Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP . 1Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt. phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng
 • 4
 • 34,267
 • 1,241

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
Nhà công nghiệp 1 tầng, lắp ghép, 3 nhịp đều nhau. . đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ đồ án tông cốt thép II đồ án tông cốt thép II Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng. svth: bùi tiến dũng 02X5 16 I I IIII IIIIII IVIV H = 7200 H = 3900 H = 11100 t d P m A 0,197 B I I IIII III III IVIV 0,236 m1 P - 0,526 0,24 - 0,813
 • 51
 • 6,029
 • 9

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

thuyet minh đồ án Bê Tông Cốt Thép 2
tính toán thép cột nhà công nghiệp. . Bài Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii đồ án tông cốt thép II đồ án tông cốt thép. ngUYễN TR phờng_10cx4 1 650 250 160 1200 kích thƯớc dầm cầu trục Bài Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii cánh hạ tơng đối đều nhau từ gối tựa vào giữa
 • 51
 • 5,932
 • 8

đồ án tông cốt thép 1

đồ án bê tông cốt thép 1
đồ án tông cốt thép cho anh em ngành xây dựng . biờn(3fi16 v 3fi12) 942 11 00 406 0.0 51 0.05 10 4.259 Cnh nhp biờn(3fi16,1fi12) 716 .1 110 0 415 0.038 0.038 82.789 Cnh nhp biờn(2fi16, 1fi12) 515 .3 11 00 412 0.028. 10 .24,2.78,7. 51 += w = 1, 087 < 1, 3 bb R = 1 1 01, 0 = )20(5 ,11 BR b = => 885, 011 5, 010 1,0.5 ,11 1 1 === b 670.300.5 ,11 .885,0.087 ,1. 3,03,0 011 = bhR bbw =
 • 28
 • 7,106
 • 16

thuyết minh đồ án tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

thuyết minh đồ án bê tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)
Đồ án tông cốt thép 1 . huydv19@gmail.com thuyết minh đồ án btct i (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm) Số liệu tính toán: Mác BT 200 # có: R n =90 kG/cm 2 . R k =7.5 kG/cm 2 . Cốt thép AI:. tính toán. Phơng án 2, dùng 5 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt, cốt thép có diện tích sát với tính toán nhng khoảng cách cốt thép là 4 cm nếu đặt cốt thép
 • 34
 • 3,206
 • 13

Đồ án tông cốt thép 1

Đồ án Bê tông cốt thép 1
THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN SÀNI - PHƯƠNG ÁN SÀNChú thích:1 –Hệ dầm chính: Gối tựa là tường và cột.2 –Hệ dầm phụ : Gối tựa là tường và hệ dầm chính.3 –Bản sàn : Gối tựa là hệ dầm phụ.Số liệu đồ án (1 –E –6)l1=2,1m l2=5,7m P=850kG/m2II - CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN SÀN1/ Bản sàn:Ta có: l1=2,1m l2=5,7mXét tỉ lệ:215,72,712,1ll  > 2 => Đây là bản loại dầm.Chọn chiều dày bản theo biểu đồ hb= 8cm, hoặc chọn theo công thức:1.
 • 39
 • 3,868
 • 13

Đồ án tông cốt thép số I

Đồ án bê tông cốt thép số I
. ỉ16 nhịp biên g i b nhịp 2 g i c nhịp giữa Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 Bng trn ch mi ghi cc tit din ring bit ,cha xt n s phi hp ct thp. trình tông cốt thép Trờng đ i học xây dựng hà n i 4 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 III.Tnh ton dm ph: 1.S tnh: Dm ph l dm lin tc
 • 24
 • 1,315
 • 3

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf
. GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 6 SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 7 CHƯƠNG III. Tạ Minh Nghi ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13 m 91 =0.0208 m 92 =0.0123 k 91 =0.0475 k 92 =0.0281 3>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải
 • 30
 • 5,962
 • 53

đồ án tông cốt thép 2

đồ án bê tông cốt thép 2
đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2đồ án tông cốt thép 2v
 • 20
 • 2,411
 • 3

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

thuyet minh đồ án Bê Tông Cốt Thép 2
thuyết minh đồ án tông cốt thép . = 25 00 × 0,45 × 1,1 = 123 7,5 kG/m 2 - Tĩnh tải do toàn bộ mái: ∑ g m =(117+187 ,2+ 110).a.L + 3 52. a.(L -2. 1,5) + 123 7,5.a .2. 1.5 =(117+187 ,2+ 110). 12. 21 + 3 52. 12. 18. 24 2, 62 + 3,38 = 24 6 (T) N III = 24 6 + 28 , 82 = 27 4, 82 (T) N IV = 27 4, 82 + 6,74 = 28 1,56 - Lực cắt : Q I = Q II = Q III = Q IV = - 0 ,23 3 (T) 5. Nội lực do
 • 20
 • 1,984
 • 2

Câu hỏi và đáp án đồ án tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án đồ án bê tông cốt thép 1
đây là câu hỏi bảo vệ đồ án tông cốt thép 1 . Câu hỏi và đáp án đồ án tông cốt thép 1 Trình bày hệ thống công trình công cộng và nguyên tắc phân
 • 2
 • 1,638
 • 19

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng
. đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG đồ án tông cốt thép số II đồ án tông cốt thép số II Thiết kế khung ngang. DUY CHữ - LớP : 2004X1 12 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG I I II III IV IV II III (sơ đồ tính và biểu đồ mô men cột biên do tĩnh
 • 59
 • 1,286
 • 0

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1
Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1 . (cm2) 416 + 11 2 9 ,17 316 + 214 9 ,11 218 + 31 4 9, 71 216 + 314 8,04 11 6+ 414 8 ,17 316 + 21 2 8,29 414 6 ,16 214 + 310 6,47 316 6,03 214 + 21 6 7 ,1 314 + 310 6,98 314 . 21 2 6,88 Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 314 216 + 212 216 + 214 216 + 212 2 316 + 214 316 + 212 316 314
 • 34
 • 2,763
 • 8

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP
ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP . kết cấu mái: Với nhòp L 1 = 24 m, có th chọn kết cấu dàn tông cốt th p dạng hình thang, độ dốc các thanh cánh th ợng là 1/10 Chiều cao giữa dàn )(7.24.324) trục 20/5T, chọn dầm cầu trục theo thiết kế đònh hình có: - Chiều cao H dct =1000 mm - Bề rộng sườn b = 200 mm Svth: Nguyễn Văn Minh - Lớp: XDLTPY08 Trang
 • 49
 • 2,098
 • 6

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3
ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3 . vào : P(C3’) = 240x( (3. 8+ (3. 8 -3. 1))x (3. 1/4) = 837 P(C3’) 837 Tổng 17 03 SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang: 13 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép III. Trang:12 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép III 3 ) Trường hợp hoạt tải 3 Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải 3 tầng 1 ,3 HOẠT TẢI PHÂN BỐ 3 – TẦNG 1 , 3 STT Loại
 • 23
 • 847
 • 3

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh . cô Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy LÊ QUANG THÔNG, thầy NGUYỄN VĨNH HIỆP đã tận tình hướng dẫn - truyền
 • 59
 • 2,461
 • 5

Đồ án tông cốt thép

Đồ án bê tông cốt thép
Đồ án tông cốt thép, thiết kế kết cấu nhà cao tầng, hướng dẫn cách tính toán : xác định tải trọng, tổ hợp nội lực, tính nội lực bằng sap, tính toán thép bằng excel,....Tính toán thép theo khung ngang, sử dụng phương pháp tính khớp dẻo,.... ĐƯỢC CUNG CẤP BẢN VẼ thông qua mail: trungphuong.construction@gmail.com
 • 44
 • 2,455
 • 3

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 pot

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 pot
. S15 1 ,2 40 24 00 72 1016 S16 1 ,2 40 24 00 72 1017 S17 1 ,2 40 24 00 72 1018 S18 1,3 40 1150 38 1019 S19 1 ,2 40 24 00 72 10 20 S20 1,3 40 1600 52 10 21 S21. dụng:1. tông :- tông có Mác 20 0 có: Rb = 85 kG/cm 2 , Rbt = 7.5 kG/cm 2 , γb = 0.9 2. Cốt thép :SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 4ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP
 • 128
 • 2,713
 • 67

Đồ án tông cốt thép

Đồ án Bê tông cốt thép
sàn sườn tông cốt thép toàn khối loại bản dầm . Duy Tõn Đồ án tông Cốt thép Phần I : Số liệu tính toánSàN SƯờn tông cốt thép toàn khối loại bản dầmphần 1. Các số liệu tính toán1.1. Sơ đồ kết. §øc HoµngTrờng Đại học Duy Tân Đồ án tông Cốt thép Phần III : Tính toán Dầm phụ 3.4. Tính cốt thép 3.4.1. Tính cốt thép dọc a. Với mômen âm Tiết
 • 40
 • 886
 • 5
1 2 3 4 .. >