâmlượcphươngĐôngthếkỉXIX?TìnhthếcủaVNtrongbốicảnhđó?Nguyênnhân:+VàothếkỉXIX,nềnKTcôngnghiệpcủacácnướcphươngTâypháttriểnmạnh,đặtranhưcầuthịtrường,nguyênliệu,nhâncôngđềđápứngyêucầupháttriểnđó.+ỞphươngĐông,nơicóđấtrộng,ngườiđông,nhấtlàẤnĐộ TrungQuốc,lạigiàutàinguyênthiênnhiên.PhươngĐôngđãtrờthànhmiếngmồibéobởchocácnướcphươngTây.TìnhthếVN:+TrongkhicácnướcphươngTayxâmlượcphươngĐông,VNcũngkhôngtránhkhỏibịdòmngó,vìVNcũngcónhữngđặcđiểmgiốngvớicácnướcphươngĐông.+Trênthựctế,trongcuộcchạyđuagiữacácthếlựctưbảnchủnghĩaphươngTây,tưbảnPhápđãbámsâuvàoVN,rồilầnlượttiếnhànhcuộcchiếntranhxâmlượcVN. Câu 3:HãynhậnxéttìnhhìnhVNtrướckhibịthựcdânPhápxâmlược.Kinhtếngàycàngsuyyếu,XHchứanhiềumâuthuẫn,tạođiềukiệnchophươngTâyxâmlượcVN.TriềuNguyễnkhôngcókhảnăngphòngthủđấtnướctrướchọaxâmlượccủaphươngTây.TrongcácthếkỉXVIXVII,thươnggiacủacácnướcBồĐàoNha,HàLan,Anh…đãtớiVNbuônbán.ThậmchíAnhcòncóýđịnhchiếmđảoCônLôn.NgườiPháptuyđếnsaunhưngthôngquaHộitruyềngiáođãdầndầnbámsâuvàoVNđểchuẩnbịchoâmmưuxâmlược. Câu 4:ThựcdânPhápchuẩnbịxâmlượcVNnhưthếnào?CuốithếkỉXVđầuthếkỉXVI,nhữngcuộcphátkiếnđịalílớnđãbáohiệu“buổibìnhminhcủathờiđạitựbảnchủnghĩa”.Liềnsauđó,đểthỏamãnnhưcầusảnxuất kinhdoanh,tưbảncácnướcđãtỏađikhắpthếgiớiđểtìmkiếmthịtrường nguyênliệu.TrongcuộcchạyđuasangphươngĐông,tưbảnPhápđãlợidụngđạoThiênChúanhưlàmộtcôngcụxâmlược.CuốithếkỉXVIII,khiphongtràonôngdânTâySơnnổra,giámmụcBáĐaLộc(pigneaudeBéhaine)đãchớpcơhộichotưbảnPhápcanthiệpvàoVNkhiNguyễnÁnhcầucứucácthếlựcngoạibanggiúpôngtagiànhlạiquyềnlực.ĐếngiữathếkỉXIX,nướcPháptiếngnhanhtrênconđườngcôngnghiệphóa.LúcnàoPhápráoriếttìmcáchtiếnđánhVNđểtranhgiànhảnhhưởngvớiAnhởkhuvựcChâuÁ.Năm1857,NapôlêôngIIIlậpraHộiđồngNamKìđểbàncáchcanthiệpvàonướcta;tiếpđóchosứthầntớHuếđòiđược‘’tựdobuônbán truyềnđạo”.Cùnglúc.BộtrưởngBộHảiquânthuộcđịaPháptăngviệnchohạmđộiPhápởTháiBìnhDươngđểcùngAnhMĩxâmlượcTrungQuốc lệnhchoPhóĐôđốcgiơnuychỉhuychohạmđộiPhápđánhViệtNamngaysaukhichiếmđượcQuảngChâu(TrungQuốc).SaukhiliênquânAnhPhápđánhchiếmxongQuảngChâu,buộctriềuMãnThanhkíĐiềuướcThiênTân(2761858),chiều3181858liênquânPhápTâyBanNhakéotớicửabiểnĐàNẵng,chuẩnbịnổsúngxâmlượcVN.II. Câu hỏi bài tập bổsung Câu 1:Hãyghisựkiện lịch sử vàobảngthốngkêsauđây:ThờigianSựkiện318474184791856118577185727618583181858HaitàuchiếnPháptớiĐàNẵng.TàuchiếnPhápđánhvàoĐàNẵngpháchiếnthuyềncủatriềuđìnhHuế.PhápchotàuchiếnđếnĐàNẵngđưaquốcthưchotriềuđìnhHuế.Pháplạitớixinđượctruyềnđạo buônbántạiVN,cũngbịtriềuđìnhHuếtựchối.NapôlêôngIIIquyếtđịnhđưaquântớiVNĐiềuướcThiênTânđượckíviết.LiênquânPhápTâyBanNhakéođếnĐàNẵngchuẩnbịxâmlượcVN. Câu 2:Trìnhbàynguyênnhân duyêncớcủaviệcthựcdânPhápxâmlượcVN.Nguyênnhân:+ĐầuthếkỉXIX,chủnghĩatưbảnphươngTâyđãpháttriểnvớitốcdộnhanh.Đểthuđượcnhiềulợinhuận,cácnướctưbảnmộtmặtbóclộtnhândânlaođộngtrongnước,mặtkhácđẩymạnhxâmchiếmthuộcđịanhằmmởrộngthịtrườngtiêuthụhànghóa,vơvétnguyênliệu,bóclộtđộingũcôngnhânrẻmạt,. ChươngIViệtNamtừnăm1858đếncuốithếkỉXIX Bài 33 VIỆTNAMTRƯỚCNGUYCƠBỊPHÁPXÂMLỰƠCI. Câu hỏi bài tập cơbản Câu 1:TìnhhìnhViệtNamgiữathếkỉXIXcóđiềugìđángchúý?TrướckhithựcdânPhápxâmlược,VNlànướcđộclập,KTcónhữngbướcpháttriển,nhưngđãbộclộnhữngsuyyếu.ThờinhàNguyễn,KTcông,nông,thươngnghiệpsasút.NhàNguyễnthựchiệnđườnglốiđốingoạithiểncậnkhiếnchoVNbịcôlập.Đờisốngnhândângặpnhiềukhókhăn,nhiềucuộckhởinghĩanổra.Khảnăngphòngthủđấtnướcgiảmsút,quốcphòngyếukémđãảnhhưởngtrựctiếpđếnviệcchốnglạisựxâmlượccủatưbảnphươngTây. Câu 2:NguyênnhânnàothúcđẩycácnứocphươngTayxâmlượcphươngĐôngthếkỉXIX?TìnhthếcủaVNtrongbốicảnhđó?Nguyênnhân:+VàothếkỉXIX,nềnKTcôngnghiệpcủacácnướcphươngTâypháttriểnmạnh,đặtranhưcầuthịtrường,nguyênliệu,nhâncôngđềđápứngyêucầupháttriểnđó.+ỞphươngĐông,nơicóđấtrộng,ngườiđông,nhấtlàẤnĐộ TrungQuốc,lạigiàutàinguyênthiênnhiên.PhươngĐôngđãtrờthànhmiếngmồibéobởchocácnướcphươngTây.TìnhthếVN:+TrongkhicácnướcphươngTayxâmlượcphươngĐông,VNcũngkhôngtránhkhỏibịdòmngó,vìVNcũngcónhữngđặcđiểmgiốngvớicácnướcphươngĐông.+Trênthựctế,trongcuộcchạyđuagiữacácthếlựctưbảnchủnghĩaphươngTây,tưbảnPhápđãbámsâuvàoVN,rồilầnlượttiếnhànhcuộcchiếntranhxâmlượcVN. Câu 3:HãynhậnxéttìnhhìnhVNtrướckhibịthựcdânPhápxâmlược.Kinhtếngàycàngsuyyếu,XHchứanhiềumâuthuẫn,tạođiềukiệnchophươngTâyxâmlượcVN.TriềuNguyễnkhôngcókhảnăngphòngthủđấtnướctrướchọaxâmlượccủaphươngTây.TrongcácthếkỉXVIXVII,thươnggiacủacácnướcBồĐàoNha,HàLan,Anh…đãtớiVNbuônbán.ThậmchíAnhcòncóýđịnhchiếmđảoCônLôn.NgườiPháptuyđếnsaunhưngthôngquaHộitruyềngiáođãdầndầnbámsâuvàoVNđểchuẩnbịchoâmmưuxâmlược. Câu 4:ThựcdânPhápchuẩnbịxâmlượcVNnhưthếnào?CuốithếkỉXVđầuthếkỉXVI,nhữngcuộcphátkiếnđịalílớnđãbáohiệu“buổibìnhminhcủathờiđạitựbảnchủnghĩa”.Liềnsauđó,đểthỏamãnnhưcầusảnxuất kinhdoanh,tưbảncácnướcđãtỏađikhắpthếgiớiđểtìmkiếmthịtrường nguyênliệu.TrongcuộcchạyđuasangphươngĐông,tưbảnPhápđãlợidụngđạoThiênChúanhưlàmộtcôngcụxâmlược.CuốithếkỉXVIII,khiphongtràonôngdânTâySơnnổra,giámmụcBáĐaLộc(pigneaudeBéhaine)đãchớpcơhộichotưbảnPhápcanthiệpvàoVNkhiNguyễnÁnhcầucứucácthếlựcngoạibanggiúpôngtagiànhlạiquyềnlực.ĐếngiữathếkỉXIX,nướcPháptiếngnhanhtrênconđườngcôngnghiệphóa.LúcnàoPhápráoriếttìmcáchtiếnđánhVNđểtranhgiànhảnhhưởngvớiAnhởkhuvựcChâuÁ.Năm1857,NapôlêôngIIIlậpraHộiđồngNamKìđểbàncáchcanthiệpvàonướcta;tiếpđóchosứthầntớHuếđòiđược‘’tựdobuônbán truyềnđạo”.Cùnglúc.BộtrưởngBộHảiquânthuộcđịaPháptăngviệnchohạmđộiPhápởTháiBìnhDươngđểcùngAnhMĩxâmlượcTrungQuốc lệnhchoPhóĐôđốcgiơnuychỉhuychohạmđộiPhápđánhViệtNamngaysaukhichiếmđượcQuảngChâu(TrungQuốc).SaukhiliênquânAnhPhápđánhchiếmxongQuảngChâu,buộctriềuMãnThanhkíĐiềuướcThiênTân(2761858),chiều3181858liênquânPhápTâyBanNhakéotớicửabiểnĐàNẵng,chuẩnbịnổsúngxâmlượcVN.II. Câu hỏi bài tập bổsung Câu 1:Hãyghisựkiện lịch sử vàobảngthốngkêsauđây:ThờigianSựkiện318474184791856118577185727618583181858HaitàuchiếnPháptớiĐàNẵng.TàuchiếnPhápđánhvàoĐàNẵngpháchiếnthuyềncủatriềuđìnhHuế.PhápchotàuchiếnđếnĐàNẵngđưaquốcthưchotriềuđìnhHuế.Pháplạitớixinđượctruyềnđạo buônbántạiVN,cũngbịtriềuđìnhHuếtựchối.NapôlêôngIIIquyếtđịnhđưaquântớiVNĐiềuướcThiênTânđượckíviết.LiênquânPhápTâyBanNhakéođếnĐàNẵngchuẩnbịxâmlượcVN. Câu 2:Trìnhbàynguyênnhân duyêncớcủaviệcthựcdânPhápxâmlượcVN.Nguyênnhân:+ĐầuthếkỉXIX,chủnghĩatưbảnphươngTâyđãpháttriểnvớitốcdộnhanh.Đểthuđượcnhiềulợinhuận,cácnướctưbảnmộtmặtbóclộtnhândânlaođộngtrongnước,mặtkhácđẩymạnhxâmchiếmthuộcđịanhằmmởrộngthịtrườngtiêuthụhànghóa,vơvétnguyênliệu,bóclộtđộingũcôngnhânrẻmạt,
 • 2
 • 5,663
 • 16

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Địa11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 11
Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Bài tập 3: (tr.9 – SGK) Cho bảng số liệu sau: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển (đơn vị: Tỉ USD) Năm 1990 1998 … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Địa11 Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂNKINH TẾ. ngại…———————————————————————————- Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tiếp theo)Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM ÁVÀ KHU VỰC TRUNG Á Bài tập 1 (tr. 33 – SGK)Dựa vào
 • 10
 • 33,185
 • 277

KINH TÊ MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẢ LỜI ppt

KINH TÊ MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẢ LỜI ppt
. BÀI 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG NỀN KINH TẾ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: Mối quan hệ giữa môi trường nền. Environmental Economics Teachers’ Manual 2005 KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẢ LỜI Bổ sung cho tài liệu hướng dẫn giảng dạy
 • 56
 • 4,887
 • 83

Tạp chí khoa học công nghệ trường ĐH Đà Nẵng - số 4: Các dạng câu hỏi bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá kỹ năng lời nói bằng tiếng Nga của sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đầu doc

Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Đà Nẵng - số 4: Các dạng câu hỏi và bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá kỹ năng lời nói bằng tiếng Nga của sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đầu doc
. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(27).2008 144 CÁC DẠNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHỤC VỤ CHO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LỜI NÓI BẰNG TIẾNG. dạy học. 2. Các câu hỏi, bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ tổng kết 2.1. Các câu hỏi, bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh
 • 9
 • 676
 • 0
1 2 3 4 .. >