Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn " docx

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xi Măng Bút Sơn.DOC
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn . động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Xi Măng Bút Sơn. Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn. Qua. về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty và thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài:" ;Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
 • 93
 • 461
 • 3

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội.DOC

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội.DOC
Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nộ . bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần. nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội Trong quá trình thực
 • 42
 • 466
 • 1

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức
Lời nói đầuTrước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xu . tại công ty Que hàn điện Việt Đức, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt. Việt Đức làm đề tài tốt nghiệp của mình.Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức đợc xây dựng nhằm
 • 79
 • 378
 • 1

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức
Lời nói đầuTrước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xu . công ty Que hàn điện Việt Đức, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt. Việt Đức làm đề tài tốt nghiệp của mình.Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức đợc xây dựng nhằm
 • 77
 • 349
 • 0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức
Lời nói đầuTrước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xu . tại công ty Que hàn điện Việt Đức, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt. Việt Đức làm đề tài tốt nghiệp của mình.Đề tài Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức đợc xây dựng nhằm
 • 75
 • 370
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu công ty INTIMEX

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở công ty INTIMEX
Báo cáo thực tập: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu công ty INTIMEX . Mại INTIMEX, để đi sâu nghiên cứu vấn đề em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty INTIMEX. pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Công ty INTIMEX. Xin chân thành cảm ơn! Chơng I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất
 • 79
 • 370
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty Thương Mại Hữu Nghị II

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty Thương Mại Hữu Nghị II
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty Thương Mại Hữu Nghị II . Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế - COALIMEX là một doanh nghiệp nhà nước và trực thuộc Tổng Công ty Than Việt nam. Vốn của Công ty một . thức kinh doanh, Công ty được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế - COALIMEX. Tháng 11 năm 1995, sau khi Tổng Công ty
 • 38
 • 325
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty bánh kẹo Hải Hà

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Hà
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty bánh kẹo Hải Hà . mục tiêu đã đặt ra cho hoạt động tiêu thụ thông qua các chính sách . Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà. ,liên tục và nhịp nhàng trong hoạt động sản xuất , giúp Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Bánh Kẹo Hải Hà 3 Luận
 • 80
 • 319
 • 1

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty thương mại Hữu Nghị II

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty thương mại Hữu Nghị II
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty thương mại Hữu Nghị II . 0918.775.368 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty Thơng Mại Hữu Nghị II cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đề tài này nhằm. luận cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Chơng II : Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu Công ty Thơng Mại Hữu Nghị II thời gian
 • 78
 • 230
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty xi măng Bút Sơn

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty xi măng Bút Sơn
Đề tài : Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty xi măng Bút Sơn . hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Xi Măng Bút Sơn. Chơng III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn. . hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty và thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: " ;Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
 • 88
 • 270
 • 1

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nôi

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nôi
Đề tài : Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nôi . bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội. nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội Trong quá trình
 • 40
 • 279
 • 0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội
Đề tài : Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội . bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội. nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội Trong quá trình thực
 • 39
 • 266
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty gạch ốp lát Hà Nội.
Hiện nay đất nước ta đang thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa với xu hướng mở cửa và Quốc tế hoá đời sống kinh tế để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và Quốc tế. Hoàn cảnh đó buộc mỗi doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các quyết định sản xuất, kinh doanh của mình. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải có kiến thức tổng hợp tốt về quản trị kinh doanh tổng hợp và bản lĩnh vững vàng trong khi quyết định và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả các nhà doanh nghiệp phải chú trọng đến thực trạng và xu thế biến động của môi trường kinh doanh trong nước và thế giới, phải có trình độ phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác, kịp thời để đưa ra những biện pháp, những quyết định quản lý đúng đắn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp có hiệu quả và phát triển đúng hướng trong môi trường kinh doanh đầy biến động.Trong thời gian thực tập tại Công ty Gạch ốp lát Hà Nội trên cơ sở những lý luận đã được học Trường đại học kinh tế quốc dân và những điều đã học được trong thực tế của doanh nghiệp. Được sự giúp đỡ tận tình thầy các cán bộ trong các phòng ban của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội, tôi đã quyết định chọn đề tài : “Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội” Tôi mong rằng đề tài này trước hết có thể giúp bản thân mình tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học được trong 5 năm qua và sau đó có thể phần nào giúp ích cho quá trình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội - nơi tôi đang sống và làm việc. Ngoài lời mở đầu và kết luận bố cục của đề tài gồm 3 chương : -Chương 1: sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.-Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội. -Chương 3: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội. . ban của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội, tôi đã quyết định chọn đề tài : Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội Tôi. Công ty gạch ốp lát Hà Nội. - Ch ơng 3 : Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty gạch ốp lát Hà Nội. Song do thời gian có
 • 74
 • 256
 • 0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội
Từ nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường, sự cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt và đang là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính ,tự hạch tóan, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Sản xuất sản phẩm gì, với khối lượng bao nhiêu và tiêu thụ chúng như thế nào là do doanh nghiệp tự định đoạt. Sản xuất và tiêu thụ là hai mặt của một quá trình sản xuất kinh doanh, chúng có quan hệ biện chứng với nhau và thúc đẩy nhau phát triển. Có tiêu thụ được sản phẩm, doanh nghiệp mới có điều kiện bù đắp tất cả các khoản chi phí và thu được lợi nhuận. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hoạt động quản lý tiêu thu sản phẩm để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ diễn ra có hiệu quả.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này trong việc nâng cao hiểu quả hoạt động của các doanh nghiệp, kết hợp giữa lý luận tiếp thu được từ trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nhiệp I và những kiến thức tìm hiểu thực tế tại công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội trong thời gian qua, em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty XNK da giầy Sài Gòn - chi nhánh Hà nội” Đề tài gồm các nội dung chủ yếu sau:Phần I: Những lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội . Chi nhánh Hà Nội Phần III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội Trong quá trình thực. bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty XNK Da Giầy Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Phần
 • 39
 • 258
 • 0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức
Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ không phát huy được sáng tạo. Trong nền kinh tế này vai trò của tiêu thụ sản phẩm chỉ có phạm vi hạn hẹp, các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch sản xuất do Nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra sẽ được Nhà nước đưa đến những địa chỉ trong kế hoạch.Chuyển sang nền kinh tế thị trường mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận đã trở thành động lực thúc đẩy chi phối hoạt động của các doanh nghiệp.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm như hiện nay? Việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, quá trình tái sản xuất không thực hiện được và cuối cùng doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Chính vì lẽ đó công tác tiêu thụ sản phẩm được các nhà doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, ưu tiên dành cho nó vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của mình. Tại công ty Que hàn điện Việt Đức, công tác tiêu thụ sản phẩm được coi là khâu quan trọng nhất quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại công ty Que hàn điện Việt Đức, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức” làm đề tài tốt nghiệp của mình.Đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty que hàn điện Việt Đức” được xây dựng nhằm mục đích: Hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm.
 • 76
 • 210
 • 0

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn.

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xi Măng Bút Sơn.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, điều này đồng nghĩa với việc mỗi doanh nghiệp trở thành một chủ thể kinh tế độc lập, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh của mình. Cơ chế mới đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều vận hội nhưng cũng không ít thách thức, rủi ro. Để có thể tồn tạiphát triển được, doanh nghiệp cần trả lời tốt ba câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất cho ai?.Là một khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất quan trọng, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới có tiền để bù đắp các chi phí sản xuất và tích luỹ để từ đó có thể tái sản xuất mở rộng. Để thực hiện tốt hoạt động tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cần phải thực hiện một loạt các công việc đa dạng, liên quan đến các chức năng khác và diễn ra phạm vi rất rộng như: tiến hành các hoạt động Marketing, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, các biện pháp xúc tiến bán hàng...Qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Xi Măng Bút Sơn em nhận thấy việc tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề rất được Công ty quan tâm, chính vì vậy em đã đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty và thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài:"Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn.”Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Cơ sởluận chung về tiêu thụ sản phẩm. Chương II: Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Xi Măng Bút Sơn. Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn. . thụ sản phẩm tại Công ty Xi Măng Bút Sơn. Chơng III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Xi Măng Bút Sơn. Qua đây, em xin. hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty và thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: " ;Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
 • 95
 • 233
 • 1

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu công ty SIMEX

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở công ty SIMEX
Lĩnh vực hoạt động xuất khẩu từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu trong sự tồn tạiphát triển kinh tế của mọi quốc gia. Đặc biệt Việt Nam, xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội bởi vì thông qua việc mở rộng xuất khẩu cho phép nước ta tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính và cho nhu cầu xã hội, cũng như tạo cơ sở cho sự phát triển các cơ sở hạ tầng. Vai trò này đã được Đảng ta nhận thức rất sớm và nhấn mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1990. Đại hội đã khẳng định: "xuất khẩu là một trong ba chương trình cốt lõi của nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 5 năm 1990-1994, không những có ý nghĩa sống còn đối với tình hình trước mắt mà còn là những điều kiện ban đầu không thể thiếu được để triển khai công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong những chặng đường tiếp theo". Hơn thế nữa, xuất khẩu được coi là yếu tố có ý nghĩa "quyết định" để thực hiện chương trình về lương thực, thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng và các hoạt động kinh tế khác((1) Văn kiện Đại hội Đảng CSVN . NXB Sự thật Hà Nội năm 2001, trang 1531).Trên quan điểm đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. Sự phát triển đa dạng hoá và đa phương hoá hoạt động ngoại thương đã mang lại những thành tựu nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Từ một đất nước ngoại thương chỉ nghiêng về nhập khẩu gần như đồng nghĩa với tiếp nhận hàng viện trợ, Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên tạo chỗ đứng cho mình trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều đặn hàng năm mức thấp trên dưới 20% và xấp xỉ gần 2,5% làm tốc độ tăng GDP, đạt 8,7 tỷ USD vào năm 2001, dần tiến tới cân bằng xuất nhập.Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu, cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác xuất khẩu; cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tại Công ty xuất nhập khẩu Nam Hà Nội, tôi mạnh bạo chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu công ty SIMEX" làm đề tài nghiên cứu. Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề về ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng của Công ty SIMEX., thực trạng của hoạt động xuất khẩu công ty SIMEX và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của Công ty SIMEX.Đây là một đề tài rộng và phức tạp, lại do những hạn chế về trình độ cũng như thời gian nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.
 • 102
 • 154
 • 0

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng Công ty Cao su Sao Vàng

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng ở Công ty Cao su Sao Vàng
Lịch sử kinh tế nước ta đã thật sự sang trang mới khi nền kinh tế chuyển hoàn toàn sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Do đó đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp với nhiều thành phần kinh doanh khác nhau.Thêm vào đó là xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại. Các doanh nghiệp trong nước phải chịu cuộc cạnh tranh với tính chất, quy mô mới. Đó là một trận chiến ác liệt.Về phía khách hàng, với sự tiến bộ của KHKT, hệ thống thông tin cập nhật, đa dạng có thể giúp họ lựa chọn những mặt hàng theo mong muốn, phù hợp với nhu cầu, sở thích và túi tiền của mình.Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nào xác định đúng hướng đi của mình, xác định được lợi thế cạnh tranh và đăc biệt là thực hiện tốt đường lối với khẩu hiệu: " Chất lượng là mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp " thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tạiphát triển.Công ty Cao su Sao Vàng nhờ vào cải tiến hoàn thiện chất lượng sản phẩm trong những năm qua đã không ngừng phát triển và đi lên nhưng quá trình cải tiến này chưa thực sự đạt kết quả như mong muốn.Điều này đã tác động đến tôi lựa chọn đề tài: " Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng Công ty Cao su Sao Vàng " với mong muốn vận dụng kiến thức lý luận trang bị trong nhà trường vào xem xét quá trình cải tiến chất lượng Công tytừ đó đóng góp một số ý kiến nhỏ bé của mình để thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quá trình cải tiến chất lượng Công ty. . trạng quá trình cải tiến chất lợng tại Công ty Cao su Sao Vàng. Chơng III : Một số biện pháp chủ yếu nhằm duy trì và thúc đẩy quá trình cải tiến chất lợng. trạng quá trình cải tiến chất lợng công ty cao su sao vàng. I. Giới thiệu Chung về công ty. 1. Sự hình thành và phát triển. Công ty Cao su Sao Vàng mà
 • 55
 • 238
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 247” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247” doc
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY 247 Giáo viên hướng dẫn : Ts Nguyễn Văn TuấnSinh. thực tập tại công ty 247 tôi đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 247” để làm báo cáo chuyên đề của mình.
 • 94
 • 396
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng” docx
. ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ĐỀ TÀIMột số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng”. 1MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUĐối. tính nào của công chúng để phân loại thị trường. 2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc. 2.1. Quan niệm. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là
 • 83
 • 256
 • 0
1 2 3 4 .. >