Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Luận văn tốt nghiêp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam"  Khoa Marketing Luận văn tốt nghiệp. công ty chè Việt Nam, em xin chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam" làm luận văn tốt nghiệp.
 • 83
 • 363
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Nôi” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Hà Nôi” docx
. số 3. 2.4. Công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty Xây dựng số 3. 3. Một số chỉ tiêu đ ánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số. Luận văn tốt nghiệp: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Nôi” Báo cáo thực tập Phan
 • 87
 • 465
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Nội" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. của công tác QTNS trong văn pnòng Công ty thông qua đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Nội. số 4 -Xí nghiệp Xây lắp Thương mại số 10 +Đội xây lắp số 1 +Đội xây lắp số 2 +Đội xây lắp số 5 +Đội xây lắp số 6 +Đội xây lắp số 7 +Đội xây lắp số 8 +Đội
 • 55
 • 357
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. ĐỀ ÁN "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " 1 MỞ ĐẦU Đấu thầu xây lắp được. đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông
 • 72
 • 284
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiêp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Nội" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiêp
. hợp tại công ty, em đã quyết định chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Nội" làm đề tài. quyết định số 568/TC/QĐ/TCCB thành lập công ty Bảo hiểm nhân thọ (Bảo Việt nhân thọ) từ đó Bảo Việt nhân thọ tiến hành các hoạt động nhằm triển khai tốt các
 • 70
 • 386
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. X^]W LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 1 LỜI NÓI ĐẦU Bắc Giang là một tỉnh miền. "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” được hoàn thành với mong muốn đóng góp một phần vào việc giải
 • 87
 • 402
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I. Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục. đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thiết bị Giáo dục I" làm đề tài tốt nghiệp của mình. Bài luận văn
 • 50
 • 422
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY LẮP & VẬT TƯ XÂY DỰNG I. BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN. "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " với
 • 71
 • 247
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Nội)” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội)” doc
. đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (LẤY VÍ DỤ
 • 196
 • 455
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công tyvấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam” doc
. I : Vốn cố định và Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp. PHẦN II : Thực trạng sử dụng vốn cố định của Công tyvấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam bộ công nhân viên phòng Kế toán - Tài chính công tyvấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng
 • 80
 • 318
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN” pdf
. đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qu ả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN” Đề tài đi tìm. tài chính của NHTM Phần II: thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN Phần III: Một số giải pháp nâng cao
 • 78
 • 305
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng
. về công tác quản lý tại công ty xây lắp – vật liệu xây dựng trong thời gian thực tập vừa qua, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực. nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng" 1 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DƯƠNG VĂN TOÀN MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Trải
 • 73
 • 390
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công tyvấn đầu tư và thương mại” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư và thương mại” ppt
. chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công tyvấn đầu tư và Thương mại” 3 làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp. Công tyvấn đầu tư và Thương mại. 36 III. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công tyvấn đầu tư và Thương mại 44 IV. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 75
 • 346
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì
. Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì"Chuyên đề tốt nghiệp. Thanh Hoài 1LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan chuyên đề “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện
 • 49
 • 301
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. o0o………… BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam"1MỤC. quản trị vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt
 • 34
 • 335
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” doc
. đề thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG KHOA BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long” 1Chuyên. giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm đó. Nâng cao chất lượng sản phẩm
 • 61
 • 340
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần xây dựng số 12-Vinaconex" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
. ty cổ phần xây dựng số 12 em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12. trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex.Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
 • 61
 • 290
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải” ppt
. Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông. Lớp: Tài Chính 40 C 2 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông
 • 84
 • 280
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “ doc
. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 “. 5NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPPhạm vi nghiên cứu của đề tài chủ. quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xây dựng Cầu 75 : 60II.3.1./ Hiệu quả sử dụng vốn cố định : 603NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHUYÊN ĐỀ TỐTNGHIỆPII.3.2./
 • 82
 • 412
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên” pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên” pptx
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN . số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty nhằm nâng
 • 90
 • 669
 • 0
1 2 3 4 .. >