Tổng hợp tài liệu :

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. nhiệm công dân đối với cộng đồng: I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? 2.- Vai trò của cộng đồng ?. nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1.- Nhân nghĩa:
 • 19
 • 2,130
 • 5

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
. Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1 )Cộng đồng :. triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II .Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng : 1)Nhân nghĩa : lòng thương người và đối xử với người
 • 23
 • 1,324
 • 8

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. cộng đồng mà mình biết? - Cộng đồng làng xã, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng dân tộc, cộng đồng người Việt Nam 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với. Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( 2 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc
 • 7
 • 21,616
 • 168

Bài 13.Công dân với cộng đồng

Bài 13.Công dân với cộng đồng
. của cộng đồng của cộng đồng * * ý nghĩa của sống hoà nhập : ý nghĩa của sống hoà nhập : Theo em sống hoà nhập có ý nghĩa gì ? Người sống hoà nhập với cộng. Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n víi céng ®ång : C«ng d©n víi céng ®ång ( TiÕt 2 ) ( TiÕt 2 ) Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Hoa Tæ: KHXH Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n
 • 25
 • 985
 • 2

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
. Cộng đồng dân cư ở vùng cao Cộng đồng Dân cư Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Quốc gia dân tộc Nhân loại Người VN ở nước ngoài 1/ Cộng đồng và vai trò của cộng. của mình khi tham gia vào cộng đồng. 2/ Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩa Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải b)
 • 18
 • 1,192
 • 2

Bai 5. Xe dan hinh qua cam (Tiet 2)

Bai 5. Xe dan hinh qua cam (Tiet 2)
. trớc chúng ta đã học xé dán hinh quả cam. Giờ học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành xé dán hình quả cam. + Để xé dán hình quả cam ta phải thực hiện 4. dạy: xé dán hình quả cam Lớp : 1 Tuần: 7 bài: 4 tiết 2 I - mục tiêu: - HS xé đợc lá, cuống lá từ hình chữ nhật. - HS dán đợc hình quả cam cân đối, đẹp. II
 • 2
 • 884
 • 11

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. BÀI 13CÔNG DÂNVỚI CỘNG ĐỒNG  • 1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể. TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC • I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng
 • 38
 • 867
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. diện. Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng. Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lý Nghiêm. Sở giáo dục và đào tạo Trường THPT DTNT Con Cuông Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 28) GV: Lê Đăng Anh Năm học: 2006 - 2007 KiÓm tra bµi
 • 15
 • 637
 • 2

Bài 13_Công dân với cộng đồng

Bài 13_Công dân với cộng đồng
. 1- CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI a- Cộng đồng là gì ? Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng văn hóa Cộng đồng. bang, đồng bào, đồng chí… = Cộng đồng DânCộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng đồng Văn
 • 22
 • 377
 • 0

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)
. BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Cộng đồng DânCộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHÂN NGHĨA Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN
 • 17
 • 4,835
 • 15

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống
. nước. PHẦN I GỒM CÁC BÀI Bài 1 (2 tiết) : Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 2 (3 tiết) : Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường Bài 3 (2 tiết) : Quy luật giá. quyết việc làm Bài 12 (1 tiết) : CSTN và BVMT Bài 13 (3 tiết) : Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH Bài 14 (1 tiết) : Chính sách QP và AN Bài 15 (1 tiết) : Chính sách
 • 6
 • 1,734
 • 4

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1+ 2) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống

Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế ( tiết 1+ 2) theo chuẩn kiến thức và kĩ năng sống
. của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. a. Phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế. nước. PHẦN I GỒM CÁC BÀI Bài 1 (2 tiết) : Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 2 (3 tiết) : Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường Bài 3 (2 tiết) : Quy luật giá
 • 10
 • 4,822
 • 19

Công dân với cộng đồng

Công dân với cộng đồng
. 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng • II.- Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng. • 1.- Nhân nghóa • 2.- Hòa nhập • 3.- Hợp tác I.- Cộng đồng. trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì ? Con người có thể tham gia nhiều cộng đồng không? Nêu ví dụ về các cộng đồng
 • 36
 • 288
 • 1

Bai 5: Thao tác với bảng tính (tiết 2)

Bai 5: Thao tác với bảng tính (tiết 2)
. dung ô tính : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT). Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 4/ Sao chép công thức : a/ Sao chép nội dung các ô có công thức : Bài 5: THAO TÁC VỚI
 • 27
 • 2,713
 • 44

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2
. người khác có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng . • Ý nghĩa : -Sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua những. nhập với tập thể lớp ,trường học , với cộng đồng nơi ở . Chúng ta cần phải : + Tôn trọng đoàn kết quan tâm , gần gũi , vui vẻ , cởi mở , chan hoà với thầy
 • 14
 • 4,109
 • 18

Công dân với cộng đồng ppt

Công dân với cộng đồng ppt
. CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13(Tiết 1) CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c ND BÀI MỚI KT BÀI CŨ 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng b. Vai trò của cộng đồng đối với. sống, …) Cộng = sự kết hợp, thêm vào, + = Cộng đồng KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c Cộng đồng
 • 28
 • 289
 • 0

Công dân với cộng đồng potx

Công dân với cộng đồng potx
. HỌC 1 .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. a. Cộng đồng là gì? b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a.Nhân. điều gì? a .Cộng đồng là gì? Dân cư Lớp học Dân tộc Cộng đồng Gia đình Cộng Đồng Là sự kết hợp gộp vào thêm vào Cùng nhau cùng một lúc cùng một nơi cùng làm cùng sống với nhau Cộng đồng là. đối với cộng đồng? Vai trò của cộng đồng: Muốn duy trì cuộc sống của mình, con người phải lao động và liên quan với những người khác, với cộng đồng. Không ai có thể sống ở bên ngoài cộng đồng
 • 22
 • 477
 • 1
1 2 3 4 .. >