Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet
Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet . THÔNG TIN ------------------------ TRƯƠNG MẠNH HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT LẤY TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: . 2: Một số thuật toán phân cụm tài liệu Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm tài liệu liên quan, tư tưởng của các thuật toán đã được nghiên cứu, nghiên cứu
 • 72
 • 670
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số
Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ Chuyên ngành: Khoa học máy tính. NGUYỄNC HỒNG NGỌC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ LUẬN VĂN
 • 53
 • 876
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng . luận và 3 chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY. biến dạng. Xuất phát trong hoàn ảnh đó luận văn lựa chọn đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng là một việc làm không chỉ có ý nghĩa
 • 79
 • 1,781
 • 5

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ
 • 54
 • 316
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT LẤY TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT LẤY TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET
Khái quát về khai phá dữ liệu và phân cụm tài liệu Web
 • 72
 • 505
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU DỰA TRÊN PHÉP BIẾN ĐỔI SÓNG NHỎ RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ
trình bầy sở toán học, tính chất của biến đổi Wavelet. Nội dung của chương này thuyết nền tảng cho các ứng dụng Wavelet
 • 53
 • 322
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG
Khái quát về xử lý ảnh và độ đo tương tự trong xử lý ảnh
 • 63
 • 486
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH
 • 79
 • 956
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật hái hợp lý cho hai giống chè mới tại trung tâm nghiên cứu chè phú hộ phú thọ

Nghiên cứu một số kỹ thuật hái hợp lý cho hai giống chè mới tại trung tâm nghiên cứu chè phú hộ  phú thọ
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . tài:’ Nghiên cứu một số kỹ thuật hái hợp lý cho hai giống chè mới tại Trung tâm nghiên cứu chè Phú Hộ – Phú Thọ. ” 1.2. Mục ñích – yêu cầu 1.2.1. Mục ñích Nghiên. ------------------ HOÀNG THỊ LỆ THU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HÁI HỢP LÝ CHO HAI GIỐNG CHÈ MỚI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÈ PHÚ HỘ – PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG
 • 140
 • 424
 • 0

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDMA và ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN TDMA

ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDMA và ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN TDMA
ncvnc . II ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ FDMA và ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN TDMA ĐA TRUY NHẬP TUYẾN Nội dung chính của chương II ° Đa truy nhập. nhập phân chia theo tần số, FDMA ° Đa truy nhập phân chia theo thời gian, TDMA ° Đa truy nhập cạnh tranh Nội dung của chương II Nội dung chương II FDMA TDMA
 • 73
 • 5,340
 • 34

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng
. Hành tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, mục tiêu. vấn đề cần giải quyết trong phạm vi nghiên cứu này bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về Video và phát hiện đối tượng chuyển động. Nghiên cứu và đề xuất một
 • 78
 • 524
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng luận văn thạc sĩ
. việc xử lý ảnh . Chính vì vậy em đã lựa chọn luận văn Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và Ứng dụng . Mục tiêu của luận văn là tìm. nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân vào xử lý các đối tượng trong hình ảnh và xây dựng chương trình ứng dụng thực tế. Báo cáo luận
 • 76
 • 819
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật điều chế tín hiệu tốc độ cao trong hệ thống thông tin sợi quang

Nghiên cứu một số kỹ thuật điều chế tín hiệu tốc độ cao trong hệ thống thông tin sợi quang
. PHẠM HỮU DUY LAM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TỐC ĐỘ CAO TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 60.52.70. quang trong h thng thông tin si quang t cao. Nghiên cu các k thuu ch t cao trong h thng thông tin thc tin. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 26
 • 692
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng độ dài thông điệp giấu trên Bit có trong số thấp

Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng độ dài thông điệp giấu trên Bit có trong số thấp
Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng độ dài thông điệp giấu trên Bit có trong số thấp . Luận văn Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng độ dài thông điệp giấu trên Bit có trong số thấp - - LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin. trình bày trong 3 chương: Chương 1: Một số kỹ thuật giấu tin trên miền LSB của ảnh Chương 2: Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu trong
 • 34
 • 611
 • 0
1 2 3 4 .. >