Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

Tài liệu de thi hoc sinh gioi lop 5 mon Toan 2010 2011

Tài liệu de thi hoc sinh gioi lop 5 mon Toan 2010 2011
. Ta có: 51 x 23 = 51 x (22 + 1) = 51 x 22 + 51 (1/2đ) Và 52 x 22 = (51 + 1) x 22 = 51 x 22 + 22 (1/2đ) Vì 51 x 22 + 51 > 51 x 22 + 22 (1/2đ) Nên: 51 x. HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 Bài 1 (2đ). Vì 12 : 6 = 2; 35 : 7 = 5 và 48 : 8 = 6; (1đ) nên: 678 48 351 2 ×× ×× = 2 x 5 x 6 = 60. (1đ) Bài 2 (2đ). 51 x 23 52
 • 2
 • 886
 • 5

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2010- 2011

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2010- 2011
. BẮC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2 010 - 2011 MÔN SINH HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 14/01 /2011. VIỆT BẮC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2 010 - 2011 MÔN SINH HỌC Thời gian: 150 phút Ngày thi : 14/1 /2011 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1 : (2,0
 • 5
 • 587
 • 3

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
. B m+1 O PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút) Câu Ý. 2)= + − + = + − + A = 2 (3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − = 0.5 0.5 2.0 b B = ( ) ( ) 2 2 2008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011 − + − . Đặt x =
 • 2
 • 389
 • 0

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
. B m+1 O PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút) Câu Ý. 2)= + − + = + − + A = 2 (3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − = 0.5 0.5 2.0 b B = ( ) ( ) 2 2 2008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011 − + − . Đặt x =
 • 2
 • 335
 • 0

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
. B m+1 O PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút) Câu Ý. 2)= + − + = + − + A = 2 (3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − = 0.5 0.5 2.0 b B = ( ) ( ) 2 2 2008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011 − + − . Đặt x =
 • 2
 • 320
 • 0

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9

Tài liệu Đề Thi Học sinh giỏi lớp 9
. B m+1 O PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút) Câu Ý. 2)= + − + = + − + A = 2 (3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1+ − = − = 0.5 0.5 2.0 b B = ( ) ( ) 2 2 2008 2014 . 2008 4016 3 .20 09 2005.2007.2010.2011 − + − . Đặt x =
 • 2
 • 299
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.6.doc
. Mụn: Toỏn. (Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian chộp ) Bi 1: (3,0 điểm) Rỳt gn biu thc sau: 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 20 09 2010 A = + + + +. a) Chứng minh hệ thức AD 2 = AB.AC BD.DC b) Tính độ dài phân giác AD. ? Bi 6: (3,0 điểm) Cho điểm I nằm trong đờng tròn (O; 50 cm); OI = 14 cm. Có bao
 • 1
 • 272
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.9.doc

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.9.doc
. Bài 1: (3đ) Chứng minh đẳng thức: 5 3 29 12 5− − − = cotg45 0 Bài 2: (4đ) Cho biểu thức ( ) ( ) ( ) 2 4 1 4 1 1 1 1
 • 1
 • 313
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.9.doc

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9.9.doc
. Bài 1: (3đ) Chứng minh đẳng thức: 5 3 29 12 5− − − = cotg45 0 Bài 2: (4đ) Cho biểu thức ( ) ( ) ( ) 2 4 1 4 1 1 1 1
 • 1
 • 265
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10.1.doc

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10.1.doc
. Bài 1( 1,5đ): Cho biểu thức 2 3 3 3 3 1 3 3 27 3 x Q x x x x    = + + +  ÷ ÷  ÷ ÷ + + −    a/ Rút gọn Q b/ Tính giá trị của Q khi 3 2 010 x =. Rút gọn Q b/ Tính giá trị của Q khi 3 2 010 x = + Bài 2 (1 ): Rút gọn biểu thức 4 7 4 7M = + − − Bài 3 (1 ): Chứng minh rằng với mọi a,b,c ta có 2 2 2 a b c
 • 1
 • 350
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10.3.doc

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10.3.doc
. + 139 1 + . + 20052001 1 + + 20092005 1 + b) B = x 3 - 3x + 2000 với x = 3 2 23 + + 3 2 23 Bi 2 (2,0 im) Gii cỏc phng trỡnh sau: a) 3x 2 + 4x + 10 =. đoàn học sinh đi cắm trại bằng ô tô. Nếu mỗi ô tô chở 22 ngời thì còn thừa một ngời. Nếu bớt đi một ô tô thì có thể phân phối đều tất cả các học sinh lên
 • 2
 • 308
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2
. Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc2001- 20 02 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1-Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) ( 2 điểm) 23 . vào 4 ô trống sao cho: a) + + + = 60 b) + + - = 60 Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc 20 01 -20 02 Môn Tiếng Việt (thời gian 60 phút) 1- Từ ngữ: Giải
 • 5
 • 581
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)
. Đề thi học sinh giỏi huyện môn toán lớp 9 năm học: 2006-2007 Câu 1 (1điểm) Rút gọn biểu thức: ( y1. 2cm, đoạn HC =3cm. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tam giác đều ABD. a/ Tính diện tích tam giác ABC b/ Chứng minh: CD 2 = AC 2 +BC 2 ./.
 • 3
 • 1,450
 • 13

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9(Có đáp án)
. Đề thi học sinh giỏi huyện môn toán lớp 9 năm học: 2006-2007 Câu 1 (1điểm) Rút gọn biểu thức: ( y1. 2cm, đoạn HC =3cm. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tam giác đều ABD. a/ Tính diện tích tam giác ABC b/ Chứng minh: CD 2 = AC 2 +BC 2 ./.
 • 3
 • 592
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 15) ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 15) ppt
. ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Giải phương trình: 2 x 1000 1 8000x 1000 x− + = + Câu 2:
 • 1
 • 558
 • 3

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 11) docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 11) docx
. Toán học, Học sinh giỏi tỉnh Nam Định, Lớp 11, 2004 Bài từ Thư viện Khoa học VLOS. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÀN TỈNH NAM ĐỊNH Trường học Trung học phổ. thông Lớp học 11 Năm học 2004 Môn thi Toán học Thời gian 150 phút Thang điểm 20 Câu I (6 điểm). Cho phương trình sau: 1) Giải phương trình khi . 2) Xác định
 • 2
 • 831
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 10) pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 10) pptx
. phẳng (P) cho đường tròn (O) bán kính R và điểm A cố định trên đường tròn (O). Tứ giác ABCD biến thi n, nội tiếp trong đường tròng (O) sao cho 2 đường. ta lấy điểm S. Nối S với A, B, C, D. 1) Chứng minh 2) Nêu cách xác định điểm I cách đều 5 điểm A, B, C, D và S. 3) Tứ giác ABCD là hình gì để diện tích
 • 1
 • 430
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 9) pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định (Đề số 9) pdf
. các tam giác vuông. 3) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng Câu IV (2 điểm). Cho hàm số . Chứng minh phương trình: không có nghiệm. --------------------
 • 1
 • 466
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH ppt

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH ppt
. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH A. PRONUNCIATION I. Pick out the word whose underlined. She also thinks deeply about things, but she is not always serious. She is fun and enjoys humour but she is in a hurry to get on to more important things.
 • 7
 • 1,133
 • 9

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 7 TPHCM doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 7 TPHCM doc
. Đề thi Học sinh giỏi lớp 7 TP Hồ Chí Minh 2004-2005
 • 5
 • 319
 • 0
1 2 3 4 .. >