Tổng hợp tài liệu :

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây.pdf

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.pdf
Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây . động xuất khẩu của công ty. Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. . và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: " ;Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây& quot;.
 • 47
 • 422
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội.pdf

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội.pdf
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội. . (1994-1998). 2 Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội
 • 67
 • 480
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây.pdf

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.pdf
Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây
 • 1
 • 147
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Sơn Bình.pdf

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.pdf
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ xăng dầu ở Công ty xăng dầu Sơn Bình.
 • 1
 • 183
 • 2

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội

 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội . (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. 1 Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội
 • 69
 • 447
 • 1

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây
Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây . động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do. và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: " ;Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây& quot;.Đề
 • 48
 • 356
 • 1

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . tách thành công ty gạch ốp lát Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
 • 74
 • 697
 • 6

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . tách thành công ty gạch ốp lát Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
 • 73
 • 501
 • 13

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội . động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội. qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội. 1 Phần I Lý luận chung
 • 68
 • 441
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội . qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội. 1 Phần I Lý luận chung. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội
 • 68
 • 465
 • 1

84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Nội

84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
84 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Nội . công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất. Phần I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. Phần II: Thức trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công
 • 69
 • 380
 • 0

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Nội

156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội
156 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Nội . tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A. Hng. Công ty gạch ốp lát Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tờng và lát nền. Từ 1/1/1999 sản phẩm gạch ốp lát của công ty
 • 70
 • 420
 • 0

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . đề thực tập tốt nghiệp là: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội . Website: http://www.docs.vn. Nội. Chơng III. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên
 • 69
 • 394
 • 0

426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Nội

426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Nội . hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh Tên doanh nghiệp: Nhà máy sản xuất ô tô 3/2 Đơn vị quản lí : Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Trụ. sẵncủa mình. Năm 2004 thì công ty đổi tên thành Nhà máy ô tô 3/2, đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ (Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam) .
 • 84
 • 415
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THÁI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THÁI HÀ
. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Thái MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING. ngọc hà- Lớp QT902N 1 Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Thái 3.2.1
 • 12
 • 420
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI
. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT NỘI. I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ. khách hàng quan trọng của công ty. Để thành công trong việc chào hàng thì ngoài việc mở cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại công ty, công ty cần tiến hành
 • 21
 • 292
 • 0

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội doc

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội doc
. Luận văn Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội 2PHẦN MỞ ĐẦU . ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu
 • 71
 • 408
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội pot

LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội pot
. LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Nội Phần mở đầu. ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Nội trong thời gian qua (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất
 • 75
 • 274
 • 0
1 2 3 4 .. >