Tổng hợp tài liệu :

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội và xã tân lập đan phương hà tây)

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội)

Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)
Trường Đại học Khoa học hội Nhân vănLuận văn Thạc sĩ ngành: hội học; Mã số: 60 31 30Người hướng dẫn: TS. Võ Thị MaiNăm bảo vệ: 2010 . Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Nội) Nguyễn Hồng Linh Trường. ...nhưng vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng chưa phát triển mạnh mẽ sâu rộng. - Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng cộng đồng phụ
 • 6
 • 1,336
 • 8

Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa lý kinh tế hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang

Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa lý kinh tế xã hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang
Đánh giá các khu kinh tế cửa khẩu phía Nam dưới góc độ địa lý kinh tế hội nghiên cứu trường hợp tỉnh An Giang 123doc.vn
 • 136
 • 549
 • 4

Dự án Luật Trọng tài thương mại sự tiếp cận các chuẩn mực quốc tế

Dự án Luật Trọng tài thương mại và sự tiếp cận các chuẩn mực quốc tế
Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra đầu năm 2010, Quốc hội Khóa XII sẽ xem xét, thông qua Dự án Luật trọng tài thương mại . hành xác định sự thật khách quan của vụ án ra các phán quyết giải quyết vụ án một cách đúng đắn, đầy đủ, khách quan đúng pháp luật. Mỗi quốc gia khác. quyết các vụ án. Phạm vi nội dung tranh tụng có khác nhau trong các hệ thống pháp luật các loại án. Thực hiện việc tranh tụng tại phiên tòa tòa án
 • 7
 • 0
 • 0

Dự án Luật Trọng tài thương mại sự tiếp cận các chuẩn mực quốc tế

Dự án Luật Trọng tài thương mại và sự tiếp cận các chuẩn mực quốc tế
Trước khi có Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 (Pháp lệnh TTTM 2003), ở Việt Nam tồn tại hai loại hình trọng tài, . nhằm tiếp cận các chuẩn mực trọng tài thương mại quốc tế. 1. Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam 1.1. Trước khi có Pháp lệnh Trọng tài thương mại. Dự án Luật Trọng tài thương mại sự tiếp cận các chuẩn mực quốc tế Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra đầu năm 2010, Quốc hội Khóa XII
 • 8
 • 0
 • 0

Sự thay đổi về cơ sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ hội của người dân ở Trà Vinh.

Sự thay đổi về cơ sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ xã hội của người dân ở Trà Vinh.
báo cáo khoa học Sự thay đổi về cơ sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ hội của người dân ở Trà Vinh. . cứu: Sự thay đổi về cơ sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ hội của người dân Long Đức, Thành phố Trà Vinh 5 Phương. Đánh giá về sự thay đổi cơ sở vật chất của người dân Long Đức Thành phố Trà Vinh + Đánh giá về mức độ tiếp cận các dịch vụ hội của người dân Long
 • 28
 • 1,020
 • 0

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội)

Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội)
“Nhận thức của sinh viên hiện nay về hành vi Xâm phạm quyền Sao chép Tác phẩm (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Khoa học hội nhân văn - Đại học Quốc Gia Nội) . rất quý giá. 8. Kết cấu của Đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài gồm 3 chương 11 tiết trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 5 Kết quả nghiên cứu của đề tài với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên
 • 73
 • 3,034
 • 18

HIệU QUả DồN ĐIềN ĐổI THửA CHUYểN ĐổI MụC ĐíCH Sử DụNG RUộNG ĐấT: NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI CẩM HOàNG - CẩM GIàNG - HảI DƯƠNG

HIệU QUả DồN ĐIềN ĐổI THửA Và CHUYểN ĐổI MụC ĐíCH Sử DụNG RUộNG ĐấT: NGHIÊN CứU TRƯờNG HợP TạI Xã CẩM HOàNG - CẩM GIàNG - HảI DƯƠNG
TÓM TẮTNghiên cứu này được thực hiện tại Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhằm đánhgiá tác động của việc dồn điền đổi thửa đến việc chuyển đổi hiệu quả của việc sử dụng đất củanông dân. Kết quả điều tra trên 200 hộ nông dân cán bộ liên quan cho thấy, sau hơn 5 năm thựchiện dồn điền đổi thửa đã làm giảm rõ rệt số thửa ruộng của các hộ từ 6,11 thửa/hộ xuống còn 2,23thửa/hộ. Quy mô sản xuất chăn nuôi nuôi cá của các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng lênrõ rệt so với các hộ không chuyển đổi (số đầu lợn nái tăng 2 - 2,5 lần, lợn thịt tăng 3 - 5 lần, gia cầmtăng hơn 3,6 lần, ao tăng 1,4 - 2,6 lần). Thu nhập của các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũngtăng lên đáng kể so với các hộ không chuyển đổi
 • 8
 • 505
 • 2

VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN

VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN
. VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HÓA KINH TẾ QUỐC DÂN 1. VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG HỆ. 2.1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- hội lãnh thổ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- hội lãnh thổ bao gồm: - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
 • 14
 • 3,751
 • 31

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố nội

Luận văn đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân ở một số dự án trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội
luận văn . ðánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi ñất ñến ñời sống việc làm của người dân ở một số dự án trên ñịa bàn quận Long Biên 50 4.4.1 Khái quát về các dự án. “ðánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi ñất ñến ñời sống việc làm của người dân ở một số dự án trên ñịa bàn quận Long Biên, thành phố Nội . 1.2 Mục ñích
 • 108
 • 1,199
 • 7

Một số kết quả nghiên cứu bệnh đốm đầu (mycosphaerella sp)trên cây cam ở nội vùng phụ cận

Một số kết quả nghiên cứu bệnh đốm đầu (mycosphaerella sp)trên cây cam ở hà nội và vùng phụ cận
luận văn . ------------------------- H Giang Một số kết quả nghiên cứu bệnh đốm dầu ( Mycosphaerella sp.) trên cây cam ở H Nội v vùng phụ cận Luận văn thạc sĩ nông nghiệp H Nội, 9/2006. Giang Một số kết quả nghiên cứu bệnh đốm dầu ( Mycosphaerella sp.) trên cây cam ở H Nội v vùng phụ cận Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngnh: BVTV Mã số:
 • 71
 • 617
 • 0

Tăng cường hợp tác giữa trường đại học doanh nghiệp ở nội, việt nam nghiên cứu trường hợp của trường đại học lao động – hội

Tăng cường hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp ở hà nội, việt nam nghiên cứu trường hợp của trường đại học lao động – xã hội
Luận văn . development of Vietnam in 2011-2020, the Government exposed seven limitations in the current educational system of Vietnam. This showed that Vietnamese educational. demands for the socio-economic development…” (Vietnamese Government, 2012, p. 9). To achieve this goal, Vietnamese universities need to fulfill many activities
 • 134
 • 384
 • 0

Tái định cư biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học

Tái định cư và biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, xã thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học
. (4 Tái định cư sự biến đổi trong đời sống của người Mã Liềng (Chứt), (Nghiên cứu trường hợp bản tái định cư Cà Xen, Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh. - 2011  Trờng đại học vinh khoa lịch sử === === PHM TH HNG KHểA LUN TT NGHIP I HC TáI ĐịNH CƯ Sự BIếN ĐổI ĐờI SốNG CủA NGƯờI Mã LIềNG (CHứT) (Nghiờn
 • 127
 • 413
 • 1

Ứng dụng công tác hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại làng trẻ SOS vinh) luận văn tốt nghiệp đại học

Ứng dụng công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại làng trẻ SOS vinh) luận văn tốt nghiệp đại học
. đề tài ng dụng công tác hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (Nghiên cứu trờng hợp tại làng trẻ SOS Vinh). Tôi đã nhận. động của nhóm thân chủ 34 2.2. Ứng dụng tiến trình CTXH nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 – 15 tuổi tại làng trẻ em SOS Vinh 35
 • 89
 • 1,886
 • 16

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân tỉnh tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân  tỉnh hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học
. Khóa luận tốt nghi p đại học Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc Hỗ trợ định hớng nghề nghi p cho trẻ mồ côi là học sinh cấp III tại huyện Nghi. khóa luận tốt nghi p chuyên ngành công tác hội với đề tài: Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghi p cho trẻ mồ côi
 • 122
 • 1,934
 • 12

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội tân lập đan phương tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
. Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội xã. cận các dịch vụ y tế (DVYT) của người dân (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân LậpĐan Phượng - Nội) . Xử
 • 16
 • 841
 • 0

hãy nêu các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay theo đại hội đảng x. giải pháp để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. liên hệ thực tế

hãy nêu các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay theo đại hội đảng x. giải pháp để thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. liên hệ thực tế
. thành phần kinh tế của nớc ta hiện nay theo Đại hội Đảng X. Giải pháp để thành phần kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. . nớcNớc ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa x hội, nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế nhiều thành phần. Định hớng x hội chủ nghĩa trong kinh
 • 41
 • 1,657
 • 1

Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf

Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp xã Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf
. VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA TIỂU BAN: NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 256 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN. nghề mới tìm được việc làm ổn định. Biến đổi vai trò giới trong gia đình CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… 261
 • 16
 • 430
 • 0

VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf

VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ pdf
. 2012:23b 174-185 Trường Đại học Cần Thơ 174 VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trần Quốc. Vì vậy, nghiên cứ u vai trò của THT trong việc nâng cao nguồn lực sinh kế cho nông hộ: nghiên cứu trường hợp tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sẽ cho chúng ta thấy rỏ hơn vai trò của các. quả sử dụng các vốn sinh k ế của nông hộ như về nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất nguồn lực tự nhiên. Từ khóa: Tổ hợp tác, vốn sinh kế, nông hộ, Cần Thơ 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua,
 • 12
 • 470
 • 0
1 2 3 4 .. >