Tổng hợp tài liệu :

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc
Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc . vậy nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ chính xác bề mặt để tối ƣu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh nhằm nâng cao chất. cao và giá thành hạ, cụ thể gia công các chi tiết đó trên máy phay CNC bằng nguyên công gia công tinh. 1.1.1. Các thông số kỹ thuật cần thiết Khi gia công
 • 88
 • 763
 • 4

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm . cắt khi mài thép không rỉ. Xác định chế độ công nghệ để nâng cao độ chính xác , chấ t lượ ng bề mặ t chi tiế t gia công. ng dụng để gia công. giòn cao, độ bền nhiệt cao nên nó có khả năng gia công được cấc vật liệu có độ bền, độ cứng cao như: Thép đã tôi, hợp kim cứng, thép bền nhiệt .v.v. Trong
 • 80
 • 655
 • 0

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . cắt khi mài thép không rỉ. Xác định chế độ công nghệ để nâng cao độ chính xác , chấ t lượ ng bề mặ t chi tiế t gia công. ng dụng để gia công. dung và phƣơng pháp nghiên cứu. 2.1. Mc đích của đề tài. Tìm ra một số biện pháp công nghệ hợp lý khi mài tinh thép không rỉ để nâng cao độ chi nh xá
 • 80
 • 581
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc . vậy nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ chính xác bề mặt để tối ƣu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh nhằm nâng cao chất. tạp. Để chất lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật của quá trình gia công chi tiết đó. Khi gia công mặt phẳng, mặt tròn
 • 88
 • 767
 • 0

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn . đảm bảo chất lợng sản phẩm khi mài, đề tài luận án Nghiên cứu ảnh h ởng của một số yếu tố công nghệ đến chất l-ợng bề mặt của chi tiết khi mài tròn ngoài. đề cơ bản của công nghệ mài; ảnh hởng của các yếu tố công nghệ, quá trình mòn của đá mài đến chất lợng bề mặt chi tiết gia công trên máy mài tròn ngoài.+
 • 131
 • 1,392
 • 12

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm . công nghệ để nâng cao độ chính xác , chấ t lượ ng bề mặ t chi tiế t gia công. ng dụng để gia công các loại khuôn trong ngành Dược phẩm 2.4.. khác, tính gia công của các loại vật liệu này rất thấp (khó gia công) , đồng thời các chi tiết có yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cũng như độ chính xác.
 • 80
 • 505
 • 0

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc
. biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. l L h H Hình 2. 2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng với tỷ. tạo máy Lu đức bình Chơng 2 Chất lợng bề mặt chi tiết máy Chất lợng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất lợng chế tạo các chi tiết máychất
 • 13
 • 550
 • 13

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx
. Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Chơng 6 gia công bề mặt Chi tiết máy Chi tiết máy có hình dạng, chủng loại, kích thớc. này, chúng ta nghiên cứu phơng pháp để gia công các bề mặt đó (gia công cắt gọt). 6. 1- gia công bề mặt trụ ngoài Bề mặt trụ ngoài có nhiều dạng khác nhau
 • 44
 • 805
 • 4

Tài liệu Đồ án nguyên lý chi tiết máy ppt

Tài liệu Đồ án nguyên lý chi tiết máy ppt
. ‹p/G]OCU@LmC]…>[KCEVmC]Vr@YRS>>E@LCEPWJEOCE]f>Y–L W>CU@LmC]…JQmC>E˜QKQ•CUbuzi chỉ đánh lửa một lần mỗi chu kỳ. ™CUCERNhL HIJ >=>?@DlJE@hJ^Eˆ>Jd^EPdJYICUY“CUAIYšJdPQKYICU>=.D„IJJQ†>>KH^EiV. AWCEQ‚CU•JEKCEQ‚CUa51Cd59jd>B9B89bNOJQ†>NuJ•AWCENuJa:}1B:13H54B9NW5HHh 7.1. Cơ cấu lái bánh răng – thanh răng =>?@]WVAWCEQ‚CU•JEKCEQ‚CU‹@?JEVrCNOQ?JCEKCEYRS>o‰v†CU^EeAVXC
 • 31
 • 2,013
 • 8

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh
. lý. Đề tài “ Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa. ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao
 • 26
 • 519
 • 0

GIÁO TRÌNH GIA CÔNG TINH BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY

GIÁO TRÌNH GIA CÔNG TINH BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY
GIÁO TRÌNH GIA CÔNG TINH BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY
 • 248
 • 774
 • 3

Tài liệu Đề cương ôn tập chi tiết cơ sở chất lượng cắt doc

Tài liệu Đề cương ôn tập chi tiết cơ sở chất lượng cắt doc
. thuật công nghiệp Khoa cơ khí Bộ môn:Dụng cụ cắt vật liệu kỹ thuật đề cơng ôn tập chi tiết Cơ sở chất lợng quá trình cắt (dcc. vận tốc cắt, lượng nhiệt cắt truyền vào dụng cụ cắt so với lượng cắt phát sinh sẽ thay đổi như thế nào? 101. Khi tăng vận tốc cắt, lượng nhiệt cắt truyền
 • 8
 • 453
 • 3

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt
. biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng với. tạo máy Lu đức bình Chơng 2 Chất lợng bề mặt chi tiết máy Chất lợng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất lợng chế tạo các chi tiết máy
 • 13
 • 665
 • 14

Tài liệu Thiết kế đồ án Chi tiết máy pdf

Tài liệu Thiết kế đồ án Chi tiết máy pdf
. SVTH : Kiều Văn Quyến –Lớp Cơ Khí 2-k2 Thiết kế đồ án Chi tiết máy Đồ án môn học Chi tiết máy 1 Đề số 44 -Thiết kế hệ dẫn động băng tảiGVHD :Nguyễn Anh. tải. Trong quá trình tính toán và thiết kế các chi tiết máy sinh viên đã sử dụng và tra cứu các tài liệu sau.-Tập 1 và 2 Chi tiết máy của GS.TS- NGUYỄN TRỌNG
 • 52
 • 2,204
 • 1

Tài liệu THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY PHẦN TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN doc

Tài liệu THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY PHẦN TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN doc
. :LỚP:K41CCM6_MSSV:0111051149daovantung.hh.bg@gmail.comMỤC LỤCTHUYẾT MINH 2ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 2PHẦN I/TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN 2PHẦN II/THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT TRUYỀN ĐỘNG 8A:THIẾT. HỘP CHỌN CHẾ ĐỘ LẮP 65I)THIẾT KẾ CÁC KÍCH THƯỚC CỦA VỎ HỘP: 65THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYPHẦN I/TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀNI)Chọn
 • 69
 • 1,987
 • 3

Tài liệu Gia công bề mặt chi tiết pptx

Tài liệu Gia công bề mặt chi tiết pptx
. chúng ta nghiên cứu phơng pháp để gia công các bề mặt đó (gia công cắt gọt). 6.1- gia công bề mặt trụ ngoài Bề mặt trụ ngoài có nhiều dạng khác nhau. mm/ vòng chi tiết. * Phơng pháp mài không tâm: Mài không tâm có đặc điểm là chuẩn định vị của chi tiết gia công chính là bề mặt gia công. Chi tiết mài
 • 44
 • 421
 • 1

Tài liệu Đồ án nguyên lý_ chi tiết máy. Phần:Thiết kế ồ lăn, hộp giảm tốc doc

Tài liệu Đồ án nguyên lý_ chi tiết máy. Phần:Thiết kế ồ lăn, hộp giảm tốc doc
. THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC2.5.1 Tính toán thiết kế vỏ hộp:  Công dụng: để gá chặt hầu hết các chi tiết của hộp giảm tốc, định vị tương đối của các chi tiết. tạo nên hộp giảm tốc: Tên gọi Biểu thức tính toán Chi u dày: Thân hộp, Nắp hộp, 1 = 0.03a + 3 = 8mm1 = 0.9 = 7mmGân tăng cứng: Chi u dày, e Chi u cao,
 • 12
 • 1,311
 • 7

Tài liệu Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao pdf

Tài liệu Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao pdf
. Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao Bức ảnh ghi lại một buổi học của trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương - tác giả Việt. Nhưng từ năm 1975 trở lại đây, trong các cuộc thi ảnh báo chí quốc tế, vắng bóng ảnh báo chí Việt Nam! Tại sao vậy? Có người cho rằng do ta không có
 • 5
 • 405
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn đồ án chi tiết máy 2013 pdf

Tài liệu Hướng dẫn đồ án chi tiết máy 2013 pdf
. Vn D Hng dn ỏn chi tit mỏy 2013 1Các phần chính trong Thuyết minh đồ án chi tiết máy Nhận xét của giáo viên hớng dẫn Lời nói đầu Tài liệu tham khảoMục. Hiệp, Thiết kế đồ án chi tiết máy, NXBGiáo dục, 19933. Nguyễn Bá Dơng, Nguyễn Văn Lẫm, Hoàng Văn Ngọc, Lê Đắc Phong, Tậpbản vẽ chi tiết máy, NXB Đại học
 • 14
 • 2,459
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc
. cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia. bề mặt chi tiết máy khi phay tinh. 2. Mục tiêu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi tiết. - Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng bề mặt khi phay tinh. 3. Nội dung
 • 26
 • 361
 • 1
1 2 3 4 .. >