Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
 • 24
 • 442
 • 2

Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam
ODA có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang và kém phát triển nói chung và việt nam nói riêng. Việt Nam đi lên xây dựng và phát triển từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu. Điều kiện kinh tế khó khăn đòi hỏi chúng ta cần một lượng vốn rất lớn. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào nguồn lực của quốc gia thì sẽ không thể đáp ứng được lượng vốn cần thiết. ODA giúp giải quyết vấn đề nan giải về vốn ở Việt Nam hiện nay.Nghiên cứu về ODA là hết sức quan trọng và cần thiết.Vậy để có một cái nhìn khái quát về tình hình sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam trong thời gian qua, nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của chúng, đưa ra các chính sach tạo môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư ,đồng thời đưa ra một số giải pháp để quản lý ODA tốt hơn trong thời gian tới, em chọn đề tài:” Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam”
 • 37
 • 333
 • 0

Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam”

Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam”
ODA có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang và kém phát triển nói chung và việt nam nói riêng. Việt Nam đi lên xây dựng và phát triển từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu. Điều kiện kinh tế khó khăn đòi hỏi chúng ta cần một lượng vốn rất lớn. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào nguồn lực của quốc gia thì sẽ không thể đáp ứng được lượng vốn cần thiết. ODA giúp giải quyết vấn đề nan giải về vốn ở Việt Nam hiện nay.Nghiên cứu về ODA là hết sức quan trọng và cần thiết.Vậy để có một cái nhìn khái quát về tình hình sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam trong thời gian qua, nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của chúng, đưa ra các chính sach tạo môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư ,đồng thời đưa ra một số giải pháp để quản lý ODA tốt hơn trong thời gian tới, em chọn đề tài:” Tài trợ quốc tế ODA và thực trạng của việc sử dụng vốn ODA ở Việt Nam”
 • 37
 • 366
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra chủ trương phát triển Giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2006-2010 là:"Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho xuất khẩu lao động. Mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển trung tâm dạy nghề quận huyện. Tạo chuyển biên căn bản về chất lượng dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiên của khu vực và thê' giới. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyên khích phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt: dạy nghề ngoài công lập, tại doanh nghiệp, tại làng nghề...."Thể chế hoá chủ trương của Đảng về phát triển dạy nghề, quốc hội đã ban hành luật Giáo dục- năm 2005, quy định dạy nghề có ba trình độ đào tạo (Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề). Luật Dạy nghề năm 2006, quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của CSDN; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề. Trong luật dạy nghề đã xác định chính sách đầu tư của Nhà nước về phát triển dạy nghề: "Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đổi mở nội dung, chương trình và phương pháp dạy nghề, phát triển đội ngũ giáo viên, hiện đại hoá thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; chú trọng phát triển dạy nghề ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu, nhưng khó thực hiện xã hội hoá. " Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa. Các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngành kinh tế mũi nhọn ngày càng phát triển; đầu tư trong nước và quốc tế, thời gian qua và dự kiến trong thời gian tới ngày càng tăng; kỹ thuật, công nghệ mới được đưa vào sản xuất ngày càng nhiều đòi hỏi nguồn nhân lực phải tăng về số lượng và chất lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ đào tạo.Hiện tại, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở nước ta còn thấp (khoảng 20% năm 2006) chất lượng GD- ĐT nói chung và chất lượng đào tạo nghề nói riêng còn nhiều bất cập, nhất là cơ cấu đào tạo. Trình độ nhân lực chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm (thang điểm loi- xếp thứ 11 trong 12 nước ở Châu Á được tham gia xếp hạng.Quá trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta yêu cầu phải đáp ứng đủ số lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao cho các ngành kinh tế nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao: tin học, tự động hóa, điện, cơ điện tử, chế biến xuất khẩu v.v... và đòi hỏi lao động qua đào tạo trên 60%, trong đó trên 30% có trình độ trung cấp trở lên, có như vậy các doanh nghiệp mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.Để đáp ứng được yêu cầu đó, hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành phải thường xuyên bổ sung, cập nhật hoàn thiện các chương trình dạy nghề hoặc xây dựng các chương trình dạy nghề mới. Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Đầu tư, đổi mới trang thiết bị giảng dạy, đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo để đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp làm việc với kỹ thuật, công nghệ mới đó.
 • 129
 • 949
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA
. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của Hà. và đào tạo tại Hà Nội, Hà Nội có khả năng cung cấp nhiều lao động có tay nghề cao trong thời gian tới. 2.2 . Thực trạng xây dựng và khai thác sử dụng các
 • 41
 • 470
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” ppt
. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ LỢI TRONG THỜI GIAN QUA Giảng viên hướng. 1 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ LỢI 1.Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng
 • 70
 • 367
 • 0

Tài liệu Thông tư 26/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng pdf

Tài liệu Thông tư 26/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng pdf
. ngày 23/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các Điều 6,7,8, 9, 11, 12 và 14 của “Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực. 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/6/2004 của Văn
 • 6
 • 0
 • 0

Tài liệu Thông tư 01/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng doc

Tài liệu Thông tư 01/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng doc
. đơn giá vật liệu của công tác xây dựng tư ng ứng trong đơn giá xây dựng khu vực Tỉnh và bù trừ chênh lệch vật liệu (nếu có). Những vật liệu xây dựng khai. hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình hoặc theo thông báo giá vật liệu của liên sở Tài chính- Xây dựng địa phương. - Chi
 • 9
 • 0
 • 0

Tài liệu Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng docx

Tài liệu Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng docx
. LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 27/2006/QĐ-BX D NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆ C CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ HS VẬT LIỆU. ngoài; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm
 • 2
 • 0
 • 0

Tài liệu Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng doc

Tài liệu Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng doc
. nhập khẩu. Bộ Xây dựng hớng dẫn một số điểm cụ thể để thi hành thống nhất ghi nhãn đối với các loại hàng hoá Vật liệu xây dựng và Cơ khí xây dựng, dới đây. phẩm. Đối với hàng hoá vật liệu xây dựng dới dạng vật liệu nguyên khai nh cát, đá, sỏi, đất sét, nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, thành phần cấu tạo
 • 4
 • 0
 • 0

Tài liệu Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng docx

Tài liệu Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng docx
. nớc của nhà tài trợ quốc tế (nếu đã quy định trong điều ớc quốc tế). Giá vật liệu xây dựng trong nớc đợc xác định theo thông báo giá vật liệu xây dựng của. hành của Bộ Xây dựng. III. quản lý chi phí xây dựng công trình 1. Định mức dự toán và đơn giá xây lắp đấu thầu quốc tế: 1.1. Khi xây dựng đơn giá xây lắp
 • 7
 • 0
 • 0

Tài liệu Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành ppt

Tài liệu Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giao dục và Đào ban hành ppt
. của Ban Khoa giáo Trung ương về việc thm định chương trình môn Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên. Quyết định này chương trình môn Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp. Điều 2. Quyết định
 • 14
 • 0
 • 0

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx
. bất cứ yếu tố nào trong quá trình đào tạo như được lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn cơ sở đào tạo, giáo trình học tập, và giảng. nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra, sự đối phó của giáo viên cùng sự hợp tác của người học đối
 • 11
 • 596
 • 1

Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/N Đ-CP pdf

Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/N Đ-CP pdf
. trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/N Đ-CP Lĩnh vực thống kê:tiến thương mại Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Bộ Công. bản xác nhận trực tiếp tại Cục Xúc tiến thương mại hoặc bằng đường bưu điện. Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
 • 3
 • 0
 • 0

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf
. Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng c ng trình nhóm A, B, C (trừ những dự án c tổng m c đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo c o kinh tế - kỹ thuật. đầu tư xây dựng c ng trình nhóm A, B, C (trừ những dự án c tổng m c đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) . – Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng c ng trình theo
 • 4
 • 1,296
 • 6

Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf

Tài liệu MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo pdf
. PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo Stt Nội dung đánh giá Nhận xét khác của nhân viên Mức độ đánh giá Kém Yếu T/bình. Yếu T/bình Khá Tốt1 Anh chị đánh giá chung về chất lượng của khoá đào tạo 2 Anh chị có nhận thấy chương trình có xứng đáng với các chi phí về tiền bạc
 • 1
 • 9,302
 • 80

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua” doc
. o0o………… LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPThực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua Luận văn tốt nghiệp Đỗ. - 01A2 Luận văn tốt nghiệp Chương 1ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢNLÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ LỢI1.Những
 • 72
 • 346
 • 0

Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf

Tài liệu Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương pdf
. Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc. đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ
 • 3
 • 437
 • 0

Tài liệu Một mô hình hoạt động cho tư vấn xây dựng docx

Tài liệu Một mô hình hoạt động cho tư vấn xây dựng docx
. Một mô hình hoạt động cho tư vấn xây dựng Một tồn tại lớn trong ngành xây dựng ở nước ta hiện nay là việc triển. phần giải quyết tồn tại đó, đồng thời cũng là một mô hình hoạt động cho tư vấn xây dựng. Hiện nay, các mô hình triển khai thực hiện dự án ở Việt Nam là:
 • 8
 • 244
 • 0

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot

BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU Ơ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÓA CHẤT pot
. HOá HọC VIệT NAM Báo cáo Đề Tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo và tổ chức đào tạo về an toàn. về hiện trạng về sản xuất, sử dụng hoá chất và an toàn hoá chất 39 1.4. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng giáo trình đào tạo về an toàn hoá chất và
 • 125
 • 693
 • 2
1 2 3 4 .. >