Tổng hợp tài liệu :

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

Bài 5: Đại cương hóa hữu cơ -1

Bài 5: Đại cương hóa hữu cơ -1
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa tham khảo gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm của đầy đủ các chương dành cho các bạn thí sinh hệ THPT ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - cao đẳng . Đại cương hóa học hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-5 8-12 - Trang | 3 - C. Là hợp chất hữu cơ chỉ. trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-5 8-12 - Trang | 1 - BÀI 5. ĐẠI CƢƠNGHÓA HỮU CƠ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1. Ankan X có công thức cấu tạo
 • 3
 • 1,049
 • 7

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no
. THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1 Hãy khoanh. THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 4 Hãy khoanh
 • 13
 • 13,034
 • 140

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO
. NaOH CO n n < < thì trong dung dòch tạo thành có hai muối Na 2 CO 3 và NaHCO 3 : CO 2 +2NaOH  Na 2 CO 3 + H 2 O CO 2 + NaOH  NaHCO 3 Trường hợp CO. NaOH CO n n≥ thì : CO 2 +2NaOH  Na 2 CO 3 + H 2 O - Nếu đề bài toán cho CO 2 dùng dư hoặc tính được 2 CO NaOH n n≥ thì : CO 2 + NaOH  NaHCO 3 Trang 7 Tài
 • 14
 • 682
 • 28

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
. ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ BUỔI HỌC 01- ĐỢT IV ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ. I/ MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH DẠNG VỀ KHÁI NIÊM,THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ,PHẢN ỨNG CƠ BẢN TRONG HỢP CHẤT HỮU. chất. BÀI 3. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ thì C , H , N , O … chuyển thành chất vô cơ nào? Khi nào thì ta nói đã OXIHOA hoàn toàn hợp chất hữu cơ? . BÀI 4.
 • 2
 • 958
 • 35

Đại cương hoá vô cơ(lớp chọn)

Đại cương hoá vô cơ(lớp chọn)
. Khi điện phân dd hỗn hợp AgNO 3 , CuCl 2 , FeCl 3 , FeCl 2 . Thứ tự kim loại thoát ra ở catot lần lượt là: A. Fe, Cu, AgB. Cu, Ag, FeC. Ag, Fe, CuD. Ag, Cu,. m là: A. 1,71 B. 17,1 C. 3,42 D. 34,2 Câu 29: (TH) X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại. Khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X
 • 5
 • 265
 • 4

bai tap chuong dai cuong hoa huu co 11

bai tap chuong dai cuong hoa huu co 11
. Cho các chất: C 2 H 2 , CHF 3 , CH 5 N, Al 4 C 3 , HCN, CH 3 COONa, (NH 2 ) 2 CO, CO, (NH 4 ) 2 CO 3 , CaC 2 . Có bao nhiêu chất hữu cơ A. 7. B. 5. C. 6 A. là hợp chất của cacbon với hiđro và oxi. B. là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO 2 , muối cacbonat, xianua, cacbua …). C. là hợp chất của cacbon. D. là
 • 1
 • 1,182
 • 28

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1
Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần Đại cương Hóa Hữu cơ - Hiđrocacbon, chi tiết và đầy đủ. Là tài liệu rất cần thiết đối với học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh. Bộ tài liệu gồm 2 phần: Phấn 1: Từ đại cương Hóa Hữu cơ và toàn bộ Hidro cacbon. Phần 2: Bao gồm các hợp chất có nhóm chức (hết chương trình Hữu cơ). Gồm 6 chương: Chương 1: Rượu – Phenol; Chương 2: Anđehit – Xeton; Chương 3: Axit cacboxylic; Chương 4: Este – Lipit; Chương 5: Cacbohiđrat; Chương 6: Amin – Aminoaxit – Polime. Hy vọng tài liệu đêm lại nhiều ý nghĩa cho quý bạn đọcTrân trọng cảm ơn. . 1 1 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 1 ThS. NGUYỄN ĐỨC TRUNG ½ Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học hữu cơ phần 1 1 CHUYấN 1 - I. bng (Cho H = 1, C. =12 , O = 16 , Br = 80, Ag = 10 8) A. 8,96. B. 13 ,44. C. 11 ,2. D. 5,60. Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học hữu cơ phần 1 16 D. DY NG
 • 20
 • 634
 • 2

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON_06

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON_06
. 25,4 gam. E) Tất cả đều sai. VI. ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON Câu 1: Chọn phương án đúng. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu : A) các. chất hữu cơ là : A) xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. B) xác định khối lượng phân tử hợp chất hữu cơ. C) xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu
 • 17
 • 686
 • 8

Đại cương hóa hữu

Đại cương hóa hữu cơ
. định số nguyên tử của chất hữu cơ. B. Xác định số nguyên tố có trong chất hữu cơ. C. Xác định các nguyên tố có mặt trong chất hữu cơ. D. Xác định % về khối. chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh. B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau. C. Phản ứng của các chất hữu
 • 6
 • 508
 • 6

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh
. Tổ: Hóa- Sinh Đại cơng hóa hữu cơ Câu 1. Luận điểm nào sau đây không đúng: A. Trong phân tử hợp chất hữu cơ,các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa. Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì ? A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố cacbon luôn có hóa trò IV B. Vì cacbon có thể liên kết
 • 4
 • 454
 • 8

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
. cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ trong oxi d thu đợc 5,4 gam H 2 O và 8,8 gam CO 2 . Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ trên là A. CH 4 O B. C 2 H. tìm công thức phân tử của X. . Bài tập trắc nghiệm 1. Trong các chất sau, dãy nào mà các chất đều là các hợp chất hữu cơ ? A. Muối ăn, đờng kính, cồn, bột
 • 3
 • 613
 • 8

Tài liệu Đại cương hóa hữu cơ pptx

Tài liệu Đại cương hóa hữu cơ pptx
. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 1.Trong các hợp chất : CH4;. của học trò Việt - 1 - Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 12. Đốt cháy hoàn toàn 200 ml hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) bằng
 • 3
 • 307
 • 0

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu cơ pptx

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu cơ pptx
. nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH2 - B. C6H6 + Br2 C6H5Br + HBrC. CH3-CH2-OHCH2=CH2 + H2O D.CH2=CH-CH2-OH+H2CH3-CH2-CH2-OH28 CHCl=C(CH3)2D. CH2=CH-CH=CH231. Cấu tạo dưới đây có 4 đồng phân hình học ?A. CH3-CH=CH-CH=CH-CH3B. CH3-CH=CH-CH3C. CH3-CH=CH-CH=CH-CHO D. CH2=C=CH232.
 • 6
 • 698
 • 4

Đại cương hóa hữu cơ 11

Đại cương hóa hữu cơ 11
. Mặt khác đốt 0,186g chất hữu cơ đóthu được 22,4ml N2 (đkc). Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ biết rằng trong phân tử chất hữu cơ chỉ chứamột nguyên tử. trong hợp chất hữu cơ ?b. Xác định CTPT của chất hữu cơ biết 2CHC/Hd = 42,5 ?ĐS: CH2Cl2,0. Đốt cháy hoàn toàn 1,5g chất hữu cơ A rồi dẫn sản
 • 111
 • 773
 • 21

Đại cương hóa hữu cơ bài tập tự luyện docx

Đại cương hóa hữu cơ bài tập tự luyện docx
. trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1. Cho các công thức sau: C2H6O, C4H10O2,. Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 • 3
 • 520
 • 5

Đại cương hóa hữu cơ tài liệu bài giảng pdf

Đại cương hóa hữu cơ tài liệu bài giảng pdf
. 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ TÀI LIỆU BÀI GIẢNG I. CÁC CÔNG THỨC BIỂU DIỄN PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 1. Các khái niệm - Công thức. cứu kỹ hơn trong bài Độ bất bão hòa và ứng dụng). 3. Đồng đẳng a. Định nghĩa Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu cơ Hocmai.vn
 • 4
 • 583
 • 8

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN pptx
. đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1. C 2. D 3. C 4. B 5. B 6. A 7 Khóa học LTĐH môn Hóa – Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò
 • 1
 • 1,102
 • 6

CHUYÊN đề 1 lý THUYẾT đại CƯƠNG hóa hữu

CHUYÊN đề 1 lý THUYẾT đại CƯƠNG hóa hữu cơ
CHUYÊN đề 1 lý THUYẾT đại CƯƠNG hóa hữu cơ . -CHUYÊN ĐỀ 1 LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠhttp://aotrangtb.com - 10 -CHUYÊN ĐỀ 1 LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠhttp://aotrangtb.com - 11 -CHUYÊN ĐỀ. CHUYÊN ĐỀ 1 LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠhttp://aotrangtb.com - 1 -CHUYÊN ĐỀ 1 LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠhttp://aotrangtb.com - 2 -CHUYÊN ĐỀ 1
 • 12
 • 998
 • 1

Đại cương hóa hữu cơ doc

Đại cương hóa hữu cơ doc
. Cấu trúc không gian phân tử hợp chất hữu cơ; Liên kết trong hóa học hữu cơ; Hiệu ứng cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ; Các axit – bazơ hữu cơ; Phản ứng hữu cơ. Sau mỗi chương có một số câu hỏi,. Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ, Tập 1, 2, NXB Đại học sư phạm, 2007. 3. Thái Doãn Tĩnh, Cơ sở hoá học hữu cơ, Tập 1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006. 4. Thái Doãn Tĩnh, Cơ chế và. sách Đại cương hóa hữu cơ được biên soạn theo nội dung của chương trình đào tạo hệ chính quy môn học này ở bậc đại học và cao đẳng đã đựoc giảng dạy trong nhiều năm ở trường Đại học Sư phạm – Đại
 • 179
 • 381
 • 0
1 2 3 4 .. >