Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu ôn thi đại học môn toán

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf
Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán. . TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a
 • 1
 • 3,749
 • 89

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian
Tuyển tập hình học giải tich không gian . BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Toàn bộ tài liệu luyện thi đại. TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (ĐÁP ÁN CHI TIẾT) BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG Toàn bộ tài liệu của thầy ở trang: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com
 • 73
 • 2,255
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số
Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số tài liệu, ebook, giáo trình
 • 37
 • 1,135
 • 12

Tài liệu ôn thi đại học môn toán

Tài liệu ôn thi đại học môn toán
hay . Khoa………………………… Lý thuyết luyện thi đại học môn toán LÝ THUY Cao Hoàng Nam Trang 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ Vấn đề 1: ÔN TẬP – CÔNG THỨC I. Tam thức bậc hai:. hoc không xnh. o Tìm các gii hn ti vô cc, gii hn vô cc và tìm tim cn (nu có). o Lp bng bin thi n ghi rõ du co hàm, chiu bin thi n,
 • 56
 • 636
 • 4

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán
Tài liệu ôn thi đại học môn Toán
 • 39
 • 575
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
. CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN . công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng
 • 13
 • 548
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
. 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x. CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧
 • 11
 • 464
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
. 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn . CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương
 • 14
 • 455
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
. CHƯƠNG X: HỆ THỨC LƯNG TRONG TAM GIÁC I. ĐỊNH LÝ HÀM SIN VÀ COSIN Cho ABCΔ có a, b, c. Cách khác: Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích tam giác ABH và ACH p dụng đònh lý hàm cos trong tam giác ABH và ACH ta có: +−α=2212AMBMccotg4S
 • 16
 • 503
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
. 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC. CHƯƠNG XI: NHẬN DẠNG TAM GIÁC I. TÍNH CÁC GÓC CỦA TAM GIÁC Bài 201: Tính các góc của ABCΔ nếu :
 • 17
 • 477
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
. ()()()= + +ooo 11 1P 1 cos100 1 cos140 cos120 cos20222 oTa coự : ()oo 11 1P 1 cos100 cos140 cos 20222= + + o()oo 11 P 1 cos120 cos20 cos. 0,tgx1≠≠ Ta có: 2cotgxBtgx1 cotgx1 1 +=+−− 1 1221tgxtgxB 1 tgx1 tgx11tgx 1 tgx++⇔= + = +−−−− ()21tgx1tgxB1tgx 1 tgx 1 −−−⇔=
 • 21
 • 410
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf
. cầu.Trong quá trình ôn tập, các em cũng nên bám sát tài liệu Chuẩn kiến thức và kỹ năng môn Toán của Bộ GD-ĐT.Muốn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, các em nên. trục Ox.4. Số phức: Biết tìm phần thực - phần ảo - môđun của số phức. Tìm số phức liên hợp. Làm thành thạo các phép toán cộng, trừ, nhân chia số phức. Nắm
 • 17
 • 544
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
. ≠⇔=π⇔=+π ∈ππ⇔= + ∈ 2 2 2 211sin2x1 2 Do đó : (*)sin 2x 2 sin 2x111sin2x 22 sin 2x 1 nhận do sin 2x 0cos 2x 02x k , k 2 kx,k 42 Bài 55 : Giải. ⇔ 22 22 11 1cos x sin x 4 sin x cos x 3++ = 20 ⇔ 22 22 4sin x 4cos x 1 20 4sin xcos x 3++= ⇔ 2 52 sin 2x 3=0 ⇔ 2 3sin 2x4= (nhận do sin2x
 • 16
 • 478
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
. 2π()cos 3x sin 3x5sinx 3 cos2x*12sin2x+⎛⎞+=+⎜⎟+⎝⎠ Điều kiện: 1sin 2x2≠− Ta có: ()() 33 sin 3x cos3x 3sin x 4 sin x 4 cos x 3cos x+= − +. ⎛⎞⇔+−=⎜⎟⎝⎠ 32 4x 4x 4x2 4 cos 3cos 3 2 cos 155 5 −Đặt ()4t cos x điều kiện t 15=≤ Ta có phương trình : ()()() 32 32 24t 3t 2 6t 3 4t⇔ 6t 3t 5
 • 23
 • 463
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
. )5 84 7 7 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h )5 84 7 7 5 84 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25 4 53 11 2 35Vậy x x 84 7 84 84 7 84 11. 1cos2x 0 sin 2x sin 44 252x k 2x k2 2x k2 ,k 244 44 ππ⎛⎞ ⎛⎞⇔=∨ +=−=−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠πππ ππ⇔=+π∨+=−+π∨+= +π∈¢ ()kxxk2xk2loại, 42 4 kx,k 42 ππ π⇔=+ ∨==−+π∨
 • 11
 • 364
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
. ⎨ ⎨+> +≤>−>⎩⎩⎪⎪⎩⎩⇔≥∨≤−1f 2 0 1f 2 02m 5 0 2m 5 02m 5 0 2m 5 01f 2 0 1f 2 0 55 mm22 BÀI TẬP 1. Giải các phương trình : a/ 331cosxsinx. =2tt1⇔+−= () 15 15 tt22−+ −−⇔= ∨=loại Do đó : () 15 2 sin x nhận do t 2 và t 142π−+⎛⎞−= ≤ ≠±⎜⎟⎝⎠ π−⎛⎞⇔−= =⎜⎟⎝⎠ 51 sin x sin422ϕ
 • 19
 • 419
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx
. cos x cos x cos x+−3 6= ()()()⇔+ +−=⇔− −+=⇔− −=⇔==α∨=±π⇔=α+π∨=±+π∈ α=2233222tg x 3tgx 1 tg x 4tg x 6 tg x 2tg x 3tgx 6 0tgx 2 tg x 3 0tgx. tg x 3 0tgx 2 tg tgx 3xkx k,k(vớitg32) Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương trình ()2cos2x 1cot gx 1 sin
 • 7
 • 430
 • 3

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán
Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán
 • 13
 • 840
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số

Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số
www.facebook.com/hocthemtoan . Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Để các em thuận tiện trong việc ôn luyện thi Đại học và. biến thi n của hàm số . Xét chiều biến thi n của hàm số ()y f x= ta thực hiện các bước sau: • Tìm tập xác định D của hàm số . • Tính đạo hàm
 • 150
 • 1,746
 • 57

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA
. axetat.Câu 1.17 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của. Số nguyên tử cacbon tối thi u trong phân tử este không no, mạch hở làA. 2. B. 5. C. 4.D. 3.Câu 1.21 Số nguyên tử cacbon tối thi u trong phân tử este
 • 68
 • 1,992
 • 33
1 2 3 4 .. >