Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp.doc

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng và giải pháp.doc
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp . Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải phápLỜI MỞ ĐẦUThép là vật tư chiến. Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam. Chương II: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh
 • 97
 • 384
 • 1

Thực trạng một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ.pdf

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ.pdf
Thực trạng một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mặt hàng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
 • 1
 • 186
 • 2

Senior Member Ngày tham gia Jul 2011 Bài viết 2,056 Thực trạng giải pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt Nam

 Senior Member Ngày tham gia Jul 2011 Bài viết 2,056 Thực trạng và giải pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt Nam
Senior MemberNgày tham giaJul 2011Bài viết2,056Thực trạng giải pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt Nam ... trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Cơng ty Thép Việt Nam 2.1.1. Đặc điểm, u cầu quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại ... ty thép Việt NamChương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt NamPhương pháp ... Trần Thị Nam Thanh, tôi đã nghiên cứu chuyên đề: Thực trạng giải pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị chi phí tại Tổng Công ty thép Việt Nam .
 • 93
 • 717
 • 2

Những vấn đề lý luận nói chung về chất lượng chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam

Những vấn đề lý luận nói chung về chất lượng và chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam
Luận Văn: Những vấn đề lý luận nói chung về chất lượng chất lượng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam . Những vấn đề lý luận nói chung về chất lợng chất lợng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam. Chơng II : Thực trạng chất lợng sản phẩm áo phông. sản phẩm mặt hàng áo phông nói riêng cũng nh hàng dệt may nói chung tại Tổng công ty may Việt Nam. Mục đích nghiên cứu của đề tài : Làm rõ những vấn đề chung
 • 53
 • 345
 • 0

Thực trạng về quản lý vốn hiệu quả sử dụng vốn Sản xuất kinh doanh tại tổng Công ty giấy Việt Nam

Thực trạng về quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn Sản xuất kinh doanh tại tổng Công ty giấy Việt Nam
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng về quản lý vốn hiệu quả sử dụng vốn Sản xuất kinh doanh tại tổng Công ty giấy Việt Nam . cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. .Phần IIThực trạng về quản lý vốn hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại tổng Công. hởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nếu trình độ quản lý tốt thì hiệu quả sử dụng vốn cao ngợc lại.- Lựa
 • 88
 • 473
 • 1

Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam

Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam
Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam 123doc.vn
 • 99
 • 558
 • 5

42 Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam

42 Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam
42 Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam 123doc.vn
 • 100
 • 626
 • 2

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng và giải pháp
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp . I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam. Chương II: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh. chọn đi sâu nghiên cứu đề tài: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp .
 • 33
 • 269
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng và giải pháp
Chương I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam.Chương II: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thép Việt Nam. . I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam. Chương II: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh. chọn đi sâu nghiên cứu đề tài: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp .
 • 28
 • 326
 • 0

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng giải pháp

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn (2004- 2008)- Thực trạng và giải pháp
Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập từ những năm đầu thập kỷ 90, là đơn vị có vai trò tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thép của nước ta
 • 124
 • 284
 • 0

Thực trạng đầu tư phát triển một số giải pháp định hướng phát triển tại Tổng công ty chè Việt Nam

Thực trạng đầu tư phát triển và một số giải pháp định hướng phát triển tại Tổng công ty chè Việt Nam
Ngày nay, chè không chỉ là một người bạn lúc “ trà dư tửu hậu” mà còn là nguồn sống của hàng ngàn , hàng vạn người, ngành chè đã phát triển mạnh, không chỉ thị trường trong nước mà còn là nguồn thu ngoại tệ giúp cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước.
 • 111
 • 348
 • 0

Tình hình đầu tư phát triển, thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại Tổng công ty thép Việt nam

Tình hình đầu tư phát triển, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại Tổng công ty thép Việt nam
Tình hình đầu tư phát triển, thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại Tổng công ty thép Việt nam . hoạch đầu t Tổng công ty thép Việt Nam. đề tài: tình hình đầu t phát triển, thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t tại tổng công ty thép Việt Nam. em xin trình bày tình hình đầu t phát triển trong từng giai đoạn ( từ năn 1990 ), những kết quả đạt đợc, những tồn tại đề ra các giải pháp trong tơng
 • 75
 • 371
 • 0

THỰC TRẠNG KINH DOANH CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
. THỰC TRẠNG KINH DOANH CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 1.1 hình thực hiện chi phí kinh doanh công tác quản lý chi phí kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003. Chi phí kinh doanh
 • 28
 • 303
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA. nhất về hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của mình. 1.2. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu
 • 20
 • 457
 • 1

THỰC TRẠNG LẬP KIỂM TRA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG LẬP KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM
. 1 THỰC TRẠNG LẬP KIỂM TRA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 1.1 Tổng quan về Tổng công ty Chè Việt Nam 1.1.1 Lịch. thành lập Tổng Công ty Chè Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các xí nghiệp nông công nghiệp chè Việt Nam. Tổng Công ty Chè Việt
 • 67
 • 303
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1-/ Đặc điểm,. tính giá nguyên vật liệu là cơ sở để tổ chức hạch toán chi tiết tổng hợp nguyên vật liệu. III-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU: 1-/ Tổ
 • 49
 • 386
 • 0

Tài liệu Đề án “Thực trạng về cổ phần hoá sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam” pdf

Tài liệu Đề án “Thực trạng về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam” pdf
. Đề án Đề tài “Thực trạng về cổ phần hoá sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam” 1 LỜI NÓI ĐẦU. chung về cổ phần hoá sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam. 3 Phần thứ hai: Thực trạng cổ phần hoá- Những kết quả tích cực những
 • 60
 • 353
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Đặc điểm, phân loại, yêu cầu quản lí sự cần thiết phải tổ chức hợp lý quá trình hạch toán vật liệu doc

Tài liệu LUẬN VĂN: Đặc điểm, phân loại, yêu cầu quản lí và sự cần thiết phải tổ chức hợp lý quá trình hạch toán vật liệu doc
. LUẬN VĂN: Đặc điểm, phân loại, yêu cầu quản lí và sự cần thiết phải tổ chức hợp lý quá trình hạch toán vật liệu . doanh. Yêu cầu về tổ chức hạch toán vật liệu đặt ra đòi hỏi tính hợp lý hiệu quả. 4. Sự cần thiết phải tổ chức hợp lý quá trình hạch toán vật liệu 4.1.
 • 30
 • 396
 • 0
1 2 3 4 .. >