Tổng hợp tài liệu :

bai 28 dia li nghanh trong trot

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa 8 thcs

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa lí 8 thcs
Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa 8 thcs . NÔNG THỊ MAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA 8 THCS (VẬN DỤNG TẠI TỈNH CAO. thiết kế bài giảng địa tự nhiên Việt Nam trong SGK địa 8 THCS (vận dụng tại tỉnh Cao Bằng)” nhằm phát huy yếu tố tích cực của việc ứng dụng CNTT trong
 • 113
 • 2,232
 • 7

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lớp 11 Trung học phổ thông

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lớp 11 Trung học phổ thông . việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí. Chương II: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng địa lớp 11THPT.. NGHỆ THÔNG TIN TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LỚP 11 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Quan niệm về thiết kế bài giảng và thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ
 • 124
 • 2,786
 • 1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lớp 11 Trung học phổ thông.pdf

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông.pdf
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lớp 11 Trung học phổ thông.pdf . việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí. Chương II: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng địa lớp 11THPT.. NGHỆ THÔNG TIN TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LỚP 11 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Quan niệm về thiết kế bài giảng và thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ
 • 124
 • 801
 • 0

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC

MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA LÍ THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC
MÔ HÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC ĐỊA THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DAY HỌC . mới thiết kế bài học địa theo quan điểm công nghệ dạy học như bản chất, mô hình và qui trình thiết kế bài học và các hoạt động dạy học địa theo công. 2.1. Mô hình đổi mới thiết kế bài học địa theo quan điểm công nghệ dạy học và công thức GIPO 2.1.1. Công nghệ dạy học và công thức GIPO Thày thiết kế-
 • 8
 • 956
 • 4

Xây dựng cấu trúc bài giảng địa 11 với các phần mềm tin học

Xây dựng cấu trúc bài giảng địa lí 11 với các phần mềm tin học
luận và phương pháp dạy học môn địa . hiện của các bài học Địa Lý lớp 11, xây dựng cấu trúc mới trong mỗi bài học. Từ đó, xây dựng được bài dạy học Địa lớp 11 có cấu trúc hệ thống với sự. thuyết hệ thống để xây dựng cấu trúc bài giảng Địa lý lớp 11 với các phần mềm tin học . Đây là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, góp phần đẩy nhanh
 • 19
 • 3,184
 • 1

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA TỰ NHIÊN VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA 8 THCS

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 8 THCS
Trong nhà trƣờng phổ thông, ngƣời giáo viên vừa phải truyền đạt cho học sinh những nội dung chính của bài học, vừa phải cập nhật những vấn đề mới của xã hội và nội dung khoa học của bộ môn, điều này đòi hỏi phải có sự đổi mới phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên . pháp, trong a http://www.Lrc-tnu.edu.vn 13 h sách giáo khoa, qua thông tin khác. Tro có ó ng c sin ng ng pháp h + + . http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 - Ph trong quá trì ác ph n viên, ph ã TW (12/1996), (12/19 98) , T và là Ph em ng thông tin, nay khích tha m
 • 113
 • 362
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lớp 11 Trung học phổ thông

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 Trung học phổ thông
Từ những năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, công nghệ thông tin (CNTT) đã thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học, đời sống, làm thay đổi căn bản, sâu sắc và đặc biệt đã thúc đẩy sự phát triển của khoa học (nói chung) và khoa học Địa (nói riêng) lên một b ước mới . ............................................................................................. .111 http://www.lrc-tnu.edu.vn TKBG PPDH . 2.7 châu Âu 69 9 Hình 2.8 70 10 Hình 2.9 ài: 71 11 Hình2.10 72 12 Hình 2 .11 73 13 Hình 2.12 74 14 Hình 2.13 75 15 Hình
 • 124
 • 230
 • 0

Bài 8:Địa ngành trồng trọt

Bài 8:Địa lí ngành trồng trọt
. BÀI 28: A NGÀNH TR NG ĐỊ Ồ TR TỌ Phần thuyết trình của nhóm: Mỹ Huyền Ngọc Châu Thu Nga Bằng hiểu biết của mình, hãy cho biết vai trò của ngành trồng. công nghiệp chế biến. chế biến. - Là cơ sở để phát triển ngành chăn nuôi. - Là cơ sở để phát triển ngành chăn nuôi. - Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
 • 20
 • 763
 • 0

Bài 28: Địa ngành trồng trọt

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
. ÑÒA NGAØNH TROÀNG TROÏT ĐỊA NGÀNH TRỒNG TRỌT ĐỊA NGÀNH TRỒNG TRỌT • I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM. • II. CÂY LƯƠNG THỰC • III. CÂY CÔNG NGHIỆP • IV. NGÀNH. THỰC • III. CÂY CÔNG NGHIỆP • IV. NGÀNH TRỒNG RỪNG I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH TRỒNG TRỌT I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH TRỒNG TRỌT • - Là nền tảng của sản xuất nông nghiệp.
 • 59
 • 1,819
 • 7

Bài 40: Địa lý ngành trồng trọt (ban nâng cao)

Bài 40: Địa lý ngành trồng trọt (ban nâng cao)
. phạm Hà Nội Khoa Địa lý Khoa Địa lý Giáo án : Địa lý 10 Giáo án : Địa lý 10 Bài 40: Bài 40: Địa lý ngành trồng trọt Địa lý ngành trồng trọt Người soạn. biến Đặc điểm Đặc điểm - Trồng ở bất cứ đâu có dân - Trồng ở bất cứ đâu có dân cư và có thể trồng trọt được cư và có thể trồng trọt được ở cả các nước phát
 • 16
 • 1,208
 • 2

Bai 28 - ĐIA LI NGHANH TRONG TROT

Bai 28 - ĐIA LI NGHANH TRONG TROT
. tảng của nền nông nghiệp Cung cấp lương thực , thực phẩm cho con người Nguyên li u cho các ngành chế biến Cơ sở để phát riển chăn nuôi và có giá trò xuất. cấp tinh bột và các chất dinh dưỡng chủ yếu cho con người và động vật. Nguyên li u cho các ngành công nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu. II.CÁC CÂY LƯƠNG THỰC
 • 45
 • 650
 • 1

Bài 28. Địanghành trồng trọt

Bài 28. Địa lý nghành trồng trọt
. tệ. Le Tran Thanh Tuyen Baøi 28: I. Vai trò của ngành trồng trọt Dựa vào SGK, vốn hiểu biết hãy nêu vai trò của ngành trồng trọt?  Là nền tảng của sản. liệu cho công nghiệp chế biến. - Trồng những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất.Đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, ẩm, đất trồng. 2. Các cây công nghiệp chủ
 • 45
 • 502
 • 1

Bài 40(Nâng cao) - Địa lý ngành trồng trọt

Bài 40(Nâng cao) - Địa lý ngành trồng trọt
. .:BYE:. IV.:NGÀNH TRỒNG TRỌT: .IV III.:CÂY CÔNG NGHIỆP:.III II.:CÂY LƯƠNG THỰC:.II I.:VAI TRÒ CỦA NGÀNH TRỒNG TRỌT:.I T H I S W A Y ! M POWERED - Là nền. Vai trò. - Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng. - Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng. - Diện tích rừng trồng ngày càng được mở rộng. - Diện tích rừng trồng ngày
 • 16
 • 793
 • 0

Địa ngành trồng trọt

Địa lí ngành trồng trọt
. NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI III./ III./ NGÀNH TRỒNG RỪNG NGÀNH TRỒNG RỪNG : :  -Trồng rừng có ý nghóa quan trọng không chỉ để tái -Trồng rừng có ý nghóa quan trọng. và gia súc. người và gia súc.  -Cung cấp nguyên liệu cho ngành công -Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. nghiệp
 • 19
 • 519
 • 0

Bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

Bài 28: Địa lý ngành trồng trọt
. và phân bố ngành nông nghiệp? ĐỊA LÝ NGÀNH TRỒNG TRỌT Em hiểu thế nào là ngành trồng trọt? Có những loại cây trồng chính nào? NGÀNH TRỒNG TRỌT CÂY LƯƠNG. NGHIỆP TRỒNG RỪNG Thế nào là địa lý ngành trồng trọt? Địa lý ngành trồng trọt nghiên cứu về vai trò, đặc điểm sinh thái và sự phân bố của một số loại cây trồng
 • 31
 • 2,055
 • 5

BAI 28 - DIA LI NGANH TRONG TROT - HAY

BAI 28 - DIA LI NGANH TRONG TROT - HAY
. và cận nhiệt - Trung Quốc, An Độ, Hoa Kì, Pháp, LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây -li- a,… Ngô - Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước - Dễ thích nghi. gạo - Ưa khí hậu nóng ẩm, ngập nước. - Đất phù sa cần nhiều phân bón - Miền nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa. - Trung Quốc, An Độ, In-đô-nê-xi-a,
 • 24
 • 790
 • 3

bai 28 dia li nghanh trong trot

bai 28 dia li nghanh trong trot
. Baøi 28: Ñòa ngaønh troàng troït Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp, cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên li u cho. cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho người và gia súc.  Cung cấp nguyên li u cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.  Là hàng hoá xuất
 • 47
 • 1,980
 • 7

Bài soạn Bài 32 Địa các nghành công nghiệp

Bài soạn Bài 32 Địa lí các nghành công nghiệp
. BÀI 32: ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP I .Công nghiệp năng lượng 1. Vai trò: Là ngành kinh tế quan trọng. thế giới (2000 – 2003) II. CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM Vai trò Công nghiệp luyện kim đen Công nghiệp luyện kim màu - Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng
 • 22
 • 1,438
 • 1

Địa 10 Bài 28Địa ngành trồng trọt

Địa Lí 10 Bài 28 – Địa lí ngành trồng trọt
1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Kiến thức: -Trình bày được vai trò,đặc điểm sinh thái, sự phân bố các cây lương thực chính và cây công nghiệp chủ yếu -Trình bày được vai trò của rừng; tình hình trồng rừng. -Tích hợp GDMT: Vai trò của rừng đối với môi trường và … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Địa 10 Bài 28Địa ngành trồng trọt 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Kiến thức: -Trình bày. nghiệp, trồng trọt là ngành cơ bản nhất và trong đó việc sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất. Ngành trồng trọt chịu
 • 4
 • 9,704
 • 41
1 2 3 4 .. >