Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc

Đề thi thử đại học 2009 môn vật khối chuyên

Đề thi thử đại học 2009 môn vật lý khối chuyên lý
Đề thi thử đại học 2009 môn vật khối chuyên . ôn thi đại học 2009 Biên soạn và su tầm: Vũ Phấn (Hoàng Mai- Hà nội) 1 đại học quốc gia hà nội đề thi thử đại học. học năm 2009- đợt 3 Trờng Đh khoa học tự nhiên Môn: Vật Khối THPT Chuyên vật
 • 5
 • 558
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 - MÔN VẬT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 - MÔN VẬT LÝ
. THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN VẬT - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Đề thi số 1 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. sau được sử dụng cho toàn bộ các câu trong đề thi : h=6,625.10 -3 4 J.s, c=3.10 8 m/s, e=1,6.10 -1 9 C, m e =9,1.10 -3 1 kg, g = 2 2 2 ( / ) 10( / )m s m s π
 • 9
 • 347
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2010 môn Toán khối A-B-D-V pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học 2010 môn Toán khối A-B-D-V pdf
. LTĐH THÀNH ĐẠT Đề số 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN – Khối A–B–D–V Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG. chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy góc 0 60 . Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối
 • 4
 • 369
 • 1

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật THPT chuyên Hồng Phong TP.HCM doc

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc
. SỞ GD & ðT TP. HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ ðẠI HỌC Lần 3 Tháng 3 - 2009 Trường THPT Chuyên Hồng Phong Môn thi: VẬT LÍ (ðề thi có 05 trang) Thời. của các vật A. chỉ do vật liệu cấu tạo nên vật ấy mà có. B. chỉ do sự hấp thụ có lọc lựa tạo nên. C. phụ thuộc vào ánh sánh chiếu tới nó và vật liệu cấu
 • 5
 • 386
 • 1

Tài liệu Đề thi thử Đại học 2010 - Môn Sinh học pptx

Tài liệu Đề thi thử Đại học 2010 - Môn Sinh học pptx
. Bit A l gen ỏt ch gen khụng cựng lụcut vi nú. Kiu gen A-B-, A-bb, aabb: u cho lụng trng Kiu gen aaB-: cho lụng en. Khi cho hai c th F1 to ra t mt cp P thun. nhiờn: A. Nhu cu v th hiu ca con ngi. B.* Sinh vt u tranh sinh tn vi mụi trng sng. C .Sinh vt u tranh vi gii vụ c. D. Sinh vt ginh git thc n. 17 . Qun th khụng
 • 5
 • 287
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx
. Trang 1/4 - Mó thi 091 Trng THPT Chuyờn Hng Yờn THI TH H & C THNG 4 NM 2009 Mụn: H A HC- KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt ( Khụng k thi gian giao ). NaOH 1M. Vâïy công thức c a 2 axit trong hỗn hợp là: A. Axit focmic và axit axetic B. Axit focmic v à axit propionic C. Axit focmic và axit oxalic D. Axit
 • 4
 • 305
 • 1

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 chọn lọc pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 chọn lọc pdf
. trờng phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc. để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cách đều gốc toạ đọ O. Câu2: ( 2 điểm ) THI TH I HC 2009 CHN LC Toanhoccapba.wordpress.com
 • 155
 • 268
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 ( ĐỀ SỐ 2 – CÓ ĐÁP ÁN) docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 ( ĐỀ SỐ 2 – CÓ ĐÁP ÁN) docx
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 20 09 ( ĐỀ SỐ 2 – CÓ ĐÁP ÁN) Choose the word whose underlined part is pronounced. fits each space. It is estimated (the (2 1) ______ number is not known that worldwide some 60,000 newspapers exists, with a (2 2) ______ circulation of nearly
 • 8
 • 481
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 ( ĐỀ SỐ 3 – CÓ ĐÁP ÁN) ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 ( ĐỀ SỐ 3 – CÓ ĐÁP ÁN) ppt
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 ( ĐỀ SỐ 3 – CÓ ĐÁP ÁN) Read the passage and choose the best answer. A Young. around 23. Choose the underlined part in this sentence that needs correcting Among the novel she liked best was “ Gone With The Wind”. (a) (b) (c) (d) 24.
 • 8
 • 363
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009-2010 ( new) tham khảo ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009-2010 ( new) tham khảo ppt
. KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 180 phút) A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 322 3(2 . trình:10)2 )(3 )(( 2 zzzz,zC. 1 điểm PT 10)3 )(1 )(2 ( zzzz0)32 )(2 ( 22 zzzz Đặt zzt 22. Khi đó phương trình (8 ) trở thành:
 • 7
 • 251
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 34 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 34 pdf
. thi im 0t hai vt cùng đi qua ta 2/Ax (M i v v trớ cõn bng, N i ra biờn). Hi sau thi gian ngn nht bao nhiờu, hai vt li ngang nhau ? A. .4,0 s. hai đầu dây còn có ba điểm không dao động n a, ngoài ra khoảng thời gian gi a hai lần sợi dây duỗi thẳng nằm ngang là .05,0 s Chiều dài c a dây là A.
 • 5
 • 267
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 35 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 35 pdf
. độ góc 25 /rad s thì ampe kế chỉ 0, 1A . Khi tăng tốc độ quay c a rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ: A. 0,05 A. B. 0,2 A. C. 0,1 A. D. 0,4 A. Câu 37:. cơ học, nhận xét nào sau đây ch a chính xác: A. Tốc độ truyền pha dao động biến thi n tuần hoàn. B. Tuần hoàn theo không gian. C. Vận tốc dao động của
 • 5
 • 332
 • 2

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 36 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 36 pptx
. Lai-man và Pa-sen. B. Ban-me và Lai-man. C. Lai-man, Ban-me và Pa-sen. D. Ban-me và Pa-sen. Câu 26: Cần truyền công suất điện một pha MWP 08,1 đi xa với. luận: A. .21AA  B. .21AA  C. .21AA  D. .21AA  Câu 8: Một vật dao động điều h a với tần số.2Hzf  Tại thời điểm 1t vật đang có
 • 5
 • 305
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 37 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 37 docx
. một vật có khối lượng M. Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì chúng bắt đầu dao động điều h a. Nhận xét nào sau. 2cm. Bỏ qua ma sát và lấy 2/10 smg ; 6,037sin0. Tần số góc dao động riêng c a con lắc là A. 12,5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 15 rad/s. D. 5 rad/s. Câu
 • 4
 • 269
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 38 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 38 ppt
. các tia còn lại: A. Tia gamma. B. Tia X. C. Tia tử ngoại. D. Tia catôt. Câu 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là. tần số c a ngoại lực. D. Dao động theo quy luật hàm sin c a thời gian. Câu 26: Một vật dao động điều h a với chu kỳ T thì pha c a dao động A. không đổi
 • 4
 • 295
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 39 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 39 docx
. m1. Sau va chạm vật m1 tiếp tục dao động điều hoà với biên độ A 2. Tỉ số biên độ dao động c a vật m1 ngay trước và sau va chạm là A. 12 A 2 A 5 27: Vật có khối lượng m = 400gam dao động điều hoà. Động năng c a vật biến thi n theo thời gian như trên đồ thị hình vẽ. Phương trình dao động c a vật
 • 4
 • 345
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 - Đề 40 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 40 pptx
. dao động tổng hợp c a hai dao động này là: 6cos( t + )( )x cm. Biên độ A 1 thay đổi được. Thay đổi A 1 để A 2 có giá trị lớn nhất. Tìm A 2max? A. . 3.10 -2 (J), lực đàn hồi cực đại c a lò xo Fmax = 4N. Lực đàn hồi c a lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là F = 2(N). Biên độ dao động c a vật sẽ là: A.
 • 4
 • 367
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 Trường Chu Văn An ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 Trường Chu Văn An ppt
. Trang 1 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN TN MÃ ĐỀ 132 ĐỀ THI ĐH, CĐ MÔN VẬT Khối : LUYỆN THI Thời gian thi : 90 phút Câu 1:. dây bằng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V Vuihoc24h.vn Trang 5 Đáp án Mã đề 132 cauhoi dapan cauhoi dapan 1 B 26 A 2 D 27
 • 5
 • 311
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật 2013 Trường Chuyên Hạ Long doc

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 Trường Chuyên Hạ Long doc
. Trang 1/7 SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN THI: VẬT Thời gian làm. độ cực đại là A N = 2A. C. hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ là A N = A 2. D. hai sóng không giao thoa nhau nhưng có biên độ sóng là A N ≠
 • 7
 • 326
 • 1
1 2 3 4 .. >